2018-2019 տա­րեշր­ջա­նի կո­ղո­վագն­դա­կի կրտսերներու խում­բե­րու փոր­ձե­րը կը սկսին Չո­րեք­շաբ­թի՝ 5 Սեպ­տեմ­բեր 2018էն սկսեալ:
Խում­բե­րուն փոր­ձե­րու օ­րե­րը եւ ժա­մե­րը հե­տե­ւեալն են.-
Junior A: Ծ­նեալ­ներ՝ 2009-2010 թ.
Ե­րեք­շաբ­թի եւ Հինգ­շաբ­թի օ­րե­րը՝ ժա­մը 19:00-20:00 եւ Կի­րա­կի օր՝ ժա­մը 11:30-12:30:
Junior B: Ծ­նեալ­ներ՝ 2011-2012 թ.
Ե­րեք­շաբ­թի եւ Հինգ­շաբ­թի օ­րե­րը՝ ժա­մը 18:00-19:00 եւ Կի­րա­կի օր՝ ժա­մը 10:30-11:30:
Pro-mini: Ծ­նեալ­ներ՝ 2007-2008 թ.
Եր­կու­շաբ­թի եւ Չո­րեք­շաբ­թի օ­րե­րը՝ ժա­մը 18:00-19:15 եւ Կի­րա­կի օր՝ ժա­մը 12:30-13:30:
Խում­բե­րու մար­զիչ՝ Սա­վաս Է­վան­կե­լի­տիս հե­ռաձ. 6937 464083:

Խում­բե­րու պա­տաս­խա­նա­տու­ներ՝ Յո­վիկ Տէր-­Յո­վա­կի­մեան, հե­ռաձ. 6944750923, Ե­դիմեան Սեր­գօ, հե­ռաձ. 6944 865392:

Յա­ռա­ջի­կա­յին պի­տի տե­ղե­կաց­նենք աղ­ջիկ­նե­րու խում­բե­րու ժա­մա­նա­կա­ցոյ­ցին մա­սին:
Հե­տաքրք­րո­ւող­նե­րը կրնան դի­մել վե­րեւ նշո­ւած հե­ռա­ձայ­նի թի­ւե­րուն:

ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ