«­Մայ­րե­րու Օր» (նկարներ)

­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Ա­թէնք հրա­ւի­րո­ւե­ցաւ եւ «­Մայ­րե­րու Օր»ո­ւան նո­ւի­րո­ւած ձեռ­նար­կին ե­լոյթ ու­նե­ցաւ «­Մեծ ­Մայրս» գիր­քի հե­ղի­նակ, ­­Պո­լի­սի Ի­րա­ւա­բան­նե­րու ­Միու­թեան ­Մարդ­կա­յին ի­րա­ւունք­նե­րու...

Յետմիջօրեայ Պտոյտ

Հ. Կ. Խաչի Գոքինիոյ «Սօսէ» մասնաճիւղի վարչութիւնը Երեքշաբթի՝ 23 Մայիս 2017ին կը կազմակերպէ յետմիջօրեայ պտոյտ դէպի Խալքիտա-Նէա Արթաքի։ Մեկնում կէսօրուան ժամը 3։30ին «Զաւարեան» Կեդրոնի առջեւէն։ Տեղ...

5րդ Միջազգային Ուտելիքի փառատօն

Յունաստանում Հ.Հ. դեսպանութիւնը տեղեկացնում է, որ ս.թ.  Մայիսի 21ին ժամը 12:00ից մինչեւ 17:00 մասնակցելու է ԼԱԱՍԱ 5րդ Միջազգային Ուտելիքի փառատօնին Մորայիթիս դպրոցում (փողոց Ալեքսանտրու...

Ֆէթհիէ Չէթին Աթէնք գտնուեցաւ՝ Հ. Կ. Խաչի Շրջանային Վարչութեան հրաւէրով

Հայ Կապոյտ Խաչի Շրջանային Վարչութեան հրաւէրին ընդառաջելով՝ 12-15 Մայիս 2017ին Աթէնք գտնուեցաւ եւ Մայրերու Օրուան նուիրուած հրապարակային ձեռնարկին ելոյթ ունեցաւ «Մեծ մայրս» գիրքի հեղինակ,...

­Հա­ղոր­դագ­րու­թիւն

Շա­բաթ՝ 29 Ապ­րիլ 2017ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5։30ին, ­Գո­մո­թի­նիի ազ­գա­յին սրա­հին մէջ կազ­մա­կեր­պո­ւե­ցաւ ա­րե­ւե­լեան ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ միօ­րեայ հայ­կա­կան վար­ժա­րան­նե­րու միա­ցեալ քննու­թիւն, նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ ­հա­յե­ցի դաս­տիա­րակ­չա­կան...

Անդամական ճաշկերոյթ — հաւաքոյթ

Հ. Կ. Խաչի Ֆիքսի «Ռուբինա» մասնաճիւղի վարչութիւնը կը կազմակերպէ ճաշկերոյթ - հաւաքոյթ մը, յառաջիկայ Երկուշաբթի՝ 22 Մայիս, երեկոյեան ժամը 6էն սկսեալ, «Արամ Մանուկեան» ակումբի...

Պարախումբերու հաւաք՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

­Շա­բաթ՝ 6 ­Մա­յիս 2017ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Տէր ­Զա­քա­րեան» սրա­հէն ներս, տե­ղի ու­նե­ցաւ պա­րա­խում­բե­րու հա­ւաք եւ գե­ղա­րո­ւես­տա­կան ե­րե­կոյ, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ­Հա­մազ­գա­յի­նի «­Ղա­զա­րոս ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան եւ...

­Հա­մազ­գայ­նա­կան ար­ձա­գանգ

­Հա­մազ­գա­յի­նի պա­րա­խում­բի ե­լոյթ­ներ ­Քա­ղա­քա­պե­տու­թիւն­նե­րու կող­մէ ­Մա­յիս 1ի հրա­պա­րա­կա­յին հան­դի­սու­թիւն­նե­րուն պաշ­տօ­նա­կան հրա­ւէր­նե­րու ըն­դա­ռա­ջու­մը ա­ւան­դու­թեան կարգ ան­ցած է։ Ա­ւան­դու­թիւն՝ որ կու­գայ հի­նէն, «Աշ­խա­տա­ւո­րա­կան Օր»ո­ւան, այ­լեւ ծա­ղիկ­նե­րու բնո­րո­շիչ...

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Η Οικονομική Επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου των Ορθοδόξων Αρμενίων Ελλάδος προκηρύσσει διαγωνισμό με σκοπό την υπογραφή σύμβασης για την αλλαγή κουφωμάτων (πόρτες και παράθυρα)...

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Η Οικονομική Επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου των Ορθοδόξων Αρμενίων Ελλάδος προκηρύσσει διαγωνισμό με σκοπό την υπογραφή σύμβασης για την αλλαγή καυστήρα πετρελαίου σε καυστήρα...
- Advertisement -