Ընդ­հա­նուր ան­դա­մա­կան ժո­ղով

Հ. Կ. Խա­չի Գարէա-Կեսարիանիի «Աղթամար» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը հրա­ւի­րէ իր ան­դամ­ուհինե­րը ներ­կայ ըլ­լա­լու ընդ­հա­նուր ան­դա­մա­կան ժո­ղո­վին, որ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Չորեքշաբ­թի՝ 24 Հոկ­տեմ­բեր 2018ին,...

Նախաճաշ

Նէոս ­Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի «Ս. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Տիկ­նանց ­Մար­մի­նը կը կազ­մա­կեր­պէ նա­խա­ճա­շի հան­դի­պում մը, ­Կի­րա­կի՝ 21 ­Հոկ­տեմ­բեր 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան Ս. ­Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին՝ ժա­մը 11:00ին, ե­կե­ղեց­ւոյս ներք­նաս­րա­հին...

Թանգարանի այցելութիւն

­Նէոս ­Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի «Ս. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Տիկ­նանց ­Մար­մի­նը կը կազ­մա­կեր­պէ այ­ցե­լու­թիւն մը Ա­թէն­քի «Ք­րիս­տո­նէա­կան եւ ­Բիւ­զան­դա­կան» թան­գա­րա­նը (Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο), Ե­րեք­շաբ­թի՝ 23 ­Հոկ­տեմ­բեր 2018ի...

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Η Οικονομική Επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου των Ορθοδόξων Αρμενίων Ελλάδος προκηρύσσει διαγωνισμό με σκοπό την υπογραφή σύμβασης για τον πλήρη εκσυγχρονισμό του λεβητοστασίου (τροποποίηση...
- Advertisement -