«Մենք կրնանք եւ պիտի պաշտպանենք մեր սահմանը»

­­­Սերժ ­­­Սարգ­սեան հայ­կա­կան եր­կու հան­րա­պե­տու­թիւն­նե­րու փո­խա­դարձ գոր­ծակ­ցու­թեան շրջա­գի­ծին մէջ աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թիւն տո­ւած է Ար­ցա­խի ­­­Հան­րա­պե­տու­թիւն: ­­­Նա­խա­գահ ­­­Սարգ­սեան Ար­ցա­խի նա­խա­գահ ­­­Բա­կօ ­­­Սա­հա­կեա­նի հետ այ­ցե­լած է պաշտ­պա­նու­թեան...

ԱԼՖՈՐՎԻԼ – ԲԵՐՁՈՐ Բարեկամութեան հռչակագիր

­Փա­րի­զի ա­րո­ւար­ձան Ալ­ֆոր­վիլն ու Ար­ցա­խի գիւ­ղա­քա­ղաք ­Բեր­ձո­րը (նախ­կին ­Լա­չին) վճռած են ա­մէն գնով հաս­տա­տել ու զար­գաց­նել բա­րե­կա­մու­թեան կա­մուր­ջը, հա­կա­ռակ ռէալ­փո­լի­թիք խա­ղա­ցող Ֆ­րան­սա­յի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րու յա­րու­ցած...

Երեք զինծառայող զոհուած է

­Նո­յեմ­բեր 21ին, ժա­մը 18:35ի սահ­ման­նե­րուն, Ար­ցա­խի պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կի հիւ­սիս-ա­րե­ւե­լեան ուղ­ղու­թեամբ տե­ղա­կա­յո­ւած զօ­րա­մա­սե­րէն մէ­կուն պահ­պա­նու­թեան տե­ղա­մա­սին մէջ, ա­կա­նի պայ­թու­մէ, զո­հո­ւած են զին­ծա­ռա­յող­ներ ­Գե­ղամ ­Կո­րիւ­նի ­Զա­քա­րեան...

21րդ դարու ֆաշականութիւն

7 ա­միս ատր­պէյ­ճա­նա­կան բան­տին մէջ մնա­ցած ռուս պլո­կըր Ա­լեք­սանդր ­Լափ­շին իր LiveJournalի մէջ կը գրէ, թէ ատրպէյ­ճան­ցի­նե­րը, վրդո­վո­ւած ըլ­լա­լով՝ որ ­Ռու­սիա կը պաշտ­պա­նէր ­Լափ­շի­նի...

Ատրպէյճան կը ծրագրէ բողոքել CNNին

Ատր­պէյ­ճան կը պատ­րաս­տո­ւի իր բո­ղո­քը ներ­կա­յաց­նե­լու CNNի յու­նա­կան ծա­ռա­յու­թեան՝ Ար­ցա­խի հա­կա­մար­տու­թեան մա­սին պատ­մող փաս­տագ­րա­կան ժա­պա­ւէ­նին վե­րա­բե­րեալ: Ատր­պէյ­ճա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան մա­մու­լի քար­տու­ղար ­Հիք­մաթ ­Հա­ճիեւ յայտ­նած...

Նոր վաւերագրական տեսաերիզ՝ «Կովկասի սեւ այգին»

CNN Greece լրա­տո­ւա­կան հա­մա­ցան­ցա­յին կա­յա­նը ներ­կա­յա­ցուց 27 վայր­կեա­նոց վա­ւե­րագ­րա­կան սքան­չե­լի տե­սաե­րիզ մը՝ պատ­րաս­տո­ւած լրագ­րող եւ պա­տե­րազմ­նե­րու ա­ռա­ջին գի­ծին վրայ գտնո­ւե­լու միշտ պատ­րաստ թղթա­կից ­Մա­րիա...

­«Պի­տի չհան­դուր­ժենք երկ­րորդ հայ­կա­կան պե­տու­թեան ստեղ­ծու­մը»

­Հոկ­տեմ­բեր 31ին, ­Թուր­քիոյ իր պաշ­տօ­նա­կից ­Ռե­չեփ ­Թա­յիփ Էր­տո­ղա­նի հետ տուած միա­ցեալ մամ­լոյ ա­սու­լի­սի ըն­թաց­քին, Ատր­պէյ­ճա­նի նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիեւ ընդգ­ծած է յատ­կա­պէս ­Պա­քո­ւի եւ Ան­գա­րա­յի...

CNNի հաղորդավարը կը ներառուի «սեւ ցուցակ»ին մէջ

Պաշ­տօ­նա­կան ­Պա­քուն ա­մե­րի­կեան CNN հե­ռա­տե­սի­լի ըն­կե­րու­թեան հա­ղոր­դա­վար, ա­մե­րի­կա­ցի շէֆ-խո­հա­րար Էն­թը­նի ­Պուր­տէյ­նը Ար­ցախ այ­ցե­լե­լու պատ­ճա­ռով կը նե­րա­ռէ «սեւ ցու­ցակ»ի մէջ: Ինչ­պէս կը հա­ղոր­դէ ատր­պէյ­ճա­նա­կան Haqqin.az,...

Մեքսիքացի պատգամաւորները կ՛այցելեն Արցախ

Մեք­սի­քա­յէն ժա­մա­նած պատ­գա­մա­ւոր­ներ Պ­լան­քա ­Մար­գա­րի­տա ­Քո­ւա­թա ­Տո­մին­կե­ս, ­Մա­րիա Ք­րիս­թի­նա ­Թէ­րե­զա ­Կար­սիա Պ­ռա­ւօն ու ­Քար­լոս Էռ­նան­տես ­Մի­րօն այ­ցե­լած են Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թիւն: Հ.Հ. Ա.Ժ. հան­րա­յին կա­պե­րու...

Հ.Յ.Դ. խմբակցութիւններու հանդիպում

Ար­ցա­խի եւ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեանց Ազ­գա­յին ­Ժո­ղով­նե­րու Հ.Յ.Դ. խմբակ­ցու­թիւն­նե­րը տա­րե­կան նո­ւա­զա­գոյ­նը եր­կու հան­դի­պում կ­՛ու­նե­նան թէ՛ Ե­րե­ւա­նի եւ թէ Ս­տե­փա­նա­կեր­տի մէջ: 16 ­Հոկ­տեմ­բե­րին Ար­ցա­խի Հ.Յ.Դ. պատ­գա­մա­ւոր­նե­րը Հ.Յ.Դ....
- Advertisement -