Տե­ղե­կա­տո­ւա­կան տա­ղա­ւար՝ Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ

Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ եւ նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ Հ.Յ.Դ. Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Թեհ­լի­րեան» Ե­րի­տա­սար­դա­կան խում­բի վար­չու­թեան, Կի­րա­կի՝ 4 եւ Եր­կու­շաբ­թի՝ 5 Մարտ 2018ին, Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­րիս­տո­տէ­լուս» հրա­պա­րա­կին վրայ հայ­կա­կան եւ յու­նա­կան...

Արամ Ա. Կաթողիկոս հանդիպեցաւ Ազգային Վարչութեան հետ

­­Շա­բաթ, 28 ­­Հոկ­տեմ­բեր 2017-ի կէ­սօ­րին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­­Վե­հա­փառ ­­Հայ­րա­պե­տը Իր ի­ջե­ւա­նած պան­դո­կին մէջ ըն­դու­նեց այ­ցե­լու­թիւ­նը ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Հա­յոց ­­Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ՝ ­­Գերշ Տ. ­­Գե­ղամ Արք....

ՖՈՆԵԹՈՆ 2017

­Կի­րա­կի՝ 19 ­Նո­յեմ­բեր 2017ին տե­ղի ու­նե­ցաւ «­Հա­յաս­տան» ­Հա­մա­հայ­կա­կան ­Հիմ­նադ­րա­մի ­Յու­նաս­տա­նի տե­ղա­կան մարմ­նի տա­րե­կան դրա­մա­հա­ւա­քը։ նո­ւի­րա­հա­ւա­քի կազ­մա­կերպ­ման գոր­ծին մաս­նակ­ցե­ցան կա­մա­ւոր­ներ գա­ղու­թի մէջ գոր­ծող միու­թիւն­նե­րէն, ո­րոնք...

Տե­ղե­կա­տո­ւա­կան տա­ղա­ւարներ

Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան Միու­թիւ­նը Նէա Զ­միռ­նիի կեդ­րո­նա­կան հրա­պա­րա­կին վրայ տե­ղադ­րեց տե­ղե­կա­տո­ւա­կան տա­ղա­ւար, Ուր­բաթ՝ 23 Փետ­րո­ւա­րէն մին­չեւ Կի­րա­կի՝ 25 Փետ­րո­ւար, Ար­ցա­խի ա­զա­տագ­րա­կան շար­ժու­մի 30ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած ձեռ­նարկ­նե­րու ծի­րէն ներս: Միու­թեան ըն­կեր-ըն­կե­րու­հի­նե­րը...

Արամ Ա. Վեհափառ գլխաւոր բանախօս

29-31 ­Հոկ­տեմ­բեր 2017ին գու­մա­րո­ւե­ցաւ Ա­թէն­քի 2րդ ­մի­ջազ­գա­յին հա­մա­գու­մա­րը՝ «­Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի մէջ կրօ­նա­կան եւ մշա­կու­թա­յին բազ­մա­զա­նու­թիւն եւ խա­ղաղ հա­մա­կե­ցու­թիւն» վեր­նա­գի­րով։ ­Հա­մա­գու­մա­րի հրա­ւէ­րը եւ կազ­մա­կեր­պու­մը ստանձ­նած...

The Promise ժապաւէնը ներկայացուեցաւ Աթէնքի մէջ

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի եւ «Feelgood» շար­ժա­պատ­կե­րի ըն­կե­րու­թեան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ, Ե­րեք­շաբ­թի՝ 10 ­Հոկ­տեմ­բե­րին, Ա­թէն­քի «Ա­թի­նէոն» սրա­հին մէջ, ա­ռա­ջին ներ­կա­յա­ցու­մը կա­տա­րո­ւե­ցաւ «­Խոս­տու­մը» ժա­պա­ւէ­նին։ ­Յու­նաս­տա­նի տա­րած­քին...

«Օլիմփոս լեռնէն մինչեւ Արարատ»

­Մօ­տա­ւո­րա­պէս 2 ա­միս­ներ ա­ռաջ, յու­նա­հա­յու­թեան պատ­մու­թեան մէջ ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով ծնունդ ա­ռած «Օ­լիմ­փոս լեռ­նէն մին­չեւ Ա­րա­րատ» խո­րագ­րով ­Թե­սա­ղո­նի­կէի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի ձայ­նաս­փիւ­ռի կա­յա­նէն (FM 100.6) հայ­կա­կան...

«Զաւարեան»ի Ծ­նո­ղա­կան ­Միու­թեան նոր վարչութիւն

Եր­կար տա­րի­նե­րէ ի վեր, Հ. Կ. ­Խա­չի ազ­գա­յին վար­ժա­րան­նե­րու կող­քին կը գոր­ծեն Ծ­նո­ղա­կան ­Միու­թիւն­ներ, ո­րոնք ի­րենց գոր­ծու­նէու­թեամբ՝ մե­ծա­պէս կը նպաս­տեն մեր վար­ժա­րան­նե­րու աշ­խա­տանք­նե­րուն, ա­շա­կեր­տա­կան...

Հայաստանի անկախութեան կերտումին 99րդ տարեդարձին նուիրուած տօնակատարութիւն Աթէնքի մէջ

Կիրակի՝ 28 Մայիս 2017ին, երեկոյեան ժամը 7։30ին, Ֆիքսի «Արամ Մանուկեան» ակումբի «Աւետիքեան» սրահէն ներս համախմբուած մեծ թիւով ժողովուրդը, խանդավառ մթնոլորտի մէջ, նշեց Հայաստանի Հանրապետութեան...

Երբ մշակոյթի շունչը բանաստեղծութեան կը վերածէ… պահը

­Հայ­րե­նի­քը, այ­լեւ հա­յե­րէ­նը, հայ մշա­կոյ­թը եւ հա­յու ստեղ­ծա­գործ ո­գին նոր շունչ հա­ղոր­դե­ցին ­Կի­րա­կի՝ 6 ­Մա­յի­սին ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բէն ներս տե­ղի ու­նե­ցած «­Ճա­նա­չենք մեր...
- Advertisement -