Ժա­պա­ւէ­նի ցու­ցադ­րու­թիւն Գա­րէա­յի մէջ

Կի­րա­կի՝ 26 Յու­նո­ւար 2020ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8:30ին, Գա­րէա­յի «Ա­զա­տա­մարտ» ա­կում­բի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­պեր­պէ ժա­պա­ւէ­նի ցու­ցադ­րու­թիւն: Ե­կէ՛ք բո­լորս միա­սին ըն­կե­րա­յին մթնո­լոր­տի մէջ՝ ճա­շով եւ խմիչ­քով, դի­տենք...

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի պատգամի ընթերցում

­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Վե­հա­փառ ­հայ­րա­պետ՝ Ա­րամ Ա ­Կա­թո­ղի­կո­սի 2020 տա­րին հռչա­կած է «Յատուկ խնամքի կարօտ հայորդիներու տարի»: ­Կի­րա­կի՝ 26 ­Յու­նո­ւար 2020ին ­Վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տի պատ­գա­մը պի­տի...

Բժշկական, տեղեկատուական հանդիպում

­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­պեր­պէ բժշկա­կան, տե­ղե­կա­տո­ւա­կան հան­դի­պում մը ­Շա­բաթ՝ 1 ­Փետ­րո­ւար 2020ին, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի զոյգ սրահ­նե­րէն ներս, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին: Սոյն...

Գա­թա­յի հա­ւա­քոյթ

Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ» Ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ Մայր Ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, Կի­րա­կի՝ 26 Յու­նո­ւար, 2020ին, Ս. եւ Անմահ Պա­տա­րա­գէն ան­մի­ջա­պէս ետք, տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Հո­գա­բար­ձու­թեան 2020ի գա­թա­յի...

Ձ­մեռ­նա­յին ե­ռօ­րեայ պտոյտ

Հ. Կ.­ Խա­չի Ֆա­լի­րո­յի «­Նա­յի­րի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ ձմեռնային ե­ռօ­րեայ պտոյտ Եր­կու­շաբ­թի՝ 3 Փետ­րո­ւա­րէն մին­չեւ Չո­րեք­շաբ­թի՝ 5 Փետ­րո­ւար 2020ին: Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու հա­մար հե­ռա­ձայ­նել ըն­կե­րու­հի­ներ՝ Մայ­տա Կիւ­րիւն­լեա­նին...

«Ազատ Օր»ի բաժանորդագրութիւն մը նուիրեցէք ձեր հարազատներուն

Բաժանորդագրութիւնը կարելի է ապահովել՝ «Ազատ Օր»ի տպագիր հրատարակութիւնը ամէն օր ստանալով ցրուիչներուն կողմէ Ելեկտրոնային «PDF» գունաւոր տարբերակով, որ ամէն առաւօտ կ՚ուղարկուի ելեկտրոնային նամակատան (e-mail) միջոցով եւ հասանելի...
- Advertisement -