ԳԵՐԵԶՄԱՆՕՐՀՆԷՔ

Այ­սու կը փո­խան­ցենք մեր ժո­ղո­վուր­դին, Ս. ­Զատ­կո­ւան տօ­նի ­Մե­ռե­լո­ցի օ­րո­ւան ա­ռի­թով, Ատ­տի­կէի մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րու հո­գե­ւոր հո­վիւ­նե­րու գե­րեզ­մա­ նա­տու­նե­րը այ­ցե­լու­թեան ժա­մա­նա­կա­ցու­ցա­կը։ ԱԹԷՆՔ Արժ. Տ. Հ­րայր Աւ. Քհնյ....

ԿԱՐԳ ՈՏՆԼՈՒԱՅԻ Նէոս Գոզմոս(Ֆիքս)ի «Ս. Կարապետ» եկեղեցւոյ մէջ,

ԱՒԱԳ ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ 25 ԱՊՐԻԼ 2019 Յիշատակ`«Ընթրեաց Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի» ԿԱՐԳ ՈՏՆԼՈՒԱՅԻ Նէոս Գոզմոս(Ֆիքս)ի «Ս. Կարապետ» եկեղեցւոյ մէջ, երեկոյեան ժամը 6ին: Հանդիսապետութեամբ՝ Յունաստանի հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. ԳԵՂԱՄ Ս. ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆԻ:  Պիտի կատարուի...

Առաջնորդ Սրբազան Հայրը պիտի կատարէ ԽԱՒԱՐՄԱՆ արարողութիւնը Գոքինիոյ մէջ

Գո­քի­նիոյ «Ս. Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ Թա­ղա­յին Խոր­հուր­դը այ­սու կը տե­ղե­կաց­նէ հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին, թէ Ա­ւագ Հինգ­շաբ­թի՝ 25 Ապ­րիլ 2019ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8ին, պի­տի կա­տա­րո­ւի խա­ւար­ման ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը,...

Սուրբ Պատարագ Քալամաթայի մէջ

Ապրիլեան Մեծ Եղեռնի յիշատակութեան ծիրէն ներս, Չորեքշաբթի՝ 24 Ապրիլ 2019ին, կ. ե. ժամը 5ին, Քալամաթայի «Ս. Նիկողայոս» եկեղեցւոյ մէջ պիտի կատարուի Ս. Պատարագ: Օրուան պատարագիչն...

Յայ­տա­րա­րու­թիւն-«­Հա­մե­րաշ­խու­թեան զբօ­սաշր­ջու­թիւն — Ա­րա­րատ»

* Ե­թէ ո­րոշ տե­ղե­կու­թիւն­ներ ու­նիս զբօ­սաշր­ջի­կու­թեան մա­սին, * Ե­թէ 35 տա­րե­կա­նէն նո­ւազ տա­րիք ու­նիս, * Եւ ե­թէ օ­րա­կան 4 ժամ ա­զատ ժա­մա­նակ ու­նիս, Աշ­խա­տե­լու հա­մար կրնաս մե­զի...

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ Ս. ԶԱՏԿՈՒԱՆ ՏՕՆԻ

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին, ստո­րեւ կը փո­խան­ցենք Ա­թէն­քի, ­Գո­քի­նիոյ ու ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րու Ս. ­Զատ­կո­ւան տօ­նի ա­րա­րո­ղու­թեանց ժա­մա­նա­կա­ցու­ցա­կը։ ­ԱՒԱԳ ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ՝ 23 Ապ­րիլ 2019...

Աւագ Երեքշաբթի Յիշատակ՝ «Տասն Կուսանաց»

Հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի Ա­ռաջ­նորդ գերշ. Տ. Գե­ղամ Ս. Արք. Խա­չե­րեա­նի ե­րե­կո­յեան հան­դի­սա­ւոր ժա­մեր­գու­թիւն Նէոս Գոզ­մոս (­Ֆիքս)ի «Ս. Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, 23 Ապ­րիլ 2019ի...

«Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ» Առաջնորդանիստ մայր եկեղեցի Ա­ւագ ­Շաբ­թո­ւան ժա­մա­նա­կա­ցոյց

ԱՒԱԳ ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ կ­.ե. 7։00ին, յի­շա­տակ՝ Անպ­տուղ թզե­նիի չո­րաց­ման։ ԱՒԱԳ ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ կ­.ե. 7։00ին, յի­շա­տակ՝ ­Տա­սը ­Կոյ­սեր, ա­պա նա­խա­տօ­նակ՝ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պան­թեան ­Սուրբ ­Նա­հա­տակ­նե­րուն։ ԱՒԱԳ ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ,կ­.ե. 7։00ին, յի­շա­տակ՝ Ք­րիս­տո­սի...

Ան­դա­մա­կան Ընդ­հա­նուր ժո­ղով

Հ. Կ. Խա­չի Ա­թէն­քի «­Ծո­վի­նար» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը գու­մա­րէ ան­դա­մա­կան ընդ­հա­նուր ժո­ղով Եր­կու­շաբ­թի՝ 6 Մա­յիս 2019ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6ին, Հ. Կ. Խա­չի գրա­սե­նեա­կին մէջ...

Ա­ւագ Ուր­բաթ՝ Ֆիք­սի մէջ

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ա­թէն­քի մաս­նա­ճիւ­ղը կը հրա­ւի­րէ բո­լոր մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րը ա­ւան­դու­թիւն դար­ձած Ա­ւագ Ուր­բաթ օ­րուան ճաշ­կե­րոյ­թին, որ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Ա­ւագ Ուր­բաթ՝ 26 Ապ­րիլ 2019ին, Ֆիքսի...
- Advertisement -