Հ. Կ. Խաչի Ֆիքսի «Ռուբինա» մասնաճիւղին գործունէութիւնը

Հայ Կա­պոյտ Խա­չի Ֆիք­սի «­Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղին վար­չու­թիւ­նը, 2018ի վեր­ջե­րուն միու­թեան եւ մաս­նա­ճիւ­ղի կա­տա­րո­ւած ընտ­րու­թիւն­նե­րէն ետք, նոր եւ ե­րի­տա­սարդ ու­ժե­րով օժ­տո­ւած՝ սկսաւ իր գոր­ծու­նէու­թեան ըն­թա­ցիկ...

Յայտարարութիւն Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Կեդրոնական Կոմիտէի

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէն, ­Յու­նաս­տա­նի ամ­բողջ ­Դաշ­նակ­ցա­կան կա­ռոյ­ցի եւ ի­րեն հա­մա­կիր զան­գո­ւած­նե­րու ա­նու­նով՝ խստօ­րէն կը դա­տա­պար­տէ Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի բազ­մա­մեայ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ, Ար­ցա­խեան ա­զա­տա­մար­տի կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րէն Հ­րանդ...

Հ.Մ.Ը.Մ. կը պատուէ յոյն մարզիչը

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 15 ­Մա­յի­սի 2019ին, Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Յու­նաս­տա­նի Շրջ. ­Վար­չու­թիւ­նը յու­շա­նո­ւէ­րով մը պա­տո­ւեց ­Յու­նաս­տա­նի «Օ­լիմ­պիա­քոս» կո­ղո­վագն­դա­կի աղջ­կանց խում­բի մար­զիչ Է­լե­նի ­Քա­փո­յա­նին, որ ան­ցեալ տա­րեշր­ջա­նի ըն­թաց­քին ստանձ­նած...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութիւնը այցելեց ազգային առաջնորդարան

­Կի­րա­կի՝ 12 ­Մա­յիս 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թիւ­նը այ­ցե­լեց ­Յու­նաս­տա­նի ­հա­յոց թե­մի ազ­գա­յին ա­ռաջ­նոր­դա­րան։ ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թեան ըն­դու­նե­ցին Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զա­նը՝ ­­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան եւ Ազ­գա­յին...

Յունաստանի Խորհրդարանի նախկին նախագահի այցելութիւնը Ազգային Առաջնորդարան

Ե­րեք­շաբ­թի` 14 ­­Մա­յի­սի կէ­սօ­րին, ­­Յու­նաս­տա­նի ­խորհր­դա­րա­նի նախ­կին նա­խա­գահ եւ Եւ­րո­խորհր­դա­րա­նի թեկ­նա­ծու՝ պա­րոն ­­Վան­կե­լիս ­­Մէյ­մա­րա­քիս այ­ցե­լու­թիւն տո­ւաւ ­­Յու­նա­հա­յոց Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րան եւ հան­դի­պե­ցաւ ­­Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­­Գե­ղամ...

Ցեղասպանութեան 104րդ տարելիցը Ք­սան­թիի մէջ (նկարնէր)

­Կի­րա­կի՝ 12 ­Մա­յի­սի ա­ռա­ւօ­տեան «Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης» սրա­հէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 104րդ ­տա­րե­լի­ցի քա­ղա­քա­կան ձեռ­նար­կը, հա­մա­կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Ա. ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ մարզ­պե­տա­րա­նի,...

Շ­նոր­հա­ւո­րա­գիր

­«Հա­մազ­գա­յի­ն»ի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը ան­հուն ու­րա­խու­թեամբ եւ հպար­տու­թեամբ տե­ղե­կա­ցաւ, թէ մաս­նա­ճիւ­ղիս ե­րի­տա­սարդ ան­դամ­նե­րէն ­Նա­րեկ Ա­լեք­սա­նեան ստա­ցած է ա­մե­րի­կեան «Yale» համ­բա­ւա­ւոր հա­մալը­սա­րա­նի «Tobin...

Փոր­ձա­ռա­կան սե­մի­նար պա­տա­նի­նե­րու եւ ծնող­նե­րու հա­մար

Կի­րա­կի` 7 Ապ­րիլ 2019ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6ին, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հ. Գթ. Խա­չի Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղին, ե­կե­ղեց­ւոյ կից գտնուող «­Հա­յաս­տան» սրա­հէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ փոր­ձա­ռա­կան սե­մի­նար...

«Սարտարապատէն մինչեւ Շուշի» (նկարներ)

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­­Հա­մաշ­խար­հա­յին Ա. ­­Հա­մա­գու­մա­րի եւ Հ.Յ.Դ. Եւ­րո­պա­յի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­­Միու­թիւն­նե­րու ­­Խորհր­դա­ժո­ղո­վին Ա­թէն­քի մէջ բա­րե­պա­տեհ զու­գա­դի­պու­թեան ա­ռի­թով, խնճոյք-խրախ­ճանք տե­ղի ու­նե­ցաւ ­­Գո­քի­նիոյ «­­Զա­ւա­րեան» ­­Կեդ­րո­նէն ներս, ­­Շա­բաթ...
- Advertisement -