Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ա­թէն­քի մաս­նա­ճիւ­ղի Ընդ­հա­նուր ժո­ղով

0
386

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ա­թէն­քի Վար­չու­թիւ­նը կը հրա­ւի­րէ իր ան­դամ­նե­րը մաս­նա­ճիւ­ղի Ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վի Եր­կու­շաբ­թի՝ 18 Յու­նիս 2018ի ժա­մը 20։00ին, Ֆիք­սի «Ա­րամ Մա­նու­կեան» ա­կում­բի սրա­հին մէջ։
Ժո­ղո­վի օ­րա­կարգ
1) 71րդ Շր­ջա­նա­յին Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան ժո­ղո­վի շուրջ զե­կու­ցում
2) Յա­ռա­ջի­կայ վար­չու­թեան գոր­ծու­նէու­թեան ա­ռա­ջարկ­ներ
3) Նոր վար­չու­թեան ընտ­րու­թիւն
Ե­թէ ժո­ղո­վը օ­րի­նա­ւոր չ­ըլ­լայ, յա­ջորդ ժո­ղո­վը պի­տի գու­մա­րո­ւի նոյն օ­րը ժա­մը 20։30ին:

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ա­թէն­քի Վար­չու­թի­ւն