«Ս. Գ­րի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ» ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ մայր ե­կե­ղեց­ւոյ Հո­գա­բար­ձու­թիւն

«Ս. Գ­րի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ» ե­կե­ղեց­ւոյ Հո­գա­բար­ձու­թիւ­նը եւ Տիկ­նաց Մար­մի­նը սի­րով կը հրա­ւի­րեն ձեզ ե­կե­ղեց­ւոյ ներք­նաս­րա­հին մէջ տօ­նա­ծա­ռի զար­դա­րու­մին եւ լու­սա­ւոր­ման, որ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Կի­րա­կի՝...

Հա­յոց եւ Յու­նաց Ցե­ղաս­պա­նու­թեանց նիւ­թով նկար­նե­րու ցու­ցադ­րու­թիւն Ռո­տո­սի մէջ

­Հ.Յ.Դ. Յու­նաս­տա­նի Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բի եւ «­Հա­մազ­գա­յին»ի Ռո­տո­սի «­Տիգ­րան-Եր­կաթ» մաս­նա­ճիւ­ղի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ Ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­նե­րու կան­խար­գիլ­ման Մի­ջազ­գա­յին օ­րո­ւան ա­ռի­թով Յունաս­տա­նի Մ­շա­կոյ­թի նա­խա­րա­րու­թեան եւ Ռո­տո­սի քա­ղա­քա­պե­տութեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ նկար­նե­րու ցու­ցադ­րու­թիւն: Տե­ղի կ’ու­նե­նայ Ռո­տո­սի «Ս­պա­նա­կան մշա­կոյ­թի տան»...

Ընդհանուր անդամական ժողով

Հ.Կ.Խաչի Ֆիքսի «Ռուբինա» մասնաճիւղի վարչութիւնը կը հրաւիրէ իր անդամուհիները ընդ­հա­նուր ան­դա­մա­կան ժո­ղո­վի, որ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Երկուշաբթի՝ 17 Դեկտեմբեր 2018ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5:30ին, Ֆիքսի...

Տարեկան Պազար Հ. Կ. Խաչի Ֆիքսի «Ռուբինա» մասնաճիւղի

Շաբաթ՝ 15 Դեկտեմբեր 2018, երեկոյեան ժամը 5էն սկսեալ, Ֆիքսի «Արամ Մանուկեան» ակումբի «Աւետիքեան» սրահին մէջ
- Advertisement -