Ընդհանուր անդամական ժողով

Հ.Կ.Խաչի Ֆալիրոյի «Նայիրի» մասնաճիւղի վարչութիւնը կը հրաւիրէ իր անդամուհիները ընդ­հա­նուր ան­դա­մա­կան ժո­ղո­վին, որ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Երկուշաբթի՝ 19 Նոյեմբեր 2018ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5:30ին, Ֆիքսի...

Յու­նաս­տա­նի «Հա­մազ­գա­յի­ն»ի 23րդ Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան Ժո­ղով

­Յու­նաս­տա­նի «­Հա­մազ­գա­յին» ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան 23րդ ­Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան (­Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան) ժո­ղո­վը տե­ղի կ’ու­նե­նայ այս ­Կի­րա­կի՝ 18 ­Նո­յեմ­բեր 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10ին, ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան»...

Ընդհանուր անդամական ժողով

Հ.Կ.Խաչի Գոքինիոյ «Սօսէ» մասնաճիւղի վարչութիւնը կը հրաւիրէ իր անդամուհիները ընդ­հա­նուր ան­դա­մա­կան ժո­ղո­վին, որ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Երկուշաբթի՝ 19 Նոյեմբեր 2018ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5:30ին, Գոքինիոյ...

Հայ Ա­ւե­տա­րա­նա­կան Ե­կե­ղե­ցւոյ հո­գե­բա­նա­կան դա­սա­խօ­սու­թիւն եւ զ­րոյց

Աս­տո­ւա­ծա­շունչ - Հա­ւատք - Հո­գե­բա­նու­թիւն Որ­քան կը փա­փա­քինք ըլ­լալ պարզ, ներ­կա­յին հետ հաշտ, խա­ղաղ եւ ու­րախ. ըլ­լայ այդ ներք­նա­պէս եւ կամ մեր շրջա­պա­տին հետ։ Այ­սու­հան­դերձ մարդ­կա­յին...

Ս. Յակոբ տօնի նուիրահաւաք

Ու­րա­խու­թեամբ կը ծա­նու­ցենք մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին, թէ ­Կիրա­կի 9 ­Դեկ­տեմ­բեր 2018­ին, պի­տի կա­տա­րո­ւի ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան տօ­նը եւ ա­ւան­դա­կան մա­տա­ղօրհ­նու­թիւ­նը։ Այս ա­ռի­թով, ե­կե­ղեց­ւոյս...

ԿՈՉ PHONETON 2018ի

Յար­գե­լի հայ­րե­նա­կից­ներ, «­Հա­յաս­տան» ­Հա­մա­հայ­կա­կան ­Հիմ­նադ­րա­մի վար­չու­թիւ­նը կոչ կ’ը­նէ բո­լոր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն՝ խնդրե­լով, որ այս տա­րի եւս ի­րենց սի­րա­յօ­ժար մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րեն տա­րե­կան ֆո­նե­թո­նին: Այս տա­րի ֆո­նե­թո­նը տե­ղի...
- Advertisement -