Գիւտ Նշ­խա­րաց՝ Սր­բոյ Հօրն մե­րոյ Գ­րի­գո­րի Լու­սա­ւոր­չին

Յու­նաս­տա­նի հայ կա­թո­ղի­կէ ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նը ձեզ կը հրա­ւի­րէ մաս­նակ­ցե­լու ձայ­նա­ւոր Սուրբ Պա­տա­րա­գի, որ տե­ղի կ­՛ու­նե­նայ Կի­րա­կի՝ 17 Յու­նիս 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին, «­Սուրբ Գ­րի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ»...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Գոքինիոյ մաս­նա­ճիւ­ղի Ընդ­հա­նուր ժո­ղով

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Գոքինիոյ Վար­չու­թիւ­նը կը հրա­ւի­րէ իր ան­դամ­նե­րը մաս­նա­ճիւ­ղի Ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վին Հինգշաբթի՝ 14 Յու­նիս 2018ի ժա­մը 21։00ին, Գոքինիոյ «Զաւարեան» Կեդրոնի սրահներէն ներս։ Ժո­ղո­վի օ­րա­կարգ 1) 71րդ Շր­ջա­նա­յին...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ա­թէն­քի մաս­նա­ճիւ­ղի Ընդ­հա­նուր ժո­ղով

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ա­թէն­քի Վար­չու­թիւ­նը կը հրա­ւի­րէ իր ան­դամ­նե­րը մաս­նա­ճիւ­ղի Ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վի Եր­կու­շաբ­թի՝ 18 Յու­նիս 2018ի ժա­մը 20։00ին, Ֆիք­սի «Ա­րամ Մա­նու­կեան» ա­կում­բի սրա­հին մէջ։ Ժո­ղո­վի օ­րա­կարգ 1) 71րդ...

Ամառնային միօրեայ պտոյտ դէպի «Այիա Քիրիաքի»

Գոքինիոյ «Ս. Յակոբ» եկեղեցւոյ Թաղային Խորհուրդը եւ Տիկնանց Մարմինը, ամառնային միօրեայ պտոյտ մը կը կազմակերպեն դէպի «Այիա Քիրիաքի» Կիրակի՝ 24 Յունիս 2018ին: Սուրբ եւ...

Հ. Կ. Խա­չի «Լ. եւ Ս. Յա­կո­բեան» վար­ժա­րա­նի ա­մա­վեր­ջի հան­դի­սու­թիւն

Հայ Կա­պոյտ Խա­չի Ֆիքսի «­Լե­ւոն եւ Սո­ֆիա Յա­կո­բեան» Ազ­գա­յին Վար­ժա­րա­նի «Արթին Գալուստեան» ման­կա­պար­տէ­զին եւ նա­խակրթա­րա­նին ա­մա­վեր­ջի հան­դի­սու­թիւ­նը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Չո­րեք­շաբ­թի՝ 13 Յու­նիս 2018ի...

Յայ­տա­րա­րու­թիւն

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թիւ­նը շա­րու­նա­կե­լով նախորդ Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թեան աշ­խա­տան­քը մեր միու­թեան մնա­յուն գրա­սե­նեա­կի եւ թան­գա­րա­նի ամ­բող­ջա­ց­ման նպա­տա­կով, լիա­զօ­րագ­րած է եղ­բայր­ներ Յա­կոբ Ե­դի­մեանը եւ Հայ­կազ Տէօք­մէ­ճեանը,...

«Զա­ւա­րեան» Վար­ժա­րա­նի 90ա­մեա­կը

Հ. Կ. Խաչի «Զա­ւա­րեան» Վար­ժա­րա­նի 90ա­մեա­կին առ­թիւ (­Կեդ­րո­նա­կան ձեռ­նարկ՝ 17 Հոկ­տեմ­բեր 2018), վար­ժա­րա­նին տնօ­րէ­նու­թիւ­նը կը հա­ւա­քէ ո­րե­ւէ նկար դպրո­ցա­կան կեան­քէն եւ հին հայ­կա­կան եւ...
- Advertisement -