ՀԱՄԲԱՐՁՄԱՆ ՏՕՆԻՆ ԱՌԻԹՈՎ ՄԻՕՐԵԱՅ ՊՏՈՅՏ

Նէոս Գոզմոս (Ֆիքս)ի Ս. Կարապետ եկեղեցւոյ Տիկնանց Մարմինը, Համբարձման Տօնին առիթով պտոյտ մը կը կազմակերպէ, դէպի «Էլէոնաս Էղիօ»ի (Ελαιώνας-Αίγιο) ծովափը, որ տեղի պիտի ունենայ...

Սրբուհի Ռիթայի տօնին առթիւ

Հայ Կաթողիկէ Առաջնորդ Յովսէփ Թ.Ծ.Վ. Պէզազեան Ձեզ կը հրաւիրէ մասնակցելու Սուրբ Պատարագի, որ տեղի պիտի ունենայ Երկուշաբթի օր՝ 22 Մայիս 2017, երեկոյեան ժամը 5։30ին, Սուրբ...

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Η Οικονομική Επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου των Ορθοδόξων Αρμενίων Ελλάδος προκηρύσσει διαγωνισμό με σκοπό την υπογραφή σύμβασης για την αλλαγή καυστήρα πετρελαίου σε καυστήρα...

5րդ Միջազգային Ուտելիքի փառատօն

Յունաստանում Հ.Հ. դեսպանութիւնը տեղեկացնում է, որ ս.թ.  Մայիսի 21ին ժամը 12:00ից մինչեւ 17:00 մասնակցելու է ԼԱԱՍԱ 5րդ Միջազգային Ուտելիքի փառատօնին Մորայիթիս դպրոցում (փողոց Ալեքսանտրու...

Հայ լեզուի եւ մշակոյթի ամառնային խտացեալ դասընթացք

Օգոստոս 2017 Վենետիկի Պո-Արաքս Մշակութային Ընկերակցութեան, Վենետիկի «STUDIUM MARCIANUM» հաստատութեան հետ, կազմակերպած հայ լեզուի եւ մշակոյթի ամառնային խտացեալ դասընթացքը տեղի պիտի ունենայ Օգոստոս 1-18: Քննութիւնները՝...

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան կրթու­թեան եւ գի­տու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւ­նը ս.թ. Օ­գոս­տոս 4ից 10ը նա­խա­տե­սում է ­Հա­յաս­տա­նում անց­կաց­նել ­Հա­յա­գի­տա­կան հա­մա­հայ­կա­կան 8րդ­ օ­լիմ­պիա­դան եւ նրա շրջա­նակ­նե­րում ­Հա­յոց ե­կե­ղե­ցու պատ­մու­թեան...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Պատանեկան Միութեան բանակում

23 Օգոստոս - 2 Սեպտեմբեր 2017 Հ. Յ. Դ. Յունաստանի Պատանեկան Միութեան Ընդհանուր Վարիչ Մարմինը կը փափաքի ձեզ տեղեկացնել Միութեանս 2017ի ամառնային բանակումի վերաբերեալ, որ...

Մասնակցութեան դիմում Ստեփանակերտի Հ.Օ.Մ.ի «Սօսէ» մանկապարտէզի բացման հանդիսութեան

Այսու ձեզ կը տեղեկացնենք, թէ Հ.Օ.Մ.ի Ստեփանակերտի «Սօսէ» մանկապարտէզի պաշտօնական բացումը տեղի պիտի ունենայ Չորեքշաբթի՝ 6 Սեպտեմբեր 2017ին։ Ուրախութեամբ կը յայտարարենք, թէ շէնքի վերակառուցման աշխատանքը...

«Իզմիրէն ՝ Նէա Զմիռնի»

Շաբաթ՝ 20 Մայիս երեկոյեան ժամը 7։30ին, Նէա Զմիռնիի քաղաքապետարանի «Ղալաքսիաս» մշակութային կեդրոնէն ներս տեղի կþունենայ «Իզմիրէն՝ Նէա Զմիռնի»  խորագրեալ յայտագրով՝ յունահայ յօրինող¬երգող ու նուագող Ստեփան...

ԿՈՉ

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շրջանային Սկաուտական Խորհուրդը կը դիմէ բոլոր սկաուտ-գայլիկ-աստիճանաւորներուն, որոնք իրենց տարազները այլեւս չեն գործածեր՝ զանոնք յանձնելու Գոքինիոյ եւ Ֆիքսի Սկաուտական Խորհուրդներուն, որպէսզի այդ տարազները...
- Advertisement -