Կեդրոնական Քաղաքական ձեռնարկ Աթէնքի մէջ

Կեդրոնական Քաղաքական ձեռնարկ Կիրակի՝ 23 Ապրիլ 2017ի առաւօտեան ժամը 11։00ին Աթէնքի «Բալլաս» թատերասրահէն ներս (Վուքուրեսթիու 5, մեթրօ Սինտաղմա) Կը նախագահէ ընկ.Սթաւրոս Ապարեան Ողջոյնի խօսքեր՝ - Հելլէն Կառավարութեան՝ Արտաքին գործոց փոխ-նախարար Եաննիս...

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԻՒՆ

- Ժողովուրդը «Բալլաս» թատերասրահ փոխադրելու համար, Կիրակի՝ 23 Ապրիլի առաւօտեան ժամը 10։15ին, փուլման ինքնաշարժ ճամբայ պիտի ելլէ Գոքինիոյ «Զաւարեան» Կեդրոնէն։ - Ժողովուրդը փոխադրելու համար Նէա...

Յայտարարութիւն

Յայտարարութիւն ԱԶԱՏ ՕՐի Դիմատետրի էջի յարգելի բարեկամներուն կը տեղեկացնենք, թէ արդէն սկսած է գործել ԱԶԱՏ ՕՐի նոր խմբային էջը, "AZAD OR Armenian Daily Newspaper of...

Ժողովրդային բողոքի ցոյց

Ժողովրդային բողոքի ցոյց՝ դէպի Աթէնքի թրքական դեսպանատուն Երկուշաբթի՝ 24 Ապրիլ 2017ին, հաւաքավայր՝ Սինտաղմա, երեկոյեան ժամը 19։00ին Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Երիտասարդական Միութիւն

Կեդրոնական Քաղաքական ձեռնարկ Քսանթիի մէջ

Կեդրոնական Քաղաքական ձեռնարկ Քսանթիի մէջ Կիրակի՝ 23 Ապրիլ 2017 առաւօտեան ժամը 11։00ին «Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης» (Καπναποθήκη Π) Կը նախագահէ ԶԱՊԷԼ ԱՅՎԱԶԵԱՆ Ողջոյնի խօսքեր՝ - Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպանութեան -...

Գոհաբանական արարողութիւն եւ դափնեպսակներու զետեղում

Նախաձեռնութեամբ՝ Ատտիկէի մարզպետարանի նախագահութեամբ՝ հայ յարանուանութեանց կրօնական պետերու Հանդիսաւոր արարողութիւն եւ դափնեպսակներու զետեղում՝ Նէա Զմիռնիի յուշակոթողին առջեւ Երկուշաբթի՝ 24 Ապրիլ 2017ի կէսօրէ ետք ժամը 17։00ին Կը նախագահէ ընկ. ՍԵՐԳՕ...

Կեդրոնական Քաղաքական ձեռնարկ Թեսաղոնիկէի մէջ

Կեդրոնական քաղաքական ձեռնարկ Կիրակի՝ 23 Ապրիլ 2017, առաւօտեան ժամը 11:30ին Թեսաղոնիկէի «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» սրահէն ներս  (Էթնիքիս Ամինիս 4) կազմակերպութեամբ՝ Կեդրոնական Մակեդոնիոյ մարզպետարանին եւ Հ.Յ.Դ. Հայ Դատի Յանձնախումբին Կը նախագահէ ՍԵՒԱՆԱ...

Հայ լեզուի եւ մշակոյթի ամառնային խտացեալ դասընթացք

Օգոստոս 2017 Վենետիկի Պո-Արաքս Մշակութային Ընկերակցութեան, Վենետիկի «STUDIUM MARCIANUM» հաստատութեան հետ, կազմակերպած հայ լեզուի եւ մշակոյթի ամառնային խտացեալ դասընթացքը տեղի պիտի ունենայ Օգոստոս 1-18: Քննութիւնները՝...

Թմբկահարներու խումբի վերաշխուժացում

Սիրելի պատանիներ, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շրջանային Սկաուտական Խորհուրդը ուրախութեամբ կը յայտարարէ թմբկահարներու խումբի վերաշխուժացումը։ Կը սպասենք բոլորդ անխտիր նախակրթարանի հինգերորդ դասարան յաճախողներէն սկսեալ։ Պայման չէ սկաուտ ըլլալ։ Եթէ կը փափաքիք...

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան կրթու­թեան եւ գի­տու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւ­նը ս.թ. Օ­գոս­տոս 4ից 10ը նա­խա­տե­սում է ­Հա­յաս­տա­նում անց­կաց­նել ­Հա­յա­գի­տա­կան հա­մա­հայ­կա­կան 8րդ­ օ­լիմ­պիա­դան եւ նրա շրջա­նակ­նե­րում ­Հա­յոց ե­կե­ղե­ցու պատ­մու­թեան...
- Advertisement -