ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Ոչ-կա­ռա­վա­րա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն (NGO) ONEARMENIA.org բա­րե­սի­րա­կան եւ քա­ղա­քակր­թա­կան հաս­տա­տու­թիւ­նը, ո­րու կեդ­րոն­նե­րը կը գտնո­ւին՝ ­Քա­լի­ֆոր­նիա (­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­ներ) եւ Ե­րե­ւան, կը կազ­մա­կեր­պէ յետ-մի­ջօ­րեայ հրա­պա­րա­կա­յին զրոյց մը՝ նիւթ ու­նե­նա­լով «Թր­քա­հայ հա­մայն­քը այ­սօր...

ՄԵԾ ՊԱՀՈՑ ՇՐՋԱՆԻ ԱՐԵՒԱԳԱԼԻ ԵՒ ՀՍԿՈՒՄԻ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Ի գիտութիւն կը հաղորդենք մեր հաւատացեալ ժողովուրդին, որ 2017ի Մեծ Պահոց շրջանի (26 Փետրուարէն, 9 Ապրիլ) Արեւագալի եւ Հսկումի արարողութիւնները Ատտիկէի մեր եկեղեցիներէն ներս...

Սրբոց Քառասնից Մանկանց տօնի ժամերգութիւն եւ նախատօնակ Գոքինիոյ մէջ

Ուրբաթ՝ 24 Մարտ 2017ի կէսօրէն ետք ժամը 4:30ին, Գոքինիոյ Սուրբ Յակոբ եկեղեցւոյ մէջ, պիտի կատարուի Նախատօնակ՝ ի յիշատակ Սրբոց Քառասնից Մանկանց տօնին: Օրուան շարականին երգեցողութեան...

Հ.Օ.Մ.ի կրթաթոշակ

Ըստ Հ.Օ.Մ.ի Համահայկական 71րդ Պատգամաւորական Ժողովի որոշումին, «Երեմեան» կրթաթոշակը կը վերանուանուի «Հ.Օ.Մ.ի կրթաթոշակ»։ Այս ծրագրի նպատակն է երիտասարդ մասնագէտներ պատրաստել, որոնք յաւարտ ուսման, իրենց մասնակցութիւնը...

Յայտարարութիւն

Յայտարարութիւն ԱԶԱՏ ՕՐի Դիմատետրի էջի յարգելի բարեկամներուն կը տեղեկացնենք, թէ արդէն սկսած է գործել ԱԶԱՏ ՕՐի նոր խմբային էջը, "AZAD OR Armenian Daily Newspaper of...

Պաքալիարօ Գոքինիոյ մէջ

Շաբաթ՝ 25 Մարտ, կէսօրուան ժամը 1։30ին Հ. Կ. Խաչի Գոքինիոյ «Սօսէ» մասնաճիւղի վարչութիւնը կը հրաւիրէ մեր բոլոր հայրենակիցները «Զաւարեան» կեդրոնէն ներս միասնաբար անցընելու հաճելի...

Հայ լեզուի եւ մշակոյթի ամառնային խտացեալ դասընթացք

Օգոստոս 2017 Վենետիկի Պո-Արաքս Մշակութային Ընկերակցութեան, Վենետիկի «STUDIUM MARCIANUM» հաստատութեան հետ, կազմակերպած հայ լեզուի եւ մշակոյթի ամառնային խտացեալ դասընթացքը տեղի պիտի ունենայ Օգոստոս 1-18: Քննութիւնները՝...

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան կրթու­թեան եւ գի­տու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւ­նը ս.թ. Օ­գոս­տոս 4ից 10ը նա­խա­տե­սում է ­Հա­յաս­տա­նում անց­կաց­նել ­Հա­յա­գի­տա­կան հա­մա­հայ­կա­կան 8րդ­ օ­լիմ­պիա­դան եւ նրա շրջա­նակ­նե­րում ­Հա­յոց ե­կե­ղե­ցու պատ­մու­թեան...

7րդ մրցոյթ-փառատօն

Հ.Հ. կրթութեան եւ գիտութեան նախարարութեան համահայկական մանկապատանեկան նկարչական 7րդ մրցոյթ-փառատօն Հայաստանի Հանրապետութեան կրթութեան եւ գիտութեան նախարարութիւնը 2017 թուականին կազմակերպում է համահայկական մանկապատանեկան նկարչական 7րդ մրցոյթ-փառատօնը՝...

«Երգում ենք Կոմիտաս» համահայկական փառատօն

Սիրելի՛ հայրենակիցներ, Տեղեկացնում ենք, որ 2017 թուականի Սեպտեմբերի 24ից 29ը Հ.Հ. սփիւռքի նախարարութիւնը իրականացնում է «Երգում ենք Կոմիտաս» համահայկական փառատօնը: Փառատօնի նպատակներն ու խնդիրներն են՝...
- Advertisement -