Վահագն Մելիքեան այցելեց Ազգային Առաջնորդարան

Եր­կու­շաբ­թի՝ 17 ­Յու­նիս 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան Հ.Հ. ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան ա­ւագ քար­տու­ղար պրն. ­Վա­հագն ­Մե­լի­քեան եւ Հ.Հ. ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­կարգ եւ լիա­զօր դես­պան պրն. ­Ֆա­թէյ ­Չար­չօղ­լեա­նի...

Միօ­րեայ պտոյտ եւ հայ­րե­րու տօն

Գո­քի­նիոյ «Ս. Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ Թա­ղա­յին Խորհրդոյ ու Տիկ­նանց Մարմ­նոյ մօտ, եր­կար տա­րի­նե­րու հա­ճե­լի սո­վո­րու­թիւն դար­ձած է, ա­մառ­նա­յին ե­ղա­նա­կին Կի­րա­կի մը միօ­րեայ պտոյտ կազ­մա­կեր­պե­լը։ Սոյն...

Մայիս 28-ի տօնակատարութիւն՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

«­Հա­մազ­գա­յին» ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 29 ­Մա­յիս 2019ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8։00ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Հ­նա­գի­տա­կան ­Թան­գա­րան»ի շրջա­բա­կին մէջ...

Առաջնորդ Սրբազան hայրը այցելութեամբ Թեսաղոնիկէի փոխ-նահանգապետուհիին հետ

­Հինգ­շաբ­թի՝ 6 ­Յու­նիս 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11։30ին, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ՝ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան, շնոր­հա­ւո­րա­կան այ­ցե­լու­թեամբ տե­սակ­ցե­ցաւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի փոխ-նա­հան­գա­պե­տու­հի՝ ­Փա­րաս­քէ­վի ­Փա­թու­լի­տու­յին հետ։ Ա­ռաջ­նորդ...

Մայ­րե­րու տօն՝ ­Գո­մո­թի­նիի մէջ

Շա­բաթ՝ 8 ­Յու­նիս 2019ի ե­րե­կո­յեան, ­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չի ­Գո­մո­թի­նիի «Է­րե­բու­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կազ­մա­կեր­պեց մօր նո­ւի­րո­ւած տօ­նը ազ­գա­յին սրա­հին մէջ։ ­Ներ­կայ էին հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Յով­հան­նէս...

­Գոյժ

«Ա­զատ Օր» օ­րա­թեր­թի խմբագ­րու­թիւ­նը եւ աշ­խա­տա­կազ­մը կը գու­ժեն թեր­թիս բազ­մա­մեայ ու բազ­մա­վաս­տակ խմբա­գիր եւ աշ­խա­տա­կից, հայ մա­մու­լի ե­զա­կի սպա­սար­կու, Հ.Յ.Դ. կու­սակ­ցա­կան գոր­ծիչ՝ ընկ. ­Յով­սէփ...

­Գոյժ

Յու­նաս­տա­նի «­Հա­մազ­գա­յին»ի Շրջ. ­Վար­չու­թիւ­նը եւ մաս­նա­ճիւ­ղե­րը կը գու­ժեն հայ մշա­կոյ­թի ան­խոնջ զի­նո­ւոր, միու­թեան Շրջ. ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ՝ ընկ. ­Յով­սէփ ­Պա­րա­զեա­նի մա­հը, որ պա­տա­հե­ցաւ ­Հինգ­շաբ­թի՝ 13...

Գոյժ

Հ.Յ.Դաշնակցութեան Յունաստանի Կեդրոնական Կոմիտէն կը գուժէ «Ազատ Օր» օրաթերթի բազմամեայ եւ վաստակաւոր խմբագիր, Հ.Յ.Դ. Կեդր. Կոմիտէի նախկին անդամ եւ կուսակցական երկարամեայ գործիչ՝ ընկ. Յովսէփ...

Առաջնորդ Սրբազան Հօր այցը Թեսաղոնիկէ

«­Մենք կը ծա­ռա­յենք Աս­տու­ծոյ որ­պէս որ­դի­ներ ու ո՛չ որ­պէս ստրուկ­ներ»,- հաս­տա­տեց՝ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան ­Կի­րա­կի՝ 2 ­Յու­նիս 2019ի, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30ին, հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց...

Առաջնորդ Սրբազան Հօր այցելութիւնը պրն. Ռուբէն Գասպարեանին

­Չո­րեք­շաբ­թի` 5 ­Յու­նիս 2019ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6։00ին, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ՝ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ, այ­ցե­լու­թիւն մը տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ...
- Advertisement -