Հ.Գ.Խ.ի Թեսաղոնիկէի «Անի» մասնաճիւղ

Չո­րեք­շաբ­թի, 18 Ապ­րիլ 2018-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6։00-ին, ե­կե­ղեց­ւոյս կից գտնո­ւող «­Տէր ­Զա­քա­րեան» սրա­հէն ներս գու­մա­րո­ւե­ցաւ Հ.Գ.Խ.ի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­նի» ­մաս­նա­ճիւ­ղի ան­դա­մա­կան ընդհ. ծո­ղո­վը։ ­Ժո­ղո­վին ներ­կայ...

Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի Շրջանային Վարչութեան ա­րիւ­նա­տո­ւու­թիւնը

­­Կի­րա­կի՝ 29 Ապ­րիլ 2018ին ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10-2, Ֆիքսի «Արամ Մանուկեան» ակումբէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ. Կ. ­­­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­­­Վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պած ա­րիւ­նա­տո­ւու­թեան երկրորդ փու­լը: Առաջին...

High Schoolը կ’այցելէ «Ս. Աստուածածին» եկեղեցի

Ե­րեք­շաբ­թի` 13 ­Մարտ 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։00ին, նա­խա­պէս ժա­մադ­րու­թիւն առ­նե­լով ե­կե­ղեց­ւոյ գրա­սե­նեա­կէն` ­Թե­սա­ղո­նի­կէի պե­տա­կան յա­տուկ High Schoolի ու­սա­նող­նե­րէն 2 դա­սա­րան­ներ (60 հո­գի), ի­րենց կրօ­նա­գի­տա­կան,...

Տե­ղե­կա­տո­ւա­կան տա­ղա­ւար՝ Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ

Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ եւ նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ Հ.Յ.Դ. Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Թեհ­լի­րեան» Ե­րի­տա­սար­դա­կան խում­բի վար­չու­թեան, Կի­րա­կի՝ 4 եւ Եր­կու­շաբ­թի՝ 5 Մարտ 2018ին, Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­րիս­տո­տէ­լուս» հրա­պա­րա­կին վրայ հայ­կա­կան եւ յու­նա­կան...

Տօնակատարութիւններ՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

­Չո­րեք­շաբ­թի` 14 ­Մարտ 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Խա­ղա­ղա­կան եւ ­Հանգս­տեան ժա­մեր­գու­թիւն­ներ (հսկում), ինչ­պէս նաեւ ­Նա­խա­տօ­նա­կի ա­րա­րո­ղու­թիւն՝ Ս....

Ու­շագ­րաւ ա­ռաջ­նու­թիւն

Կի­րա­կի՝ 6 ­Մա­յիս 2018ին տե­ղի ու­նե­ցաւ դաշ­նա­կի «­Ֆի­լոն» 41րդ մրցա­շար­քը՝ Ա. դա­սա­կար­գի մին­չեւ 12 տա­րե­կան ու­սա­նող­նե­րու հա­մար, ո­րու ըն­թաց­քին ­Տա­նիիլ ­Գո­լա­նեան, որ կը յա­ճա­խէ...

Մաս­նակ­ցու­թիւն՝ «Intent To Destroy» խո­րագ­րով ֆիլ­մին

2-11 Մարտ 2018ին, Թե­սա­ղո­նի­կէի «Օ­լիմ­պիոս» եւ «­Ճոն Գա­սա­վէ­թիս» սրահ­նե­րէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ Թե­սա­ղո­նի­կէի վա­ւե­րագ­րա­կան 20րդ Փա­ռա­տօ­նը «20th Documentary Festival Of Thessaloniki»։ Սոյն Փա­ռա­տօ­նի ծի­րէն...

Միջինքի ճաշկերոյթ

­Կի­րա­կի՝ 11 ­Մարտ 2018ին, Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, կա­տա­րո­ւե­ցաւ Ա­րե­ւա­գա­լի լու­սա­բաղձ ժա­մեր­գու­թիւն, հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ՝ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեա­նի...
- Advertisement -