Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Հայ Դատի Յանձնախումբի հանդիպում տիկին Մարիա Քոլիա Ցարուխասի հետ

­Յու­նաս­տա­նի ազ­գա­յին ­պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թե­նէն ներս, ­Հինգ­շաբ­թի՝ 29 ­Նո­յեմ­բեր 2018ին, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բը ներ­կա­յաց­նող ե­ռան­դամ պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն մը հան­դի­պում ու­նե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի ազ­գա­յին ­պաշտ­պա­նու­թեան փոխ...

Յայտարարութիւն Հ.Յ.Դ. Յունաստանի 82րդ Շրջանային Ժողովի

Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան ­Յու­նաս­տա­նի շրջա­նի 82րդ Շր­ջա­նա­յին ­Ժո­ղո­վը, որ գու­մա­րո­ւե­ցաւ 1 եւ 2 ­Դեկ­տեմ­բեր 2018ին Ա­թէն­քի մէջ, սոյն յայ­տա­րա­րու­թեամբ կու գայ իր ամ­բող­ջա­կան զօ­րակ­ցու­թիւ­նը յայտ­նե­լու Հ.Յ.Դ....

Հ.Մ.Ը.Մ.ի հիմնադրութեան 100ամեակին նուիրուած հանդիսաշուք տօնակատարութիւնը (նկարներ)

Հ.Մ.Ը.Մ.ի հիմ­նադ­րու­թեան 100ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած պաշ­տօ­նա­կան տօ­նա­կա­տա­րու­թիւ­նը տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Շա­բաթ՝ 17 ­Նո­յեմ­բեր 2018ին, «Ան­նա եւ ­Մա­րիա ­Գա­լու­թա» թա­տե­րաս­րա­հէն ներս, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Յու­նաս­տա­նի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան, հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ՝...

«­Հա­մազ­գա­յին»ի 90ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն (նկարներ)

Ազգ մը ա­ռանց մշա­կոյ­թի ա­պա­գայ չու­նի: Մ­շա­կոյ­թը ժո­ղո­վուրդ­նե­րու զգա­ցո­ղու­թեան կամրջ­ման վայրն է: ­Լաւ եւ ո­րա­կա­ւոր մշա­կոյ­թը բո­լո­րին հա­մար միեւ­նոյն եր­գը կ­՚եր­գէ: Մ­շա­կոյ­թը հա­յե­րուն հա­մար...

«Ա­րիս­տո­տէ­լեան» հա­մալ­սա­րա­նի ու­սա­նող­նե­րը կ’այ­ցե­լեն «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղե­ցի

­Հինգ­շաբ­թի՝ 15 ­Նո­յեմ­բեր 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 8։30ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­րիս­տո­տէ­լեան» հա­մալ­սա­րա­նի աս­տո­ւա­ծա­բա­նա­կան ճիւ­ղի ա­ւե­լի քան 60 ու­սա­նող­ներ, ի­րենց հո­գե­ւո­րա­կան եւ աշ­խար­հա­կան ու­սու­ցիչ­նե­րով, այ­ցե­լե­ցին ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս....

Մասնակցութիւն՝ Ա­. ­Հա­մաշ­խար­հա­յին Պա­տե­րազ­մի զինադադարի հա­մա­ձայ­նագ­րի յի­շա­տա­կու­մին

Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ­Կեդ­րո­նա­կան ­Մա­կե­դո­նիոյ նա­հան­գա­պե­տա­րա­նին եւ հրա­ւէ­րո­վը ­Կեդ­րո­նա­կան ­Մա­կե­դո­նիոյ Շր­ջա­նի նա­հան­գա­պետ՝ պրն. Ա­բոս­թո­լոս ­Ծի­ծի­քոս­թա­սի եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի փոխ-նա­հան­գա­պե­տու­հի՝ տիկ. ­Փա­րաս­քէ­վի ­Փա­թու­լի­տու­ի, ­Կի­րա­կի՝ 11 ­Նո­յեմ­բեր 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան...

«Food For Good» 21րդ ­ճա­շի փա­ռա­տօն

­Յու­նաս­տա­նի ­Կա­նանց ­Մի­ջազ­գա­յին ­կազ­մա­կեր­պու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ եւ կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ­Կի­րա­կի՝ 10 ­Յու­նիս 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8։30էն սկսեալ, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ­Գա­լա­մա­րիա շրջա­նի «Πλαζ Αρετσούς» բացօթեայ ծո­վե­զե­րեայ մէկ վայ­րին...

Արեւելեան Մակեդոնիոյ եւ Թրակիոյ միօրեայ վարժարաններու 20ամեակը (Նկարներ)

Ա­րե­ւե­լեան ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ հա­յե­ցի դաս­տիա­րա­կու­թեան յանձ­նա­խում­բի եւ ու­սուց­չու­հի­նե­րու ա­միս­նե­րու ջան­քե­րէն ետք հա­սաւ տօ­նա­կա­տա­րու­թեան օ­րը՝ ­Հիւ­սի­սա­յին ­Յու­նաս­տա­նի հինգ գա­ղութ­նե­րու պատ­կա­նող միօ­րեայ վար­ժա­րան­նե­րուն: ­Հան­դի­սու­թիւ­նը տե­ղի ու­նե­ցաւ...

Սր­տի խօսք

ՏԻՐՈՒՀԻ ՊԱՂՎԱՆՏԵԱՆ Եր­կար տա­րի­նե­րէ ետք ծննդա­վայր այ­ցե­լու­թիւնս զու­գա­դի­պե­ցաւ՝ նա­խակր­թա­րա­նիս՝ «­Զա­ւա­րեան» վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րու­թեան 90ա­մեա­կին, ո­րուն հա­մար մեծ գո­հու­նա­կու­թիւն զգա­ցի ներ­կայ գտնո­ւե­լով զոյգ տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րուն: 1951-52 տա­րեշր­ջա­նին, 18 երկ­սեռ...

Սե­րօ Աբ­րա­հա­մեա­ն (1949-1983)

Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Ազ­գա­յին Դ­րա­մա­տան Կր­թա­կան Հիմ­նադ­րա­մին (Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης), Ուր­բաթ՝ 16 Նո­յեմ­բեր 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7։30ին, Ազ­գա­յին Դ­րա­մա­տան Կր­թա­կան Հիմ­նադ­րա­մի գրա­տան մէջ բա­ցու­մը...
- Advertisement -