Ս. ՅԱԿՈԲԻ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ ԳՈՄՈԹԻՆԻԻ ՄԷՋ

Կիրակի՝ 10 Դեկտեմբեր 2017ին, Գոմոթինիի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ Թաղային Խորհուրդի կազմակերպութեամբ նշուեցաւ Ս. Յակոբի տօնակատարութիւնը։ Ուրբաթ՝ 8 Դեկտեմբերի առաւօտեան ժամը 8։30ին, եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ...

Հանդիպում մարզպետ Րէնա Տուրուի հետ

Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի ­Դի­ւա­նը հա­ղոր­դագ­րու­թեամբ մը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ Եր­կու­շաբ­թի՝ 23 ­Հոկ­տեմ­բեր 2017ին, ո­րո­շո­ւած ժա­մադ­րու­թեան հա­մա­ձայն, պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն մը՝ բաղ­կա­ցած ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մա­կալ ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք....

2017-2018 կրթական տարեշրջան

Եր­կու­շաբ­թի՝ 11 ­Սեպ­տեմ­բեր 2017ին ա­ռա­ջին զան­գը հնչեց ­Ֆիք­սի «Ազ­նիւ եւ ­Ժի­րայր ­Ճէ­նա­զեան» միջ­նա­կար­գի, «­Լե­ւոն եւ ­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան» եւ ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» վար­ժա­րան­նե­րէն ներս՝ ա­շա­կեր­տու­թիւ­նը հա­մախմ­բե­լով...

Առաջնորդ Սրբազան այցելեց Քիֆիսիայի Քիրիլլոս Մետրոպոլիտին

Ե­րեք­շաբ­թի 17 ­Յու­լիս 2018-ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց ­թե­մի ա­ռաջ­նորդ՝ ­­Գե­ղամ Ս. Արք. ­Խա­չե­րեան պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն տո­ւաւ ­Քի­Ֆի­սիա­յի ­Քի­րիլ­լոս ­Մետ­րո­պո­լի­տին։ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հօր կ­՛ը­կե­րա­նար Ազ­գա­յին...

Սէրրէսի մէջ՝ ժամերգութիւն եւ գաթայի կտրում

­Շա­բաթ՝ 27 ­Յու­նո­ւար 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6։30ին, հրա­ւէ­րո­վը՝ ­Սէր­րէ­սի ­Թա­ղա­կան ­Խոր­հուր­դին, «Ս. ­Սար­գիս»ի տօ­նին ա­ռի­թով, ­Սէր­րէ­սի «Ս. ­Սար­գիս» մկրտո­ւած Ս. ­Սե­ղա­նին առ­ջեւ տե­ղի ու­նե­ցաւ...

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ Հ.Յ.­Դ. ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ­ԿՈՄԻՏԷԻ

Փա՜ռք ու պա­տի՜ւ հայ ժո­ղո­վուր­դին Կեց­ցէ՛ 28 ­Մա­յիս 1918՝ հայրենա­կերտ թո­ւա­կա­նը Հայ­րե­նա­կից­ներ, Ար­դէն իսկ թե­ւա­կո­խած ենք 2018 հայրենակերտ թո­ւա­կա­նը՝ հայ ժողո­վուր­դի մե­ծա­գոր­ծու­թեան 100րդ ­տա­րե­դար­ձը: ­Մա­յի­սեան պան­ծա­լի յաղ­թա­նա­կին,...

Հ. Գթ. Խաչի «Արաքս» մասնաճիւղի ձեռնարկը Քսանթիի մէջ

Հ. Գթ. Խաչի «Արաքս» մասնաճիւղի վարչութիւնը, Կիրակի՝ 3 Դեկտեմբեր 2017ին, կազմակերպեց ձեռնարկ մը՝ ազգապատկան սրահէն ներս, հրաւիրած ըլլալով Հ. Գթ. Խաչի Շրջանային Վարչութեան անդամուհի...

28 ՄԱՅԻՍ 1918-2018 100րդ տարեդարձին նուիրուած կեդրոնական ելոյթ

28 Մայիս 1918-2018 100ամեակ Հայաստանի անկախութեան եւ պետականութեան ստեղծման Հայաստանի Հանրապետութեան 100րդ տարեդարձին նուիրուած կեդրոնական ելոյթ Հովանաւորութեամբ  Յունաստանի մօտ Հ.Հ. դեսպանատան եւ հայ յարանուանութեանց Կիրակի՝ 10 Յունիս 2018, երեկոյեան ժամը 7ին, Բիրէայի...

Հ. Կ. ­Խա­չի ­«­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղ

16 ­Յու­նո­ւա­րին, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի «­Զա­քա­րեան-Սա­րա­ճեան» սրահ­նե­րէն ներս, տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ. Կ. ­Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան ան­դա­մա­կան ժո­ղո­վը։ Մ­տանք ­Նոր ­Տա­րի, նոր ե­րա­զանք­նե­րով, նոր...

«Ճամբայ, որ անոնք չանցան. ձայներ, որ չլսուեցան» (նկարներ)

­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը, Հ.Գ.Խ. ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «ԱՆԻ» մաս­նա­ճիւ­ղը եւ «­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան» շա­բա­թօ­րեայ հայ­կա­կան դպրո­ցի տնօ­րէ­նու­թիւ­նը, ու­սուց­չա­կան կազ­մը եւ Ծ­նո­ղա­կան ­Յանձ­նա­խում­բը ի­րենց...
- Advertisement -