ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ Ս. ԶԱՏԿՈՒԱՆ ՏՕՆԻ

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին, ստո­րեւ կը փո­խան­ցենք Ա­թէն­քի, ­Գո­քի­նիոյ ու ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րու Ս. ­Զատ­կո­ւան տօ­նի ա­րա­րո­ղու­թեանց ժա­մա­նա­կա­ցու­ցա­կը։ ­ԱՒԱԳ ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ՝ 23 Ապ­րիլ 2019...

«Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ» Առաջնորդանիստ մայր եկեղեցի Ա­ւագ ­Շաբ­թո­ւան ժա­մա­նա­կա­ցոյց

ԱՒԱԳ ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ կ­.ե. 7։00ին, յի­շա­տակ՝ Անպ­տուղ թզե­նիի չո­րաց­ման։ ԱՒԱԳ ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ կ­.ե. 7։00ին, յի­շա­տակ՝ ­Տա­սը ­Կոյ­սեր, ա­պա նա­խա­տօ­նակ՝ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պան­թեան ­Սուրբ ­Նա­հա­տակ­նե­րուն։ ԱՒԱԳ ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ,կ­.ե. 7։00ին, յի­շա­տակ՝ Ք­րիս­տո­սի...

Յու­նաս­տա­նի հայ Ա­ւետարանական ե­կեղեց­ւոյ Զատ­կո­ւան Պաշտա­մունք­նե­րու ժա­մա­նա­կա­ցոյց

Լա­միաս 30,Գո­քի­նիա Կի­րա­կի` 21 Ապ­րիլ 2019: Ծաղ­կա­զարդ, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11:00ին, մաս­նակ­ցու­թեամբ՝ Կի­րակ­նօ­րեայ դպրո­ցի ա­շա­կերտ­նե­րուն: Չո­րեք­շաբ­թի՝ 24 Ապ­րիլ 2019: Ա­ւագ Շա­բաթ, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 19:30ին: Հինգ­շաբ­թի՝ 25 Ապ­րիլ 2019:...

«Սիրային զրոյց Երեւանին հետ»

Լոյս տեսաւ «Համազգային»ի Յունաստանի Շրջանային Վարչութեան հրատարակութիւն՝ «Սիրային զրոյց Երեւանին հետ» հատորը, հեղինակ՝ Յովսէփ Պարազեան: Փափաքողները կրնան ստանալ «Ազատ Օր»էն:

Սուրբ Պատարագ Քալամաթայի մէջ

Ապրիլեան Մեծ Եղեռնի յիշատակութեան ծիրէն ներս, Չորեքշաբթի՝ 24 Ապրիլ 2019ին, կ. ե. ժամը 5ին, Քալամաթայի «Ս. Նիկողայոս» եկեղեցւոյ մէջ պիտի կատարուի Ս. Պատարագ: Օրուան պատարագիչն...

Ա­ւագ Ուր­բաթ՝ Ֆիք­սի մէջ

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ա­թէն­քի մաս­նա­ճիւ­ղը կը հրա­ւի­րէ բո­լոր մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րը ա­ւան­դու­թիւն դար­ձած Ա­ւագ Ուր­բաթ օ­րուան ճաշ­կե­րոյ­թին, որ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Ա­ւագ Ուր­բաթ՝ 26 Ապ­րիլ 2019ին, Ֆիքսի...

Նախատօնակ՝ «Սրբոց Նահատակացն Հայոց Ցեղասպանութեան»

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին կը հա­ղոր­դենք թէ, Ա­ւագ Ե­րեք­շաբ­թի՝ 23 Ապ­րիլ 2019ի ե­րե­կո­յեան «­Տա­սը Կու­սա­նաց»ի ե­րե­կո­յեան ժա­մեր­գու­թեան ա­ւար­տին, Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Գերշ. Տ. Գե­շամ Ս....

Ա­ռաջ­նոր­դա­րան Կա­թո­ղի­կէ Հա­յոց Յու­նաս­տա­նի — Ա­ւագ Սուրբ Շաբ­թո­ւայ յայ­տա­գիր

Շա­բաթ՝ 20 Ապ­րիլ.- Յի­շա­տակ Ղա­զա­րու Յա­րու­թեան։ Ե­րե­կո­յեան «­Բա­ցումն վա­րա­գոյ­րի»։ Կի­րա­կի՝ 21 Ապ­րիլ.- Ծաղ­կա­զարդ։ Հա­մաշ­խար­հա­յին Օր ե­րի­տա­սար­դու­թեան։ Ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:30ին Ձայ­նա­ւոր Սուրբ Պա­տա­րագ եւ ձի­թե­նեաց ճիւ­ղե­րու...

Պահ­քի ճաշ­կե­րոյթ Գոքինիոյ մէջ

«­Զա­ւա­րեան» Կեդ­րո­նի Խոր­հուր­դը կը կազ­մա­կեր­պէ Ա­ւագ Ուր­բաթ օ­րո­ւան ա­ւան­դու­թիւն դար­ձած ճաշ­կե­րոյ­թը, օ­րո­ւան պատ­շաճ պահ­քի ճա­շե­րով։ Կը հրա­ւի­րո­ւին մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րը Ա­ւագ Ուր­բաթ՝ 26 Ապ­րի­լի գի­շե­րը, թա­փօ­րի...

Յայ­տա­րա­րու­թիւն-«­Հա­մե­րաշ­խու­թեան զբօ­սաշր­ջու­թիւն — Ա­րա­րատ»

* Ե­թէ ո­րոշ տե­ղե­կու­թիւն­ներ ու­նիս զբօ­սաշր­ջի­կու­թեան մա­սին, * Ե­թէ 35 տա­րե­կա­նէն նո­ւազ տա­րիք ու­նիս, * Եւ ե­թէ օ­րա­կան 4 ժամ ա­զատ ժա­մա­նակ ու­նիս, Աշ­խա­տե­լու հա­մար կրնաս մե­զի...
- Advertisement -