Սիրանոյշ Չալըքեան

­Կի­րա­կի՝ 1 Ապ­րիլ 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին, Ս. ­Զատ­կո­ւան տօ­նին ա­ռի­թով, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մօ­տա­ւո­րա­պէս 1450 հո­գի­նոց «Μέγαρο Μουσικής» սրա­հէն ներս, ներ­կա­յա­ցո­ւե­ցաւ Mozartի «Requiem» գոր­ծը՝ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի...

Հայաստանի Հանրապետութեան Անկախութեան 100ամեակին նուիրուած կեդրոնական ելոյթ՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

Թեսաղոնիկէի Հայ Դատի Յանձնախումբը, «Համազգային» Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութիւնն ու Թեսաղոնիկէի Երաժշտանոցի շրջանաւարտներու միութեան կազմակերպութիւնը ձեզ կը հրաւիրեն, Հայաստանի Հանրապետութեան Անկախութեան 100ամեակին նուիրուած...

Ցեղասպանութեան նիւթով նկարներու ցուցադրութիւն Թեսաղոնիկէի մէջ

­­Յու­նաս­տա­նի հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Փ­րո­քո­փիս ­­Փաւ­լո­փու­լո­սի հո­վա­նա­ւո­րու­թիւ­նը վա­յե­լող նկար­նե­րու ցու­ցադ­րու­թիւն մը տե­ղի կ’ու­նե­նայ ­­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ, Ապ­րիլ 27էն մին­չեւ ­­Մա­յիս 27՝ «­­Պոն­տոս. ­­Յի­շո­ղու­թեան ի­րա­ւունքն ու պար­տա­կա­նու­թիւ­նը»...

Հ.Մ.Ը.Մ.ը հիւրընկալեց Ռոպէրթ Էմիյեանը

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ա­թէն­քի մաս­նա­ճիւ­ղին վար­չու­թիւ­նը ու­րա­խու­թիւ­նը եւ պա­տի­ւը ու­նե­ցաւ «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բին մէջ ըն­դու­նե­լու եւ հիւ­րա­սի­րե­լու հռչա­կա­ւոր մար­զիկ­ներ Ի­վա­նա Ս­փա­նո­վիչն ու ­Ռո­պէրթ Է­մի­յեա­նը։ Ի­վա­նա Ս­փա­նո­վիչ Ո­ղիմ­պիա­կան...

Fm 100.6 հայկական ռատիոժամ

Եր­կու­շաբ­թի՝ 14 ­Մա­յիս 2018ի կէ­սօ­րէ ետք ժա­մը 3էն 4, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան հար­ցազ­րոյց ու­նե­ցաւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի FM 100.6 հայ­կա­կան ռա­տիո­ժա­մէն,...

Աննախընթաց ու խանդավառ տօնախմբութիւն՝ Սէրրէսի մէջ

­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ­Սէր­րէ­սի ­Թա­ղա­կան ­Խոր­հուր­դին, ա­ջակ­ցու­թեամբ եւ օ­ժան­դա­կու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­կան ­Խոր­հուր­դին, ­Կի­րա­կի՝ 13 ­Մա­յիս 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան...

Ու­շագ­րաւ ա­ռաջ­նու­թիւն

Կի­րա­կի՝ 6 ­Մա­յիս 2018ին տե­ղի ու­նե­ցաւ դաշ­նա­կի «­Ֆի­լոն» 41րդ մրցա­շար­քը՝ Ա. դա­սա­կար­գի մին­չեւ 12 տա­րե­կան ու­սա­նող­նե­րու հա­մար, ո­րու ըն­թաց­քին ­Տա­նիիլ ­Գո­լա­նեան, որ կը յա­ճա­խէ...

«Մալաքեան-Գասպարեան» Ծաղկոցի հանդէս

Շա­բաթ՝ 12 ­Մա­յիս 2018ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 1ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, նա­խա­գա­հու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեա­նի եւ ներ­կա­յու­թեամբ յու­նա­հա­յոց Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան...

«Մալաքեան-Գասպարեան» Ծաղկոց

Շա­բաթ՝ 12 ­Մա­յիս 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11։30ին, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ թե­մի Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ պրն. ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեա­նի եւ...

28 ՄԱՅԻՍ 1918-2018 100րդ տարեդարձին նուիրուած կեդրոնական ելոյթ

28 Մայիս 1918-2018 100ամեակ Հայաստանի անկախութեան եւ պետականութեան ստեղծման Հայաստանի Հանրապետութեան 100րդ տարեդարձին նուիրուած կեդրոնական ելոյթ Հովանաւորութեամբ  Յունաստանի մօտ Հ.Հ. դեսպանատան եւ հայ յարանուանութեանց Կիրակի՝ 10 Յունիս 2018, երեկոյեան ժամը 7ին, Բիրէայի...
- Advertisement -