«Սիրային զրոյց Երեւանին հետ»

Լոյս տեսաւ «Համազգային»ի Յունաստանի Շրջանային Վարչութեան հրատարակութիւն՝ «Սիրային զրոյց Երեւանին հետ» հատորը, հեղինակ՝ Յովսէփ Պարազեան: Փափաքողները կրնան ստանալ «Ազատ Օր»էն:

«Համազգային»ի պարի փորձեր

«Համազգային» Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութեան պարի միաւորի վարչութիւնը ձեզ կը հրաւիրէ մասնակցելու հայկական պարերու փորձերուն: Մեր փորձառու պարուսոյցները, հաճելի եւ խանդավառ մթնոլորտի մէջ,...

Համաշխարհային երաժշտական «Աստղաշարան» բացառիկ երգի ու պարի համոյթ Աթէնքի մէջ

Հիաս­քանչ ներ­կա­յա­ցում՝ բաղ­կա­ցած 60 ա­րո­ւես­տա­գէտ­նե­րէ։ Հան­րա­ծա­նօթ «­Նա­րե­կա­ցի» նո­ւա­գա­խումբ Երգ՝ Վար­դան Բա­դա­լեան եւ Լու­սի­նէ Միր­զա­խա­նեան Պար՝ «Լու­սեղ» պա­րա­յին հա­մոյթ Տե­ղի կ’ու­նե­նայ Ղա­լա­ցիի «Christmas Theater», Վէի­քու պու­րա­կին մէջ Չո­րեք­շաբ­թի՝ 20...

Խո­հա­րա­րու­թեան ծրա­գիր­ներ ե­րի­տա­սարդ­նե­րու հա­մար

­Կարճ տե­ւո­ղու­թեամբ խո­հա­րա­րու­թեան ծրա­գիր­ներ 18էն - 30 տա­րե­կան ե­րի­տա­սարդ­նե­րուն հա­մար, ո­րոնք կ­՚ու­զեն հարստաց­նել ի­րենց գի­տե­լիք­նե­րը եւ զբա­ղիլ ար­հես­տա­վարժ խո­հա­րա­րու­թեամբ։ ­Դա­սըն­թացք­նե­րը պի­տի նե­րա­ռեն տար­բեր եր­կիր­նե­րու...

Թան­գա­րա­նի այ­ցե­լու­թիւն

Հ. Կ. Խա­չի Ֆա­լի­րո­յի «­Նա­յի­րի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը Չո­րեք­շաթ­բի՝ 23 Հոկ­տեմ­բեր 2019ին կը կազ­մա­կեր­պէ այ­ցե­լու­թիւն մը «­Վա­սի­լի եւ Է­լի­զա Ղու­լանտ­րի» թան­գա­րա­նը (հաս­ցէ՝ Է­րա­թոս­թէ­նուս 13, Փակ­րա­թի): Հան­դի­պում՝...
- Advertisement -