Աթէնքի եւ Գոքինիոյ սկաուտներ այցելեցին Թեսաղոնիկէի «Ս. Աստուածածին» եկեղեցին

Կի­րա­կի՝ 10 ­Մարտ 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ, ներ­կա­յու­թեամբ՝ շրջա­նի ազ­գա­յին կա­ռոյց­նե­րու եւ հաս­տա­տու­թեանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն,...

Աշակերտական դիմակահանդէս

Բա­րե­կեն­դա­նի տօ­նին ա­ռի­թով, հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ՝ Հ.Գ.Խ.ի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան ­Ծաղ­կոց» շա­բա­թօ­րեայ դպրո­ցի տնօ­րէ­նու­թեան եւ ու­սուց­չա­կան կազ­մին, եւ մաս­նակ­ցու­թեամբ՝ դպրո­ցի ա­շա­կեր­տու­թեան...

Հանդիպում հելլէն խորհրդարանի պատգամաւոր եւ նախկին նախարար Օլղա Քեֆալոեանիի հետ

Շարունակելով հանդիպումներու իր շարքը, հելլէն քաղաքական կեանքի ներկայացուցիչներու հետ, Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Հայ Դատի Յանձնախումբի պատուիրակութիւն մը, իր գրասենեակէն ներս տեսակցութիւն ունեցաւ հելլէն խորհրդարանի պատգամաւոր...

«Զաւարեան» վարժարանը մաս կը կազմէ Ուիքիփետիայի արեւմտահայերէն խմբագրութեան

Հ.Կ.­Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի 6րդ ­դա­սա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րը միա­ցան Ո­ւի­քի­փե­տիա­յի ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէն խմբագ­րու­թեան աշ­խա­տանք­նե­րուն: Ա­շա­կեր­տա­կան այս խմբա­կը իր «խմբագ­րա­կան» ա­ռա­ջին փոր­ձա­ռա­կան քայ­լե­րը սկսաւ Ո­ւի­քի­փե­տիա­յի ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէն Ո­ւի­քի­դա­րան...

Սումկայիթի զոհերու յիշատակին նուիրուած հոգեհանգիստ

Կի­րա­կի՝ 24 ­­Փետ­րո­ւար 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30ին, ­­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ Ս. եւ Ան­մահ ­­Պա­տա­րագ։ Ս. եւ Ան­մահ ­­Պա­տա­րա­գը մա­տու­ցեց եւ յա­ւուր...

Տօնակատարութիւն Սրբոց Վարդանանց Զօրավարաց

Սո­ղո­մոն Ի­մաս­տու­նի «­Գիրք ա­ռա­կաց»էն աս­տո­ւա­ծաշն­չա­կան այս գրու­թիւ­նը ա­ռա­ջին նա­խա­դա­սու­թիւ­նը կը կազ­մէ, որ գրո­ւած է հա­յե­րէն տա­ռե­րով, քա­նի ան­կէ ա­ռաջ մին­չեւ 5րդ դար հայ ե­կե­ղե­ցին...

Ս. Գրիգոր Նարեկացիի նուիրուած դասախօսութիւն

­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 27 ­Փետ­րո­ւար 2019ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7:30ին, ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ իր տե­սա­կին ու ո­րա­կին մէջ իւ­րա­յա­տուկ...

«­Հա­մազ­գա­յին»ի գոր­ծու­նէու­թեան ար­ձա­գանգ

­Սե­րէ­սի մաս­նա­ճիւ­ղի գա­թա­յի կտրում եւ նոր վար­չու­թեան ընտ­րու­թիւն ­Յու­նո­ւար 27ին մար­դա­շատ էր «­Հա­մազ­գա­յին»ի ­Սե­րէ­սի «­Պա­րոյր ­Սե­ւակ» մաս­նա­ճիւ­ղին սրա­հը: Ա­մէն տա­րո­ւան սկիզ­բը ա­ւան­դու­թեան կարգ դար­ձած է գա­թա­յի...

Զօրակցութիւն՝ Արցախի ժողովուրդին

Արցախի հերոսական ժողովուրդի պայքարին մշտական զօրակցութիւն բերելու առաջադրանքով, Շաբաթ՝ 2 Մարտ 2019ին Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Երիտասարդական Միութեան Կեդրոնական Վարչութեան նախաձեռնութեամբ ու Պատանեկան Միութեան անդամներու մասնակցութեամբ,...

Դիտարկումներ.Կրնա՞նք ձգտիլ նոր 75ամեակներու

Յունահայ գաղութի «Ազատ Օր» օրաթերթը արդէն թեւակոխեց իր 75րդ տարին։ Զօրեղ առաջնորդող յօդուածով մը թերթին խմբագրութիւնը արժեւորումը կատարեց 75ամեայ աւանդին, ապա անոր անխափան շարունակութեան...
- Advertisement -