Այ­ցե­լութիւն Ա­լեք­սանտ­րու­պոլ­սոյ «Ս. ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղե­ցի

­Կի­րա­կի՝ 18 ­Մարտ 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան, խումբ մը պոլ­սա­հա­յեր (65 հո­գի), նա­խօ­րօք ծրագ­րու­մով՝ այ­ցե­լե­ցին Ա­լեք­սանտ­րու­պոլ­սոյ «Ս. ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղե­ցի եւ մաս­նա­կից դար­ձան ­Պա­տա­րա­գին։ ­Պէտք է...

­Դա­սա­խօ­սա­կան ե­լոյթ՝ ­Մա­կար Եկ­մա­լեա­նի կեան­քին ու գոր­ծու­նէու­թեան մա­սին

Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ եւ նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ՝ «­Հա­մազ­գա­յին» ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թեան ­Միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան, ­Կի­րա­կի՝ 11 ­Մարտ 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գէն ան­մի­ջա­պէս...

ՍՈՖԻԱ

­Միհ­րան Ք. ­Վեր­ջերս «Ս­տո­խաս­տիս» (ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ) հրա­տա­րակ­չա­տան կող­մէ լոյս տե­սաւ տի­կին ­Սի­րուն ­Սի­սե­ռեան-­Հա­ճէ­թեա­նի հե­ղի­նա­կած «­Սո­ֆիա» գիրքին յու­նա­րէն թարգ­մա­նու­թիւ­նը: Հ­րա­տա­րա­կի­չը՝ պրն. ­Ղու­կաս Աք­սե­լոս ջերմ բա­րե­կամ է հա­յու­թեան, հայ...

Միացեալ Սուրբ Պատարագ՝ Աթէնքի մէջ

Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, ­Հինգ­շաբ­թի՝ 18 ­Յու­նո­ւար 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11ին, հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ՝ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեա­նի, մա­տու­ցո­ւե­ցաւ...

Յունաստանի նախագահը ընդունեց յունահայ գաղութի պատուիրակութիւնը

­Հինգ­շաբ­թի՝ 15 ­Մարտ 2018ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 12ին, յետ նա­խօ­րօք ճշդո­ւած ժա­մադ­րու­թեան, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ պրն. Փ­րո­քո­բիս ­Բաւ­լո­բու­լոս պաշ­տօ­նա­պէս ըն­դու­նեց յու­նա­հայ գա­ղու­թի պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն մը՝ բաղ­կա­ցած...

Միջինքի ճաշկերոյթ

­Կի­րա­կի՝ 11 ­Մարտ 2018ին, Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, կա­տա­րո­ւե­ցաւ Ա­րե­ւա­գա­լի լու­սա­բաղձ ժա­մեր­գու­թիւն, հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ՝ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեա­նի...

Նոր գիր­ք

Ա­թէն­քի հա­մալ­սա­րա­նի ազ­գագ­րու­թեան տոք­թոր, բա­նա­սէր ­Նի­քո­լաոս ­Քար­փու­զի­սի կող­մէ ­Մար­տի­րոս Ա­նա­նի­քեա­նի «­Հայ­կա­կան դի­ցա­բա­նու­թիւն» գիր­քի յու­նա­րէն հրա­տա­րա­կու­թեան ա­ռի­թով, «­Հա­մազ­գա­յին»ի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը գիր­քի ներ­կա­յա­ցու­մը կա­տա­րեց Եր­կու­շաբ­թի՝ 12...

Հոգեհանգիստ՝ Սումկայթի եղեռնագործութեան 30ամեակին առիթով

Հ. Յ. Դ. ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ­Կո­մի­տէու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ՝ ­Սում­կայ­թի ե­ղեռ­նա­գոր­ծու­թեան 30ա­մեա­կին ա­ռի­թով, ­Կի­րա­կի՝ 11 ­Մարտ 2018ին, ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի «Ս. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, Ս. եւ...

«Վերջին բնակիչը» ժապաւէնի ցուցադրութիւններ

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ եւ ­Յու­նաս­տա­նի մօտ Հ.Հ. դես­պա­նու­թեան գոր­ծակ­ցու­թեամբ՝ Ա­թէն­քի եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ տե­ղի ու­նե­ցան «­Վեր­ջին բնա­կի­չը» ժա­պա­ւէ­նի ցու­ցադ­րու­թիւն­ներ, բե­մադ­րիչ ­Ճի­ւան...

Այցելութիւն Առաջնորդ Սրբազանին

Ուր­բաթ՝ 22 ­Փետ­րո­ւար 2018ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 12ին, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան, Ա­թէն­քի ազ­գա­յին ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նէն ներս, ըն­դու­նեց այ­ցե­լու­թիւ­նը ­Քա­լա­մա­թա­յի նո­րա­կազմ հայ­կա­կան գա­ղու­թի...
- Advertisement -