Առաջնորդ Սրբազան Հօր այցելութիւն

Ե­րեք­շաբ­թի, 14 ­Նո­յեմ­բեր 2017ին ժա­մը 11.30ին ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց թե­մի նո­րըն­տիր եւ ­բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ՝ ­­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի հայոց Ազգ. ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ՝ պրն. ­Պօ­ղոս...

Նորանոր յաջողութիւններու սրտագին մաղթանքներով

­Յու­նա­հա­յոց ­Թե­մի Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը, թարգ­մա­նը հան­դի­սա­նա­լով բո­վան­դակ ­Յու­նա­հա­յու­թեան զգա­ցում­նե­րուն, սոյն հա­ղոր­դագ­րու­թեամբ կը փու­թայ հրա­պա­րա­կա­յին կեր­պով շնոր­հա­ւո­րե­լու յու­նա­հայ մար­զիկ Ա­րա ­Ճա­նի­կեա­նին՝ ­Քո­լոմ­պիոյ մայ­րա­քա­ղաք­ ­Պո­կո­թա­յին մէջ...

Ընդհանուր ցուցակը

ԱԹԷՆՔԻ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՀՈԳԵՒՈՐ ՀՈՎԻՒ ԵՒ ՆԱԽԱԳԱՀ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹԵԱՆ Տ. Հրայր Աւ. Քհնյ. Նիկոլեան ԱԹԷՆՔԻ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹԻՒՆ 1. Ազարիկ Եորղանճեան Ատենապետ 2. Լուսի...

Հ. Գթ. Խաչի Թեսաղոնիկէի «Անի» մասնաճիւղին ընդհանուր անդամական ժողովը

Կիրակի՝ 26 Նոյեմբեր 2017ի Ս. եւ Անմահ Պատարագէն անմիջապէս ետք, Թեսաղոնիկէի «Տէր-Զաքարեան» սրահէն ներս տեղի ունեցաւ Հ. Գթ. Խաչի Թեսաղոնիկէի «Անի» մասնաճիւղի ընդհանուր անդամական...

Սկաուտական կեանքէն

Խումբերու արշաւ դէպի Բարնիթա Կիրակի՝ 29 Հոկտեմբերի առաւօտեան ժամը 8:00ին, համախմբուեցանք Հ.Մ.Ը.Մ.ի Աթէնքի առաջին եւ Գոքինոյ երկրորդ մասնաճիւղներու արի-արենուշական խումբերէն 26 քոյրեր-եղբայրներ եւ յունական Տրաբէցոնայի...

Լրատու՝ Թեսաղոնիկէի հայ կեանքէն

Թեսաղոնիկէի «Արիսթոթէլեան» համալսարանի աստուածաբանական ճիւղի ուսանողներ կ'այցելեն Ս. Աստուածածին եկեղեցի Հինգշաբթի՝ 23 Նոյեմբեր 2017ի առաւօտեան ժամը 8։30ին, Թեսաղոնիկէի Ս.  Աստուածածին եկեղեցի այցելեցին Թեսաղոնիկէի «Արիսթոթէլեան» համալըսարանի...

Հոգեհանգիստ-ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 1988Ի ԱՀԵՂ ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ ԶՈՀԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

Ի գիտութիւն մեր հաւատացեալ ժողովուրդին կը ծանուցանենք թէ, Կիրակի 10 Դեկտեմբեր 2017 ին, յաւարտ Սուրբ եւ Անմահ Պատարագի, Ատիկէի եւ Մակեդոնիոյ - Թրակիոյ  բոլոր...

ՅՈՒՆԱՀԱՅՈՑ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹԵԱՆ ԿԱՌՈՅՑ

Առաջնորդ Յունահայոց Թեմի, Նախագահ Ազգային Վարչութեան եւ բոլոր Ազգային Իշխանութեան ենթակայ մարմիններուն Տ. ԳԵՂԱՄ ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ 1. Պօղոս Չոլաքեան Ատենապետ 2. Պետրոս Կիւրիւնլեան Փոխ Ատենապետ 3....

Համազգայինի «Սօս-Վանի» մասնաճիւղի անդամական ժողովը Գոքինիոյ մէջ

­Շա­բաթ՝ 25 ­Նո­յեմ­բե­րի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6ին, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» ­Կեդ­րո­նին մէջ, ի ներ­կա­յու­թեան ­Հա­մազ­գա­յի­նի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան լրիւ կազ­մին ու ­Ֆիք­սէն եւ ­Գո­քի­նիա­յէն հա­մազ­գայ­նա­կան­նե­րու, տե­ղի ու­նե­ցաւ...

Երկօրեայ պտոյտ դէպի Թրիքալա Քորինթիաս

Մեծ յաջողութեամբ տեղի ունեցաւ Հայ Կապոյտ Խաչի Ֆալիրոյի «Նայիրի» մասնաճիւղին երկօրեայ պտոյտը՝ 14էն 15 Նոյեմբերին։ Յաջողութեան մէջ իրենց դերը ունեցան անշո՛ւշտ մեղմ օդը, աշնանային գունաւոր...
- Advertisement -