Շնորհաւորութիւններ՝ բոլոր մասնակցողներուն

­Կի­րա­կի՝ 8 ­Հոկ­տեմ­բեր 2017ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մե­րուն, 70է ա­ւե­լի մար­զիկ­ներ ի­րենց մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րին ­Նէա Զ­միռ­նիի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի կազ­մա­կեր­պած Historic Run վազ­քի մրցու­մին։ Հ.Մ.Ը.Մ.ի վազ­քի եւ լո­ղոր­դա­կա­նի խում­բը,...

Ցեղասպանութեան նիւթով նկարներու ցուցադրութիւն Թեսաղոնիկէի մէջ

­­Յու­նաս­տա­նի հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Փ­րո­քո­փիս ­­Փաւ­լո­փու­լո­սի հո­վա­նա­ւո­րու­թիւ­նը վա­յե­լող նկար­նե­րու ցու­ցադ­րու­թիւն մը տե­ղի կ’ու­նե­նայ ­­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ, Ապ­րիլ 27էն մին­չեւ ­­Մա­յիս 27՝ «­­Պոն­տոս. ­­Յի­շո­ղու­թեան ի­րա­ւունքն ու պար­տա­կա­նու­թիւ­նը»...

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Կի­րա­կի՝ 29 ­Հոկ­տեմ­բեր 2017ին, յետ մի­ջօ­րէի ժա­մը 4ին, ­Յու­նա­հա­յոց ­Թե­մի Կ­րօ­նա­կան ­Ժո­ղո­վը լիա­կա­տար իր նիս­տը գու­մա­րեց «­Զա­ւա­րեան» ­Կեդ­րո­նին մէջ, նա­խա­գա­հու­թեամբ ­թե­մա­կալ ա­ռաջ­նորդ ­­Գե­ղամ Արք....

Առաջնորդ Սրբազան Հօր հանդիպումները

Երկուշաբթի՝ 11 Դեկտեմբեր 2017ի կէսօրուան ժամը 2ին, Գեղամ Արք. Խաչերեան այցելեց Գավալայի Ս. Խաչ եկեղեցին՝ ընկերակցութեամբ հոգեւոր հովիւ Պարէտ Քհնյ. Խաչերեանի։ Սրբազան Հօր դիմաւորեցին...

Սգոյ մատեան

­Տե­ղե­կաց­նում ենք ձեզ, որ Հ.Հ. ազ­գա­յին հե­րոս, հա­յազ­գի աշ­խար­հահռ­չակ շան­սո­նիէ, Շ­վե­ցա­րիա­յում Հա­յաս­տա­նի դես­պան եւ Ժ­նե­ւի Մ.Ա.Կ.ի գրա­սե­նեա­կում եւ այլ մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րում Հա­յաս­տա­նի մշտա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ...

Հանդիսաւոր տօնախմբութիւն՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

­Կի­րա­կի՝ 23 ­Դեկ­տեմ­բեր 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30ին, հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեա­նի, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ Ս. եւ...

Հ.Յ.Դ. Կեդրոնական Կոմիտէն հանդիպեցաւ Յունահայոց նորընտիր առաջնորդին հետ

­Գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեա­նի ­Յու­նա­հա­յոց ­Թե­մի Ա­ռաջ­նոր­դի պաշ­տօ­նի ստանձ­ման ա­ռի­թով, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէն Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի դահ­լի­ճին մէջ՝ ­Չո­րեք­շաբ­թի 13 ­Սեպ­տեմ­բեր 2017ին, հան­դի­պում...

­Միշտ Ար­ցա­խի հետ (նկարներ)

­Թախ­ծոտ թէեւ, բայց հա­յա­բոյր ե­րե­կոյ մը հան­դի­սա­ցաւ Հ.Յ.Դ. «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ­Կո­մի­տէի քա­րոզ­չա­կան յանձ­նա­խում­բի ու Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան «Դ­րօ» խում­բի վար­չու­թեան կող­մէ կազ­մա­կեր­պո­ւած հա­ւա­քը՝...

Առաջնորդ Սրբազան Հայրը այցելեց Սէրրէս

Ուր­բաթ, 23 ­Նո­յեմ­բեր 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5։00-ին, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­թե­մի բա­րե­ջան առաջ­նորդ՝ ­­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ­հո­գե­ւոր հո­վիւ՝ Ս­տե­փա­նոս Վրդ. ­Փա­շա­յեա­նի եւ ­Յու­նաս­տա­նի...

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Կի­րա­կի՝ 25 ­Մարտ 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Նէոս ­Գոզ­մոս (­Ֆիքս)ի «Ս. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ պրն. ­Կար­պիս ­Պե­քէ­րէ­ճեան եւ ան­դամ պրն. ­Բիէր ­Պութ­րո­սեան ներ­կայ ե­ղան...
- Advertisement -