Ընդ­հա­նուր ան­դա­մա­կան ժո­ղով-Հ. Կ. Խաչի Ֆիքսի մասնաճիւղ

0
1008

Հ. Կ. Խա­չի Ֆիքսի «Ռուբինա» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը հրա­ւի­րէ իր ան­դամ­ուհինե­րը ներ­կայ ըլ­լա­լու ընդ­հա­նուր ան­դա­մա­կան ժո­ղո­վին, որ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Չորեքշաբ­թի՝ 10 Հոկ­տեմ­բեր 2018ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5:30ին, Ֆիքսի «Արամ Մանուկեան» ակումբի «Աւետիքեան» սրահէն ներս:

Օ­րա­կարգ
— Վար­չու­թեան 2016-2018 նստաշրջանի նիւթաբարոյական տեղեկագրի ըն­թեր­ցում:
— Հ. Կ. Խա­չի 80րդ Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան Ժո­ղո­վի առաջարկներ:
— Պատ­գա­մա­ւոր­նե­րու ընտ­րու­թիւն:
Բո­լոր ան­դամ­ուհինե­րու ներ­կա­յու­թիւ­նը անհ­րա­ժեշտ է:

ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ