Երեսփոխան Ֆորցաքիս այցելեց Սրբազանին

Ե­րեք­շաբ­թի՝ 23 ­Յու­նո­ւար 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան, Ա­թէն­քի ­Քա­փո­տիսթ­րիա­քօ հա­մալ­սա­րա­նի նախ­կին նա­խա­գահ եւ ներ­կա­յիս հա­մայն ­Յու­նաս­տա­նի «­Նէա ­Տի­մոք­րա­թիա» կու­սակ­ցու­թեան ե­րես­փո­խան ­Թէո­տո­րոս ­Ֆոր­ցա­քիս այ­ցե­լու­թիւն տո­ւաւ ­Յու­Նաս­տա­նի հա­յոց...

Հանդիպում՝ Յունաստանի Հ.Յ.Դ.ի եւ Ռ.Ա.Կ.ի մարմիններուն միջեւ

Եր­կու­շաբ­թի 22 ­Յու­նուար 2018ին, նա­խօ­րօք ճշդո­ւած ժա­մադ­րու­թեամբ, Ռ.Ա.Կ.ի ­Յու­նաս­տա­նի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը այ­ցե­լեց Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէին, իր Ա­թէն­քի գրա­սե­նեա­կին մէջ։ Ն­կա­տի ու­նե­նա­լով վեր­ջերս ընտրո­ւած Ռ.Ա.Կ.ի...

Ս. Յովհաննու Կարապետի տօնը՝ Ալեքսանտրուպոլսոյ մէջ

­Կի­րա­կի՝ 21 ­Յու­նո­ւար 2018ին, Ա­լեք­սանտ­րու­պոլ­սոյ ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դը մեծ շու­քով կազ­մա­կեր­պեց ե­կե­ղեց­ւոյ ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան տօ­նը։ Ըն­դա­ռա­ջե­լով ­Խոր­հուր­դի հրա­ւէ­րին, Ուր­բաթ՝ 19 ­Յու­նո­ւա­րի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 2։30ին, Ա­լեք­սանտ­րու­պոլ­սոյ օ­դա­կա­յա­նը...

«Օլիմփոս լեռնէն մինչեւ Արարատ»

­Մօ­տա­ւո­րա­պէս 2 ա­միս­ներ ա­ռաջ, յու­նա­հա­յու­թեան պատ­մու­թեան մէջ ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով ծնունդ ա­ռած «Օ­լիմ­փոս լեռ­նէն մին­չեւ Ա­րա­րատ» խո­րագ­րով ­Թե­սա­ղո­նի­կէի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի ձայ­նաս­փիւ­ռի կա­յա­նէն (FM 100.6) հայ­կա­կան...

Առաջնորդ Սրբազան Հօր հանդիպումները՝ Ալեքսանտրուպոլիսի մէջ

­Շա­բաթ՝ 20 ­Յու­նո­ւար 2018ին, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11ին, յու­նա­հա­յոց ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Պա­րէտ Քհնյ. ­Խա­չե­րեա­նի եւ Ս. ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­յին...

Առաջնորդ Սրբազանը այցելեց Անթիմոս Մետրապոլիտին

Շա­բաթ՝ 20 ­Յու­նո­ւար 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30ին, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մա­կալ ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ Ա­լեք­սանտ­րու­պոլ­սոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Պա­րէտ Քհնյ. ­Խա­չե­րեա­նի, ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ...

Եկեղեցիներու միութեան համար աղօթքի շաբաթ՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

Ար­դէն սո­վո­րու­թիւն դար­ձած է, աշ­խար­հի չորս կող­մը, որ քրիս­տո­նեայ հո­գե­ւո­րա­կան­ներ ա­մէն տա­րի, ­Յու­նո­ւար ամ­սու 18էն 25ը նկա­տի ա­ռած են՝ կա­տա­րե­լու հա­մար ե­կե­ղե­ցի­նե­րու միու­թեան ա­ղօթ­քի...

Գաթայի կտրում

Շա­բաթ՝ 20 ­Յու­նո­ւար 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7էն սկսեալ, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. ­Թեհ­լի­րեա­ն» մաս­նա­ճիւ­ղին վար­չու­թիւ­նը գու­մա­րեց միու­թեան հեր­թա­կան եւ ­Նոր ­Տա­րո­ւան անդ­րա­նիկ...

«Անժէլ Քուրթեանի տետրակները»

Ազ­գա­յին ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի դի­ւա­նը կը հա­ղոր­դէ, որ ­Հինգ­շաբ­թի՝ 17 ­Յու­նո­ւար 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 9ին, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան եւ Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ...

Հ.Գ.Խ.ը իր Նոր Տարուան գաթան կտրեց

Հինգ­շաբ­թի՝ 18 ­Յու­նո­ւար 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8էն սկսեալ, ­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան ան­դա­մու­հի­նե­րը ի­րենց հեր­թա­կան եւ այս տա­րո­ւան անդ­րա­նիկ ժո­ղո­վը գու­մա­րե­ցին...
- Advertisement -