ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Յու­նաս­տա­նի Հա­յոց Թե­մի Կ­րօ­նա­կան ժո­ղովս, մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ Թե­միս Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան Հօր՝ Գերշ. Տ. Գե­ղամ Արք. Խա­չե­րեա­նի տնօ­րի­նու­մով Թե­միս ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս հո­գե­ւոր հո­վիւ­նե­րու հե­տե­ւեալ նոր նշա­նա­կում­նե­րը կա­տա­րո­ւե­ցան։
Տ. Պա­րէտ Քհնյ. Խա­չե­րեան Գո­քի­նիոյ Ս. Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ 1 Օ­գոս­տոս 2018էն սկսեալ։
Հոգշ. Տ. Յով­հան­նէս Վրդ. Սաղտ­ճեան Ա­րե­ւե­լեան Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ շրջա­նի ե­կե­ղե­ցի­նե­րու հո­գե­ւոր հո­վիւ 12 Օ­գոս­տոս 2018էն սկսեալ։

Կ­րօ­նա­կան Ժո­ղով