Յարգանքի տուրք

Ուր­բաթ՝ 17 ­Նո­յեմ­բեր 2017ին Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան Միու­թեան պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն մը, ինչ­պէս ա­մէն տա­րի, այս տա­րի եւս ներ­կայ գտնո­ւած է Ա­թէն­քի ­Բազ­մա­րո­ւես­տա­րա­նի վայ­րէն ներս, եւ...

Մեկնարկեց Համահայկական Հիմնադրամի նուիրահաւաքը

Այս առաւօտ սկսաւ Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի նուիրահաւաքը Արցախի օժանդակութեան համար, որ պիտի տեւէ մինչեւ գիշերուան ժամը 8: Բոլորս մասնակցինք եւ օժանդակենք մեր քաջարի Արցախին։ Ξεκίνησε και...

Կ Ո Չ PHONETON-ի

Կ Ո Չ PHONETON-ի Յարգելի հայրենակիցներ, «Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամի Յունաստանի վարչութիւնը կոչ կ՚ընէ բոլոր սրտցաւ հայրենակիցներուն՝ խնդրելով, որ այս տարի եւս իրենց սիրայօժար մասնակցութիւնը բերեն տարեկան նուիրահաւաքի...

Ամուսնական վկայագիրներու յանձնումի երեկոյ եւ խրախճանք՝ Գոքինիոյ մէջ

­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ­Գո­քի­նիոյ Ս. ­Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վո­ւու­թեան եւ ­Թա­ղա­յին ­Խորհր­դոյ, ­Շա­բաթ՝ 11 ­Նո­յեմ­բեր 2017ի ե­րե­կո­յեան, «­Զա­ւա­րեան» ­Կեդ­րո­նը ե­ղաւ ժա­մադ­րա­վայ­րը ա­ւե­լի քան վաթ­սուն ա­մուս­նա­ցած զոյ­գե­րու,...

«Զաւարեան»ի Ծ­նո­ղա­կան ­Միու­թեան նոր վարչութիւն

Եր­կար տա­րի­նե­րէ ի վեր, Հ. Կ. ­Խա­չի ազ­գա­յին վար­ժա­րան­նե­րու կող­քին կը գոր­ծեն Ծ­նո­ղա­կան ­Միու­թիւն­ներ, ո­րոնք ի­րենց գոր­ծու­նէու­թեամբ՝ մե­ծա­պէս կը նպաս­տեն մեր վար­ժա­րան­նե­րու աշ­խա­տանք­նե­րուն, ա­շա­կեր­տա­կան...

«Երիտասարդ ընտանիքին Աստուածաշունչը»

Հովանաւորութեամբ Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդ Շահէ Եպս. Փանոսեանի, կազմակերպութեամբ Լիբանանի հայոց թեմի Կրօնական Ժողովին Ուրբաթ՝ 10 Նոյեմբեր 2017ին Մարաշի Հայրենակցական Միութեան սրահին մէջ տեղի...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Կ.Կոմիտէի հանդիպում՝ Հ.Հ. դեսպանին հետ

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 8 ­Նո­յեմ­բեր 2017ի ե­րե­կո­յեան, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէն տե­սակ­ցու­թիւն ու­նե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի մօտ Հ.Հ. դես­պան պրն. ­Ֆա­թէյ ­Չար­չօղ­լեա­նի հետ, դես­պա­նա­տան մէջ։ ­Հան­դիպ­ման սկիզ­բը, դես­պա­նը բա­րի...

Կոչ՝ ուղղուած Յունաստանի մէջ բնակող լիբանանահայերուն

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէն կոչ կ­՚ուղ­ղէ ­Յու­նաս­տան բնա­կող բո­լոր լի­բա­նա­նա­հա­յե­րուն՝ մաս­նակ­ցե­լու ­Լի­բա­նա­նի խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րուն, ո­րոնք պի­տի կա­յա­նան 6 ­Մա­յիս 2018ին։ ­Լի­բա­նա­նէն դուրս ապ­րող մեր...

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Կի­րա­կի՝ 29 ­Հոկ­տեմ­բեր 2017ին, յետ մի­ջօ­րէի ժա­մը 4ին, ­Յու­նա­հա­յոց ­Թե­մի Կ­րօ­նա­կան ­Ժո­ղո­վը լիա­կա­տար իր նիս­տը գու­մա­րեց «­Զա­ւա­րեան» ­Կեդ­րո­նին մէջ, նա­խա­գա­հու­թեամբ ­թե­մա­կալ ա­ռաջ­նորդ ­­Գե­ղամ Արք....

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Կեդրոնական Կոմիտէի անդամները այցելեցին Առաջնորդ Սրբազան Հօր

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 1 ­Նո­յեմ­բեր 2017 ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին, ­Յու­նաս­տա­նի ­հա­յոց թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նին մէջ ըն­դու­նեց Հ.Յ.Դ. ­Յունաստանի նո­րըն­տիր­ Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէի այ­ցե­լու­թիւ­նը։...
- Advertisement -