Մայրերու տօնը Գոմոթինիի մէջ

­Հայ Գ­թու­թեան Խա­չի Գո­մո­թի­նիի «Է­րե­բու­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի վարչու­թիւ­նը, Կի­րա­կի՝ 20 Մա­յիս 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7:30ին, ազ­գա­յին սրա­հին մէջ կազ­մա­կեր­պեց Մայ­րե­րու տօ­նը։ Ներ­կայ էին հո­գե­ւոր հո­վիւ...

100ա­մեակ ­Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան ե­լոյթ՝ ­Գո­մո­թի­նիի մէջ

28 ՄԱՅԻՍ 1918-2018 100ա­մեակ ­Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան եւ պե­տա­կա­նու­թեան Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան 100րդ ­տա­րե­դար­ձին նո­ւի­րո­ւած ե­լոյթ՝ ­Գո­մո­թի­նիի մէջ ­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բին եւ Ա­րե­ւե­լեան ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ ­Միջ-­Թա­ղա­յին...

Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հօ­ր այցելութիւնը Թեսաղոնիկէ

Ուր­բաթ՝ 11 Ապ­րիլ 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Հա­յաս­տան» սրա­հէն ներս, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ­Հո­գե­ւոր ­Հո­վի­ւին, հան­դի­պում...

Երգահանդէս՝ նուիրուած Հայաստանի Հանրապետութեան հռչակման 100ամեակին

Այս տա­րի, մեծ շու­քով, ­Հա­յաս­տա­նի եւ սփիւռ­քի տա­րած­քին կը կազ­մա­կեր­պո­ւին ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան հռչակ­ման 100ա­մեա­կի ե­լոյթ­ներ: ­Յու­նաս­տա­նի մէջ ե­լոյթ­նե­րու սկիզ­բը կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­Մա­յիս 12ին, ­Նէա Զ­միռ­նիի «­Ղա­լաք­սիաս»...

­Գիր­քի հրա­տա­րա­կու­թիւն

Յու­նաս­տա­նի ­«Հա­մազ­գա­յի­ն»ի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը՝ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան 100ա­մեա­կի պան­ծա­լի թուա­կա­նին ա­ռի­թով, հրա­տա­րա­կու­թեան կու­տայ՝ «­Պատ­մա­կան ­Հա­յաս­տա­նի ա­ւանդ­նե­րու հետ­քե­րով» գու­նա­զարդ հրա­տա­րա­կու­թիւ­նը, մեր նոր սե­րուն­դի պատ­մա­կան գի­տե­լիք­նե­րու ճա­նաչ­ման, ծա­նօ­թաց­ման ու...

Երբ մշակոյթի շունչը բանաստեղծութեան կը վերածէ… պահը

­Հայ­րե­նի­քը, այ­լեւ հա­յե­րէ­նը, հայ մշա­կոյ­թը եւ հա­յու ստեղ­ծա­գործ ո­գին նոր շունչ հա­ղոր­դե­ցին ­Կի­րա­կի՝ 6 ­Մա­յի­սին ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բէն ներս տե­ղի ու­նե­ցած «­Ճա­նա­չենք մեր...

Առաջնորդ Սրբազան Հայրը ժամանեց Թեսաղոնիկէ

Կ­’ու­զենք մեր ժո­ղո­վուր­դին տե­ղե­կաց­նել, որ ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 9 ­Մա­յիս 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մե­րուն, Ա­թէն­քէն դէ­պի ­Թե­սա­ղո­նի­կէ ու­ղիղ թռիչ­քով, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան ժա­մա­նեց...

Այցելութիւն

­Ազգային Առաջնորդարանի դիւանը կը հաղորդէ Հինգ­շաբ­թի՝ 3 ­Մա­յիս 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն տո­ւաւ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քի...

Հայոց Ցեղասպանութեան 103րդ տարելիցը Քալամաթայի մէջ

­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան յի­շա­տա­կի տօ­նա­կա­տա­րու­թեանց ձեռ­նարկ­նե­րու ծի­րէն ներս, ­Շա­բաթ՝ 28 Ապ­րիլ 2018ին, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան եւ Կ­րօ­նա­կան ­Ժո­ղո­վի ան­դամ­ներ, Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան...

Գիրքի շնորհանդէս

Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ «­Հա­մազ­գա­յին» Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին Միու­թեան Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան, եւ գոր­ծակ­ցու­թեամբ՝ Թե­սա­ղո­նի­կէի «Իա­նոս» գրա­խա­նու­թին, Հինգ­շաբ­թի՝ 26 Ապ­րիլ 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին,...
- Advertisement -