ԼԷՕ (Առաքել Բաբախանեան, 1860-1932)

Ապ­րիլ 26ի (հին տո­մա­րով՝ Ապ­րիլ 14ի) այս օ­րը, 158 տա­րի ա­ռաջ, Ար­ցա­խի հա­յա­կերտ օր­րան ­Շու­շիի մէջ, Ա­ռա­քել Գ­րի­գո­րի ­Բա­բա­խա­նեան ա­ւա­զա­նի ա­նու­նով լոյս աշ­խարհ ե­կաւ...

ՐԱՖՖԻ (Յակոբ Մելիք Յակոբեան, 1835-1888)

Ապ­րիլ 25ի այս օ­րը կ­’ո­գե­կո­չենք մա­հո­ւան 130ա­մեա­կը ան­մահն ­Րաֆ­ֆիի, որ հա­յոց սե­րունդ­նե­րու ազ­գա­յին յի­շո­ղու­թեան մէջ միշտ վառ պի­տի մնայ իբ­րեւ հան­ճա­րեղ վի­պա­սա­նը հայ ժո­ղո­վուր­դի...

18 Ապ­րիլ 1921, Ար­ցախ.

1921 թո­ւա­կա­նի Ապ­րի­լը ծան­րա­գոյն, այ­լեւ վճռո­րոշ ա­միս մը ե­ղաւ հայ ժո­ղո­վուր­դի եւ ­Հա­յաս­տա­նի պատ­մու­թեան մէջ։ Ան­կախ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թիւ­նը երկ­րորդ ան­գամ - եւ այ­լեւս 70 տա­րո­ւան...

Պեհաէտտին Շաքիրի ու Ճեմալ Ազմիի ահաբեկումը

­Հայ ժո­ղո­վուր­դի ինք­նա­ճա­նաչ­ման եւ ինք­նա­հաս­տատ­ման, ապ­րած ար­հա­ւիր­քին ու կու­տա­կած ցա­սու­մին, ան­ճիտ­ման եւ վրի­ժա­ռու­թեան, այ­լեւ ու մա­նա­ւանդ գող­գո­թա­յին ու յա­րու­թեան յու­շա­րար է­ջե­րէն մէ­կը կը բա­ցո­ւի...

Հ­րա­չեայ Ա­ճա­ռեան (1876-1953)

­Հայ ժո­ղո­վուր­դի հան­ճա­րեղ ծնունդ­նե­րու եւ անկրկ­նե­լի մե­ծու­թիւն­նե­րու հա­մաս­տե­ղու­թեան մէջ իր ե­զա­կի տե­ղը ու­նի լե­զո­ւա­բան ու հա­յա­գէտ Հ­րա­չեայ Ա­ճա­ռեան, որ 1953ի այս օ­րը՝ Ապ­րիլ 16ին,...

­Յով­հան­նէս ­Յով­հան­նի­սեան (1864-1929)

Ապ­րիլ 14ին կը նշենք ծննդեան տա­րե­դար­ձը ար­դի հայ գրա­կա­նու­թեան դա­սա­կան­նե­րէն բա­նաս­տեղծ ­Յով­հան­նէս ­Յով­հան­նի­սեա­նի, որ ի­րա­ւամբ կը հան­դի­սա­նայ նա­խա­կա­րա­պե­տը ա­րե­ւե­լա­հայ քնա­րեր­գու­թեան։ Ե­թէ մին­չեւ ­Յով­հան­նէս ­Յով­հան­նի­սեան ա­րե­ւե­լա­հայ...

Ար­շա­ւիր ­Շի­րա­կեան (1900-1973)

Ապ­րիլ 12ին կ­’ո­գե­կո­չենք ան­մար յի­շա­տա­կը հայ ժո­ղո­վուր­դի ազ­գա­յին հե­րոս­նե­րու եւ ար­դա­րա­հա­տոյց վրի­ժա­ռու­նե­րու փա­ռա­պանծ փա­ղան­գին ան­վե­հեր մար­տիկ­նե­րէն Ար­շա­ւիր ­Շի­րա­կեա­նի։ Մ. ­Նա­հանգ­նե­րու մէջ, 12 Ապ­րիլ 1973ին, իր...

10 Ապրիլ 1992. Մարաղայի կոտորածը

Ապ­րիլ 10ի այս օ­րը, 26 տա­րի ա­ռաջ, Ատր­պէյ­ճա­նի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը գոր­ծադ­րե­ցին բար­բա­րո­սա­կան ա­հա­ւո­րու­թեամբ հա­կա­հայ սպանդ մը, որ անլ­ռե­լի յու­շա­րար­նե­րէն մէ­կը դար­ձաւ Ար­ցա­խի հա­յու­թեան ազ­գա­յին ար­դար...

­­Ղա­զա­րոս Ա­ղա­յեան (1840-1911)

Ապ­րիլ 4ի օ­րը, 178 տա­րի ա­ռաջ, ­Հա­յաս­տան Աշ­խար­հը լու­սա­ւո­րո­ւե­ցաւ ծնուն­դո­վը ­Ղա­զա­րոս Ա­ղա­յեա­նի, որ կո­չո­ւած էր հա­յոց սե­րունդ­նե­րուն գիր ու գրա­կա­նու­թիւն սոր­վեց­նե­լու, ազ­գա­յին պատ­մու­թիւնն ու...

Խաղաղութեան պատե՞ր

ԴՈԿՏ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ ­Պա­տա­նե­կան տա­րի­նե­րուս ­Հիւ­սի­սա­յին Իր­լան­տան միշտ ալ ե­ղած էր մտքիս մէջ շփոթ, բայց նաեւ հե­տաքրք­րու­թիւն ստեղ­ծող եր­կիր մը: ­Նախ, որ կա­յին եր­կու Իր­լան­տա­ներ...
- Advertisement -