Առաջնորդ Սրբազան Հօր այցելութիւնը պրն. Ռուբէն Գասպարեանին

­Չո­րեք­շաբ­թի` 5 ­Յու­նիս 2019ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6։00ին, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ՝ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ, այ­ցե­լու­թիւն մը տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ...

Համբարձման տօնին առիթով միօրեայ պտոյտ

Հ.Կ.­Խա­չի Ֆիք­սի «­Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը Շա­բաթ՝ 8 Յու­նիս 2019ին կազ­մա­կեր­պեց միօ­րեայ պտոյտ մը Համ­բարձ­ման տօ­նին ա­ռի­թով, դէ­պի Օ­սիօ Լու­քա եւ Ան­տի­քի­րա Վիո­թիաս շրջա­նը: Պ­տոյ­տին՝ ա­ռա­ջին...

Վարժարաններու աշակերտներուն այցելութիւն

Հ.Կ.Խաչի «Ա. Եւ Զ. Ճէնազեան» միջնակարգի, Ֆիքսի «Լ. եւ Ս. Յակոբեան», Գոքինիոյ «Զաւարեան» ազգային վարժարաններու, ինչպէս նաեւ Հ.Բ.Ը.Մ.ի «Ա. Գալփաքեան» վարժարանի զանազան դասարաններու աշակերտները,...

Մանկապարտէզներու «տօնական աշխատանոցները»

­Գե­ղե­ցիկ զու­գա­դի­պու­թեամբ մը, Հ.Կ.­Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ «Հ. Ու­շագ­լեան» եւ ­Ֆիք­սի «Ա. ­Գա­լուս­տեան» ազ­գա­յին ման­կա­պար­տէզ­նե­րը, Ուր­բաթ՝ 7 ­Յու­նի­սին հիւ­րըն­կա­լե­ցին ա­շա­կերտ­նե­րու ծնող­նե­րը՝ «տօ­նա­կան աշ­խա­տա­նոց»ի խան­դա­վառ մթնո­լոր­տին մէջ։ Այս­պէս,...

Այս գիշեր՝ Յունաստան-Հայաստան մրցումը

«UEFA-2020» Եւ­րո­պա­յի մրցա­շար­քի ծի­րէն ներս, այս գի­շեր` տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ­Յու­նաս­տան-­Հա­յաս­տան ոտ­նագն­դա­կի մրցու­մը, Ա­թէն­քի (­Մա­րու­սի) Ո­ղիմ­պիա­կան մար­զա­դաշ­տին վրայ։ ­Կի­րա­կի օր, ­Հա­յաս­տա­նի հա­ւա­քա­կա­նը ժա­մա­նեց Ա­թէնք եւ...

Համբարձման տօն Գոքինիոյ մէջ

Ք­րիս­տո­սի ­Համ­բարձ­ման տօ­նը, հայ ժո­ղո­վուր­դի ա­ռօ­րեայ կեան­քին մէջ յա­տուկ տեղ ու նշա­նա­կու­թիւն ու­նի։ Ե­կե­ղե­ցա­կան ա­րա­րո­ղու­թեան զու­գա­հեռ, տօ­նը ու­նի նաեւ գե­ղե­ցիկ իր ա­ւան­դու­թիւ­նը, զոր հա­ւա­տա­ցեալ...

Յետ­մի­ջօ­րեայ պտոյտ դէ­պի Լութ­րա­քի

Հ.Կ.­Խա­չի Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ յետ­մի­ջօ­րեայ հա­ճե­լի պտոյտ մը դէ­պի Լութ­րա­քի Եր­կու­շաբ­թի՝ 24 Յու­նիս 2019ին: Պտոյտին ընթացքին ա­ռի­թը պի­տի ու­նե­նանք նախ շրջա­քա­յե­լու, ա­պա՝...

Հայաստանի Անկախութեան եւ Արամ Մանուկեանի նուիրուած ելոյթ՝ Ֆիքսի մէջ

Հ.Յ.Դ. ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» կո­մի­տէի քա­րոզ­չա­կան յանձ­նա­խում­բի եւ Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան ­Ֆիք­սի «Դ­րօ» խում­բի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ­Կի­րա­կի՝ 2 ­Յու­նիս 2019ի ե­րե­կո­յեան, ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բի...

Սուրբ Պատարագ Գալամաթայի մէջ

Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի Կ­րօ­նա­կան ­Ժո­ղո­վի եւ Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան տնօ­րի­նու­մով, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ­Գա­լա­մա­թա­յի ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դին, ­Շա­բաթ՝ 1 ­Յու­նիս 2019ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6ին, ­Գա­լա­մա­թա­յի «­Սուրբ ­Նի­կո­ղա­յոս» ե­կե­ղեց­ւոյ...
- Advertisement -