Համազգայինի «Ղ. Սարեան» Մասնաճիւղը իր Գաթան Կտրեց

Ե­րեք­շաբ­թի, 6 ­Փետ­րո­ւար 2018-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 9։30-էն սկսեալ, ­Հա­մազ­գա­յի­նի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­Սա­րեան» ­Մաս­նա­ճիւ­ղի ­Վար­չու­թեան ան­դամ-ան­դա­մու­հի­նե­րը ի­րենց հեր­թա­կան ժո­ղո­վը գու­մա­րե­ցին «­Հա­յաս­տան» սրա­հէն ներս։ ­Ժո­ղո­վին սկիզ­բը,...

Աշակերտական դիմահանդէս

­Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ՝ Հ.Գ.Խ.ի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ Հ.Գ.Խ.ի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան ­Ծաղ­կոց» շա­բա­թօ­րեայ դպրո­ցի Ծ­նո­ղա­կան ­Միու­թեան, եւ մաս­նակ­ցու­թեամբ՝ դպրո­ցի...

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տութ­եան կրթութեան եւ ­գի­տութեան նա­խա­րա­րութիւ­նը 2018 թուա­կա­նին կազ­մա­կեր­պում է հա­մա­հայ­կա­կան ման­կա­պա­տա­նե­կան նկար­չա­կան VIII մրցոյթ-փա­ռա­տօ­նը: Մր­ցոյթ-փա­ռա­տօ­նը նուիր­ւում է Երեւա­նի 2800ամեա­կին եւ­ անց­կացուե­լու է «­Հա­յոց...

Աշակերտական բարեկենդանեան պարահանդէս

«­Զա­ւա­րեան» վար­ժա­րա­նի Ծ­նո­ղա­կան ­Միու­թիւ­նը, այս տա­րի եւս կը կազ­մա­կեր­պէ բա­րե­կե­դա­նեան պա­րա­հան­դէս Ուր­բաթ՝ 16 ­Փետ­րո­ւար 2018ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5:30-9:30 «Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի սրա­հին մէջ։ ­Խա­մա­ճիկ, երգ ու...

70ամեակ՝ Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Երիտասարդական Միութեան (նկարներ)

Ե­րի­տա­սար­դա­կա­նի Օ­րո­ւան տօ­նախմ­բու­թիւ­նը գա­ղա­փա­րա­կան ուխ­տի եւ ե­րի­տա­սար­դա­կան յանձ­նա­ռու­թեան վե­րա­նո­րոգ­ման խան­դա­վառ ժա­մեր պար­գե­ւեց Հ.Յ.Դ. ­­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­­Միու­թեան 70ա­մեա­կի տա­րո­ւան նո­ւի­րուած ձեռ­նարկ­նե­րու պաշ­տօ­նա­կան մեկ­նար­կին տօ­նախմ­բու­թիւ­նը յի­շա­տա­կե­լի թո­ւա­կան...

100ամեակի կոնդակի ընթերցում

Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ Ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ ­մայր ե­կե­ղեց­ւոյ գա­թա­յի կտրու­մը տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Կի­րա­կի 28 ­Յու­նո­ւար 2018ին Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին, ե­կե­ղեց­ւոյս ներք­նաս­րա­հին մէջ։ Ս. եւ Ան­մահ...

­Գա­թա­յի օրհ­նու­թիւն՝ Ս. ­Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ

Եր­կու­շաբ­թի՝ ­Յու­նո­ւար 22ին, ­Գո­քի­նիոյ «­Սուրբ ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Հո­գե­ւոր ­Հո­վի­ւին, ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դին եւ ­Տիկ­նանց ­Մար­մի­նի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ տե­ղի ու­նե­ցաւ ե­րե­կո­յեան ժա­մեր­գու­թիւն, ա­պա՝ ա­մա­նո­րեայ ա­ւան­դա­կան գա­թա­յի կտրում,...

Գաթայի կտրումը Գոմոթինիի մէջ

­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չի ­Գո­մո­թի­նիի «Է­րե­բու­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը, ­Կի­րա­կի 4 ­Փետ­րո­ւար 2018-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6:30ին, կազ­մա­կեր­պեց տա­րե­կան ­գա­թա­յի կտրու­մը ազ­գա­յին սրա­հէն ներս։ ­Ներ­կայ էին հո­գե­ւոր...

Բարեկենդանեան պարահանդէս

Հովանաւորութեամբ՝ Գերապայծառ Յովսէփ Թ.Ծ.Վ. Պէզազեանի վիճակաւոր Յունաստանի կաթողիկէ հայոց Հայ կաթողիկէ թեմի Խորհրդատու Մարմինը ձեզ կը հրաւիրէ իր կազմակերպած բարեկենդանեան պարահանդէսին, որ տեղի պիտի ունենայ Կիրակի՝ 18...

Թատ­րո­նի այ­ցե­լու­թիւն

Հ.Կ.Խաչի ­Գա­րէա-­Կե­սա­րիա­նիի «Աղ­թա­մար» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ թատ­րո­նի այ­ցե­լու­թիւն ­Շա­բաթ՝ 17 ­Փետրուարին ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6ին նշա­նա­ւոր հել­լէն բա­նաս­տեղծ՝ Եան­նիս ­Րի­ցո­սի «Η σονάτα του σεληνόφωτος»...
- Advertisement -