Պաքուն կը սպառնայ

«Ատր­պէյ­ճա­նի գրա­ւեալ տա­րածք­նե­րուն մէջ ո­րե­ւէ տնտե­սա­կան կամ այլ գոր­ծու­նէու­թիւն ա­նօ­րի­նա­կա՛ն է եւ ի­րա­ւա­կան հե­տե­ւանք­ներ կ­՚ա­ռա­ջաց­նէ»,- Օ­գոս­տոս 29ին սպառ­նա­ցած է Ատր­պէյ­ճա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան պաշ­տօ­նա­կան...

Փորթուկալցի երեսփոխանը՝ «սեւ ցանկ»ին վրայ

Ատր­պէյ­ճա­նի մօտ ­Փոր­թու­կա­լի դի­ւա­նա­գի­տա­կան գոր­ծե­րու ժա­մա­նա­կա­ւոր հա­ւա­տար­մա­տար ­Հոր­հէ ­Կապ­րիէլ Օ­գոս­տոս 28ին կան­չո­ւած է Ատր­պէյ­ճա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւն, ուր ա­նոր բո­ղոք ներ­կա­յա­ցո­ւած է ­Փոր­թու­կա­լի խորհր­դա­րա­նի...

Ուռուցքաբանական նոր կեդրոնը

60ա­կան­նե­րուն խոր-հրդա­յին կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը Ս­տե­փա­նա­կերտ քա­ղա­քի մէջ ու­ռուց­քա­բա­նա­կան հի­ւան­դա­նոց հիմ­նե­լու ո­րո­շում կա­յա­ցուց: ­Հի­ւան­դա­նո­ցի շէն­քը ի սկզբա­նէ հի­ւան­դա­նո­ցա­յին պայ­ման­ներ չէ ու­նե­ցած, պար­զա­պէս յար­մա­րե­ցո­ւած է: ­Մօտ 900...

«Եթէ նոր յարձակում ըլլայ` հայկական կողմը պիտի անցնի հակայարձակման»

«Այսօր կրնանք վստահօրէն ըսել, որ մենք առաջնագիծին վրայ չունինք գոնէ մէկ հատուած, որ կը դիտարկուի թշնամիին կողմէ»,- այս մասին Հայաստանի հանրային պատկերասփիւռի կայանի «Օրակարգից...

Եւրոպական Դատարան

Ապ­րի­լեան պա­տե­րազ­մի օ­րե­րուն ատր­պէյ­ճան­ցի­նե­րու կող­մէ խոշ­տան­գո­ւած զի­նո­ւո­րա­կան­նե­րու եւ խա­ղաղ բնա­կիչ­նե­րու, ինչ­պէս նաեւ պա­տե­րազ­մի հե­տե­ւան­քով տե­ղա­հա­նո­ւած խա­ղաղ բնա­կիչ­նե­րու գոր­ծե­րով 359 հայց ներ­կա­յա­ցո­ւած է ­Մար­դու Ի­րա­ւունք­նե­րու...

Ալեքսանդր Լափշինը

Պաքուի ծանր յանցագործութիւններու դատարանը Յուլիս 20-ին լրագրող Ալեքսանդր Լափշինը դատապարտած է երեք տարուան ազատազրկման, կը հաղորդէ «Արցախփրես»-ը՝ վկայակոչելով ԹԱՍՍ-ը: Ինչպէս նշուած է դատավճռին մէջ, Ալեքսանդր...

Բակօ Սահակեան վերընտրուեցաւ Արցախի Հանրապետութեան նախագահ

19 յու­լի­սին, Ար­ցա­խի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի յա­տուկ նիս­տին, 28 կողմ ձայ­նով ­Բա­կօ ­Սա­հա­կեան ընտ­րո­ւած է Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ: Ան պի­տի պաշ­տօ­նա­վա­րէ մին­չեւ 2020: Ար­ցա­խի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի...

Արցախի մէջ` Հ.Յ.Դ. ճամբարներ

­Վեր­ջին տա­րի­նե­րուն Ար­ցա­խի պա­տա­նի­նե­րու ա­մառ­նա­յին հան­գիս­տի հա­ճե­լի ու ան­բա­ժա­նե­լի մա­սը դար­ձած են Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան աշ­խար­հաս­փիւռ կա­ռոյց­նե­րու ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թիւն­նե­րուն կող­մէ Ար­ցա­խի տար­բեր շրջան­նե­րուն մէջ կազ­մա­կեր­պո­ւող բա­կա­յին...

Որեւէ կերպ, որեւէ տեղ չենք խօսած զիջումներու մասին

«Ապ­րի­լեան քա­ռօ­րեայ պա­տե­րազ­մէն ետք մեր սկզբուն­քա­յին դիր­քո­րո­շում­նե­րուն մէջ ո­րե­ւէ նոր մօ­տե­ցում չկայ»,- «Ար­մե­նիա» հե­ռուս­տաըն­կե­րու­թեան «­Ռէ­ւո­լիւ­ցիա» հա­ղորդ­ման ըն­թաց­քին յայ­տա­րա­րած է ­Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեան: «­Դիր­քո­րո­շում­նե­րու մէջ...

Արցախի նախագահի ընտրութիւններ

Ար­ցա­խի նա­խա­գա­հի ընտ­րու­թիւ­նը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ­Յու­լիս 19ին: Այս մա­սին յայ­տա­րա­րու­թիւն տա­րա­ծած է Ար­ցա­խի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ա­շոտ ­Ղու­լեան: ­Յայ­տա­րա­րու­թեան մէջ կ­՛ը­սո­ւի. Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ­Սահ­մա­նադ­րու­թեան 168րդ ­յօ­դո­ւա­ծի...
- Advertisement -

Վերջին գրառումներ