Յայ­տա­րա­րու­թիւն

Ու­րա­խու­թեամբ կը տե­ղե­կաց­նենք շատ սի­րե­լի հայ ըն­տա­նիք­նե­րուն, թէ Եր­կու­շաբ­թի՝ 5 Օ­գոստՈսէն սկսեալ, ­հայ կա­թո­ղի­կէ ­Նէոս ­Քոզ­մոսի ե­կե­ղեց­ւոյ պար­տէ­զը կը բա­նայ իր դու­ռը ձե­զի ու...

Աս­տո­ւա­ծած­նայ Վե­րա­փոխ­ման տօ­նին առ­թիւ

Ձեզ կը հրա­ւի­րենք մաս­նակ­ցե­լու ձայ­նա­ւոր Սուրբ Պա­տա­րա­գի որ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Կի­րա­կի՝ 18 Օ­գոս­տոս 2019, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 19:00ին, հայ կա­թո­ղի­կէ «Սուրբ Գ­րի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ» ե­կե­ղեց­ւոյ...

Առաջնորդական Ս. Պատարագ Ս. Աստուածածնի տօնին առիթով Քսանթիի մէջ

­Կի­րա­կի՝ 11 Օ­գոս­տոս 2019ին, Ք­սան­թիի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, Ս. Աս­տո­ւա­ծած­նի վե­րա­փոխ­ման տօ­նին եւ ե­կե­ղեց­ւոյ ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան առ­թիւ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ։ ­Պի­տի...

Տօն Վերափոխման Սուրբ Աստուածածնի

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին, այ­սու կը հա­ղոր­դենք, թէ Կի­րա­կի՝ 18 Օ­գոս­տոս 2019ին Ա­թէն­քի, Գո­քի­նիոյ ու Նէոս Գոզ­մո­սի մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ պի­տի կա­տա­րո­ւի Սուրբ...

Հայկական պարախումբերու հանդիպում

«Համազգային»ի Յունաստանի Շրջանային Վարչութեան բազմամեայ ատենապետ ընկ. Յովսէփ Պարազեանի յիշատակին Բարձր հովանաւորութեամբ՝ Յունաստանի Հայոց Թեմի Առաջնորդ  ԳԵՐՇ. Տ. ԳԵՂԱՄ Ս. ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆի Գործակցութեամբ՝ Հ. Գթ. Խաչի Մակեդոնիոյ եւ Թրակիոյ Շրջանային...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի 17րդ Միջ-մաս­նա­ճիւ­ղա­յին սկաու­տա­կան բա­նա­կում

Հ.Մ.Ը.Մ.ի 17րդ Միջ-մաս­նա­ճիւ­ղա­յին սկաու­տա­կան բա­նա­կու­մը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Սու­նիո­յի «ՍԷՓ» բա­նա­կա­վայ­րին մէջ, Օ­գոս­տոս 5էն մին­չեւ Օ­գոս­տոս 11, 2019: Բա­նա­կա­վայ­րը իր դռնե­րը պի­տի բա­նայ Շա­բաթ՝ 10...

Դիմում Հայ Կապոյտ Խաչի «Թագուհի Փաշայեան» մրցանակի

­Հա­ւա­տա­րիմ՝ ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի կրթա­կան եւ դաս­տիարակ­չա­կան նպա­տակ­նե­րուն եւ հա­ւա­տա­լով, որ փայ­լուն նոր սե­րունդ մը մեծ հպար­տանք է մեր բո­լո­րին հա­մար, Հ. Կ. ­Խա­չի...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Պատանեկան Միութեան 39րդ բանակում

Օգոստոս 23-Սեպտեմբեր 2  Քալամոս 2019  Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար դիմել Ընդհանուր Վարիչ Մարմնոյ հետեւեալ ընկեր-ընկերուհիներուն.- Ֆիքսի «Զարթօնք» խումբ՝ Նարօտ Շահինեան 6978410830, Արա Ճանիկեան 6948768205: Գոքինիոյ «Քրիստափոր» խումբ՝ Արփինէ Կիրակոսեան...

Փաստաբանական գրասենեակի ծանուցում

Յար­գե­լի քա­ղա­քա­ցի­ներ, Նէոս Գոզ­մո­սի Հ.Յ.Դ. «Ա­րամ Մա­նու­կեան» ա­կում­բի վար­չու­թիւ­նը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ Հա­յաս­տա­նի «­Բեգ­լա­րեան» փաս­տա­բա­նա­կան գրա­սե­նեա­կը Յու­նաս­տան բնա­կող հայ­րե­նա­կից­նե­րուն հա­մար պի­տի կազ­մա­կեր­պէ ի­րա­ւա­բա­նա­կան խորհր­դա­տո­ւու­թիւն՝ քա­ղա­քա­ցիա­կան,...

­Հան­րա­ծա­նօթ ջու­թա­կա­հար Ա­րա ­Մա­լի­քեա­նի ա­ռա­ջին ե­լոյ­թը ­

­Հան­րա­ծա­նօթ ջու­թա­կա­հար Ա­րա ­Մա­լի­քեա­նի ա­ռա­ջին ե­լոյ­թը ­Յու­նաս­տա­նի մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Ուր­բաթ՝ 27 ­Սեպ­տեմ­բեր 2019ին, Ա­թէն­քի «­Փալ­լաս» հա­մեր­գաս­րա­հին մէջ, հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ «­Հա­մազ­գա­յին» Հայ Կրթա­կան եւ Մշա­կու­թա­յին միու­թեան: «­Հա­մազ­գա­յին»ի...
- Advertisement -