Ան­դա­մա­կան ընդ­հա­նուր ժո­ղով

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան 12րդ­ ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վի պատ­րաս­տու­թեան հա­մար, պի­տի գու­մա­րո­ւի Հ.Մ.Ը.Մ.ի 72րդ­ ար­տա­կարգ Շր­ջա­նա­յին Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան ժո­ղով: Այս առ­թիւ, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ա­թէն­քի մաս­նա­ճիւ­ղի Վար­չու­թիւ­նը կը գու­մա­րէ ան­դա­մա­կան ընդ­հա­նուր...

Հանդիսաւոր Սուրբ Պատարագ եւ Մատաղօրհնութիւն Գարէայի մէջ

Ի գի­տու­թիւն մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին կը հա­ղոր­դենք, թէ ­Շա­բաթ՝ 22 ­Յու­նիս 2019ի ե­րե­կո­յեան, ­Գա­րէա­յի ազ­գա­պատ­կան սրա­հին մէջ զե­տե­ղո­ւած «Ս. ­Սա­հակ եւ Ս. ­Մես­րոպ» ­Խո­րա­նի...

Մահազդ

­Տի­կին Մայ­տա Պա­րա­զեան եւ զա­ւակ­նե­րը՝ Ար­միկ եւ Լո­ռի, տի­կին Ռե­բե­կա Պա­րա­զեան եւ հա­մայն հա­րա­զատ­ներն ու ազ­գա­կան­նե­րը կը ծա­նու­ցա­նեն ի­րենց ա­մուս­նոյն, հօր, եղ­բօր, հա­րա­զա­տին եւ...

Յետ­մի­ջօ­րեայ պտոյտ դէ­պի Լութ­րա­քի

Հ.Կ.­Խա­չի Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ յետ­մի­ջօ­րեայ հա­ճե­լի պտոյտ մը դէ­պի Լութ­րա­քի Եր­կու­շաբ­թի՝ 24 Յու­նիս 2019ին: Պտոյտին ընթացքին ա­ռի­թը պի­տի ու­նե­նանք նախ շրջա­քա­յե­լու, ա­պա՝...

Հ.Օ.Մ.ի Մ.Ա.Կ.ի ամառնային վարժողական աշխատանք

Սիրելի ուսանողներ, Հ.Կ.Խաչի Շրջանային Վարչութիւնը կը տեղեկացնէ, թէ Հ.Օ.Մ.ի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թիւ­նը կը ծրագրէ Հ.Օ.Մ.ի Մ.Ա.Կ.ի Ա­մառ­նա­յին վար­ժո­ղա­կան Աշ­խա­տան­ք: Ծ­րա­գի­րը կ’ուղ­ղո­ւի շրջան­նե­րու մէջ հա­մալ­սա­րա­նի ու­սա­նող­նե­րուն: Հ.Օ.Մ.ի Մ.Ա.Կ.ի աշ­խա­տան­քի...

Գրական Երեկոյ եւ գիրքի շնորհահանդէս

Հովանաւորութեամբ՝ Հ.Հ. արտակարգ եւ լիազօր Դեսպան Տիար Ֆատէյ Չարչօղլեանի կազմակերպութեամբ՝ Յունաստանի Հայ Աւետարանական եկեղեցւոյ «Արեւիկ» գրատան Գրական Երեկոյ եւ Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեանի «ՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅ ԿԵԱՆՔԵՐ ԻՆՉՊԷՍ ՈՐ ՏԵՍԱՅ» գիրքին շնորհանդէսը՝ Գեղարուեստական յայտագիրով իրենց մասնակցութիւնը պիտի բերեն՝ բազմավաստակ երաժիշտ եւ յօրինող՝ Հայկ Եազըճեան եւ Ռոզինա Մարտիրոսեան (սանթուր) Ուրբաթ՝ 21 Յունիս 2019, Ժամը 20:00ին Հայ Աւետարանական Եկեղեցւոյ մէջ (Լամիաս 30, Գոքինիա)

Միօրեայ պտոյտ եւ Հայրերու Տօն

­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­յին Խոր­հուրդն ու ­Տիկ­նանց Մար­մի­նը, ­Կի­րա­կի՝ 16 ­Յու­նիս 2019ին կը կազ­մա­կեր­պեն միօ­րեայ հա­ճե­լի պտոյտ մը դէ­պի Է­կիոյ շրջա­նը, Աս­տո­ւա­ծա­մայր «Ս....

10նօ­րեայ զբօ­սապ­տոյտ դէ­պի Հա­յաս­տան-Ար­ցախ 9-19 Օ­գոս­տոս

09.08.2019 - Թ­ռիչք դէ­պի Ե­րե­ւան: 10.08.2019 - Ժա­մա­նում Ե­րե­ւան: Շր­ջապ­տոյտ՝ Ե­րե­ւան քա­ղա­քի տե­սար­ժան վայ­րե­րը: 11.08.2019 - 2րդ­ օր Էջ­միա­ծին (­Խա­ղո­ղօրհ­նէք)/­Զո­ւարթ­նոց/­Սար­դա­րա­պատ/Ե­րե­ւան: 12.08.2019 - 3րդ­ օր Խոր­Վի­րապ/­Նո­րա­վանք/­Զօ­րաց քա­րեր/­Գո­րիս: 13.08.2019 -...

«Սիրային զրոյց Երեւանին հետ»

Լոյս տեսաւ «Համազգային»ի Յունաստանի Շրջանային Վարչութեան հրատարակութիւն՝ «Սիրային զրոյց Երեւանին հետ» հատորը, հեղինակ՝ Յովսէփ Պարազեան: Փափաքողները կրնան ստանալ «Ազատ Օր»էն:
- Advertisement -