Առաջնորդ Սրբազան Հայրը «Ս. Կարապետ» եկեղեցւոյ մէջ

­Նէոս ­Գոզ­մոս (­Ֆիքս)ի «Ս. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւն ու ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դը, ու­րա­խու­թեամբ կը տե­ղե­կաց­նեն հա­ւա­տացեալ մեր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն թէ, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 20 ­Մարտ 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան,...

«Ս. Գ­րի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ» ե­կե­ղե­ցւոյ Մեծ Պահ­քի ժա­մեր­գու­թեանց եւ լ­սա­րա­նի ժա­մա­նա­կա­ցոյց

Հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ՝ Յու­նաս­տա­նի Հա­յոց Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ԳԵՐՇ. ԳԵՂԱՄ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈ­Սի Ա­րե­ւա­գա­լի ժա­մեր­գու­թիւն­ներ՝ ա­մէն Եր­կու­շաբ­թի կ­. ա. 11ին (18, 25 Մարտ եւ 1, 8 Ապ­րիլ) Հս­կու­մի ժա­մեր­գու­թիւն­ներ՝ ա­մէն Հինգ­շաբ­թի կ­. ե. 6ին (21, 28 Մարտ...

Մեծ Պահոց արարողութեանց ժամանակացուցակ

­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի Կ­րօ­նա­կան ժո­ղո­վը, հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուրդին այ­սու կը ներ­կա­յաց­նէ, Ատ­տի­կէի մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս քա­ռաս­նօ­րեայ ­Մեծ ­Պա­հոց ա­րե­ւա­գա­լի ու հսկու­մի ա­րա­րո­ղու­թեանց ժա­մա­նա­կա­ցու­ցա­կը։ «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ»...

Յայ­տա­րա­րու­թիւն

­Բո­լոր այն հայ­րե­նա­կից­նե­րը, ո­րոնք կը փա­փա­քին Հ. Կ.­ Խա­չի ­«Սի­րոյ ­Պա­զա­ր»ի ըն­թաց­քին վար­ձու սեղան մը ա­պա­հո­վել ի­րենց ապ­րանք­նե­րը ծա­խե­լու նպատա­կով, խնդրենք դի­մել Հ. Կ.­...

«Հ.Օ.Մ.ի կրթա­թո­շակ»

Հ.Օ.Մ.ը գի­տակ­ցե­լով, թէ ազ­գա­պահ­պան­ման ներ­կայ օ­րե­րուն կա­րե­ւոր է նոր սե­րուն­դի բարձր կրթու­թիւն ստա­նա­լը, որ­պէս­զի ի­րենց մտա­ւո­րա­կան եւ գի­տա­կան ամ­բողջ պա­շա­րը օր մը ի սպաս...

«Հ.Օ.Մ.ի կրթա­թո­շակ»

Հ.Օ.Մ.ը գի­տակ­ցե­լով, թէ ազ­գա­պահ­պան­ման ներ­կայ օ­րե­րուն կա­րե­ւոր է նոր սե­րուն­դի բարձր կրթու­թիւն ստա­նա­լը, որ­պէս­զի ի­րենց մտա­ւո­րա­կան եւ գի­տա­կան ամ­բողջ պա­շա­րը օր մը ի սպաս...

«Սիրային զրոյց Երեւանին հետ»

Լոյս տեսաւ «Համազգային»ի Յունաստանի Շրջանային Վարչութեան հրատարակութիւն՝ «Սիրային զրոյց Երեւանին հետ» հատորը, հեղինակ՝ Յովսէփ Պարազեան: Փափաքողները կրնան ստանալ «Ազատ Օր»էն:
- Advertisement -