Հ.Օ.Մ.ի Մ.Ա.Կ.ի ամառնային վարժողական աշխատանք

Սիրելի ուսանողներ, Հ.Կ.Խաչի Շրջանային Վարչութիւնը կը տեղեկացնէ, թէ Հ.Օ.Մ.ի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թիւ­նը կը ծրագրէ Հ.Օ.Մ.ի Մ.Ա.Կ.ի Ա­մառ­նա­յին վար­ժո­ղա­կան Աշ­խա­տան­ք: Ծ­րա­գի­րը կ’ուղ­ղո­ւի շրջան­նե­րու մէջ հա­մալ­սա­րա­նի ու­սա­նող­նե­րուն: Հ.Օ.Մ.ի Մ.Ա.Կ.ի աշ­խա­տան­քի...

Գրական Երեկոյ եւ գիրքի շնորհահանդէս

Հովանաւորութեամբ՝ Հ.Հ. արտակարգ եւ լիազօր Դեսպան Տիար Ֆատէյ Չարչօղլեանի կազմակերպութեամբ՝ Յունաստանի Հայ Աւետարանական եկեղեցւոյ «Արեւիկ» գրատան Գրական Երեկոյ եւ Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեանի «ՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅ ԿԵԱՆՔԵՐ ԻՆՉՊԷՍ ՈՐ ՏԵՍԱՅ» գիրքին շնորհանդէսը՝ Գեղարուեստական յայտագիրով իրենց մասնակցութիւնը պիտի բերեն՝ բազմավաստակ երաժիշտ եւ յօրինող՝ Հայկ Եազըճեան եւ Ռոզինա Մարտիրոսեան (սանթուր) Ուրբաթ՝ 21 Յունիս 2019, Ժամը 20:00ին Հայ Աւետարանական Եկեղեցւոյ մէջ (Լամիաս 30, Գոքինիա)

Միօրեայ պտոյտ եւ Հայրերու Տօն

­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­յին Խոր­հուրդն ու ­Տիկ­նանց Մար­մի­նը, ­Կի­րա­կի՝ 16 ­Յու­նիս 2019ին կը կազ­մա­կեր­պեն միօ­րեայ հա­ճե­լի պտոյտ մը դէ­պի Է­կիոյ շրջա­նը, Աս­տո­ւա­ծա­մայր «Ս....

Զօրակցի՛նք Հայաստանի ոտնագնդակի հաւաքականին

­Յու­նիս 11ի գի­շե­րո­ւան ժա­մը 9:45ին, Ա­թէն­քի Ո­ղիմ­պիա­կան մար­զա­դաշ­տին մէջ, «Euro 2020» եւ­րո­պա­կան մրցա­շար­քի ծի­րէն ներս, ­Հա­յաս­տա­նի ոտ­նագն­դա­կի հա­ւա­քա­կա­նը կա­րե­ւոր մրցում մը պի­տի ու­նե­նայ ­Յու­նաս­տա­նի...

Հ­պար­տու­թեամբ

­Ժագ ­Տա­մա­տեան ­Տա­րի­ներ ա­ռաջ, կո­ղո­վագն­դա­կի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­րիս» խում­բը կա­րե­ւոր մրցում մը ու­նէր ­Գեր­մա­նիոյ մէջ, տե­ղա­կան խում­բի մը դէմ, Եւ­րո­պա­յի ա­ռաջ­նու­թեան հա­մար: Մր­ցու­մէն ա­ռաջ, Եան­նիս Իոա­նի­տիս...

Պտոյտ՝ նուիրուած «Մայրերու Օր»ուան

Եր­կու­շաբ­թի՝ 20 ­Մա­յի­սին, Հ.Կ.­Խա­չի ­Գա­րէա-­Կե­սա­րիա­նիի «Աղ­թա­մար» մաս­նա­ճիւ­ղին վար­չու­թիւ­նը յետ-մի­ջօ­րեայ պտոյտ մը կազ­մա­կեր­պեց դէ­պի ­Թա­թո­յի եւ «Ի­փոք­րա­թիոս փո­լի­թիա», «­Մայ­րե­րու Օր»ո­ւան առ­թիւ: ­Փուլ­մա­նը գրե­թէ լե­ցուն էր: ­Վար­չու­թեան...

«Ա­րի պա­րի´ ­Քո­չա­րի» ծրա­գի­րը այս տա­րի եւս ի­րա­գոր­ծո­ւե­ցաւ Յունաստանի մէջ

Երկ­րորդ տա­րին ըլ­լա­լով՝ ­Հա­յաս­տա­նի եւ Ս­փիւռ­քի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ իր տե­սա­կին եւ ծա­ւա­լին մէջ ե­զա­կի` «Ա­րի պա­րի´ ­Քո­չա­րի» բնա­բա­նով մշա­կու­թա­յին ձեռ­նար­կը։ Հա­մա­հայ­կա­կան նա­խա­գի­ծը սկիզբ ա­ռաւ 2018ի ­Մար­տին,...

Հայկական գանձերու նմոյշներու ցուցահանդէս՝ Գոքինիոյ մէջ

Հ.Կ.­Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­թեան եւ ու­սուց­չա­կան կազ­մի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 22 եւ ­Հինգ­շաբ­թի՝ 23 ­Մա­յիս 2019ին, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի «­Զա­քա­րեան» սրա­հէն ներս, տե­ղի...

10նօ­րեայ զբօ­սապ­տոյտ դէ­պի Հա­յաս­տան-Ար­ցախ 9-19 Օ­գոս­տոս

09.08.2019 - Թ­ռիչք դէ­պի Ե­րե­ւան: 10.08.2019 - Ժա­մա­նում Ե­րե­ւան: Շր­ջապ­տոյտ՝ Ե­րե­ւան քա­ղա­քի տե­սար­ժան վայ­րե­րը: 11.08.2019 - 2րդ­ օր Էջ­միա­ծին (­Խա­ղո­ղօրհ­նէք)/­Զո­ւարթ­նոց/­Սար­դա­րա­պատ/Ե­րե­ւան: 12.08.2019 - 3րդ­ օր Խոր­Վի­րապ/­Նո­րա­վանք/­Զօ­րաց քա­րեր/­Գո­րիս: 13.08.2019 -...

Այցելութիւն՝ փոխնախարար Մ. Պոլարիսին

Եր­կու­շաբ­թի՝ 20 ­Մա­յիս 2019ին, կ­.ե. ժա­մը 4ին, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորրդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան եւ Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ պրն. ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեան պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն տո­ւին...
- Advertisement -