Հա­ղոր­դագ­րու­թիւն

Ազ­գա­յին Վար­չու­թիւնն ու Հայ Կա­պոյտ Խա­չի Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թիւ­նը կը ներ­կա­յաց­նեն հա­շո­ւեկ­շի­ռը «Ար­թին Գա­լուս­տեան» ման­կա­պար­տէ­զի, «Լ. եւ Ս. Յա­կո­բեան» նա­խակր­թա­րա­նի եւ «Ա. եւ Ժ. Ճէ­նա­զեան»...

Հանդիպումներ՝ «Birthright Armenia»ի կրթական ծրագիրներուն համար

«Birthright Armenia» կազմակերպութեան տնօրէն՝ պրն. Սեւան Գապաքեան, երեք հանդիպումներու ընթացքին պիտի ներկայացնէ երիտասարդներուն ուղղուած կազմակերպութեան կրթական ծրագիրները: Հանդիպումները ուղղուած են այն երիտասարդներուն, որոնք կը փափաքին այցելել Հայաստան եւ...

Յունաստանի պետական համալսարաններու մէջ յաջողած հայ ուսանողներ (Բ.)

Ալեքսանեան Աննա (Թեսաղոնիկէ) - Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Բաբատոբուլու - Խորասանճեան Մարիա (Տիտիմոթիխօ) - Τμήμα...

Առաջին զանգը հնչեց

Այսօր, Ե­րեք­շաբ­թի՝ 11 ­­Սեպ­տեմ­բեր 2018ին, Ա­ռա­ջին զան­գը հնչեց ­­Ֆիք­սի «Ազ­նիւ եւ ­Ժի­րայր ­­Ճէ­նա­զեան» միջ­նա­կար­գի, «­­Լե­ւոն եւ ­­Սո­ֆիա ­­Յա­կո­բեան» եւ ­­Գո­քի­նիոյ «­­Զա­ւա­րեան» վար­ժա­րան­նե­րէն ներս: Ա­մա­ռո­ւան...

Արցախեան Պահանջատիրութիւն — նկարներ

Ար­ցա­խի պա­տա­նի­նե­րը ի­րենց եր­գով, աս­մուն­քով եւ պա­րով ո­գե­ւո­րե­ցին ներ­կա­նե­րը՝ հայ­րե­նի հո­ղին եւ հե­րո­սա­կան Ար­ցա­խի վե­րա­թար­մաց­նող խոր­հուր­դով Եր­կու­շաբ­թի՝ 3 ­­Սեպ­տեմ­բե­րի ե­րե­կո­յեան, ­­Գո­քի­նիոյ «­­Զա­ւա­րեան» ­­Կեդ­րո­նի դա­լար տա­նի­քը, մեծ թի­ւով...

Յունաստանի պետական համալսարաններու մէջ յաջողած հայ ուսանողներ

- Ա­զա­լեան Ա­լեքս - Ναυτιλίας και Eπιχειρηματικών Yπηρεσιών - Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Χίος). - Ա­ւա­գեան Ա­ւագ - Κοινωνικής Πολιτικής - Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. - ­Գա­զա­րեան ­Նա­րեկ -...

­Ծա­նօ­թաց­ման հան­դի­պում ­Գո­մո­թի­նիի մէջ

Ուր­բաթ՝ 24 Օ­գոս­տոս 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7։30ին, ­Գո­մո­թի­նիի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ե­կե­ղեց­ւոյ սրա­հին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ հա­մեստ ճաշ­կե­րոյթ՝ օ­ժան­դա­կու­թեամբ եւ պատ­րաս­տու­թեամբ ներ­կայ հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին։...

Տօն Սուրբ Աս­տո­ւա­ծած­նի

Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեա­նի, 11-12 Օ­գոս­տոս 2018ին, Ք­սան­թիի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, կա­տա­րո­ւե­ցաւ վե­րա­փո­խումն Ս. Աս­տո­ւա­ծած­նի։ ­Շա­բաթ՝ 11 Օ­գոս­տո­սին, ե­կե­ղեց­ւոյ շրջա­փա­կին...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Պատանեկան Միութեան 38րդ բանակումը (նկարներ)

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Պա­տա­նե­կան ­Միու­թեան 10օ­րեայ բա­նա­կու­մը՝ 17 Օ­գոս­տո­սէն մին­չեւ 27 Օ­գոս­տոս, ­Քա­լա­մո­սի նոր բա­նա­կա­վայ­րին մէջ, ա­ւար­տե­ցաւ Եր­կու­շաբ­թի՝ 27 Օ­գոս­տո­սի ա­ռա­ւօ­տեան, երբ տղաքն ու վա­րիչ­նե­րը...

Հրապարակային երեկոյ

Հրապարակային երեկոյ նուիրուած՝ Արցախի ազատագրական պայքարի 30ամեակին եւ Արցախի անկախութեան հռչակագրի 27ամեակին Մասնակցութեամբ՝ Հ.Յ.Դ. Հայ Դատի Յանձնախումբին կողմէ ամէն տարի Յունաստան հիւրընկալուող՝ Արցախէն ժամանած տաղանդաւոր պատանիներուն: Տեղի պիտի...
- Advertisement -