ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ԵՒ ԴԱՓՆԵՊՍԱԿԻ ԶԵՏԵՂՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ ԶՈՀԵՐՈՒՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ

­Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ Հ.Հ. դես­պան՝ պրն. Ֆադէյ Չարչօղլեանի ­Տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ­Շա­բաթ 7 ­Դեկ­տեմ­բեր 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11։30ին, Ա­թէն­քի «ՆԱՅԻԱՏՈՆ» հրա­պա­րա­կին վրայ զե­տե­ղո­ւած, ­Հա­յաս­տա­նի երկ­րա­շար­ժի զո­հե­րուն յի­շա­տա­կի...

Հոգեհանգիստ Հայաստանի երկրաշարժի զոհերուն նուիրուած

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին այ­սու կը յայտ­նենք, թէ Կի­րա­կի` 8 Դեկ­տեմ­բեր 2019ին, գա­ղու­թիս մեր բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս, յա­ւարտ Ս. պա­տա­րա­գին պի­տի կա­տա­րո­ւի հո­գե­հանգս­տեան...

Տօն Գոքինիոյ «Ս. Յակոբ» եկեղեցւոյ

Կի­րա­կի՝ 15 Դեկ­տեմ­բեր 2019ին, մեծ շու­քով պի­տի կա­տա­րո­ւի Գո­քի­նիոյ «Ս. Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան տօ­նը։ Պի­տի պա­տա­րա­գէ, յա­ւուր պատ­շա­ճի քա­րո­զէ ու մա­տա­ղօրհ­նու­թիւ­նը կա­տա­րէ Յու­նաս­տա­նի Հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան ա­ռաջ­նորդ՝ ԳԵՐՇ....

Ան­դա­մա­կան ժո­ղով

Հ. Կ. Խա­չի Գա­րէա-­Կե­սա­րիա­նիի «Աղ­թա­մար» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը ան­դա­մա­կան ժո­ղովի կը հրա­ւի­րէ իր անդամները, Չո­րեք­շաբ­թի՝ 11 Դեկ­տեմ­բեր 2019ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5ին, շրջա­նի «Ա­զա­տա­մարտ» ա­կում­բի սրա­հէն...

Ս. ՅԱԿՈԲ ՏՕՆԻ ՆՈՒԻՐԱՀԱՒԱՔ

Ու­րա­խու­թեամբ կը ծա­նու­ցենք մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին, թէ Կի­րա­կի 15 Դեկ­տեմ­բեր 2019ին, պի­տի կա­տա­րո­ւի Գո­քի­նիոյ Ս. Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան տօ­նը եւ ա­ւան­դա­կան մա­տա­ղօրհ­նու­թիւ­նը։ Այդ առ­թիւ, ե­կե­ղեց­ւոյս...

«Սիրային զրոյց Երեւանին հետ»

Լոյս տեսաւ «Համազգային»ի Յունաստանի Շրջանային Վարչութեան հրատարակութիւն՝ «Սիրային զրոյց Երեւանին հետ» հատորը, հեղինակ՝ Յովսէփ Պարազեան: Փափաքողները կրնան ստանալ «Ազատ Օր»էն:
- Advertisement -