Առաջնորդական անդրանիկ Պատարագ

­Կի­րա­կի՝ 10 ­Սեպ­տեմ­բեր 2017ին, ­Գո­քի­նիոյ Ս. ­Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ա­ռաջ­նոր­դա­կան իր անդ­րա­նիկ ­Պա­տա­րա­գը մա­տու­ցեց թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան։ ­Պա­տա­րա­գը սկսաւ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10ին։ Սր­բա­զան...

Առաջնորդ Գեղամ Արք. Խաչերեանի ի պատիւ պաշտօնական ընդունելութիւն

Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի ­Դի­ւա­նը կը հա­ղոր­դէ, որ ­Յու­նա­հա­յոց ­Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 6 ­Սեպ­տեմ­բեր 2017ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6։30ին, պաշ­տօ­նա­պէս ըն­դու­նո­ւե­ցաւ Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նէն ներս։ Ե­կե­ղեց­ւոյ...

2018ի առաջին Սուրբ Պատարագ եւ տարեմուտի գաթայի կտրում

Երկուշաբթի՝  1 Յունուար 2018ին, Նոր Տարուան առաջին առաւօտուն, Ֆիքսի  Ս. Կարապետ Եկեղեցւոյ մէջ, տարուան առաջին Ս. Պատարագը մատուցուեցաւ ժամը 10:30ին: Պատարագիչը շրջանի հոգեւոր հովիւ...

Քսանթիի դպրոցի հանդէսը

Կի­րա­կի՝ 11 ­­Փետ­րո­ւա­րի ե­րե­կո­յեան, տեղ­ւոյն Հ. Գթ. ­­Խա­չի «Ա­րաքս» մաս­նա­ճիւ­ղի ­­վար­չու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ՝ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ք­սան­թիի միօ­րեայ դպրո­ցի հան­դէ­սը, նո­ւի­րո­ւած՝ ­­Վար­դա­նանց տօ­նին։ ­­Հան­դի­սու­թեան բա­ցու­մը կա­տա­րեց ­­Վար­չու­թեան...

Աստուածածնայ տօնախմբութիւն Քսանթիի մէջ

Քսանթիի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ Թաղային Խորհուրդի կազմակերպութեամբ Կիրակի՝ 13 Օգոստոս 2017ին, հանդիսաւոր կերպով տօնակատարուեցաւ եկեղեցւոյ անուանակոչութիւնը։ Շրջանի հոգեւոր հովիւ Պարէտ Քհնյ. Խաչերեան Շաբաթ երեկոյեան օրհնեց...

«­Հե­քիա­թի Օր»

­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ­Փի­րէոս ­Խում­բի մշա­կու­թա­յին հաս­տա­տու­թեան եւ հրա­ւէ­րո­վը Action Artի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ­Ռո­տան­թի ­Տի­միթ­րէ­սի­յի, Ե­րեք­շաբ­թի՝ 20 ­Մարտ 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6։30ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Pirius» դրա­մա­տան ժո­ղո­վաս­րա­հէն...

Ընկ. ­Նո­րա ­Քիւր­տօղ­լեան-­Գու­յում­ճեա­նի խօս­քը

­Սի­րե­լի ներ­կա­ներ, ­Նախ կը շնոր­հա­ւո­րենք բո­լոր մա­մա­նե­րը այ­սօ­րո­ւան տօ­նին՝ ­Մայ­րե­րու Օ­րո­ւան ա­ռի­թով: ­Կը շնոր­հա­ւո­րենք նաեւ մեզ­մէ ա­մէն մէկս, ո­րով­հե­տեւ բո­լո­րիս հա­մար եւ բո­լո­րիս կեան­քին մէջ...

«Լ. եւ Ս. Յակոբեան» վարժարանի մանկապարտէզ

Լ. եւ Ս. ­Յա­կո­բեան» վար­ժա­րա­նի ման­կա­պար­տէ­զի 2016-2017 ու­սում­նա­կան տա­րեշր­ջա­նը կը հաս­նի իր ա­ւար­տին այս ա­մա­վեր­ջի հան­դէ­սով, զոր ու­րա­խու­թեամբ ներ­կա­յա­ցու­ցին մե­զի մեր սի­րե­լի ա­շա­կերտ­նե­րը։ ­Մեր...

Նո­րա­նոր նո­ւա­ճում­նե­րու մաղ­թան­քով

­Է­վա ­Պէր­պէ­րեան Ար­դէն 20 տա­րո­ւան կեանք ու­նի ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի Շրջանայն Վարչութեան կազմակերպած տա­րե­կան ­Մեծ ­Պա­զա­րը, կամ ա­ւե­լի ճիշդ՝ «­Սի­րոյ ­Պա­զար»ը, զոր միշտ ալ...

2000 հանդիսատեսներու սիրտն ու հոգին գրաւեց Ալեքսանեանը

­Յու­զում, ցա­սում ու զգայ­նու­թիւն՝ Խ­րիս­թի­նա Ա­լեք­սա­նեա­նի եւ ­Հայկ Եա­զը­ճեա­նի ճար­տար կա­տա­րում­նե­րով ­Խո­րա­պէս զգա­յա­ցունց մթնո­լոր­տի մէջ, ­Շա­բաթ՝ 16 ­Սեպ­տեմ­բեր 2017ին, ­Նէա Զ­միռ­նիի Ալ­սոս պու­րա­կին մէջ կազ­մա­կեր­պո­ւած «Իո­նի­քես...
- Advertisement -