«Սիրային զրոյց Երեւանին հետ»

Լոյս տեսաւ «Համազգային»ի Յունաստանի Շրջանային Վարչութեան հրատարակութիւն՝ «Սիրային զրոյց Երեւանին հետ» հատորը, հեղինակ՝ Յովսէփ Պարազեան: Փափաքողները կրնան ստանալ «Ազատ Օր»էն:

Եռօրեայ պտոյտ

Հ. Կ. Խաչի Ֆալիրոյի «Նայիրի» մասնաճիւղի վարչութիւնը կը կազմակերպէ եռօրեայ պտոյտ դէպի Եաննէնա, Զաղորոխորիա, Երեքշաբթի՝ 26 Փետրուարէն մինչեւ Հինգշաբթի՝ 28 Փետրուար 2019ին:Արձանագրութիւններու համար հեռաձայնել, ընկերուհիներ՝...

Յետաձգուած

Հ. Կ. ­Խա­չի ­Ֆիք­սի «­Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պած միօ­րեայ պտոյտը Շաբաթ՝ 23 Փետրուարին դէ­պի ­Քա­րի­թէ­նա Ար­քա­տիաս, կը յետաձգուի՝ օդի աննպաստութեան պատճառով: Նոր թուական Շաբաթ՝ 2 Մարտ

ԴԱՍԱԽՕՍԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ

Նախագահութեամբ`Յունաստանի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Գեղամ Ս. Արք. Խաչերեանի եւ կազմակերպութեամբ Գոքինիոյ «Ս. Յակոբ» եկեղեցւոյ Թաղային Խորհուրդին, Չորեքշաբթի՝ 27 Փետրուար 2019ին, երեկոյեան ժամը 7։15ին, «Ս. Յակոբ» եկեղեցւոյ...

Ան­դա­մա­կան ժո­ղով

Հ. Կ. Խա­չի Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը գու­մա­րէ ան­դա­մա­կան ժո­ղով Շա­բաթ՝ 23 Փետ­րո­ւար 2019ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5:30ին, «­Զա­ւա­րեան» Կեդ­րո­նի «­Զա­քա­րեան-­Սա­րա­ճեան» զոյգ սրահ­նե­րէն ներս: Պի­տի...

Տօն Սրբոց Վարդանանց Զօրավարացն մերոյ եւ 1036 վկայիցն

­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի Կ­րօ­նա­կան ժո­ղո­վի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ եւ հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ ­Թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ Գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Ս. Արք. ­Խա­չե­րեա­նի, Հինգ­շաբ­թի՝ 28 ­Փետ­րո­ւար 2019ին, ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԶՕՐԱՎԱՐԱՑՆ ՄԵՐՈՑ ԵՒ 1036 ՎԿԱՅԻՑՆ...

ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ Սր­բոց ­Վար­դա­նանց ­Զօ­րա­վա­րաց

­Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ` Գեր. ­Հայր ­Յով­սէփ Թ.Ծ.Վ ­Պէ­զա­զեա­նի ­Վի­ճա­կա­ւոր ­Յու­նաս­տա­նի ­կա­թո­ղի­կէ ­հա­յոց թե­մի ­Խորհր­դա­տու ­Մարմ­նի ­ Կը դա­սա­խօ­սէ՝ Բ­ժիշկ Մկր­տիչ ­Մա­նու­կեան ­Հինգ­շաբ­թի` 28 ­Փետ­րո­ւար 2018ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 9ին ΘΕΑΤΡΟ Π.Κ., Քասոմուլի 30...

Ա­շա­կեր­տա­կան Բա­րե­կեն­դա­նեան Պա­րա­հան­դէս

Սի­րե­լի ա­շա­կերտ­ներ, Հ. Կ. Խաչի «­Զա­ւա­րեան» ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի Ծ­նո­ղա­կան Միու­թիւ­նը, այս տա­րի եւս կը կազ­մա­կեր­պէ բա­րե­կեն­դա­նեան պա­րա­հան­դէս, Ուր­բաթ՝ 1 Մարտ 2019ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5:30-9:30 «­Զա­ւա­րեան»...
- Advertisement -