Գիւտ Նշ­խա­րաց՝ Սր­բոյ Հօրն մե­րոյ Գ­րի­գո­րի Լու­սա­ւոր­չին

0
397

Յու­նաս­տա­նի հայ կա­թո­ղի­կէ ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նը ձեզ կը հրա­ւի­րէ մաս­նակ­ցե­լու ձայ­նա­ւոր Սուրբ Պա­տա­րա­գի, որ տե­ղի կ­՛ու­նե­նայ Կի­րա­կի՝ 17 Յու­նիս 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին, «­Սուրբ Գ­րի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ — Նէոս Գոզ­մոս։
Ա­պա՝ խրախ­ճանք ու հա­մեղ կե­րա­կուր ե­կե­ղեց­ւոյ ներ­բա­կի մէջ։
Խ­րախ­ճան­քը կը ճո­խաց­նեն D.J. Յով­սէփ Թո­փա­լեան, «Ա­ւե­տիս» Պա­րա­խումբը, Ա­թէն­քի շե­փո­րա­խումբը։
Մուտ­քը ա­զատ է