Թեսաղոնիկէի «Ս. Աստուածածին» եկեղեցւոյ հիմնադրման եւ անուանակոչութեան 116րդ ամեակի տօնախմբութիւն

Բարձր հովանաւորութեամբ եւ հանդիսապետութեամբ՝ Յունաստանի Հայոց թեմի բարեջան Առաջնորդ՝ ԳԵՐՇ. Տ. ԳԵՂԱՄ Ս. ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆԻ Տնօրինութեամբ՝ Թեսաղոնիկէի «Ս. Աստուածածին» եկեղեցւոյ թաղական խորհուրդին կազմակերպութեամբ՝ Թեսաղոնիկէի «Ս. Աստուածածին» եկեղեցւոյ տիկնաց միութեան Տեղի կ’ունենայ Ուրբաթ՝ 22,...

«Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ մայր ե­կե­ղեց­ւոյ հիմ­նադ­րու­թեան տօ­նախմ­բու­թիւն

Ե­պիս­կո­պո­սա­կան հան­դի­սա­ւոր Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ եւ մա­տա­ղի օրհ­նու­թիւն ­Կի­րա­կի՝ 1 ­Դեկ­տեմ­բեր 2019ին, կը պա­տա­րա­գէ եւ կը քա­րո­զէ Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ ԳԵՐՇ. Տ. ԳԵՂԱՄ ՍՐԲ. ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ...

Ս. ՅԱԿՈԲ ՏՕՆԻ ՆՈՒԻՐԱՀԱՒԱՔ

Ու­րա­խու­թեամբ կը ծա­նու­ցենք մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին, թէ Կի­րա­կի 15 Դեկ­տեմ­բեր 2019ին, պի­տի կա­տա­րո­ւի Գո­քի­նիոյ Ս. Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան տօ­նը եւ ա­ւան­դա­կան մա­տա­ղօրհ­նու­թիւ­նը։ Այդ առ­թիւ, ե­կե­ղեց­ւոյս...

Թատրոնի այցելութիւն

Հ. Կ. ­Խա­չի ­Գա­րէա-­Կե­սա­րիա­նիի «Աղ­թա­մար» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ թատ­րո­նի այ­ցե­լու­թիւն, ­Շա­բաթ՝ 30 ­Նո­յեմ­բեր 2019ի ե­րե­կո­յեան: ­Պի­տի դի­տենք Yasmina Rezaի «Art» կա­տա­կեր­գու­թիւ­նը «­Միք­րօ ­Փալ­լաս» թա­տե­րաս­րա­հէն...

Համաշխարհային երաժշտական «Աստղաշարան» բացառիկ երգի ու պարի համոյթ Աթէնքի մէջ

Հիաս­քանչ ներ­կա­յա­ցում՝ բաղ­կա­ցած 60 ա­րո­ւես­տա­գէտ­նե­րէ։ Հան­րա­ծա­նօթ «­Նա­րե­կա­ցի» նո­ւա­գա­խումբ Երգ՝ Վար­դան Բա­դա­լեան եւ Լու­սի­նէ Միր­զա­խա­նեան Պար՝ «Լու­սեղ» պա­րա­յին հա­մոյթ Տե­ղի կ’ու­նե­նայ Ղա­լա­ցիի «Christmas Theater», Վէի­քու պու­րա­կին մէջ Չո­րեք­շաբ­թի՝ 20...

«Սիրային զրոյց Երեւանին հետ»

Լոյս տեսաւ «Համազգային»ի Յունաստանի Շրջանային Վարչութեան հրատարակութիւն՝ «Սիրային զրոյց Երեւանին հետ» հատորը, հեղինակ՝ Յովսէփ Պարազեան: Փափաքողները կրնան ստանալ «Ազատ Օր»էն:
- Advertisement -