Կեանք ու կռիւ

Հ.Յ.Դ. Աթէնքի «Գաբրիէլ Լազեան» Կոմիտէութիւնը Արցախի պահանջատիրութեան 30ամեակին առիթով կը կազմակերպէ «Կեանք ու կռիւ» ժապաւէնի ցուցադրութիւն, Կիրակի՝ 25 Փետրուար 2018ին, երեկոյեան ժամը 7ին, Գարէայի «Ազատամարտ» ակումբին...

Խնճոյք-խրախճանք

Հ.Յ.Դ. Ֆիքսի «Արամ Մանուկեան» Կոմիտէն կը կազմակերպէ խնճոյք-խրախճանք Շաբաթ՝ 24 Փետրուար 2018ին, երեկոյեան ժամը 8։30էն սկսեալ, Ֆիքսի «Արամ Մանուկեան» ակումբի «Աւետիքեան» սրահէն ներս։ Ազգային եւ...

«Իմ Հա­յաս­տան» հա­մա­հայ­կա­կան IV փառատօն

Հ.Հ. սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թիւ­նը 2018 թո­ւա­կա­նին կ’ի­րա­կա­նաց­նէ «Իմ Հա­յաս­տան» հա­մա­հայ­կա­կան IV փա­ռա­տօ­նը, ո­րը նո­ւի­րո­ւած է Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան եւ Մա­յի­սեան հե­րո­սա­մար­տե­րի 100 եւ Ե­րե­ւա­նի հիմ­նադրման 2800ա­մեակ­նե­րին: Փա­ռա­տօ­նը...

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տութ­եան կրթութեան եւ ­գի­տութեան նա­խա­րա­րութիւ­նը 2018 թուա­կա­նին կազ­մա­կեր­պում է հա­մա­հայ­կա­կան ման­կա­պա­տա­նե­կան նկար­չա­կան VIII մրցոյթ-փա­ռա­տօ­նը: Մր­ցոյթ-փա­ռա­տօ­նը նուիր­ւում է Երեւա­նի 2800ամեա­կին եւ­ անց­կացուե­լու է «­Հա­յոց...
- Advertisement -