«Կը խոստանամ չմոռնալ» գիրքի ներկայացում

­­Յոյն գրա­սէր հա­սա­րա­կու­թեան մօտ ներ­կա­յա­ցո­ւե­ցաւ ­­Հինգ­շաբ­թի 19 Ապ­րիլ 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6ին, ­­Հա­յոց ­­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան պատ­մա­կան փաս­տին անդ­րա­դար­ձող Եոր­ղոս ­­Փո­լի­րա­քի­սի նոր գիր­քը։ «­­Կը խոս­տա­նամ չմոռ­նալ» գիր­քի...

Հ.Գ.Խ.ի Թեսաղոնիկէի «Անի» մասնաճիւղ

Չո­րեք­շաբ­թի, 18 Ապ­րիլ 2018-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6։00-ին, ե­կե­ղեց­ւոյս կից գտնո­ւող «­Տէր ­Զա­քա­րեան» սրա­հէն ներս գու­մա­րո­ւե­ցաւ Հ.Գ.Խ.ի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­նի» ­մաս­նա­ճիւ­ղի ան­դա­մա­կան ընդհ. ծո­ղո­վը։ ­Ժո­ղո­վին ներ­կայ...

Հայոց Ցեղասպանութեան 103րդ տարելիցը Թեսաղոնիկէի մէջ (նկարներ)

Կի­րա­կի, 22 Ապ­րիլ 2018-ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11։30-ին, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բին եւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ ­Կեդ­րո­նա­կան ­Մա­կե­դո­նիոյ ­Մարզ­պե­տա­րա­նին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Վել­լի­տիս» հան­դի­սաս­րա­հէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Հա­յոց...

Քոս կղզիի հայրենակիցները յարգեցին Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակը

Վեր­ջին տա­րի­նե­րուն, ­­Քոս կղզիին մէջ հաս­տա­տուած հայ­րե­նա­կից­ներ, իւ­րա­քան­չիւր Ապ­րիլ 24ի օ­րը, հա­մեստ հա­ւա­քով կը յար­գեն ­­Հա­յոց ­­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան նա­հա­տակ­նե­րու յի­շա­տա­կը։ Այս տա­րի եւս, Ե­րեք­շաբ­թի Ապ­րիլ...

Բողոքի պահանջատիրական ցոյց դէպի թրքական դեսպա­նա­տուն (նկարներ)

Եր­կու­շաբ­թի՝ Ապ­րիլ 23ի յետ­մի­ջօ­րէի կա­նուխ ժա­մե­րէն սկսեալ, ­­Նէա Զ­միռ­նիի յու­շա­կո­թո­ղին առ­ջեւ հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թե­նէն եւ դափ­նեպ­սակ­նե­րու զե­տե­ղու­մէն ետք, ­Սին­տաղ­մա­յի հրա­պա­րա­կը ո­ղո­ղո­ւե­ցաւ հա­րիւ­րա­ւոր յու­նա­հայ պա­տա­նի­նե­րով ու...

Մեծ Եղեռնի հոգեւորական եւ պաշտօնական ոգեկոչում (նկարներ)

Եր­կու­շաբ­թի՝ 23 Ապ­րի­լի կէ­սօ­րէ ետք ժա­մը 5ին, ­Նէա Զ­միռ­նիի ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան նա­հա­տա­կաց յու­շար­ձա­նին շուրջ հա­մախմ­բո­ւե­ցաւ մեծ թի­ւով հա­յու­թիւն՝ հո­գե­ւո­րա­կան ա­րա­րո­ղու­թեամբ եւ պաշ­տօ­նա­կան շու­քով ո­գե­կո­չե­լու...

Հայոց Ցեղասպանութեան 103րդ տարելիցին ոգեկոչում (նկարներ)

Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան դա­տա­պարտ­ման եւ հա­տուց­ման պա­հանջ­նե­րը ներ­կա­յա­ցո­ւե­ցան ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան 100ա­մեա­կը միաս­նա­բար տօ­նե­լու յաղ­թա­կան մթնո­լոր­տին մէջ 22 Ապ­րիլ 2018ի ­Կի­րա­կի օ­րը յի­շա­տա­կե­լի էջ մը եւս ա­ւել­ցուց ­Յու­նաս­տա­նի հա­յու­թեան...

Real news & «Το ΒΗΜΑ της Κυριακής»

Հայոց Ցեղասպանութեան նուիրուած՝ յատուկ անդրադարձ մը պիտի կատարէ Real news թերթը, Կիրակի՝ 22 Ապրիլին հրատարակուելիք իր թիւին մէջ: Կի­րա­կի՝ 22 Ապ­րիլ 2018ի «Το ΒΗΜΑ της Κυριακής» թեր­թի թի­ւին մէջ լոյս պի­տի տես­նէ ­Հ.­Հ. ­Յու­նաս­տա­նի մէջ դես­պան՝ պրն. ­Ֆա­դէյ ­Չար­չօղ­լեա­նի հար­ցազ­րոյ­ցը։

Հայ Կապոյտ Խաչի արիւնատուութեան առաջին փուլը

­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ո­գե­կո­չա­կան ձեռ­նարկ­նե­րու ծի­րէն ներս, ­Կի­րա­կի՝ 15 Ապ­րիլ 2018ին ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10-2, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ. Կ. ­­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­­Վար­չու­թեան...

103րդ տարելիցի ձեռնարկներու շարք Թեսաղոնիկէի մէջ

Շաբաթ՝ 21 Ապրիլէն մինչեւ Չորեքշաբթի՝ 25 Ապրիլ (ժամը 10։00 - 22։00) Քարոզչական տաղաւարի գործունէութիւն Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Երիտասարդական Միութեան Թեսաղոնիկէի «Սողոմոն Թեհլիրեան» խումբի կազմակերպութեամբ՝ քարոզչական տաղաւար պիտի...
- Advertisement -