Ե­րի­զի ցու­ցադ­րու­թիւն

Հ. Գթ. ­­­Խա­չի Ք­սան­թիի «Ա­րաքս» մաս­նա­ճիւ­ղը, Ուր­բաթ՝ 3 ­­­Փետ­րո­ւա­րի ե­րե­կո­յեան, ազ­գա­պատ­կան սրա­հէն ներս կազ­մա­կեր­պեց ձեռ­նարկ-ե­րի­զի ցու­ցադ­րու­թիւն մը։ Ե­րի­զի պա­րու­նա­կու­թիւ­նը մեծ մա­սով հար­ցազ­րոյց մըն էր՝ լրագ­րո­ղի...

Խրիսթինա Ալեքսանեանը եւ Հայկ Եազըճեանը Թեսաղոնիկէի մէջ

Օ­ժան­դա­կու­թեամբ՝ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­կան ­Խոր­հուր­դին եւ «­Հա­մազ­գա­յին» ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 21 ­Փետ­րո­ւար 2018ի ե­րե­կո­յեան...

Հանդիպում խորհրդարանի պատգամաւոր եւ նախկին նախարար Փ. Քուրուփլիսի հետ

Հ.Յ.Դ. Հայ Դատի Յանձնախումբը հանդիպումներու շարք մը կ'իրագործէ Յունաստանի քաղաքական կեանքի ներկայացուցիչներու հետ։ Այս ծիրէն ներս անցեալ Չորեքշաբթի 13 Փետրուարի երեկոյեան, Հայ Դատի Յանձնախումբի գրասենեակէն...

Աշխատանգային հանդիպումը

­Կի­րա­կի՝ 4 ­Փետ­րո­ւար 2018ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 13:00ին, թե­մի բա­րե­ջան ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան այ­ցե­լեց ­Նէոս ­Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի Ս. ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղե­ցի, ա­ռա­ջին աշ­խա­տան­քա­յին հան­դի­պում մը ու­նե­նա­լու...

Գոքինիոյ հայութեան ուխտի օրը՝ Ս. ՅԱԿՈԲ

­Գո­քի­նիոյ հա­յու­թեան ուխ­տի օ­րը ան­գամ մը եւս հա­սաւ։ Ս. ­Յա­կո­բի հա­ւա­տա­րիմ հե­տե­ւորդ­նե­րը, ան­գամ մը եւս եր­կիւ­ղիւ եւ հա­ւա­տով՝ պատ­րաս­տո­ւե­ցան վե­րա­նո­րո­գե­լու քրիս­տո­նէա­կան ի­րենց ուխ­տը։ ­Մե­ծին...

Տեա­ռըն­դա­ռա­ջի ­Տօ­նա­կա­տա­րու­թիւ­ն

Եր­կու­շաբ­թի 12 Փետ­րո­ւար ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5:30ին հան­դի­սա­ւո­րա­պէս նշո­ւե­ցաւ ­Տեա­ռըն­դա­ռա­ջի ­Տօ­նա­կա­տա­րու­թիւ­նը ­Գո­քի­նիոյ ­Սուրբ ­Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ: Ա­րա­րո­ղու­թեան նա­խա­գա­հեց թե­միս կա­թո­ղի­կո­սա­կան փո­խա­նորդ՝ ­Գերշ. Տ. ­Կո­մի­տաս Արք....

Շնորհակալական նամակներ

Ան­ցեալ շաբ­թո­ւան ըն­թաց­քին Ատ­տի­կէի մէջ պա­տա­հած ա­հա­ւոր հրդեհ­նե­րու եւ տաս­նեակ ան­մեղ քա­ղա­քա­ցի­նե­րու մա­հո­ւան առիթով՝ յու­նա­հա­յոց առաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան եւ Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը նա­մակ ղրկե­ցին...

Մասի եւ նշխարի պատրաստութիւն Թեսաղոնիկէի մէջ

Հինգշաբթի՝ 7 Դեկտեմբեր 2017ի առաւօտեան ժամը 10։30էն սկսեալ, մեր Տիրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի Ս. Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան տօներուն առիթով, Թեսաղոնիկէի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ աւանդատան մէջ,...

«Մալաքեան-Գասպարեան» Ծաղկոցի հանդէս

Շա­բաթ՝ 12 ­Մա­յիս 2018ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 1ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, նա­խա­գա­հու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեա­նի եւ ներ­կա­յու­թեամբ յու­նա­հա­յոց Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան...

Թեսաղոնիկէի «Ս․ Աստուածածին» եկեղեցւոյ 115ամեակ (Նկարներ)

Աւանդութիւն դարձած Թեսաղոնիկէի «Ս․ Աստուածածին» եկեղեցւոյ ուխտի օրը այս տարի առաւել եւս մեծ շուքով տօնուեցաւ։ Թեսաղոնիկէ հաստատուած հայորդիները՝ հետեւելով իրենց ազգային ոգիին ու հոգեւոր...
- Advertisement -