«Նայիրիտ»ի տարածքին պայթիւնը

Oգոս­տոս 28ին, ժա­մը 13:10ին ա­հա­զանգ ստա­ցո­ւած է, որ Ե­րե­ւան քա­ղա­քի «­Նա­յի­րիտ» գոր­ծա­րա­նի տա­րած­քին պայ­թիւ­նի ձայն լսո­ւած է եւ հրդեհ բռնկած: ­Դէպ­քի վայր մեկ­նած են...

Պերճ Զէյ­թուն­ցեան հրա­ժեշտ տո­ւաւ կեան­քին

Ա­կա­նա­ւոր ար­ձա­կա­գիր, թա­տե­րա­գիր, հրա­պա­րա­կա­խօս եւ թարգ­մա­նիչ Պերճ Զէյ­թուն­ցեան Օ­գոս­տոս 21ին հե­ռա­ցաւ կեան­քէն,- կը տե­ղե­կաց­նէ «Ար­մէնփրես»։ Պերճ Զէյ­թուն­ցեան ծնած է 1938ին, Ա­ղեք­սանդ­րիա (Ե­գիպ­տոս): Ան Հ.Խ.Ս.Հ....

Հ.Յ.Դ. պատանեկան միութիւններու համահայկական 3րդ բանակումը

«­Խա­նա­սո­րից՝ ­Շու­շի, յաղ­թա­նա­կից՝ յաղ­թա­նակ» բնա­բա­նով՝ ­Յու­լիս 30ին, ­Հա­յաս­տա­նի մէջ սկիզբ ա­ռաւ Հ.Յ.Դ. պա­տա­նե­կան միու­թիւն­նե­րու հա­մա­հայ­կա­կան 3րդ ­բա­նա­կու­մը: Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ե­րի­տա­սար­դա­կան գրա­սե­նեա­կին կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ի­րա­կա­նա­ցած այս...

Թումանեանի դպրոցը

«Ա­զա­տու­թիւն» ձայ­նաս­փիւ­ռի կա­յա­նի աշ­խա­տա­կից ­Կա­րի­նէ ­Սի­մո­նեան կը տե­ղա­կաց­նէ, թէ ար­տադ­րա­կան եր­բեմ­նի հզօր կա­րո­ղու­թիւ­ներ ու­նե­ցող ­Թու­մա­նեան քա­ղա­քին մէջ այժմ գիւղ մը լեց­նե­լու չափ բնակ­չու­թիւն մնա­ցած...

Հայ հրասայլորդները գրաւած են երկրորդ տեղը

­Մոս­կո­ւա­յի մօ­տա­կայ­քը գտնո­ւող «Ա­լա­պի­նօ» ռազ­մա­փոր­ձա­րա­նի մի­ջազ­գա­յին բա­նա­կա­յին խա­ղե­րու ծի­րէն ներս, տե­ղի ու­նե­ցած է հրա­սայ­լա­յին եր­կա­մար­տի ա­ռա­ջին մրցար­շա­ւը: Հ­րա­սայ­լա­յին եր­կա­մար­տի չոր­րոդ մրցաշր­ջա­նին մրցած են ­Հա­յաս­տա­նի, ­Վե­նե­զո­ւե­լա­յի,...

Հ.Մ.Ը.Մ.ական 10րդ մարզախաղեր

Ե­րեք­շաբ­թի՝ 25 ­Յու­լի­սի ե­րե­կո­յեան, հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.ա­կան 10րդ ­մար­զա­խա­ղե­րուն մաս­նա­կից­նե­րը յե­ղա­փո­խա­կան եր­գե­րու ե­րե­կո­յով մը նշե­ցին ­Խա­նա­սո­րի ար­շա­ւան­քին 120ա­մեա­կը եւ ­Լիզ­պո­նի գոր­ծո­ղու­թեան 34ա­մեա­կը: Ե­րե­կո­յին բա­ցու­մը կա­տա­րեց եւ ներ­կա­նե­րը...

«Խելացի» notebook

Հայ­կա­կան Technology and Science Dynamics (TSD) ըն­կե­րու­թիւ­նը «խե­լա­ցի» EcoPad notebook (նո­թա­տետր) ստեղ­ծած է, որ Ipadի եւ notebookի խառ­նա­ծինն է: «­Խե­լա­ցի» notebookը գոր­ծա­ծո­ղը կրնայ գրա­ռում­ներ,...

Հ.Մ.Ը.Մ.ական 10րդ մարզախաղեր (Նկարներ)

­Շա­բաթ՝ 22 ­Յու­լի­սի ե­րե­կո­յեան, Ե­րե­ւա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան հրա­պա­րա­կին վրայ կա­տա­րուած շքեղ տո­ղանց­քով եւ պաշ­տօ­նա­կան հան­դի­սու­թեամբ, բա­ցու­մը կա­տա­րո­ւե­ցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի 100ա­մեա­կի յո­բե­լի­նա­կան տա­րո­ւան տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րուն, ո­րոնք պի­տի եր­կա­րին...

Նախարարին Ծիծեռնակաբերդ այցը կը զայրացնէ թուրքերը

Թր­քա­կան լրա­տու աղ­բիւր­ներ դառ­նու­թեամբ ար­ձա­գան­գած են այն տե­ղե­կա­տը­ւու­թեան, թէ Ա­րա­բա­կան ­Միա­ցեալ Է­մի­րու­թիւն­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար շէյխ Ապ­տալ­լա պըն ­Զա­յէտ ­Նա­հիան, ան­ցեալ շա­բաթ ­Հա­յաս­տան կա­տա­րած...

Հ.Յ.Դ. Զ.Ո.Մ.ի «Դէպի Երկիր» ճամբարը

Ար­դէն ան­ցած է մէկ շա­բաթ ­Լի­բա­նա­նի Հ.Յ.Դ. «­Զա­ւա­րեան» Ու­սա­նո­ղա­կան ­Միու­թեան «­Դէ­պի Եր­կիր» ծրա­գի­րի աշ­խա­տանք­նե­րուն սկսու­մէն աս­դին, ­Հա­յաս­տա­նի ­Կո­տայ­քի մար­զի ­Չա­րեն­ցա­ւան եւ Ար­ցա­խի ­Մար­տու­նի շրջան­նե­րուն...
- Advertisement -

Վերջին գրառումներ