«­Լե­ւոն եւ ­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան» Ազգ. ­Վար­ժա­րա­նի տա­րե­վեր­ջի հան­դէ­ս

Ս­տո­րեւ` ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի «­Լե­ւոն եւ ­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան» Ազգ. ­Վար­ժա­րա­նի տա­րե­վեր­ջի հան­դէ­սի ըն­թաց­քին, դպրո­ցի տնօ­րէն Պրն. ­Ռի­քար­տօ Եր­կա­նեա­նի՝ շրջա­նա­ւարտ­նե­րուն եւ ներ­կա­նե­րուն ուղ­ղած խօս­քը.- ­Սի­րե­լի շրջա­նա­ւարտ­ներ, Եր­կու...

­Դամ­բա­նա­կան խօսք

Ծ­նաւ ­Լա­րի­սա՝ 15 Օ­գոս­տոս 1927ին, ա­տա­բա­զար­ցի ­Կա­րա­պետ եւ Ա­մա­սիա­ցի Ա­ղաւ­նի Մկր­տի­չեան­նե­րու տա­քուկ բոյ­նին մէջ: ­Նախ­նա­կան կրթու­թիւ­նը ա­ւար­տե­լէ ետք, ու­սու­մը շա­րու­նա­կեց ­Կիպ­րո­սի ­Մել­քո­նեան վար­ժա­րա­նը, ուր­կէ...

Ա­մառ­նային միօ­րեայ պտոյտ

Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ «Ս. ­­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյս հո­գե­ւոր հո­վի­ւին՝ ­­Վահ­րիճ Վրդ. ­­Ղա­րա­խա­նեա­նի, ­­Թա­ղա­կա­նու­թեանց եւ ­­Տիկ­նանց ­­Մարմ­նին, ­­Կի­րա­կի՝ 24 ­­Յու­նիս 2018ին, յա­ւարտ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մեր­գու­թեան, տե­ղի ու­նե­ցաւ միօ­րեայ պտոյտ:...

Լիզպոնի 5 Տղոց յիշատակին նուիրուած երեկոյ (Նկարներ)

Եր­կու­շաբ­թի՝ 9 Յու­լիս 2018ին, Ֆիք­սի «Ա­րամ Մա­նու­կեան» ա­կում­բէն ներս, տե­ղի ու­նե­ցաւ Լիզ­պո­նի 5 Տ­ղոց Ող­ջա­կիզ­ման 35ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած ե­րե­կոյ՝ Հ.Յ.Դ. Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան եւ Պա­տա­նե­կան Միու­թիւն­նե­րու...

Հայ Կապոյտ Խաչի «Ա. եւ Ժ. Ճէնազեան» միջնակարգ վարժարանի ամավերջի հանդէսը

Տե­ղե­կա­գիր՝ ներ­կա­յա­ցո­ւած վար­ժա­րա­նի տնօ­րէն պրն. ԲԱԲԳԷՆ ԳԱՍԱՊԵԱ­Նի կող­մէ Մեր ազ­գի դա­րա­ւոր պատ­մու­թեան մէջ ի­րա­գոր­ծո­ւած ե­րեք փայ­լուն յաղ­թա­նակ­նե­րու յո­բե­լեանն է, զոր կը տօ­նենք այս տա­րի։ Ա­ռա­ջի­նը՝...

Լիզպոնի 5 Տղոց յիշատակին նուիրուած երեկոյ

­Լիզ­պո­նի Հինգ Տղոց ող­ջա­կիզ­ման 35ա­մեակին նո­ւի­րո­ւած ե­րե­կոյ կը կազ­մա­կեր­պեն Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան եւ ­Պա­տա­նե­կան ­Միու­թիւն­նե­րու Ֆիք­սի եւ ­Գո­քի­նիոյ խում­բե­րը: Ե­րե­կոն տե­ղի կ­’ու­նե­նայ Եր­կու­շաբ­թի՝ 9 ­Յու­լիս...

Առաջնորդ Սրբազանը այցելեց Նէա Զմիռնիի Մետրոպոլիտին

Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի ­Դի­ւա­նը կը հա­ղոր­դէ, որ ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 13 ­Յու­նիս 2018ի կէ­սօ­րին, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տո­ւաւ ­Նէա Զ­միռ­նիի...

Արեւելեան Մակեդոնիոյ եւ Թրակիոյ շրջանը տօնեց Հայաստանի անկախութեան 100ամեակը

­Ձեռ­նար­կը տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Շա­բաթ՝ 9 ­Յու­նի­սին, ­Գո­մո­թի­նիի ազ­գա­պատ­կան սրա­հէն ներս, Հ. Յ. Դ. ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի եւ Ա­րե­ւե­լեան ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ ­Միջ-­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ: ­Ներ­կայ...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի հանդիպումը՝ Յունաստանի մարմնամարզի փոխ-նախարարին հետ

­Հինգ­շաբ­թի՝ 7 ­Յու­նիս 2018ին, Հ.Մ.Ը.Մ.ի նո­րըն­տիր Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ եղբ. ­Յա­կոբ Ե­դի­մեան, փոխ-ա­տե­նա­պետ եղբ. ­Հայ­կազ ­Տէօք­մէ­ճեան, քար­տու­ղա­րու­հի քոյր Ար­շա ­Սա­մո­ւէ­լեան, ինչ­պէս նաեւ լրագ­րող եւ...

Յունաստանի Հ.Մ.Ը.Մ.ի 71րդ Շրջանային Ժողովը

­Շա­բաթ՝ 2 ­Յու­նիս 2018ի յետ­մի­ջօ­րէին եւ ­Կի­րա­կի՝ 3 ­Յու­նիս 2018ի ամ­բողջ օ­րը, ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան ­Կեդ­րոն»ին մէջ, Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Յու­նաս­տա­նի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը գու­մա­րեց իր 71րդ...
- Advertisement -

Վերջին գրառումներ