«Հրէշը լուսնի վրայ»

­Յու­նաս­տա­նի մօտ Հ.Հ. դես­պա­նու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ՝ ­Նո­յեմ­բեր 19էն սկսեալ, ա­մէն Եր­կու­շաբ­թի եւ Ե­րեք­շաբ­թի օ­րե­րը, ժա­մը 21:00ին, Θέατρο Σημείο (Πάνω Σκηνή) - (Χαριλάου Τρικούπη 2, Καλλιθέα)...

Իո­նի­քէս Եոր­թէս 2018

Հ.Յ.Դ. ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ­Կո­մի­տէու­թեան քա­րոզ­չա­կան յանձ­նա­խում­բի ա­մուր ու սերտ կա­պե­րուն ար­դիւնք է 30 տա­րո­ւան շա­րու­նա­կա­կան հայ­կա­կան ներ­կա­յու­թիւ­նը Ա­տի­կէի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ա­մէ­նէն հե­ղի­նա­կա­ւոր...

Ստեփան Յովակիմեանի յիշատակին

ՊԱՐԷՏ ՔՀՆՅ. ԽԱՉԵՐԵԱՆ Ազ­գա­յին ծա­ռա­յա­կան կեան­քէն ներս մարդ­կա­յին կո­րուս­տը, սու­գին կող­քին նաեւ մտա­հո­գու­թիւն կը յա­ռա­ջաց­նէ շրջա­պա­տէն ներս։ Ո­րով­հե­տեւ ծա­ռա­յող փա­ղան­գը կը զա­նա­զա­նո­ւի միւ­սէն՝ իր քիչ...

Երիտասարդութեան պատիւ բերող «Համազգային»ի պարային համերգը

­Նէա Զ­միռ­նիի «Իո­նի­քէս Եոր­թէս 2018» գե­ղա­րո­ւես­տա­կան փա­ռա­տօ­նի ծի­րէն ներս, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 3 ­Հոկ­տեմ­բե­րի ե­րե­կո­յեան, հա­մա­նուն քա­ղա­քի պու­րա­կի ըն­դար­ձակ ու բա­ցօ­թեայ թատ­րո­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ան­նա­խըն­թաց...

Տօն «Ս. Գէորգայ» զօրավարին Տի­տի­մո­թի­քո­յի մէջ

«Ս. Գէորգ» ե­կե­ղեց­ւոյ ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան ա­ռի­թով` Տի­տի­մո­թի­քո­յի շրջա­նին մէջ, 28-29-30 Սեպ­տեմ­բե­րին, տե­ղի ու­նե­ցաւ շրջա­նի հա­մա­նուն ե­կե­ղեց­ւոյ փա­ռա­շուք տօ­նախմ­բու­թիւ­նը: Այս­պէս. Ուր­բաթ՝ 28 Սեպ­տեմ­բե­րին ա­ռա­ւօ­տեան կա­տա­րո­ւե­ցաւ ոչ­խար­նե­րու...

Հ.Կ. Խաչի «Զաւարեան» ազգային վարժարանի 90ամեակ

Հ.Կ. Խաչի «Զաւարեան» ազգային վարժարանի 90ամեակ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ   Հովանաւորութեամբ՝ Յունաստանի Կրթութեան, Կրօնի եւ Հետազօտութեան Նախարարութեան   Նախագահութեամբ՝ Յունաստանի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գեղամ Ս. Արք. Խաչերեանի   Չորեքշաբթի 17 Հոկտեմբեր 2018, կ.ե. ժամը 7:00ին «Զաւարեան»...

Սգոյ մատեան

­Տե­ղե­կաց­նում ենք ձեզ, որ Հ.Հ. ազ­գա­յին հե­րոս, հա­յազ­գի աշ­խար­հահռ­չակ շան­սո­նիէ, Շ­վե­ցա­րիա­յում Հա­յաս­տա­նի դես­պան եւ Ժ­նե­ւի Մ.Ա.Կ.ի գրա­սե­նեա­կում եւ այլ մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րում Հա­յաս­տա­նի մշտա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ...

Պատ­մա­կան հա­մա­ձայ­նա­գիր

­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մին Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան գոր­ծու­նէու­թեան ծի­րէն ներս, ­Յու­նաս­տա­նի զա­նա­զան քա­ղաք­նե­րու մէջ կայք հաս­տա­տած ­Հա­յաս­տա­նէն հայ­րե­նա­կից­նե­րու ազ­գա­յին եւ հո­գե­ւոր կա­րիք­նե­րուն ըն­դա­ռա­ջե­լու ի խնդիր կա­տա­րո­ւած...

Նոր Գիրք

«Ար­մե­նի­քա» պար­բե­րա­թեր­թին խմբագ­րու­թիւ­նը հրա­տա­րա­կած է ­Ղա­րա­բա­ղի հար­ցի ի­րա­ւա­կան ծալ­քե­րուն անդ­րա­դար­ձող յու­նա­րէ­նով նոր գիրք մը՝ ­Շա­հէն Ա­ւա­գեա­նի հե­ղի­նա­կու­թեամբ։ Աշ­խա­տա­սի­րու­թիւ­նը 8 ամ­փոփ գլուխ­նե­րու մէջ կը քննէ ­Ղա­րա­բա­ղի...

Պատմական ալպոմի մը յանձնումը Հ.Յ.Դ. Երեւանի պատմութեան թանգարանին

Պատ­մու­թիւ­նը եւ պատ­մա­կան դէպ­քե­րը բա­րո­յա­կան ծան­րու­թիւն ու­նին մեր կեան­քին մէջ, ո­րով­հե­տեւ կը շնչա­ւո­րեն մեր ա­պա­գան ու ի­րենց թե­լադ­րա­կա­նու­թեամբ կը դաս­տիա­րա­կեն սե­րուն­դը: Ար­ձա­նագ­րե­լի այս­պի­սի ե­ղե­լու­թեան մը...
- Advertisement -