103րդ տարելիցի ձեռնարկներու շարք Աթէնքի մէջ

Հայոց Ցեղասպանութեան 103ամեակ Հայաստանի Անկախութեան Հռչակման 100ամեակ Հրաւէր համայն հայութեան Կեդրոնական Քաղաքական ձեռնարկ Կիրակի՝ 22 Ապրիլ 2018 առաւօտեան ժամը 11։00ին Աթէնքի «Բալլաս» թատերասրահ (Վուքուրեսթիու 5, մեթրօ Սինտաղմա) Կը նախագահէ ընկ.Արթօ Շեմմաս Ողջոյնի...

Ալեքսանտրուպոլիս

Ս. ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ քրիս­տո­նեայ աշ­խար­հի հիմ­նա­կան սուր­բե­րէն մին կը հան­դի­սա­նայ։ Իր Աս­տո­ւա­ծա­հա­ճոյ ա­ռա­քե­լու­թե­նէն ու ա­րեան վկա­յու­թե­նէն ան­կախ, ան յատ­կա­պէս կը յի­շո­ւի ­Տի­րոջ՝ ­Յի­սուս Ք­րիս­տո­սի...

Սրբոց Թարգմանչաց Վարդապետներու տօն

Շաբաթ՝ 14 Հոկտեմբեր 2017ին, հայոց առաքելական Ս. եկեղեցին յիշատակեց «Սրբոց Թարգմանչաց Վարդապետաց» տօնը։ Այս առթիւ, Ուրբաթ՝ 13 Հոկտեմբեր 2017ին, առաւօտեան ժամը 8։30ին, Նէոս Գոզմոս-Ֆիքսի Ս....

Մեծ Եղեռնի հոգեւորական եւ պաշտօնական ոգեկոչում

Եր­կու­շաբ­թի՝ 24 Ապ­րի­լի կէ­սօ­րէ ետք ժա­մը 5ին, ­Նէա Զ­միռ­նիի ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան նա­հա­տա­կաց յու­շար­ձա­նին շուրջ հա­մախմ­բո­ւե­ցաւ հոծ թի­ւով հա­յու­թիւն՝ հո­գե­ւո­րա­կան ա­րա­րո­ղու­թեամբ եւ պաշ­տօ­նա­կան շու­քով ո­գե­կո­չե­լու...

Ս. ՅԱԿՈԲԻ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ ԳՈՄՈԹԻՆԻԻ ՄԷՋ

Կիրակի՝ 10 Դեկտեմբեր 2017ին, Գոմոթինիի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ Թաղային Խորհուրդի կազմակերպութեամբ նշուեցաւ Ս. Յակոբի տօնակատարութիւնը։ Ուրբաթ՝ 8 Դեկտեմբերի առաւօտեան ժամը 8։30ին, եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ...

Ժողովրդային բողոքի ցոյց դէպի թրքական Հիւպատոսարան

Թե­սա­ղո­նի­կա­հա­յու­թիւ­նը ան­գամ մը եւս իր ե­րի­տա­սար­դու­թեամբ փաս­տեց պայ­քա­րե­լու անն­կուն կամ­քը ­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հ.Յ.Դ. ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. ­Թեհ­լի­րեան» Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան, Ե­րեք­շաբ­թի, 24 Ապ­րիլ 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6։00էն սկսեալ, «Ս­պի­տակ...

Հ­րա­ժեշտ՝ Հ­րանդ ­Մի­քա­յէ­լեա­նին

Ընկ. ­Կա­րօ Ա­ւա­գեա­նի դամ­բա­նա­կան խօս­քը ­Յու­նա­հայ հա­մայն­քի ե­րէց ան­դամ­նե­րէն մէ­կը եւս մեկ­նե­ցաւ մեր մօ­տէն։ Դժ­բախ­տու­թիւ­նը ու­նե­ցանք կորսնց­նե­լու ­Գա­րէա­յի շրջա­նէն ան­բա­սիր եւ հեզ նկա­րագ­րով անձ մը՝ Հ­րանդ...

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան 70ա­մեա­կը

ԺԱՆՆԱ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թիւ­նը կը լրաց­նէ 70 տա­րին եւ այս­պէ՛ս ա­ռի­թը ու­նե­ցայ, Ե­րի­տա­սար­դա­կա­նի ան­դամ ըլ­լա­լով, յի­շա­տակ­ներս եւ մտա­ծում­ներս գրե­լու։ Այս տա­րեշր­ջա­նը չոր­րորդ շա­րու­նա­կա­կան տա­րին...

«­Մայ­րե­րու Օր» (նկարներ)

­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Ա­թէնք հրա­ւի­րո­ւե­ցաւ եւ «­Մայ­րե­րու Օր»ո­ւան նո­ւի­րո­ւած ձեռ­նար­կին ե­լոյթ ու­նե­ցաւ «­Մեծ ­Մայրս» գիր­քի հե­ղի­նակ, ­­Պո­լի­սի Ի­րա­ւա­բան­նե­րու ­Միու­թեան ­Մարդ­կա­յին ի­րա­ւունք­նե­րու...

Հ.Օ.Մ.ի կրթանպաստ

­ Կի­րա­կի՝ 12 ­Մարտ 2017ին, ­Գո­մո­թի­նիի Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւած Պա­տա­րա­գէն ետք, ­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չի ­Գո­մո­թի­նիի «Է­րե­բու­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կազ­մա­կեր­պեց գնա­հա­տան­քի հա­ւաք մը...
- Advertisement -