Արցախի մէջ մեկնարկեցին Հ.Յ.Դ. ճամբարները

Վեր­ջին տա­րի­նե­րուն Ար­ցա­խի պա­տա­նի­նե­րու ա­մառ­նա­յին հան­գիս­տի հա­ճե­լի ու ան­բա­ժա­նե­լի մա­սը դար­ձած են Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան աշ­խար­հաս­փիւռ կա­ռոյց­նե­րու ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թիւն­նե­րու կող­մէ Ար­ցա­խի տար­բեր շրջան­նե­րու մէջ կազ­մա­կեր­պո­ւող բա­կա­յին...

Նալպանտեան — Լաւրով

­Յու­լիս 11ին, ­Մաուր­պա­խի մէջ Ե.Ա.Հ.Կ. ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու ոչ-պաշ­տօ­նա­կան հան­դիպ­ման ծի­րէն ներս, կա­յա­ցած է ­Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Է­դո­ւարդ ­Նալ­պան­տեա­նի եւ ­Ռու­սիոյ Ա.Գ. նա­խա­րար...

«­Հա­յաս­տա­նի եւ­րո­պա­ցի ըն­կեր­ներ»ու յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը

Եւ­րո­պա­կան ­Խորհր­դա­րա­նի ան­դամ­ներ Ֆ­րանք Էն­կել, ­Ճո­սու ­Խո­ւա­րիս­թի, ­Փի­թըր ­Նիէ­տեր­միւլ­լեր, Եա­րո­միր Շ­թե­թի­նա, ­Ժո­զեֆ-­Մա­րիա ­Թե­րի­քապ­րաս եւ «­Հա­յաս­տա­նի եւ­րո­պա­ցի ըն­կեր­ներ»ու տնօ­րէն ­Տիէ­կօ ­Փին­թօ յայ­տա­րա­րու­թեամբ մը կոչ ուղ­ղած...

«Եւ­րո­պա­ցի գոր­ծիչ­նե­րու Ար­ցախ այ­ցե­լու­թիւն­նե­րը պի­տի շա­րու­նա­կո­ւին»

Եւ­րո­պա­յի ­Հայ ­Դա­տի Գ­րա­սե­նեա­կը պի­տի շա­րու­նա­կէ տե­ղե­կաց­նել Եւ­րո­պա­կան ­Խորհր­դա­րա­նի եւ եւ­րո­պա­կան եր­կիր­նե­րու խորհր­դա­րան­նե­րու պատ­գա­մա­ւոր­նե­րը՝ սահ­մա­նին վրայ Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ յար­ձա­կում­նե­րուն եւ զի­նա­դա­դա­րի խախ­տում­նե­րուն մա­սին: Այս...

Ատր­պէյ­ճան ­Ռու­սիա­յէն ար­դիա­կան հրե­տա­նի եւ հրթիռ­ներ կը ստա­նայ

Յու­լիս 10ին, Ատր­պէյ­ճա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւ­նը հրա­պա­րա­կած է տե­սա­նիւթ եւ հա­ղոր­դագ­րու­թիւն մը, ուր կը նշուի, թէ ­Ռու­սիա­յէն ստա­ցած է զի­նո­ւո­րա­կան սար­քե­րու եւ զի­նամ­թեր­քի հեր­թա­կան ա­ռա­քում:...

«Ատր­պէյ­ճա­նի ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը կը կ­­րէ ամ­բողջ պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թիւ­նը»

­­Քիշ­նե­ւի մէջ մամ­լոյ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու հետ ու­նե­ցած հան­դի­պու­մի մը ըն­թաց­քին, ար­ձա­գան­գե­լով Ատր­պէյ­ճա­նի պա­տո­ւի­րա­կու­թեան ղե­կա­վա­րին` ղա­րա­բա­ղեան տագ­նա­պին վե­րա­բե­րեալ մեկ­նա­բա­նու­թիւն­նե­րուն, ­­Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Է­դո­ւարդ ­­Նալ­բան­դեան շեշ­տեց....

«Ատրպէյճանը իր իսկ բնակչութիւնը օգտագործած է, իբրեւ կենդանի վահան»

Եւրոպական Խորհրդարանի պատգամաւոր Էլէնի Թէոխարուս յայտարարութիւն մը կատարեց՝ Ատրպէյճանի կողմէ Յուլիս 4ին Լեռնային Ղարաբաղի շփման գիծին վրայ տեղի ունեցող սադրիչ նոր գործողութիւններու վերաբերեալ։ Ինչպէս...

Վիրաւորուած են երեք զինուորներ

Ար­ցա­խի ­պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կը (Պ.Բ.) հրա­պա­րա­կած է հա­ղոր­դագ­րու­թիւն մը, ո­րուն մէջ կ­՛ը­սո­ւի.- «Ուր­բաթ՝ 7 ­Յու­լի­սի ա­ռա­ւօ­տո­ւա­նից սկսած, հա­կա­ռա­կոր­դը ար­ցա­խեան-ադր­բե­ջա­նա­կան հա­կա­մարտ զօր­քե­րի շփման գծում խախ­տում է...

«Յակոբ Գիւրջեան» քանդակագործութեան 5րդ միջազգային կոչունք

Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան մշա­կոյ­թի եւ ե­րի­տա­սար­դու­թեան հար­ցե­րու նա­խա­րա­րու­թեան եւ «Ա­պա­գայ ­Սե­րունդ­նե­րու ­Հիմ­նադ­րամ»ի (Ա.Ս.Հ.) միա­ցեալ նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ՝ ­Յու­լիս 1էն սկսեալ ­Շու­շիի մէջ մեկ­նար­կած է «­Յա­կոբ ­Գիւր­ջեան» քան­դա­կա­գոր­ծու­թեան...

Պաքուի ջանքերը ձախողած են

Եւ­րո­պա­կան ­Խորհր­դա­րա­նը Սթ­րազ­պուր­կի մէջ գու­մա­րած իր լիա­գու­մար նիս­տին ըն­թաց­քին, ձայ­նե­րու 457 կողմ, 124 դէմ եւ 66 ձեռն­պահ հա­մե­մա­տու­թեամբ՝ վա­ւե­րա­ցուց բա­նա­ձեւ մը Մ.Ա.Կ.ի Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղո­վի...
- Advertisement -