«Զա­ւա­րեան» Վար­ժա­րա­նի 90ա­մեա­կը

Հ. Կ. Խաչի «Զա­ւա­րեան» Վար­ժա­րա­նի 90ա­մեա­կին առ­թիւ (­Կեդ­րո­նա­կան ձեռ­նարկ՝ 17 Հոկ­տեմ­բեր 2018), վար­ժա­րա­նին տնօ­րէ­նու­թիւ­նը կը հա­ւա­քէ ո­րե­ւէ նկար դպրո­ցա­կան կեան­քէն եւ հին հայ­կա­կան եւ...

Բանակում 2018

Սիրելի ծնողք, Հ.Յ.Դ. Յու­նաս­տա­նի Պա­տա­նե­կան Միու­թեան Ընդ­հա­նուր Վա­րիչ Մար­մի­նը կը փա­փա­քի ձեզ տե­ղե­կաց­նե­լու, թէ միու­թեանս 2018ի ա­մառ­նա­յին բա­նա­կու­մը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ 17 Օ­գոս­տո­սէն - 27 Օ­գոս­տոս, Գա­լա­մոս բա­նա­կա­վայ­րէն...

Ամառնային միօրեայ պտոյտ դէպի «Այիա Քիրիաքի»

Գոքինիոյ «Ս. Յակոբ» եկեղեցւոյ Թաղային Խորհուրդը եւ Տիկնանց Մարմինը, ամառնային միօրեայ պտոյտ մը կը կազմակերպեն դէպի «Այիա Քիրիաքի» Կիրակի՝ 24 Յունիս 2018ին: Սուրբ եւ...

Կէ­սօ­րո­ւան ճաշ­կե­րոյթ

­Գա­րէա­յի «Ա­զա­տա­մարտ» ա­կում­բի յանձ­նա­խում­բը կը կազ­մա­կեր­պէ կէ­սօ­րո­ւան ճաշ­կե­րոյթ Կի­րա­կի՝ 24 Յու­նիս 2018ին, ժա­մը 1:30ին ա­կում­բի սրա­հին մէջ: Ճաշ­կե­րոյ­թին հա­ճե­լի մթնո­լորտ պի­տի ստեղ­ծէ հայ­կա­կան եւ յու­նա­կան եր­գե­րով, մեր հայ...

Հ. Կ. Խաչի «Ա. եւ Ժ. Ճէնազեան» միջնակարգ վարժարանի հանդէս

Հ. Կ. Խա­չի «Ա. եւ Ժ. Ճէ­նա­զեան» ազ­գա­յին միջ­նա­կարգ վար­ժա­րա­նի ա­մա­վեր­ջի հան­դէ­սը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Ե­րեք­շաբ­թի՝ 26 Յու­նիս 2018ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8:30ին, վար­ժա­րա­նի շրջա­փա­կին...
- Advertisement -