Բացառիկ Համերգ «10 դարերու վրայ երկարող հայկական երգի ճանապարհորդութիւն»

­Մե­ներ­գող սոփ­րա­նօ ՍԻՐԱՆՈՒՇ ՉԱԼԸԳԵԱՆ եւ դաշ­նա­կա­հար ե­րաժշ­տա­գէտ ԵՈՐՂՈՍ ԻՈՒԼԻՈՍ ՓԱՓԱՏՈԲՈՒԼՈՍ պի­տի ներ­կա­յաց­նեն հան­րա­ծա­նօթ շա­րա­կան­ներ, ինչ­պէս նաեւ ­Սա­յաթ-­Նո­վա­յի, ­Կո­մի­տա­սի, Բ....

Հանրածանօթ կիթառի արուեստագէտ Յակոբ Գոլանեանի նոր համերգը

­Մի­ջազ­գա­յին համ­բա­ւի տէր, յու­նա­հայ կի­թա­ռիստ ­Յա­կոբ ­Գո­լա­նեան նոր հա­մեր­գով մը հան­դէս կու գայ յու­նա­կան ե­րաժշ­տա­սէր հա­սա­րա­կու­թեան առ­ջեւ։ Ուր­բաթ՝ 21 ­Փետ­րո­ւար 2020ին,...

Բարեկենդանեան ճաշկերոյթ

Հ. Կ.­ Խա­չի Ֆա­լի­րո­յի «­Նա­յի­րի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը Ուր­բաթ՝ 21 Փետ­րո­ւար 2020ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 9:30էն սկսեալ կը կազ­մա­կեր­պէ բա­րե­կեն­դա­նեան ճաշ­կե­րոյթ: Ճաշ­կե­րոյ­թը տե­ղի պի­տի...

Միօրեայ պտոյտ դէպի Թրիքալա Քորինթիաս

Հ.Կ.­Խա­չի Ա­թէն­քի «­Ծո­վի­նար» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ միօ­րեայ պտոյտ մը ­Կի­րա­կի՝ 23 ­Փետ­րո­ւար 2020ին դէ­պի Թ­րի­քա­լա ­Քո­րին­թիաս: ­Մեք­նում՝ ­Մա­րու­սիէն ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 8ին, InterContinental պան­դո­կէն՝ ժա­մը...

Տօն Սր­բոց ­Վար­դա­նանց զօ­րա­վա­րացն եւ 1036 վկա­յիցն

­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց թե­մի Կ­րօ­նա­կան ժո­ղո­վի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ եւ հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ Թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ ­Գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Ս. արք. ­Խա­չե­րեա­նի, ­Հինգ­շաբ­թի՝ 20 ­Փետ­րո­ւար 2020ին, Նէոս ­Գոզ­մո­սի «Ս. ­Կա­րա­պետ» եւ ­Գո­քի­նիոյ...

ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ Սրբոց Վարդանանց Զօրավարաց

Հովանաւորութեամբ՝ Գեր. հայր Յովսէփ Թ.Ծ.Վ. Պէզազեանի վիճակաւոր Յունաստանի Կաթողիկէ Հայոց թեմի խորհրդատու մարմնի Կը դասախօսէ՝ Կրեկուար Գալուստ տնօրէն Լիբանանի Հայ Կաթողիկէ «Մեսրոպեան» բարձրագոյն վարժարանի գեղարուեստական յայտագիր՝ Մարինէ Գրիգորեան օբերայի երգչուհի սոբրանօ, ընկերակցութեամբ դաշնամուրի...

Հայկական պարերու դասընթացքներ

Հայկական պարերու դասընթացքներ Գարէայի «Ազատամարտ» ակումբի վարչութիւնը կը կազմակերպէ հայկական պարերու դասընթացքներ մեծահասակներու համար: Պարուսոյց՝ Հայկուհի Երանոսեան: Առաջին հանդիպումը տեղի պիտի ունենայ Չորեքշաբթի՝ 12 Փետրուար 2020, երեկոյեան ժամը 7ին, Գարէայի «Ազատամարտ»...

Հայ լեզուի եւ մշակոյթի ամառնային խտացեալ դասընթացք

Օ­գոս­տոս 2020 Վե­նե­տի­կի Պո-Ա­րաքս Մ­շա­կու­թա­յին Ըն­կե­րակ­ցու­թեան, Վե­նե­տի­կի “STUDIUM MARCIANUM” Հաս­տա­տու­թեան հետ գոր­ծակ­ցա­բար, կազ­մա­կեր­պած Հայ Լե­զո­ւի եւ Մ­շա­կոյ­թի ա­մառ­նա­յին խտա­ցեալ դա­սըն­թաց­քը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Օ­գոս­տոս 3-19: Քն­նու­թիւն­նե­րը`...

«Ազատ Օր»ի բաժանորդագրութիւն մը նուիրեցէք ձեր հարազատներուն

Բաժանորդագրութիւնը կարելի է ապահովել՝ «Ազատ Օր»ի տպագիր հրատարակութիւնը ամէն օր ստանալով ցրուիչներուն կողմէ Ելեկտրոնային «PDF» գունաւոր տարբերակով, որ ամէն առաւօտ կ՚ուղարկուի ելեկտրոնային նամակատան (e-mail) միջոցով եւ հասանելի...
- Advertisement -