«Համազգային»ի խնճոյք-ճաշկերոյթը հարիւրաւոր երիտասարդներ համախմբեց «Զաւարեան» Կեդրոնին մէջ

Ամբողջական հասոյթը կը տրամադրուի պարախումբի հայկական տարազներու գնման նպատակին Երիտասարդութիւնն ու անոր դիմագրաւած առօրեայ հարցերը, միշտ ու բոլոր ժամանակներու մէջ, այժմէականութեան առաջնահերթ հարցեր պիտի համարուին,...

2019ի Յունուար եւ Փետրուար ամիսները Նէոս Գոզմոս (Ֆիքս)ի «Սուրբ Կարապետ» եկեղեցւոյ...

ՆՈՒԱՐԴ ՆՇԱՆԵԱՆ-ՈՒՆԱՆԵԱՆ 2019 տարին սկսուեց «Ս. Կարապետ» եկեղեցու դռներից ներս: Ա.- Նոր տարուան գոհաբանական աղօքթ Նոր տարուան՝ Յունուար մէկի առաջին ժամերին գոհաբանական աղօթք տեղի ունեցաւ, նախագահութեամբ՝ Յունաստանի...

«Մեր Արցախը. Միջազգային ճանաչման ճամբուն վրայ» բնաբանով ձեռնարկ (Նկարներ)

Հա­մա­հայ­կա­կան ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւն ե­ղող Ար­ցա­խի հար­ցի մա­սին խօ­սե­ցան Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան մշա­կոյ­թի, ե­րի­տա­սար­դու­թեան եւ զբօ­սաշր­ջու­թեան նա­խա­րար Լ. ­Յով­հան­նի­սեան եւ ­Փան­տիօ հա­մալ­սա­րա­նի մի­ջազ­գա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան ծա­նօթ դա­սա­խօս­ներ Ա....

Լեռնիկ Յովհաննիսեանի Հանդիպում՝ Վիրոնայի քաղաքապետին հետ

­­Ըն­դա­ռա­ջե­լով ­­Հայ ­­Յե­ղա­փո­խա­կան ­­Դաշ­նակ­ցու­թեան ­­Հայ ­­Դա­տի ­­Յանձ­նա­խում­բի հրա­ւէ­րին՝ ­­Յու­նաս­տան իր այ­ցե­լու­թեան շրջա­գի­ծէն ներս, Ար­ցա­խի ­­Հան­րա­պե­տու­թեան Մ­շա­կոյ­թի, Ե­րի­տա­սար­դու­թեան եւ զբօ­սաշր­ջու­թեան նա­խա­րար պ. ­­Լեռ­նիկ ­­Յով­հան­նի­սեան Ե­րեք­շաբ­թի...

Լեռնիկ Յովհաննիսեանի Հանդիպում` Զոի Գոնսթանտոփուլուի հետ

Հայ ­­Յե­ղա­փո­խա­կան ­­Դաշ­նակ­ցու­թեան ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Հայ ­­Դա­տի ­­Յանձ­նա­խում­բին կող­մէ նա­խա­պէս դա­սա­ւո­րո­ւած հան­դի­պում­նե­րու շար­քի ծի­րէն ներս, Ար­ցա­խի ­­Հան­րա­պե­տու­թեան Մ­շա­կոյ­թի, Ե­րի­տա­սար­դու­թեան եւ զբօ­սաշր­ջու­թեան նա­խա­րար պ. ­­Լեռ­նիկ ­­Յով­հան­նի­սեան,...

Ընկեր Լեռնիկ Յովհաննիսեան հանդիպում ունեցաւ Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Կեդրոնական Կոմիտէին հետ

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բին հրա­ւէ­րով Ար­ցա­խին նո­ւի­րո­ւած ե­լոյթ­նե­րուն մաս­նակ­ցու­թեան հա­մար ­Յու­նաս­տան իր այ­ցե­լու­թեան ծի­րէն ներս, Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան մշա­կոյ­թի, զբօ­սաշր­ջու­թեան եւ ե­րի­տա­սար­դու­թեան նա­խա­րար ըն­կեր...

ժո­ղովր­դա­յին հա­ւաք՝ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բին կող­մէ Ար­ցա­խին նո­ւի­րո­ւած ե­լոյթ­նե­րու շար­քը սկիզբ ա­ռաւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ, ուր ­Կի­րա­կի՝ 17 ­Մարտ 2019ին, «Սուրբ Աստուածածին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, կազ­մա­կեր­պո­ւե­ցաւ...

Հ.Կ.Խաչի Շրջանային Վարչութեան արիւնատուութիւնը Ֆիքսի մէջ

­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ո­գե­կո­չա­կան ձեռ­նարկ­նե­րու ծի­րէն ներս, ­Կի­րա­կի՝ 17 ­Մարտ 2019ին, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10էն 14, ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ. Կ. ­Խա­չի...

Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­րար Լեռ­նիկ ­Յով­հան­նի­սեա­նի այ­ցե­լու­թիւ­նը Աթէնք

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի հրա­ւէ­րով՝ Ա­թէնք կը գտնո­ւի Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան մշա­կոյ­թի, ե­րի­տա­սար­դու­թեան եւ զբօ­սաշր­ջու­թեան նա­խա­րար ­Լեռ­նիկ ­Յով­հան­նի­սեան, որ Ա­թէն­քի ու ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ աշ­խա­տան­քա­յին...

Ուշադրութիւն՝ սրահի փոփոխութիւն

Հրապարակային զրոյց Աթէնքի մէջ Արցախի ժողովուրդի դիմադրական հերոսական ոգիին եւ միջազգային ճանաչման գործառոյթի կարեւորութեան մասին կը խօսի Արցախի Հանրապետութեան մշակոյթի, երիտասարդութեան եւ զբօսաշրջութեան նախարար տոքթ. Լեռնիկ Յովհաննիսեան Խօսքերով հանդէս...
- Advertisement -