Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ս­կաուտ­նե­րը մաս­նակ­ցե­ցան Հոկ­տեմ­բեր 28ի տո­ղանցք­նե­րուն (նկարներ)

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ա­թէն­քի եւ Գո­քի­նիոյ սկաու­տա­կան մաս­նա­ճիւ­ղնե­րը, ինչ­պէս ա­մէն տա­րի, յու­նաց ազ­գա­յին տօ­նի՝ Հոկ­տեմ­բեր 28ի «Ոչ»ի օ­րո­ւան տօ­նա­կա­տա­րու­թեանց ի­րենց աշ­խոյժ մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րին, ան­գամ մը եւս...

«­Հա­մազ­գա­յին»ի «­Սօս-­Վա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի ընդ­հա­նուր ան­դա­մա­կան ժո­ղո­վը

Յու­նաս­տա­նի «­Հա­մազ­գա­յին» Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին Միու­թեան «­Սօս-­Վա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի ընդ­հա­նուր ան­դա­մա­կան ժո­ղո­վը տե­ղի ու­նե­ցաւ Չո­րեք­շաբ­թի՝ 7 Նո­յեմ­բե­րի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8ին, Ֆիք­սի «Ա­րամ Մա­նու­կեան» ա­կում­բի...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի 100ամեակի Յունաստանի Շրջանի պաշտօնական տօնակատարութիւն

Հ.Մ.Ը.Մ.ի 100ամեակի Յունաստանի Շրջանի պաշտօնական տօնակատարութիւն Հովանաւորութեամբ՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան Բարձր նախագահութեամբ՝ Յունաստանի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գեղամ Արք. Խաչերեանի Կազմակերպութեամբ՝ Հ.Մ.Ը.Մ. Յունաստանի Շրջանային Վարչութեան Կը նախագահէ քոյր Լոռի Պարազեան Ողջոյնի Խօսքեր՝ -...

Աշխատանքային հանդիպումը

­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ զե­կու­ցա­կան հան­դի­պու­մի հրա­ւի­րո­ւե­ցան Ատ­տի­կէի շրջա­նի ազ­գա­յին ե­րես­փո­խան­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ աշ­խա­տան­քա­յին հան­դի­պու­մի՝ Ատ­տի­կէի շրջա­նի ե­կե­ղե­ցի­նե­րու ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուրդ­նե­րը ­Շա­բաթ՝ 3...

«ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 2018»

­Յու­նաս­տա­նի մօտ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան դես­պա­նու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեան տակ եւ ­Հա­յաս­տա­նի զբօ­սաշր­ջու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան եւ «­Յու­նա­հայ ա­ռեւ­տու­րի եւ ար­դիւ­նա­բե­րու­թեան ­Պա­լատ»ի գոր­ծակ­ցու­թեամբ, ­Հա­յաս­տան ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով պի­տի մաս­նակ­ցի...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Երիտասարդական Միութեան 70րդ Պատգամաւորական Ժողովը

­Շա­բաթ՝ 3 եւ ­Կի­րա­կի՝ 4 ­Նո­յեմ­բեր 2018ին, Հ.Յ.Դ. ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բի «Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հին մէջ, գու­մա­րո­ւե­ցաւ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան բարձ­րա­գոյն ժո­ղո­վը՝ 70րդ ­Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան...

Յունաստանի Հ. Կ. Խաչի 80րդ Պատգամաւորական Ժողով

­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի 80րդ ­Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ­Ժո­ղո­վը գու­մա­րո­ւե­ցաւ ­Կի­րա­կի՝ 4 ­Նո­յեմ­բե­րին, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի «­Զա­քա­րեան-­Սա­րա­ճեան» զոյգ սրահ­նե­րէն ներս։ ­Ժո­ղո­վին ի­րենց մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րին Հ. Կ. ­Խա­չի...

«Զաւարեան» վարժարանի 90ամեակ — Բ.

Ք­սան տա­րի­ներ ա­ռաջ էր՝ 1997ին, երբ ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ ազ­գա­յին «­Զա­ւա­րեան» վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րու­թիւն-գոր­ծու­նէու­թեան 70րդ ­տա­րե­դար­ձը կը նշո­ւէր ու, այդ ա­ռի­թով, ձեռ­նար­կո­ւած այլ աշ­խա­տանք­նե­րու...

«Զաւարեան» վարժարանի 90ամեակ -Ա.

«­Զա­ւա­րեան» վար­ժա­րա­նի հիմ­նա­դիր­նե­րուն միտ­քէն իսկ ար­դեօք ան­ցա՞ծ էր, թէ ­Սի­մոն ­Զա­ւա­րեա­նի ա­նու­նով կո­չո­ւած մեր սի­րե­լի վար­ժա­րա­նը պի­տի գո­յա­տե­ւէ 90 եր­կար տա­րի­ներ՝ յաղ­թա­հա­րե­լով բո­լոր ար­գելք­նե­րը....

«Արեւելքի բանակը կը նկարէ Թեսաղոնիկէն»

Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.»ի ա­րո­ւես­տի հաս­տա­տու­թեան, ­Շա­բաթ՝ 27 ­Հոկ­տեմ­բեր 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7։00ին, «Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.»ի թան­գա­րա­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Ա­րե­ւել­քի...
- Advertisement -