Հանդիպումներ՝ «Birthright Armenia»ի կրթական ծրագիրներուն համար

«Birthright Armenia» կազմակերպութեան տնօրէն՝ պրն. Սեւան Գապաքեան, երեք հանդիպումներու ընթացքին պիտի ներկայացնէ երիտասարդներուն ուղղուած կազմակերպութեան կրթական ծրագիրները: Հանդիպումները ուղղուած են այն երիտասարդներուն, որոնք կը փափաքին այցելել Հայաստան եւ...

«The Promise» ժա­պա­ւէ­նը

Հոկտեմբեր 2017ին, Յունաստանի տարածքին, շրջանառութեան մէջ պիտի դրուի «The Promise» ժապաւէնը: Այս ուղղութեամբ՝ Հայ Դատի Յանձնախումբը, նկատի ունենալով հակազդեցութիւնները, որոնք ստեղծուեցան ուրիշ երկիրներու մէջ,...

«Մալաքեան-Գասպարեան» Ծաղկոցի հանդէս

Շա­բաթ՝ 12 ­Մա­յիս 2018ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 1ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, նա­խա­գա­հու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեա­նի եւ ներ­կա­յու­թեամբ յու­նա­հա­յոց Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան...

Երգահանդէս՝ նուիրուած Հայաստանի Հանրապետութեան հռչակման 100ամեակին

Այս տա­րի, մեծ շու­քով, ­Հա­յաս­տա­նի եւ սփիւռ­քի տա­րած­քին կը կազ­մա­կեր­պո­ւին ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան հռչակ­ման 100ա­մեա­կի ե­լոյթ­ներ: ­Յու­նաս­տա­նի մէջ ե­լոյթ­նե­րու սկիզ­բը կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­Մա­յիս 12ին, ­Նէա Զ­միռ­նիի «­Ղա­լաք­սիաս»...

Ս.Դ.Հ.Կ.ի այցելութիւնը՝ Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Կ.Կոմիտէին

­Կի­րա­կի՝ 11 ­Փետ­րո­ւար 2017ի կէ­սօ­րին, ­Սո­ցեալ-­Դե­մոկ­րատ Հն­չա­կեան ­Կու­սակ­ցու­թեան նո­րա­կազմ ­Վա­րիչ ­Մար­մի­նի ան­դամ­ներ այ­ցե­լե­ցին Հ.Յ.Դ ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդր. ­Կո­մի­տէի Ա­թէն­քի գրա­սե­նեա­կը եւ տե­սակ­ցու­թիւն ու­նե­ցան Կ.Կ.ի պա­տո­ւի­րա­կու­թեան...

Գեղամ Արք. Խաչերեան ընտրուեցաւ Յունահայոց թեմակալ առաջնորդ

­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մը, ­Կա­թո­ղի­կո­սա­կան ­Փո­խա­նորդ ­Կո­մի­տաս Արք. Օ­հա­նեա­նի նա­խա­գա­հու­թեամբ, իր ազ­գա­յին ե­րես­փո­խա­նա­կան ժո­ղո­վը գու­մա­րեց ­Շա­բաթ՝ 24 եւ ­Կի­րա­կի՝ 25 ­Յու­նիս 2017ին, ­Գո­քի­նիոյ ­Զա­ւա­րեան ­Կեդ­րո­նի...

Արեւելեան Մակեդոնիոյ եւ Թրակիոյ շրջանը տօնեց Հայաստանի անկախութեան 100ամեակը

­Ձեռ­նար­կը տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Շա­բաթ՝ 9 ­Յու­նի­սին, ­Գո­մո­թի­նիի ազ­գա­պատ­կան սրա­հէն ներս, Հ. Յ. Դ. ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի եւ Ա­րե­ւե­լեան ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ ­Միջ-­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ: ­Ներ­կայ...

«Ιωνικές Γιορτές» ­Նէա Զ­միռ­նիի մէջ

­Տաս­նա­մեակ­նե­րու ա­ւան­դու­թիւ­նը այս տա­րի եւս շա­րու­նա­կե­լով՝ Հ.Յ.Դ. «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ­Կո­մի­տէու­թեան քա­րոզ­չա­կան յանձ­նա­խում­բը, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան «Դ­րօ» ­Խում­բի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ, կազ­մա­կեր­պե­ցին հայ­կա­կան մշա­կու­թա­յին ե­րե­կոյ, Ա­թէն­քի...

Real news & «Το ΒΗΜΑ της Κυριακής»

Հայոց Ցեղասպանութեան նուիրուած՝ յատուկ անդրադարձ մը պիտի կատարէ Real news թերթը, Կիրակի՝ 22 Ապրիլին հրատարակուելիք իր թիւին մէջ: Կի­րա­կի՝ 22 Ապ­րիլ 2018ի «Το ΒΗΜΑ της Κυριακής» թեր­թի թի­ւին մէջ լոյս պի­տի տես­նէ ­Հ.­Հ. ­Յու­նաս­տա­նի մէջ դես­պան՝ պրն. ­Ֆա­դէյ ­Չար­չօղ­լեա­նի հար­ցազ­րոյ­ցը։

Առաջնորդ Գեղամ Արք. Խաչերեանի ի պատիւ պաշտօնական ընդունելութիւն

Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի ­Դի­ւա­նը կը հա­ղոր­դէ, որ ­Յու­նա­հա­յոց ­Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 6 ­Սեպ­տեմ­բեր 2017ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6։30ին, պաշ­տօ­նա­պէս ըն­դու­նո­ւե­ցաւ Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նէն ներս։ Ե­կե­ղեց­ւոյ...
- Advertisement -