«Ազատ Օր»ի բաժանորդագրութիւն մը նուիրեցէք ձեր հարազատներուն

Բաժանորդագրութիւնը կարելի է ապահովել՝ «Ազատ Օր»ի տպագիր հրատարակութիւնը ամէն օր ստանալով ցրուիչներուն կողմէ Ելեկտրոնային «PDF» գունաւոր տարբերակով, որ ամէն առաւօտ կ՚ուղարկուի ելեկտրոնային նամակատան (e-mail) միջոցով եւ հասանելի...

Ա­մա­նո­րեայ գա­թա­յի հա­ւա­քոյթ ­Գո­քի­նիոյ մէջ

Հ. Կ.­ Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը եւ Հ. Կ.­ Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի Ծ­նո­ղա­կան միու­թիւ­նը միաս­նա­բար կը կազ­մա­կեր­պեն Ա­մա­նո­րեայ գա­թա­յի հա­ւա­քոյթ, Եր­կու­շաբ­թի՝...

«­­Հա­մազ­գա­յին»ի գա­թա­յի կտրում

­Յու­նաս­տա­նի «­­Հա­մազ­գա­յին» հայ կր­­թա­կան եւ մ­­շա­կու­թա­յին միու­թեան Ատ­տի­կէի «­­Սօս-­­Վա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը, միու­թեան Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ, կը հրա­ւի­րէ ­Պա­րի միա­ւո­րի, «­­Յա­կոբ ­Փա­փա­զեան» երգ­չա­խում­բի եւ «Ար­շա­ւիր ­Գա­զան­ճեան»...

Հանդիսաւոր Սուրբ Պատարագ եւ մատաղօրհնութիւն Նէոս Գոզմոսի (Ֆիքս) «Սուրբ Կարապետ» եկեղեցւոյ...

Ի գի­տու­թիւն մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին, կը հա­ղոր­դենք, թէ Կի­րա­կի՝ 19 Յու­նո­ւար 2020ին, Նէոս Գոզ­մո­սի (­Ֆիքս) «Սուրբ Կարա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, հան­դի­սա­ւոր Ս. Պա­տա­րա­գի մատուցմամբ եւ ա­ւան­դա­կան մա­տա­ղօրհ­նու­թեամբ,...

Ամանորի գաթայի հաւաքոյթ

Հ. Կ. ­Խա­չի ­Ֆիք­սի «­Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը հրա­ւի­րէ իր ան­դա­մու­հի­նե­րը ա­մա­նո­րի գա­թա­յի հա­ւա­քոյ­թի, որ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 22 ­Յու­նո­ւար 2020, ե­րե­կո­յեան ժա­մը...

Ք­րիս­տո­նեա­նե­րու միու­թե­նա­կան ա­ղօթք

Ք­րիս­տո­նեա­նե­րու միու­թե­նա­կան ա­ղօթ­քի առ­թիւ (18-25 Յու­նո­ւար 2020), Հայ ե­կե­ղե­ցի­նե­րու միու­թե­նա­կան ա­ղօթք տեղի պի­տի ու­նե­նայ Եր­կու­շաբ­թի՝ 20 Յու­նո­ւար 2020ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին, Նէոս Գոզ­մո­սի հայ...

Ձ­մեռ­նա­յին ե­ռօ­րեայ պտոյտ

Հ. Կ.­ Խա­չի Ֆա­լի­րո­յի «­Նա­յի­րի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ ձմեռնային ե­ռօ­րեայ պտոյտ Եր­կու­շաբ­թի՝ 3 Փետ­րո­ւա­րէն մին­չեւ Չո­րեք­շաբ­թի՝ 5 Փետ­րո­ւար 2020ին: Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու հա­մար հե­ռա­ձայ­նել ըն­կե­րու­հի­ներ՝ Մայ­տա Կիւ­րիւն­լեա­նին...

Գա­թա­յի հա­ւա­քոյթ

Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ» Ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ Մայր Ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, Կի­րա­կի՝ 26 Յու­նո­ւար, 2020ին, Ս. եւ Անմահ Պա­տա­րա­գէն ան­մի­ջա­պէս ետք, տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Հո­գա­բար­ձու­թեան 2020ի գա­թա­յի...
- Advertisement -