«Խելացի» notebook

Հայ­կա­կան Technology and Science Dynamics (TSD) ըն­կե­րու­թիւ­նը «խե­լա­ցի» EcoPad notebook (նո­թա­տետր) ստեղ­ծած է, որ Ipadի եւ notebookի խառ­նա­ծինն է: «­Խե­լա­ցի» notebookը գոր­ծա­ծո­ղը կրնայ գրա­ռում­ներ,...

Հ.Մ.Ը.Մ.ական 10րդ մարզախաղեր (Նկարներ)

­Շա­բաթ՝ 22 ­Յու­լի­սի ե­րե­կո­յեան, Ե­րե­ւա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան հրա­պա­րա­կին վրայ կա­տա­րուած շքեղ տո­ղանց­քով եւ պաշ­տօ­նա­կան հան­դի­սու­թեամբ, բա­ցու­մը կա­տա­րո­ւե­ցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի 100ա­մեա­կի յո­բե­լի­նա­կան տա­րո­ւան տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րուն, ո­րոնք պի­տի եր­կա­րին...

Նախարարին Ծիծեռնակաբերդ այցը կը զայրացնէ թուրքերը

Թր­քա­կան լրա­տու աղ­բիւր­ներ դառ­նու­թեամբ ար­ձա­գան­գած են այն տե­ղե­կա­տը­ւու­թեան, թէ Ա­րա­բա­կան ­Միա­ցեալ Է­մի­րու­թիւն­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար շէյխ Ապ­տալ­լա պըն ­Զա­յէտ ­Նա­հիան, ան­ցեալ շա­բաթ ­Հա­յաս­տան կա­տա­րած...

Հ.Յ.Դ. Զ.Ո.Մ.ի «Դէպի Երկիր» ճամբարը

Ար­դէն ան­ցած է մէկ շա­բաթ ­Լի­բա­նա­նի Հ.Յ.Դ. «­Զա­ւա­րեան» Ու­սա­նո­ղա­կան ­Միու­թեան «­Դէ­պի Եր­կիր» ծրա­գի­րի աշ­խա­տանք­նե­րուն սկսու­մէն աս­դին, ­Հա­յաս­տա­նի ­Կո­տայ­քի մար­զի ­Չա­րեն­ցա­ւան եւ Ար­ցա­խի ­Մար­տու­նի շրջան­նե­րուն...

Մեկնարկած են Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական խաղերը

­Հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.ա­կան 10րդ ­մար­զա­խա­ղե­րը հայ­րե­նիք բե­րած են մօտ 1250 մաս­նա­կից­ներ, իսկ խա­ղե­րը նո­ւի­րո­ւած են Հ.Մ.Ը.Մ.ի 100ա­մեա­կին: «­Խա­ղե­րը ­Յու­լիս 21ի ա­ռա­ւօ­տէն մեկ­նար­կած են: ­Սա եր­րորդ ան­գամն է,...

ԹՈՒՄՕ

«ԹՈՒՄՕ ստեղ­ծա­րար ար­հես­տա­գի­տու­թեան կեդ­րոն»ի մար­դա­մե­քե­նա­նե­րու աշ­խա­տա­նո­ցի խում­բը, որ ­Հա­յաս­տա­նը կը ներ­կա­յաց­նէր «FIRST Global» մի­ջազ­գա­յին ե­րի­տա­սար­դա­կան ո­ղիմ­պիա­կան­նե­րուն, կրցած է եր­րորդ հան­դի­սա­նա­լով՝ խլել պրոն­զեայ շքանշան։ Ո­ղիմ­պիա­կան­նե­րը...

Հայաստան-Միացեալ Նահանգնե­ր

Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ա­րա ­Բաբ­լո­յեան 20 յու­լի­սին ըն­դու­նած է ­Հա­յաս­տա­նի մօտ ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու ար­տա­կարգ եւ լիա­զօր դես­պան ­Ռի­չըրտ ­Միլ­զը: Ող­ջու­նե­լով դես­պա­նը` Ա­րա ­Բաբ­լո­յեան...

Յայտարարութիւնը

­Հա­յաս­տա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի լիա­գու­մար նիս­տէն ետք, 17 ­Յու­լի­սին, գու­մա­րո­ւած է Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի եւ Հ.Յ.Դ. ­Հա­յաս­տա­նի ­Գե­րա­գոյն ­Մար­մի­նի միա­ցեալ ընդ­լայ­նո­ւած նիստ, ո­րուն...

«Հ.Յ.Դ. մասնակցութիւնը կառավարութեան մէջ ինքնանպատակ չէ»

­Շա­բա­թա­վեր­ջին, Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի նիս­տը, ո­րուն յա­ջոր­դեց ­Բիւ­րո­յի եւ ­Հա­յաս­տա­նի ­Գե­րա­գոյն ­Մար­մի­նի հա­մա­տեղ ընդ­լայ­նո­ւած նիս­տը, ո­րուն մաս­նակ­ցե­ցան ­Դաշ­նակ­ցու­թեան ­Հա­յաս­տա­նի ­Մար­զա­յին ­Կո­մի­տէ­նե­րու...

Տաւուշի մէջ բացուեցաւ 100րդ ջերմոցը

­Տա­ւու­շի ­Դի­տա­ւան գիւ­ղին մէջ, դժո­ւար ար­տա­սա­նո­ւող Էք­սեր­ճեան մա­կա­նու­նը վարժ գի­տեն նոյ­նիսկ մա­նուկ­նե­րը. 2007ին ար­ժան­թի­նա­հայ բա­րե­րար Ար­մէն եւ ­Նա­տիա Էք­սեր­ճեան­նե­րը սկսան հա­մա­պար­փակ կեր­պով ա­ջակ­ցիլ գիւ­ղին:...
- Advertisement -