Ան­դա­մա­կան ժո­ղով՝ Գո­քի­նիոյ մէջ

Հ. Կ. Խա­չի Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը Ապ­րիլ 30ին գու­մա­րեց հեր­թա­կան ան­դա­մա­կան ժո­ղով «­Զա­ւա­րեան» Կեդ­րո­նէն ներս՝ «­Հա­յաս­տա­նի ա­ռա­ջին Հան­րա­պե­տու­թեան ան­կա­խու­թեան 100ա­մեա­կը» օ­րա­կար­գով: Ցու­ցադ­րե­ցինք «­Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թիւն...

Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 103րդ ­տա­րե­լիցը ­Գա­վա­լա­յի մէջ (նկարներ)

­Շա­բաթ՝ 28 Ապ­րի­լի ե­րե­կո­յեան՝ ­Գա­վա­լա­յի «Եոր­ղոս ­Փավ­լի­տիս» հա­մեր­գաս­րա­հէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ կեդ­րո­նա­կան քա­ղա­քա­կան ձեռ­նարկ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 103րդ ­տա­րե­լի­ցին ա­ռի­թով։ ­Ձեռ­նար­կը կազ­մա­կեր­պո­ւե­ցաւ Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բին...

Ա­շա­կեր­տա­կան «աշ­խա­տա­նոց» մը

­Յու­նա­կան երկ­րոր­դա­կան վար­ժա­րա­նի մը ա­շա­կեր­տու­թիւ­նը՝ իր դաս­տիա­րակ­նե­րու հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ ազ­գա­յին ու քա­ղա­քա­կան հար­ցե­րով զբա­ղե­լու եւ իր քա­ղա­քա­ցիա­կան ան­հա­տա­կա­նու­թիւ­նը ար­մա­տա­ւո­րե­լու նպա­տա­կով նոր դեր մը տո­ւած է՝...

Ժողովրդային բողոքի ցոյց դէպի թրքական Հիւպատոսարան

Թե­սա­ղո­նի­կա­հա­յու­թիւ­նը ան­գամ մը եւս իր ե­րի­տա­սար­դու­թեամբ փաս­տեց պայ­քա­րե­լու անն­կուն կամ­քը ­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հ.Յ.Դ. ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. ­Թեհ­լի­րեան» Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան, Ե­րեք­շաբ­թի, 24 Ապ­րիլ 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6։00էն սկսեալ, «Ս­պի­տակ...

Ա­ւագ ­Շա­բա­թը՝ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ

­Ծաղ­կա­զարդ ­Կի­րա­կի՝ 1 Ապ­րիլ 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Ծաղ­կա­զար­դի յա­տուկ ժա­մեր­գու­թիւն եւ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ հան­դի­սա­ւոր ­Ծաղ­կա­զար­դի Ս. եւ Ան­մահ...

Հայաստանի Հանրապետութեան 100-րդ տարեդարձին նուիրուած ելոյթներ՝

28 Մայիս 1918 - 2018 100ամեակ Հայաստանի Անկախութեան եւ Պետականութեան ստեղծման Հայաստանի Հանրապետութեան 100-րդ տարեդարձին նուիրուած ելոյթներ՝ Գոհաբանական Մաղթանք Հայաստանի Հանրապետութեան Կիրակի՝ 27 Մայիս 2018, Գոքինիոյ Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ մէջ Կեդրոնական քաղաքական ելոյթ Կիրակի՝...

Թե­սա­ղո­նի­կէի ­Ծաղ­կոց ­շա­բա­թօ­րեայ դպ­րո­ցի ա­շա­կերտ­նե­րու քայ­լար­շաւը

­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հայ Գթութեան Խաչի հո­վա­նա­ւո­րութիւ­նը վա­յե-լող ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան» ­Ծաղ­կոց ­շա­բա­թօ­րեայ դպրո­ցին, ­Շա­բաթ՝ 21 Ապ­րիլ 2018ի ա­ռա­ւօտեան ժա­մը 11։30ին, ­Հայոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 103րդ­ ա­մեա­կի ծի­րէն ներս,...

Գոյժ-Թագւոր Գազանճեան

Ուր­բաթ՝ 27 Ապ­րի­լին, 85 տա­րե­կան հա­սա­կին մէջ, յա­ւի­տե­նա­պէս իր աչ­քե­րը փա­կեց Յու­նաս­տա­նի Հայ Կրթա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին Միու­թեան՝ բա­ռին իս­կա­կան ա­ռու­մով հա­ւա­տա­րիմ վե­թե­րան մեր ըն­կեր­նե­րէն...

Ծաղկազարդը, Աւագ Շաբաթն ու Զատիկը առաջնորդանիստ մայր եկեղեցւոյ մէջ

­Ծաղ­կա­զար­դի տօ­նին ա­ռի­թով, ­Կի­րա­կի,1Ապ­րիլ, 2018ին,Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչԱ­ռաջ­նոր­դա­նիստ ­Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, հան­դի­սա­ւոր Ս. ­Պա­տա­րագ մա­տու­ցեց ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի բա­րեխ­նամ Ա­ռաջ­նոր­դը՝ ­Գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան:...

Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի Շրջանային Վարչութեան ա­րիւ­նա­տո­ւու­թիւնը

­­Կի­րա­կի՝ 29 Ապ­րիլ 2018ին ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10-2, Ֆիքսի «Արամ Մանուկեան» ակումբէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ. Կ. ­­­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­­­Վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պած ա­րիւ­նա­տո­ւու­թեան երկրորդ փու­լը: Առաջին...
- Advertisement -