Յայտարարութիւն

Յայտարարութիւն ԱԶԱՏ ՕՐի Դիմատետրի էջի յարգելի բարեկամներուն կը տեղեկացնենք, թէ արդէն սկսած է գործել ԱԶԱՏ ՕՐի նոր խմբային էջը, "AZAD OR Armenian Daily Newspaper of...

Պաքալիարօ Գոքինիոյ մէջ

Շաբաթ՝ 25 Մարտ, կէսօրուան ժամը 1։30ին Հ. Կ. Խաչի Գոքինիոյ «Սօսէ» մասնաճիւղի վարչութիւնը կը հրաւիրէ մեր բոլոր հայրենակիցները «Զաւարեան» կեդրոնէն ներս միասնաբար անցընելու հաճելի...

Հայ լեզուի եւ մշակոյթի ամառնային խտացեալ դասընթացք

Օգոստոս 2017 Վենետիկի Պո-Արաքս Մշակութային Ընկերակցութեան, Վենետիկի «STUDIUM MARCIANUM» հաստատութեան հետ, կազմակերպած հայ լեզուի եւ մշակոյթի ամառնային խտացեալ դասընթացքը տեղի պիտի ունենայ Օգոստոս 1-18: Քննութիւնները՝...

ՍՐԲՈՑ ՔԱՌԱՍՆԻՑ ՄԱՆԿԱՆՑ ՏՕՆԻՆ ԱՌԹԻՒ ԽԱՂԱՂԱԿԱՆ ԺԱՄԵՐԳՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՆԱԽԱՏՕՆԱԿ

Հովանաւորութեամբ եւ հանդիսապետութեամբ Յունահայոց Թեմի Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ ԳԵՐՇ. Տ. ԿՈՄԻՏԱՍ ԱՐՔ. ՕՀԱՆԵԱՆԻ Ուրբաթ, 24 Մարտ 2017ի երեկոյեան ժամը 6ին, Նէոս Գոզմոս(Ֆիքս)ի Ս. Կարապետ եկեղեցւոյ մէջ, պիտի կատարուի...

Թմբկահարներու խումբի վերաշխուժացում

Սիրելի պատանիներ, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շրջանային Սկաուտական Խորհուրդը ուրախութեամբ կը յայտարարէ թմբկահարներու խումբի վերաշխուժացումը։ Կը սպասենք բոլորդ անխտիր նախակրթարանի հինգերորդ դասարան յաճախողներէն սկսեալ։ Պայման չէ սկաուտ ըլլալ։ Եթէ կը փափաքիք...

Հ. Կ. Խաչի «Սիրոյ Պազար»ը 20րդ տարին կը բոլորէ

Տեղի կ'ունենայ Կիրակի՝ 2 Ապրիլ 2017ին, «Ինթերքոնթինենթալ» հիւրանոցի «Աֆրոտիթի» շքեղ սրահին մէջ առաւօտեան ժամը 11էն մինչեւ 5 Ձեռնարկը կը հովանաւորէ Հ.Հ. առաջին տիկին  Ռիթա Սարգսեան Պազարի...

ՄԵԾ ՊԱՀՈՑ ՇՐՋԱՆԻ ԱՐԵՒԱԳԱԼԻ ԵՒ ՀՍԿՈՒՄԻ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Ի գիտութիւն կը հաղորդենք մեր հաւատացեալ ժողովուրդին, որ 2017ի Մեծ Պահոց շրջանի (26 Փետրուարէն, 9 Ապրիլ) Արեւագալի եւ Հսկումի արարողութիւնները Ատտիկէի մեր եկեղեցիներէն ներս...

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան կրթու­թեան եւ գի­տու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւ­նը ս.թ. Օ­գոս­տոս 4ից 10ը նա­խա­տե­սում է ­Հա­յաս­տա­նում անց­կաց­նել ­Հա­յա­գի­տա­կան հա­մա­հայ­կա­կան 8րդ­ օ­լիմ­պիա­դան եւ նրա շրջա­նակ­նե­րում ­Հա­յոց ե­կե­ղե­ցու պատ­մու­թեան...

Հ.Օ.Մ.ի կրթաթոշակ

Ըստ Հ.Օ.Մ.ի Համահայկական 71րդ Պատգամաւորական Ժողովի որոշումին, «Երեմեան» կրթաթոշակը կը վերանուանուի «Հ.Օ.Մ.ի կրթաթոշակ»։ Այս ծրագրի նպատակն է երիտասարդ մասնագէտներ պատրաստել, որոնք յաւարտ ուսման, իրենց մասնակցութիւնը...

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Ոչ-կա­ռա­վա­րա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն (NGO) ONEARMENIA.org բա­րե­սի­րա­կան եւ քա­ղա­քակր­թա­կան հաս­տա­տու­թիւ­նը, ո­րու կեդ­րոն­նե­րը կը գտնո­ւին՝ ­Քա­լի­ֆոր­նիա (­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­ներ) եւ Ե­րե­ւան, կը կազ­մա­կեր­պէ յետ-մի­ջօ­րեայ հրա­պա­րա­կա­յին զրոյց մը՝ նիւթ ու­նե­նա­լով «Թր­քա­հայ հա­մայն­քը այ­սօր...
- Advertisement -