Ջիվան Աւետիսեանի «Վերջին բնակիչը»

­Վե­նե­տի­կի 74րդ ­մի­ջազ­գա­յին շար­ժան­կա­րի փա­ռա­տօ­նի ծի­րէն ներս, Ի­տա­լիոյ մօտ Հ.Հ. դես­պան ­Վիք­թո­րիա ­Պաղ­տա­սա­րեան ­Սեպ­տեմ­բեր 7ին հան­դի­պած է ­Վե­նե­թօ նա­հան­գի մշա­կոյ­թի գծով տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին խորհր­դա­կան Ք­րիս­տիա­նօ...

Ալիեւ ներում շնորհեց Ալեքսանտր Լափշինին

Ատր­պէյ­ճա­նի նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիեւ Եր­կու­շաբ­թի՝ ­Սեպ­տեմ­բեր 11ին ա­նակն­կա­լօ­րէն հրա­մա­նա­գիր մը ստո­րագ­րեց՝ նե­րում շնոր­հե­լով Ար­ցախ այ­ցե­լե­լուն հա­մար բան­տար­կո­ւած լրագ­րող Ա­լեք­սանտր ­Լափ­շի­նին: Հ­րա­մա­նա­գի­րին մէջ ը­սո­ւած է,...

Կովկասի հոգեւոր առաջնորդներու միացեալ յայտարարութիւն

8 ­Սեպ­տեմ­բե­րին ­Մոս­կո­ւա­յի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած շրջա­նի հո­գե­ւոր ա­ռաջ­նորդ­նե­րու ե­ռա­կողմ հան­դի­պու­մին, Ա­մե­նայն ­Հա­յոց ­Գա­րե­գին Բ. ­Կա­թո­ղի­կոս, ­Մոս­կո­ւա­յի եւ ­Հա­մայն ­Ռու­սիոյ ­Քի­րիլ ­Պատ­րիարք եւ ­Կով­կա­սի...

Հ.Օ.Մ.ի «Սօսէ» մանկապարտէզը բացաւ իր դռները

Աշ­խար­հա­տա­րած սփիւռ­քի տար­բեր գա­ղութ­նե­րէ, ­Հա­յաս­տա­նէն եւ Ար­ցա­խէն հա­զա­րա­ւոր Հ.Օ.Մ.ա­կան­ներ եւ հա­յոր­դի­ներ, 6 ­Սեպ­տեմ­բե­րին, նո­ւի­րա­կան ա­ռա­քե­լու­թեամբ մը հա­մախմ­բո­ւած էին Ս­տե­փա­նա­կեր­տի մէջ` բո­լոր յար­մա­րու­թիւն­նե­րով օժ­տո­ւած գե­ղե­ցիկ...

Բացուեցաւ Վարդենիս Մարտակերտ ճանապարհը

Աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցով Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թիւ­նում գտնո­ւող նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեան ­Սեպ­տեմ­բեր 1ին Ար­ցա­խի նա­խա­գահ ­Բա­կօ ­Սա­հա­կեա­նի հետ միա­սին ներ­կայ ե­ղաւ ­Վար­դե­նիս-­Մար­տա­կերտ ճա­նա­պար­հի բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թեան: ­Ճա­նա­պար­հը կա­ռու­ցո­ւած...

Artsakh Arts and Cultural Foundation

Ա.Մ.Ն.ի մէջ գոր­ծող «Artsakh Arts and Cultural Foundation»ը պի­տի շա­րու­նա­կէ իր նպաս­տը բե­րել Ար­ցա­խին: Այս մա­սին, ըստ artsakhpress.amի, յայտ­նած է «Artsakh Arts and Cultural...

Պաքուն կը սպառնայ

«Ատր­պէյ­ճա­նի գրա­ւեալ տա­րածք­նե­րուն մէջ ո­րե­ւէ տնտե­սա­կան կամ այլ գոր­ծու­նէու­թիւն ա­նօ­րի­նա­կա՛ն է եւ ի­րա­ւա­կան հե­տե­ւանք­ներ կ­՚ա­ռա­ջաց­նէ»,- Օ­գոս­տոս 29ին սպառ­նա­ցած է Ատր­պէյ­ճա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան պաշ­տօ­նա­կան...

Փորթուկալցի երեսփոխանը՝ «սեւ ցանկ»ին վրայ

Ատր­պէյ­ճա­նի մօտ ­Փոր­թու­կա­լի դի­ւա­նա­գի­տա­կան գոր­ծե­րու ժա­մա­նա­կա­ւոր հա­ւա­տար­մա­տար ­Հոր­հէ ­Կապ­րիէլ Օ­գոս­տոս 28ին կան­չո­ւած է Ատր­պէյ­ճա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւն, ուր ա­նոր բո­ղոք ներ­կա­յա­ցո­ւած է ­Փոր­թու­կա­լի խորհր­դա­րա­նի...

Ուռուցքաբանական նոր կեդրոնը

60ա­կան­նե­րուն խոր-հրդա­յին կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը Ս­տե­փա­նա­կերտ քա­ղա­քի մէջ ու­ռուց­քա­բա­նա­կան հի­ւան­դա­նոց հիմ­նե­լու ո­րո­շում կա­յա­ցուց: ­Հի­ւան­դա­նո­ցի շէն­քը ի սկզբա­նէ հի­ւան­դա­նո­ցա­յին պայ­ման­ներ չէ ու­նե­ցած, պար­զա­պէս յար­մա­րե­ցո­ւած է: ­Մօտ 900...

«Եթէ նոր յարձակում ըլլայ` հայկական կողմը պիտի անցնի հակայարձակման»

«Այսօր կրնանք վստահօրէն ըսել, որ մենք առաջնագիծին վրայ չունինք գոնէ մէկ հատուած, որ կը դիտարկուի թշնամիին կողմէ»,- այս մասին Հայաստանի հանրային պատկերասփիւռի կայանի «Օրակարգից...
- Advertisement -