Արցախի նախագահի ընտրութիւններ

Ար­ցա­խի նա­խա­գա­հի ընտ­րու­թիւ­նը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ­Յու­լիս 19ին: Այս մա­սին յայ­տա­րա­րու­թիւն տա­րա­ծած է Ար­ցա­խի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ա­շոտ ­Ղու­լեան: ­Յայ­տա­րա­րու­թեան մէջ կ­՛ը­սո­ւի. Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ­Սահ­մա­նադ­րու­թեան 168րդ ­յօ­դո­ւա­ծի...

Ատրպէյճանական յարձակում Տաւուշի վրայ

ԵՐԵՒԱՆ, «Ազատութիւն», «Երկիր».- 29 Դեկտեմբերի կանուխ առաւօտեան Հայաստանի Տաւուշի մարզի Չինարի գիւղէն դէպի հարաւ-արեւելք գտնուող պետական սահմանի հատուածին մէջ, ատրպէյճանական զօրքերը ձեռնարկեցին հետախուզական-ներթափանցման փորձի,...

Շուշիի Վերին Ճումա մզկիթը կը վերանորոգուի

Վեր­ջերս ­Շու­շիի մէջ կ­՚ըն­թա­նայ պատ­մա­կան ­Վե­րին ­Ճու­մա մզկի­թի վե­րա­կանգ­նու­մը։ Այս աշ­խա­տան­քը ու­նի հա­մա­գոր­ծակ­ցա­կան բնոյթ, քա­նի որ ծրագ­րի մէջ նե­րա­ռո­ւած են զա­նա­զան հաս­տա­տու­թիւն­ներ։ Ա­ռա­ջին հեր­թին...
- Advertisement -