Հ.Մ.Ը.Մ. հիւրընկալեց հանրածանօթ երաժիշտ Կի Մանուկեանը

Ուր­բաթ՝ 18 ­Հոկ­տեմ­բեր 2019ին, հա­յազ­գի հան­րա­ծա­նօթ եւ սի­րո­ւած ե­րա­ժիշտ ­Կի ­Մա­նու­կեան հիւ­րըն­կա­լո­ւե­ցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան կող­մէ, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նին մէջ։ ­Ներ­կայ ե­ղան նաեւ Ա­թէն­քի...

Հայոց ցեղասպանութեան մասին ժապաւէնի ցուցադրութիւն

­Յու­նաս­տա­նի «Ս­տեղ­ծա­գոր­ծա­կան շար­ժա­պատ­կե­րի կեդ­րո­նը» ծրա­գիր ու­նե­նա­լով յար­գել ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան զո­հե­րու յի­շա­տա­կը, կը կազ­մա­կեր­պէ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան նո­ւի­րո­ւած վա­ւե­րագ­րա­կան ֆիլ­մե­րու եր­կօ­րեայ ցու­ցադ­րու­թիւն։ Այս ա­ռի­թով, ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րէն ­Յու­նաս­տան...

Ցեղասպանութիւններու կանխարգիլման ուղղուած սեմինարի մասնակցութիւն՝ Փենտէլիի մէջ

­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան նիւ­թին յատ­կա­ցուած յա­տուկ բա­ժի­նով մը, ան­ցեալ ­Կի­րա­կի 13 ­Հոկ­տեմ­բե­րին, սե­մի­նար մը կազ­մա­կեր­պո­ւե­ցաւ Ա­թէն­քի ա­րո­ւար­ձան­նե­րէն ­Փեն­տէ­լիի մէջ, ­Յու­նաս­տա­նի ե­կե­ղեց­ւոյ (Interorthodox Center) եւ ֆրան­սա­կան...

Յայտարարութիւն

Շա­բաթ` 12 ­Կի­րա­կի` 13 ­Հոկ­տեմ­բեր 2013ին, Հ.Կ.­Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նէն ներս գու­մա­րո­ւե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց ­Թե­մի ազ­գա­յին Ե­րես­փո­խա­նա­կան ժո­ղո­վը, նա­խա­գա­հու­թեամբ ­Թե­միս բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ ­Գերշ. Տ....

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Երիտ. միութեան 71րդ Պատգամաւորական ժողովը Աթէնքի մէջ

­Տա­րեշր­ջա­նի մը բե­ղուն գոր­ծու­նէու­թեան ա­ւար­տին, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թիւ­նը գու­մա­րեց իր 71րդ ­Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ժո­ղո­վը, ար­ժե­ւո­րե­լու հա­մար կա­տա­րո­ւած աշ­խա­տանք­նե­րը եւ վե­րա­նո­րո­գե­լու հա­մար ե­րի­տա­սար­դա­կան գոր­ծու­նէու­թեան փոր­ձա­դաշ­տը...

­­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց ­Թե­մի ազ­գա­յին ե­րես­փո­խա­նա­կան ժո­ղո­վը Ա­թէն­քի մէջ

Շա­բաթ՝ 12 եւ ­Կի­րա­կի՝ 13 ­Հոկ­տեմ­բե­րին, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց ­Թե­մի ազ­գա­յին ե­րես­փո­խա­նա­կան ժո­ղո­վը, նա­խա­գա­հու­թեամբ թե­մա­կալ ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեա­նի։...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Հ.Յ.Դ. Յու­նաս­տա­նի Ե­րիտ. Միու­թիւ­նը կը դա­տա­պար­տէ Հ.Յ.Դ. Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան Միու­թիւ­նը կը դա­տա­պար­տէ Թուր­քիոյ ներ­խու­ժու­մը հիւ­սի­սա­յին Սու­րիա եւ ա­նոր կող­մէ ծա­ւա­լած ռազ­մա­կան ու սպան­դի գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը ան­մեղ...

Հանդիպում Ատտիկէի նորընտիր մարզպետ Եորղոս Փաթուլիսի հետ

Ա­տտի­կէի մարզ­պե­տու­թեան կեդ­րո­նա­տե­ղիի գրա­սե­նեա­կէն ներս, կա­յա­ցաւ Յու­նա­հա­յոց թե­մա­կալ ա­ռաջ­նորդ Գե­ղամ արք. Խա­չե­րեա­նի, Հ.Յ.Դ. Յու­նաս­տա­նի կեդ­րո­նա­կան կո­մի­տէի ան­դամ ընկ. Հ­ռիփ­սի­մէ Յա­րու­թիւ­նեա­նի, Յու­նա­հա­յոց Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ...

Յունաստանի Հ.Մ.Ը.Մ.ի գործունէութիւն

ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ­Շա­բաթ՝ 28 ­Սեպ­տեմ­բե­րի ե­րե­կո­յեան, տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաու­տա­կան նոր տա­րեշր­ջա­նի սկիզ­բը ա­կումբ­նե­րէն ներս։ Այս­պէս, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նէն ներս, մեկ­նար­կեց սկաու­տա­կան մաս­նա­ճիւ­ղի նոր տա­րեշր­ջա­նը, ­Գո­քի­նիոյ...

Հայաստանի Հանրապետութեան վերանկախացման տօնին առթիւ

Հան­րա­պե­տա­կան մաղ­թանք՝ Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ Յու­նաս­տա­նի հա­յոց Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Գե­ղամ արք. Խա­չե­րեա­նի տնօ­րի­նու­մով եւ Կ­րօ­նա­կան ժո­ղո­վի ո­րո­շու­մով, Կի­րա­կի՝ 22 Սեպ­տեմ­բեր 2019ին, Յու­նաս­տա­նի մէջ գոր­ծող բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն...
- Advertisement -