Թեսաղոնիկէի «Ս․ Աստուածածին» եկեղեցւոյ 115ամեակ (Նկարներ)

Աւանդութիւն դարձած Թեսաղոնիկէի «Ս․ Աստուածածին» եկեղեցւոյ ուխտի օրը այս տարի առաւել եւս մեծ շուքով տօնուեցաւ։ Թեսաղոնիկէ հաստատուած հայորդիները՝ հետեւելով իրենց ազգային ոգիին ու հոգեւոր...

­Մարտ 25ի տօ­նը

Նէոս ­Գոզ­մոս-­Ֆիք­սի Ս. ­Կա­րա­պետ Ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դը կը հա­ղոր­դէ, որ ըն­դա­ռա­ջե­լով ­Նէա Զ­միռ­նիի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի պաշ­տօ­նա­կան հրա­ւէ­րին՝ շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Նա­րեկ Քհնյ. ­Շա­հի­նեան ­Շա­բաթ օր՝...

Մեծ Եղեռնի հոգեւորական եւ պաշտօնական ոգեկոչում (նկարներ)

Եր­կու­շաբ­թի՝ 23 Ապ­րի­լի կէ­սօ­րէ ետք ժա­մը 5ին, ­Նէա Զ­միռ­նիի ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան նա­հա­տա­կաց յու­շար­ձա­նին շուրջ հա­մախմ­բո­ւե­ցաւ մեծ թի­ւով հա­յու­թիւն՝ հո­գե­ւո­րա­կան ա­րա­րո­ղու­թեամբ եւ պաշ­տօ­նա­կան շու­քով ո­գե­կո­չե­լու...

«ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 2018»

­Յու­նաս­տա­նի մօտ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան դես­պա­նու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեան տակ եւ ­Հա­յաս­տա­նի զբօ­սաշր­ջու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան եւ «­Յու­նա­հայ ա­ռեւ­տու­րի եւ ար­դիւ­նա­բե­րու­թեան ­Պա­լատ»ի գոր­ծակ­ցու­թեամբ, ­Հա­յաս­տան ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով պի­տի մաս­նակ­ցի...

­Հա­մազ­գա­յի­նի ճաշ­կե­րոյթ-խնճոյք

­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան ­Պա­րի ­Միա­ւո­րի վար­չու­թիւ­նը ճաշ­կե­րոյթ-խնճոյք մը կազ­մա­կեր­պեց ­Կի­րա­կի՝ 3 ­Դեկ­տեմ­բեր 2017ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7։30ին, ­Գո­քիիոյ «­Զա­ւա­րեան» ­Կեդ­րո­նի «­Զա­քա­րեան-­Սա­րա­ճեան» սրահ­նե­րէն...

Առաջնորդ Սրբազան Հօր անդրանիկ այցելութիւնը՝ Թեսաղոնիկէ

«Սելանիկը մի՛շտ հպարտութիւն բերած է յունահայութեան ու վստահ եմ, որ նոյն ոգին պիտի շարունակուի»,- հաստատեց Գեղամ Արք. Խաչերեան Աւանդութիւն դարձած Թեսաղոնիկէի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ ուխտի օրը...

­Դամ­բա­նա­կան խօսք

Ծ­նաւ ­Լա­րի­սա՝ 15 Օ­գոս­տոս 1927ին, ա­տա­բա­զար­ցի ­Կա­րա­պետ եւ Ա­մա­սիա­ցի Ա­ղաւ­նի Մկր­տի­չեան­նե­րու տա­քուկ բոյ­նին մէջ: ­Նախ­նա­կան կրթու­թիւ­նը ա­ւար­տե­լէ ետք, ու­սու­մը շա­րու­նա­կեց ­Կիպ­րո­սի ­Մել­քո­նեան վար­ժա­րա­նը, ուր­կէ...

Ս. Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան տօնը՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

­Շա­բաթ՝ 6 ­Յու­նո­ւար 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30ին, Ս. Ծնն­դեան եւ Աս­տո­ւա­ծա­յայտ­նու­թեան տօ­նին առ­թիւ, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ։ Ս....

Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտ­նե­ր (նկարներ)

­Յու­նա­հայ գա­ղու­թը այս տա­րի եւս ո­գե­կո­չա­կան յա­տուկ ձեռ­նարկ­նե­րով պա­տո­ւեց յի­շա­տա­կը ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան սուրբ զո­հե­րուն: Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտ­նե­րը, լրիւ կազ­մով եւ ինչ­պէս միշտ պար­տա­ճա­նա­չու­թեան բարձր ո­գիով, ի­րենց...

Գա­թա­յի կտրու­մի հա­ւա­քոյթ

Հ. Կ. Խա­չի Ֆա­լի­րո­յի «­Նա­յի­րի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը նոր տա­րո­ւան առ­թիւ կը կազ­մա­կեր­պէ նա­խա­ճաշի (brunch) եւ գա­թա­յի կտրումի հաւաքոյթ, Չո­րեք­շաբ­թի՝ 23 Յու­նո­ւար 2019ին, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը...
- Advertisement -