Վեհափառ Հայրապետը հանդիսապետեց, Գոքինիոյ Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ մէջ (նկարներ)

«­Ժո­ղովր­դա­նո­ւէր ծա­ռա­յու­թիւ­նը ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան կեան­քին ու ա­ռա­քե­լու­թեան գե­րա­գոյն նպա­տակն է»,- Ա­թէն­քի մէջ շեշ­տեց ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տի Ա­թէնք ժա­ման­ման ա­ռի­թով...

Արամ Ա. Կաթողիկոսի հանդիպումը Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Կեդրոնական Կոմիտէին հետ

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. Կաթողիկոսի Աթէնք այցելութեան առթիւ մասնակցելու համար հելլէն պետութեան կողմէ կազմակերպուած Միջին Արեւելքի համար համագումարին, Ուրբաթ 27 Հոկտեմբեր 2017ի երեկոյեան...

Արամ Ա. Կաթողիկոսի այցելութիւնը Հ.Հ. դեսպանատուն

Ուրբաթ 27 Հոկտեմբեր 2017ի առաւօտուն, Աթէնք ժամանումէն ետք, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. Կաթողիկոս իր շքախումբով այցելեց Աթէնքի Հ.Հ. դեսպանատունը։ Դեսպանատան մուտքին դիմաւորուեցաւ Հ.Հ. արտակարգ...

Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը Աթէնք ժամանեց

Ուր­բաթ՝ 27 ­Հոկ­տեմ­բեր 2017ին, Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տը Ա­թէնք ժա­մա­նեց՝ ըն­դա­ռա­ջե­լով ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րի հրա­ւէ­րին։ Ա­թէն­քի օ­դա­կա­յա­նին մէջ, Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կոս դի­մա­ւո­րո­ւե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի գործունէութիւն 2

Այս տա­րի մեծ ու­րա­խու­թեամբ դի­մա­ւո­րե­ցինք Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Շո­ւէ­տի մաս­նա­ճիւ­ղի 36 ե­րէց սկաուտ­ներ եւ աս­տի­ճա­նա­ւո­րա­կան կազ­մը: ­Բա­նա­կու­մի ծրա­գիրն էր Ա. եւ Բ. կար­գի դաս­տիա­րա­կու­թիւն ­Յու­նաս­տա­նի մէջ, եւ...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի գործունէութիւն 1

Եր­կու­շաբ­թի՝ 12 ­Դեկ­տեմ­բեր 2016ին ստո­րագ­րո­ւե­ցաւ գոր­ծակ­ցու­թեան հա­մա­ձայ­նա­գիր՝ ­Յու­նա­կան Ս­կաու­տա­կան ­Ֆե­տե­րա­սիո­նին եւ ­Յու­նաս­տա­նի Հ․Մ․Ը․Մ․-Հ․Ա․Ս․Կ­․ի Ս­կաու­տա­կան ­Միու­թեան մի­ջեւ՝ հա­մա­ձայն Ս­կաու­տա­կան ­Հա­մաշ­խար­հա­յին ­Կազ­մա­կեր­պու­թեան նա­խա­տե­սու­թեանց։ Ըստ հա­մա­ձայ­նա­գի­րին կը...

Հանդիպում մարզպետ Րէնա Տուրուի հետ

Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի ­Դի­ւա­նը հա­ղոր­դագ­րու­թեամբ մը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ Եր­կու­շաբ­թի՝ 23 ­Հոկ­տեմ­բեր 2017ին, ո­րո­շո­ւած ժա­մադ­րու­թեան հա­մա­ձայն, պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն մը՝ բաղ­կա­ցած ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մա­կալ ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք....

ԱՌԱՋՆՈՐԴԱԿԱՆ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳ

ԱՌԱՋՆՈՐԴԱԿԱՆ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳ ՀԱՆԴԻՍԱՊԵՏՈՒԹԵԱՄԲ՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻ Անհուն ուրախութեամբ կը յայտնենք թեմիս սիրելի ժողովուրդի զաւակներուն, որ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Վեհափառ Հայրապետ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ...

Սրբոց Թարգմանչաց Վարդապետներու տօն

Շաբաթ՝ 14 Հոկտեմբեր 2017ին, հայոց առաքելական Ս. եկեղեցին յիշատակեց «Սրբոց Թարգմանչաց Վարդապետաց» տօնը։ Այս առթիւ, Ուրբաթ՝ 13 Հոկտեմբեր 2017ին, առաւօտեան ժամը 8։30ին, Նէոս Գոզմոս-Ֆիքսի Ս....

Ս. Թարգմանչաց տօնը նշուեցաւ Գոքինիոյ Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ մէջ

Ս. ­Թարգ­ման­չաց տօ­նը, հայ գի­րի եւ հայ ե­կե­ղեց­ւոյ նշա­նա­կա­լից տօ­նը ըլ­լա­լու ի­րո­ղու­թեամբ, պատ­շա­ճօ­րէն կը նշո­ւի յատ­կա­պէս հայ­կա­կան վար­ժա­րան­նե­րու ա­շա­կերտ­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ, ո­րու ըն­թաց­քին օ­րո­ւան յա­տուկ...
- Advertisement -