Առաջնորդ Սրբազան Հօր հանդիպումները՝ Ալեքսանտրուպոլիսի մէջ

­Շա­բաթ՝ 20 ­Յու­նո­ւար 2018ին, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11ին, յու­նա­հա­յոց ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Պա­րէտ Քհնյ. ­Խա­չե­րեա­նի եւ Ս. ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­յին...

Առաջնորդ Սրբազանը այցելեց Անթիմոս Մետրապոլիտին

Շա­բաթ՝ 20 ­Յու­նո­ւար 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30ին, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մա­կալ ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ Ա­լեք­սանտ­րու­պոլ­սոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Պա­րէտ Քհնյ. ­Խա­չե­րեա­նի, ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ...

Եկեղեցիներու միութեան համար աղօթքի շաբաթ՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

Ար­դէն սո­վո­րու­թիւն դար­ձած է, աշ­խար­հի չորս կող­մը, որ քրիս­տո­նեայ հո­գե­ւո­րա­կան­ներ ա­մէն տա­րի, ­Յու­նո­ւար ամ­սու 18էն 25ը նկա­տի ա­ռած են՝ կա­տա­րե­լու հա­մար ե­կե­ղե­ցի­նե­րու միու­թեան ա­ղօթ­քի...

Գաթայի կտրում

Շա­բաթ՝ 20 ­Յու­նո­ւար 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7էն սկսեալ, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. ­Թեհ­լի­րեա­ն» մաս­նա­ճիւ­ղին վար­չու­թիւ­նը գու­մա­րեց միու­թեան հեր­թա­կան եւ ­Նոր ­Տա­րո­ւան անդ­րա­նիկ...

«Անժէլ Քուրթեանի տետրակները»

Ազ­գա­յին ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի դի­ւա­նը կը հա­ղոր­դէ, որ ­Հինգ­շաբ­թի՝ 17 ­Յու­նո­ւար 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 9ին, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան եւ Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ...

Հ.Գ.Խ.ը իր Նոր Տարուան գաթան կտրեց

Հինգ­շաբ­թի՝ 18 ­Յու­նո­ւար 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8էն սկսեալ, ­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան ան­դա­մու­հի­նե­րը ի­րենց հեր­թա­կան եւ այս տա­րո­ւան անդ­րա­նիկ ժո­ղո­վը գու­մա­րե­ցին...

Հ. Կ. Խաչը այցելեց Առաջնորդ Սրբազանին

Ազ­գա­յին ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի դի­ւա­նը կը տե­ղե­կաց­նէ, որ Ե­րեք­շաբ­թի՝ 16 ­Յու­նո­ւար 2018 կէ­սօ­րին, ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն տո­ւաւ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ...

Այցելութիւն

­Հինգ­շաբ­թի՝ 11 ­Յո­ւա­նո­ւար 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Յու­նաս­տա­նի մօտ ­Հ.Հ. դես­պան` պրն. ­Ֆա­տէյ ­Չար­չող­լեան ա­մա­նո­րեան շնոր­հա­ւո­րա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տո­ւաւ ­Յու­նաս­տա­նի ­հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ` ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րա­նին...

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Սի­րե­լի հայ­րե­նա­կից­ներ, Ե­րե­ւա­նի թիւ 1 ­Հի­ւան­դա­նո­ցի ­Հաշ­ման­դամ Զինուոր­նե­րու ­Վե­րա­կանգ­նո­ղա­կան ­Կեդ­րո­նը խիստ կա­րիք ու­նի յա­տուկ ան­կո­ղին­նե­րու:­ Հայ Օգ­նու­թեան ­Միու­թիւ­նը ծրագ­րած է նո­րոգուած այս ­Կեդ­րո­նին 50 հատ յա­տուկ...

Այցելութիւն

­­Ե­րեք­շաբ­թի՝ 16 ­­Յու­նո­ւար 2018ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 12։30ին, շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վի­ւի գրա­սե­նեա­կէն ներս, ­­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­­Մա­լա­քեան-­­Գաս­պա­րեան ­­Ծաղ­կոց» շա­բա­թօ­րեայ դպրո­ցի տնօ­րէ­նու­հի տիկ. ­­Զա­պէլ ­­Գալ­ֆա­յեան այ­ցե­լու­թիւն տո­ւաւ Ս­տե­փա­նոս...
- Advertisement -