Տեառնընդառաջի նախատօնակի արարողութիւն՝ Գոքինիոյ մէջ

­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի Կ­րօ­նա­կան ­Ժո­ղո­վի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 13 ­Փետ­րո­ւար 2019ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5:30ին, ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­Տեառն մե­րոյ ­Յի­սուս Ք­րիս­տո­սի տա­ճար...

Հանդիպում խորհրդարանի պատգամաւոր եւ նախկին նախարար Փ. Քուրուփլիսի հետ

Հ.Յ.Դ. Հայ Դատի Յանձնախումբը հանդիպումներու շարք մը կ'իրագործէ Յունաստանի քաղաքական կեանքի ներկայացուցիչներու հետ։ Այս ծիրէն ներս անցեալ Չորեքշաբթի 13 Փետրուարի երեկոյեան, Հայ Դատի Յանձնախումբի գրասենեակէն...

Շնորհակալական նամակ Յունաստանի մօտ Ֆրանսայի դեսպանութեան

Ֆ­րան­սա­յի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Է­մա­նո­ւէլ ­Մաք­րո­նի կող­մէ Ապ­րիլ 24ը Ֆ­րան­սա­յի մէջ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան յի­շա­տակ­ման օր հռչա­կե­լու կա­պակ­ցու­թեամբ, Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բը շնոր­հա­կա­լա­կան նա­մակ մը յղած...

Յունահայութեան զօրակցական նամակ

­Մա­մու­լէն տե­ղե­կա­նա­լով, թէ ­Յու­նո­ւար 28-29ի գի­շե­րո­ւան ըն­թաց­քին, Էն­սի­նո­յի «Ս. ­Նա­հա­տա­կաց ­Ֆե­րա­հեան» երկ­րոր­դա­կան եւ ­Քա­նո­կա ­Փար­քի Հ.Բ.Ը.Մ.ի «­Մա­նու­կեան-­Տե­միր­ճեան» վար­ժա­րան­նե­րուն դէմ յար­ձա­կում գոր­ծո­ւած է՝ յու­նա­հա­յու­թիւ­նը զօ­րակ­ցա­կան...

Եռօրեայ պտոյտ

Հ. Կ. Խաչի Ֆալիրոյի «Նայիրի» մասնաճիւղի վարչութիւնը կը կազմակերպէ եռօրեայ պտոյտ դէպի Եաննէնա, Զաղորոխորիա, Երեքշաբթի՝ 26 Փետրուարէն մինչեւ Հինգշաբթի՝ 28 Փետրուար 2019ին:Արձանագրութիւններու համար հեռաձայնել, ընկերուհիներ՝...

«Հ­րէ­շը լուս­նի վրայ» թա­տե­րա­կան ներ­կա­յա­ցու­մը

«­Հա­մազ­գա­յին» ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան Ա­տի­կէի «­Սօս-­Վա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ այ­ցե­լու­թիւն մը կա­տա­րո­ւե­ցաւ Ա­թէն­քի «Σημείο» թա­տե­րաս­րա­հը, ուր թատ­րո­նի տնօ­րէ­նու­թեան հետ նա­խա­պէս կա­տա­րո­ւած կար­գադ­րու­թեամբ՝...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ա­թէն­քի մաս­նա­ճիւ­ղին գա­թա­յի կտրու­մը

Ինչ­պէս ա­մէն տա­րի, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ա­թէն­քի մաս­նա­ճիւ­ղը կազ­մա­կեր­պեց ա­ւան­դա­կան գա­թա­յի կտրու­մը, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ Եր­կու­շաբ­թի՝ 28 ­Յու­նո­ւա­րին, ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բի «Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հէն ներս: ­Բեր­նէ-բե­րան լե­ցուն...

Թե­սա­ղո­նի­կէի դպրո­ցը կտրե­ց ­Նոր ­Տա­րո­ւան գա­թան

­Շա­բաթ՝ 19 ­Յու­նո­ւար 2019ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 12ին, Հ.Գ.­Խա­չի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թիւ­նը վա­յե­լող ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան» շա­բա­թօ­րեայ դպրո­ցի տնօ­րէ­նու­թիւնն ու ու­սուց­չա­կան կազ­մը ի­րենց...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Կեդրոնական Կոմիտէի յայտարարութիւնը

Ազգային խորհրդանիշ մը փոփոխութեան ենթարկելու վտանգաւոր մտադրութիւն մը ի յայտ եկած է Հայաստանի Ազգային Ժողովի փոխ նախագահ Ալէն Սիմոնեանի նախաձեռնութեամբ։ Պարզ փոփոխութեան մասին չէ...

«­Հա­մազ­գա­յին»ի գա­թա­յի կտրում

Յու­նաս­տա­նի «­Հա­մազ­գա­յին» ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ­Շա­բաթ՝ 26 ­Յու­նո­ւար 2019ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8ին, ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բի «­Թագ­ւոր եւ ­Ռո­զա...
- Advertisement -