Յայտարարութիւն

Յայտարարութիւն ԱԶԱՏ ՕՐի Դիմատետրի էջի յարգելի բարեկամներուն կը տեղեկացնենք, թէ արդէն սկսած է գործել ԱԶԱՏ ՕՐի նոր խմբային էջը, "AZAD OR Armenian Daily Newspaper of...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Պատանեկան Միութեան բանակում

23 Օգոստոս - 2 Սեպտեմբեր 2017 Հ. Յ. Դ. Յունաստանի Պատանեկան Միութեան Ընդհանուր Վարիչ Մարմինը կը փափաքի ձեզ տեղեկացնել Միութեանս 2017ի ամառնային բանակումի վերաբերեալ, որ...

ԿՈՉ

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շրջանային Սկաուտական Խորհուրդը կը դիմէ բոլոր սկաուտ-գայլիկ-աստիճանաւորներուն, որոնք իրենց տարազները այլեւս չեն գործածեր՝ զանոնք յանձնելու Գոքինիոյ եւ Ֆիքսի Սկաուտական Խորհուրդներուն, որպէսզի այդ տարազները...

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Η Οικονομική Επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου των Ορθοδόξων Αρμενίων Ελλάδος προκηρύσσει διαγωνισμό με σκοπό την υπογραφή σύμβασης για την αλλαγή κουφωμάτων (πόρτες και παράθυρα)...

Անդամական ճաշկերոյթ — հաւաքոյթ

Հ. Կ. Խաչի Ֆիքսի «Ռուբինա» մասնաճիւղի վարչութիւնը կը կազմակերպէ ճաշկերոյթ - հաւաքոյթ մը, յառաջիկայ Երկուշաբթի՝ 22 Մայիս, երեկոյեան ժամը 6էն սկսեալ, «Արամ Մանուկեան» ակումբի...

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Η Οικονομική Επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου των Ορθοδόξων Αρμενίων Ελλάδος προκηρύσσει διαγωνισμό με σκοπό την υπογραφή σύμβασης για την αλλαγή καυστήρα πετρελαίου σε καυστήρα...

Հայ լեզուի եւ մշակոյթի ամառնային խտացեալ դասընթացք

Օգոստոս 2017 Վենետիկի Պո-Արաքս Մշակութային Ընկերակցութեան, Վենետիկի «STUDIUM MARCIANUM» հաստատութեան հետ, կազմակերպած հայ լեզուի եւ մշակոյթի ամառնային խտացեալ դասընթացքը տեղի պիտի ունենայ Օգոստոս 1-18: Քննութիւնները՝...

Հոգեհանգիստ

Կազմակերպութեամբ Յունաստանի Հայ Կապոյտ Խաչի Շրջանային Վարչութեան, այս Կիրակի՝ 21 Մայիս 2017ին, Նէոս Գոզմոս-Ֆիքսի Ս. Կարապետ եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ Ս. Պատարագի, հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի...

Թմբկահարներու խումբի վերաշխուժացում

Սիրելի պատանիներ, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շրջանային Սկաուտական Խորհուրդը ուրախութեամբ կը յայտարարէ թմբկահարներու խումբի վերաշխուժացումը։ Կը սպասենք բոլորդ անխտիր նախակրթարանի հինգերորդ դասարան յաճախողներէն սկսեալ։ Պայման չէ սկաուտ ըլլալ։ Եթէ կը փափաքիք...
- Advertisement -