Միջինքի ճաշկերոյթ

­Կի­րա­կի՝ 11 ­Մարտ 2018ին, Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, կա­տա­րո­ւե­ցաւ Ա­րե­ւա­գա­լի լու­սա­բաղձ ժա­մեր­գու­թիւն, հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ՝ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեա­նի...

Նոր գիր­ք

Ա­թէն­քի հա­մալ­սա­րա­նի ազ­գագ­րու­թեան տոք­թոր, բա­նա­սէր ­Նի­քո­լաոս ­Քար­փու­զի­սի կող­մէ ­Մար­տի­րոս Ա­նա­նի­քեա­նի «­Հայ­կա­կան դի­ցա­բա­նու­թիւն» գիր­քի յու­նա­րէն հրա­տա­րա­կու­թեան ա­ռի­թով, «­Հա­մազ­գա­յին»ի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը գիր­քի ներ­կա­յա­ցու­մը կա­տա­րեց Եր­կու­շաբ­թի՝ 12...

Հոգեհանգիստ՝ Սումկայթի եղեռնագործութեան 30ամեակին առիթով

Հ. Յ. Դ. ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ­Կո­մի­տէու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ՝ ­Սում­կայ­թի ե­ղեռ­նա­գոր­ծու­թեան 30ա­մեա­կին ա­ռի­թով, ­Կի­րա­կի՝ 11 ­Մարտ 2018ին, ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի «Ս. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, Ս. եւ...

«Զա­ւա­րեան» Վար­ժա­րա­նի 90ա­մեա­կը

Հ. Կ. Խաչի «Զա­ւա­րեան» Վար­ժա­րա­նի 90ա­մեա­կին առ­թիւ (­Կեդ­րո­նա­կան ձեռ­նարկ՝ 17 Հոկ­տեմ­բեր 2018), վար­ժա­րա­նին տնօ­րէ­նու­թիւ­նը կը հա­ւա­քէ ո­րե­ւէ նկար դպրո­ցա­կան կեան­քէն եւ հին հայ­կա­կան եւ...

«Վերջին բնակիչը» ժապաւէնի ցուցադրութիւններ

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ եւ ­Յու­նաս­տա­նի մօտ Հ.Հ. դես­պա­նու­թեան գոր­ծակ­ցու­թեամբ՝ Ա­թէն­քի եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ տե­ղի ու­նե­ցան «­Վեր­ջին բնա­կի­չը» ժա­պա­ւէ­նի ցու­ցադ­րու­թիւն­ներ, բե­մադ­րիչ ­Ճի­ւան...

Այցելութիւն Առաջնորդ Սրբազանին

Ուր­բաթ՝ 22 ­Փետ­րո­ւար 2018ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 12ին, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան, Ա­թէն­քի ազ­գա­յին ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նէն ներս, ըն­դու­նեց այ­ցե­լու­թիւ­նը ­Քա­լա­մա­թա­յի նո­րա­կազմ հայ­կա­կան գա­ղու­թի...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շրջանային Վարչութեան շնորհաւորական այցելութիւնը՝ Առաջնորդ Սրբազան Հօր

Ուր­բաթ՝ 22 ­Փետ­րո­ւար 2018ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 1ին, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան, ա­ռաջ­նոր­դա­կան ընտ­րու­թեան առ­թիւ, ըն­դու­նեց Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Յու­նաս­տա­նի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան շնոր­հա­ւո­րա­կան այ­ցե­լու­թիւ­նը...

Ս.Դ.Հ.Կ. Վարիչ Մարմինը այցելեց Առաջնորդ Սրբազանին

Ուր­բաթ՝ 22 ­Փետ­րո­ւար 2018ի կ­.ա. ժա­մը 11ին, Ս.Դ.Հնչա­կեան ­Կու­սակ­ցու­թեան ­Յու­նաս­տա­նի ­Վա­րիչ ­Մար­մի­նը այ­ցե­լեց ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեա­նին, Ա­թէն­քի ազ­գա­յին ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նէն ներս։ ­Վա­րիչ...

Ազգային Վարչութիւնը այցելեց կրթութեան եւ կրօնից նախարարին

­Հինգ­շաբ­թի՝ 1 ­Մարտ 2018ի կ­.ե. ժա­մը 3ին, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան եւ Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան դի­ւա­նը՝ ա­տե­նա­պետ պրն. ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեան եւ ա­տե­նադ­պիր...

«Հայկական Շաբաթ»՝ Գոմոթինիի մէջ

­­Գո­մո­թի­նիի «­­Տի­մոք­րի­թիօ» հա­մալ­սա­րա­նի լե­զո­ւա­կան, բա­նա­սի­րա­կան ու մշա­կոյ­թի բաժ­նի տնօ­րէ­նու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ինչ­պէս նաեւ՝ «­­Հա­մազ­գա­յին»ի ­­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան ու ­­Գո­մո­թի­նիի «Ս. Գ­րի­գոր ­­Լու­սա­ւո­րիչ» ե­կե­ղեց­ւոյ...
- Advertisement -