Հոգեհանգիստ

­Յու­նաս­տա­նի ­Հ. ­Կ. ­­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­­Վար­չու­թիւ­նը, այս ­­Կի­րա­կի՝ 21 ­Յու­լիս 2019ին, ­­Նէոս ­Գոզ­մո­սի (­Ֆիք­սի) «Ս. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, յա­ւարտ Ս. ­եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գի, նախագահութեամբ...

Դիմում Հայ Կապոյտ Խաչի «Թագուհի Փաշայեան» մրցանակի

­Հա­ւա­տա­րիմ՝ ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի կրթա­կան եւ դաս­տիարակ­չա­կան նպա­տակ­նե­րուն եւ հա­ւա­տա­լով, որ փայ­լուն նոր սե­րունդ մը մեծ հպար­տանք է մեր բո­լո­րին հա­մար, Հ. Կ. ­Խա­չի...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Պատանեկան Միութեան 39րդ բանակում

Օգոստոս 23-Սեպտեմբեր 2  Քալամոս 2019  Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար դիմել Ընդհանուր Վարիչ Մարմնոյ հետեւեալ ընկեր-ընկերուհիներուն.- Ֆիքսի «Զարթօնք» խումբ՝ Նարօտ Շահինեան 6978410830, Արա Ճանիկեան 6948768205: Գոքինիոյ «Քրիստափոր» խումբ՝ Արփինէ Կիրակոսեան...

Միօ­րեայ Պ­տոյտ

Կազ­մա­կերպ­թեամբ՝ «Ս. Գ­րի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ» ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ Մայր Ե­կե­ղեց­ւոյ Հո­գա­բար­ձու­թեան եւ Տիկ­նանց Մարմ­նոյ, Կի­րա­կի՝ 14 Յու­լիս 2019ին տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ա­մառ­նա­յին միօ­րեայ պտոյտ դէ­պի Այ. Եան­նի...

Փաստաբանական գրասենեակի ծանուցում

Յար­գե­լի քա­ղա­քա­ցի­ներ, Նէոս Գոզ­մո­սի Հ.Յ.Դ. «Ա­րամ Մա­նու­կեան» ա­կում­բի վար­չու­թիւ­նը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ Հա­յաս­տա­նի «­Բեգ­լա­րեան» փաս­տա­բա­նա­կան գրա­սե­նեա­կը Յու­նաս­տան բնա­կող հայ­րե­նա­կից­նե­րուն հա­մար պի­տի կազ­մա­կեր­պէ ի­րա­ւա­բա­նա­կան խորհր­դա­տո­ւու­թիւն՝ քա­ղա­քա­ցիա­կան,...

­Հան­րա­ծա­նօթ ջու­թա­կա­հար Ա­րա ­Մա­լի­քեա­նի ա­ռա­ջին ե­լոյ­թը ­

­Հան­րա­ծա­նօթ ջու­թա­կա­հար Ա­րա ­Մա­լի­քեա­նի ա­ռա­ջին ե­լոյ­թը ­Յու­նաս­տա­նի մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Ուր­բաթ՝ 27 ­Սեպ­տեմ­բեր 2019ին, Ա­թէն­քի «­Փալ­լաս» հա­մեր­գաս­րա­հին մէջ, հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ «­Հա­մազ­գա­յին» Հայ Կրթա­կան եւ Մշա­կու­թա­յին միու­թեան: «­Հա­մազ­գա­յին»ի...

«Սիրային զրոյց Երեւանին հետ»

Լոյս տեսաւ «Համազգային»ի Յունաստանի Շրջանային Վարչութեան հրատարակութիւն՝ «Սիրային զրոյց Երեւանին հետ» հատորը, հեղինակ՝ Յովսէփ Պարազեան: Փափաքողները կրնան ստանալ «Ազատ Օր»էն:
- Advertisement -