Ատենապետը. գիրքերու ներկայացում՝ յուշ-երեկոյ «Գրիչը կը խօսի կարօտի մասին»

­­Մա­րիա ­­Մար­կո­սեան-Տամատեան «­­Հա­մազ­գա­յին»ի թղթա­կից ­­Վեց ա­միս ան­ցած է, բայց ոչ ոք կը հա­ւա­տայ, որ ըն­կեր ­­Յով­սէփ ­­Պա­րա­զեան մե­զի հետ չէ ֆի­զի­քա­պէս։ ­­Սա­կայն, ան մե­զի հետ է...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η Αρμενική Εθνική Επιτροπή Ελλάδος χαιρετίζει την ομόφωνη απόφαση της Γερουσίας των Η.Π.Α., η οποία με την έγκριση της εισήγησης S.RES.150 των γερουσιαστών Robert...

Թեսաղոնիկէի մէջ Ցեղասպանութեանց կանխարգիլման ուղղուած համաժողով

Ա­թէն­քի «­Նիար­խոս» հաս­տա­տու­թեան մէջ ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին կա­յա­ցած մի­ջազ­գա­յին խորհր­դա­ժո­ղո­վին որ­պէս շա­րու­նա­կու­թիւն, Ե­րեք­շաբ­թի՝ 10 ­Դեկ­տեմ­բեր 2019ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի դահ­լի­ճին մէջ, ձեռ­նարկ տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­մա­պոն­տա­կան...

Յունահայ տաղանդաւոր երաժիշտ Միհրան Չալըքեանի նոր ստեղծագործութիւնը ներկայացուեցաւ Թեսաղոնիկէի մէջ

­Մի­ջազ­գա­յին ա­ռաջ­նու­թիւն­նե­րու տէր, յու­նա­հայ տա­ղան­դա­ւոր եւ ծա­նօթ ե­րա­ժիշտ-յօ­րի­նող ­Միհ­րան ­Չա­լը­քեա­նի «Exceptional people» դա­սա­կան ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւ­նը ներ­կա­յա­ցո­ւե­ցաւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ, քա­ղա­քա­պե­տու­թեան սիմ­ֆո­նիք նուա­գա­խում­բի կա­տա­րո­ղու­թեամբ։ ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 4 ­Դեկ­տեմ­բեր 2019...

Ս. ­Յա­կո­բի տօ­նախմ­բու­թիւ­նը ­Գո­մո­թի­նիի մէջ (նկարներ)

Այս տա­րի եւս, ­Գո­մո­թի­նիի մէջ նշո­ւե­ցաւ Ս. ­Յա­կոբ Մծբ­նայ հայ­րա­պե­տի տօ­նախմ­բու­թիւ­նը, նա­խա­գա­հու­թեամբ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հօր։ Այս ա­ռի­թով, տե­ղի ու­նե­ցան զա­նա­զան մի­ջո­ցա­ռում­ներ, ո­րոնք կը ներ­կա­յաց­նենք...

Միջազգային Խորհրդաժողով Ցեղասպանութեան ոճիրին համար

«­Մի­ջազ­գա­յին ճա­նա­չում եւ դա­տա­պար­տում՝ ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ո­ճի­րին հա­մար» Ա­թէն­քի մէջ ­Հա­մա­պոն­տա­կան միու­թեան խորհր­դա­ժո­ղո­վէն հնչած պատ­գա­մը Ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին, Ա­թէն­քի մէջ կազ­մա­կեր­պո­ւե­ցաւ ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­նե­րու կան­խար­գիլ­ման ուղ­ղո­ւած գի­տա­կան, մի­ջազ­գա­յին եր­կօ­րեայ խորհր­դա­ժո­ղով մը,...

«Ազատ Օր»ի 2020ի օրացոյցը

Հաւատարիմ մնալով տարեվերջի մեր աւանդութեան, մեր հայրենակիցներուն կը ներկայացնենք 2020ի «Ազատ Օր»ի պատի օրացոյցը, ճոխ ու գունազարդ իր էջերով: Հայկական տօնացոյցին կից՝ անոյնպէս տեղ տրուած է յունական եկեղեցական ու...

1988ի երկրաշարժի զոհերու յիշատակը յարգուեցաւ Յունաստանի մէջ

­Հա­յաս­տա­նի ա­հա­ւոր երկ­րա­շար­ժի 31րդ ­տա­րե­լի­ցին առ­թիւ յու­նա­հայ հա­մայնք­նե­րու մէջ տե­ղի ու­նե­ցան հո­գե­հանգստեան ա­րա­րո­ղու­թիւն­ներ, ժո­ղո­վուր­դի եւ կա­ռոյց­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ։ ­Նա­խա­պէս լոյս տե­սած Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի եւ ­Յա­րա­նո­ւա­նու­թեանց...

Ձեռնարկ՝ «Ցեղասպանութիւններու զոհերու յիշատակին նուիրուած Միջազգային Օրուան» առիթով

Ցեղասպանութիւններու ճանաչման ցանցը, Յունաստանի Հայ դատի յանձնախումբի, համապոնտական եւ ասորական միութիւններուն գործակցութեամբ «Ցեղասպանութիւններու զոհերու յիշատակին նուիրուած Միջազգային Օրուան» առիթով կը կազմակերպեն ձեռնարկ Չորեքշաբթի՝ 11...
- Advertisement -