Հ. Կ. Խա­չի «Լ. եւ Ս. Յա­կո­բեան» վար­ժա­րա­նի ա­մա­վեր­ջի հան­դի­սու­թիւն

0
466

Հայ Կա­պոյտ Խա­չի Ֆիքսի «­Լե­ւոն եւ Սո­ֆիա Յա­կո­բեան» Ազ­գա­յին Վար­ժա­րա­նի «Արթին Գալուստեան» ման­կա­պար­տէ­զին եւ նա­խակրթա­րա­նին ա­մա­վեր­ջի հան­դի­սու­թիւ­նը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Չո­րեք­շաբ­թի՝ 13 Յու­նիս 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8ին դպրո­ցի բա­կին մէջ:

Սի­րով կը հրա­ւի­րենք ձեզ ներ­կայ գտնո­ւե­լու մեր վար­ժա­րա­նի հան­դէ­սին:

Տ­նօ­րէ­նու­թի­ւն