Դիմում Հայ Կապոյտ Խաչի «Թագուհի Փաշայեան» մրցանակի

­Հա­ւա­տա­րիմ՝ ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի կրթա­կան եւ դաս­տիարակ­չա­կան նպա­տակ­նե­րուն եւ հա­ւա­տա­լով, որ փայ­լուն նոր սե­րունդ մը մեծ հպար­տանք է մեր բո­լո­րին հա­մար, Հ. Կ. ­Խա­չի...

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Հ. Կ. Խա­չի «­Զա­ւա­րեան» ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի շրջա­փա­կին մէջ - στέγαστρο σκίασης- տեղադրելու աշ­խա­տանք պի­տի կա­տա­րո­ւի։ Հե­տաքրք­րո­ւող­նե­րը ի­րենց ա­ռա­ջար­կու­թիւն­նե­րը կրնան ներ­կա­յաց­նել մին­չեւ Չո­րեք­շաբ­թի՝ 18 Յու­լի­ս։ Ա­ռա­ջար­կու­թիւն­նե­րը յանձ­նե­լու...

Բանակում 2018

Սիրելի ծնողք, Հ.Յ.Դ. Յու­նաս­տա­նի Պա­տա­նե­կան Միու­թեան Ընդ­հա­նուր Վա­րիչ Մար­մի­նը կը փա­փա­քի ձեզ տե­ղե­կաց­նե­լու, թէ միու­թեանս 2018ի ա­մառ­նա­յին բա­նա­կու­մը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ 17 Օ­գոս­տո­սէն - 27 Օ­գոս­տոս, Գա­լա­մոս բա­նա­կա­վայ­րէն...

«Զա­ւա­րեան» Վար­ժա­րա­նի 90ա­մեա­կը

Հ. Կ. Խաչի «Զա­ւա­րեան» Վար­ժա­րա­նի 90ա­մեա­կին առ­թիւ (­Կեդ­րո­նա­կան ձեռ­նարկ՝ 17 Հոկ­տեմ­բեր 2018), վար­ժա­րա­նին տնօ­րէ­նու­թիւ­նը կը հա­ւա­քէ ո­րե­ւէ նկար դպրո­ցա­կան կեան­քէն եւ հին հայ­կա­կան եւ...
- Advertisement -