Թան­գա­րա­նի այ­ցե­լու­թիւն

Հ. Կ. Խա­չի Ֆա­լի­րո­յի «­Նա­յի­րի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը Չո­րեք­շաթ­բի՝ 23 Հոկ­տեմ­բեր 2019ին կը կազ­մա­կեր­պէ այ­ցե­լու­թիւն մը «­Վա­սի­լի եւ Է­լի­զա Ղու­լանտ­րի» թան­գա­րա­նը (հաս­ցէ՝ Է­րա­թոս­թէ­նուս 13, Փակ­րա­թի): Հան­դի­պում՝...

Խո­հա­րա­րու­թեան ծրա­գիր­ներ ե­րի­տա­սարդ­նե­րու հա­մար

­Կարճ տե­ւո­ղու­թեամբ խո­հա­րա­րու­թեան ծրա­գիր­ներ 18էն - 30 տա­րե­կան ե­րի­տա­սարդ­նե­րուն հա­մար, ո­րոնք կ­՚ու­զեն հարստաց­նել ի­րենց գի­տե­լիք­նե­րը եւ զբա­ղիլ ար­հես­տա­վարժ խո­հա­րա­րու­թեամբ։ ­Դա­սըն­թացք­նե­րը պի­տի նե­րա­ռեն տար­բեր եր­կիր­նե­րու...

Հայ Մշակոյթին նուիրուած Տուտուկի երեկոյ

­Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ՝ Գե­րա­պայ­ծառ Հայր Յով­սէփ Պէ­զա­զեա­նի Ա­ռա­քե­լա­կան կա­ռա­վա­րիչ Յու­նաս­տա­նի Հայ կա­թո­ղի­կէ թե­մին կա­տա­րո­ղու­թեամբ` ե­րա­ժիշտ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՋՔՈԼԵԱ­Նի մե­նա­կա­տար տու­տու­կա­հար Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան ֆիլ­հար­մո­նիք ժո­ղովր­դա­կան գոր­ծիք­նե­րու նո­ւա­գա­խում­բին մաս­նակ­ցու­թեամբ՝ «ԱՒԵՏԻՍ» պա­րա­խում­բին Տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Կի­րա­կի՝ 13...

Համաշխարհային երաժշտական «Աստղաշարան» բացառիկ երգի ու պարի համոյթ Աթէնքի մէջ

Հիաս­քանչ ներ­կա­յա­ցում՝ բաղ­կա­ցած 60 ա­րո­ւես­տա­գէտ­նե­րէ։ Հան­րա­ծա­նօթ «­Նա­րե­կա­ցի» նո­ւա­գա­խումբ Երգ՝ Վար­դան Բա­դա­լեան եւ Լու­սի­նէ Միր­զա­խա­նեան Պար՝ «Լու­սեղ» պա­րա­յին հա­մոյթ Տե­ղի կ’ու­նե­նայ Ղա­լա­ցիի «Christmas Theater», Վէի­քու պու­րա­կին մէջ Չո­րեք­շաբ­թի՝ 20...

Սրբոց Թարգմանչաց տօնակատարութիւն

Ի գի­տու­թիւն կը հա­ղոր­դենք մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին, թէ Սր­բոց Թարգ­ման­չաց վար­դա­պե­տաց տօ­նին ա­ռի­թով պի­տի մա­տու­ցո­ւի Ս. Պա­տա­րագ Գո­քի­նիոյ ու Նէոս Գոզ­մո­սի մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս: -...

Հ.Կ.­Խա­չի Գարէա-Կեսարիանիի «Աղթամար» մաս­նա­ճիւ­ղի անդամական ժողով

Հ.Կ.­Խա­չի Գարէա-Կեսարիանիի «Աղթամար» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը գումարէ անդամական ժողով, Հինգշաբթի՝ 10 Հոկտեմբեր 2019ին, երեկոյեան ժամը 5:30ին, շրջանի «Ազատամարտ» կեդրոնի սրահէն ներս: Ընկերուհիներ Աննա Գազանճեան եւ...

Եր­կօ­րեայ պտոյտ

Հ.Կ.­Խա­չի Ա­թէն­քի «­Ծո­վի­նար» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ եր­կօ­րեայ պտոյտ Շա­բաթ՝ 19 եւ Կի­րա­կի՝ 20 Հոկ­տեմ­բեր 2019ին, դէ­պի Նաֆ­փաք­թօ եւ Թ­րի­խո­նի­տա լիճ: Պ­տոյ­տի ըն­թաց­քին պի­տի այ­ցե­լենք...

«Համազգային»ի պարի փորձեր

«Համազգային» Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութեան պարի միաւորի վարչութիւնը ձեզ կը հրաւիրէ մասնակցելու հայկական պարերու փորձերուն: Մեր փորձառու պարուսոյցները, հաճելի եւ խանդավառ մթնոլորտի մէջ,...

«Սիրային զրոյց Երեւանին հետ»

Լոյս տեսաւ «Համազգային»ի Յունաստանի Շրջանային Վարչութեան հրատարակութիւն՝ «Սիրային զրոյց Երեւանին հետ» հատորը, հեղինակ՝ Յովսէփ Պարազեան: Փափաքողները կրնան ստանալ «Ազատ Օր»էն:
- Advertisement -