Յունաստանի մօտ Հ. Հ. հիւպատոսուհիին ներկայութիւնը Թեսաղոնիկէ

Նկատի ունենալով Թեսաղոնիկէի մէջ գտնուող մեծ թիւով Հայաստանէն ժամանած մեր հայրենակիցները, Յունաստանի մօտ Հ.Հ. դեսպանատան եւ Թեսաղոնիկէի հայ համայնքի Թաղական Խորհուրդին համագործակցութեամբ, ամէն ամսուան...

Ֆիքս 1932

Դպրոցական մրցումներ 1932ին, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շէրպէթճեան մարզադաշտին մէջ, որ կը գտնուէր Ֆիքսի Սֆիկոս փողոցը

Հ. Գթ. Խաչի Թեսաղոնիկէի «Անի» մասնաճիւղին ընդհանուր անդամական ժողովը

Կիրակի՝ 26 Նոյեմբեր 2017ի Ս. եւ Անմահ Պատարագէն անմիջապէս ետք, Թեսաղոնիկէի «Տէր-Զաքարեան» սրահէն ներս տեղի ունեցաւ Հ. Գթ. Խաչի Թեսաղոնիկէի «Անի» մասնաճիւղի ընդհանուր անդամական...

Միջինքի ճաշկերոյթ

­Կի­րա­կի՝ 11 ­Մարտ 2018ին, Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, կա­տա­րո­ւե­ցաւ Ա­րե­ւա­գա­լի լու­սա­բաղձ ժա­մեր­գու­թիւն, հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ՝ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեա­նի...

Համազգայինի «Ղ. Սարեան» Մասնաճիւղը իր Գաթան Կտրեց

Ե­րեք­շաբ­թի, 6 ­Փետ­րո­ւար 2018-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 9։30-էն սկսեալ, ­Հա­մազ­գա­յի­նի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­Սա­րեան» ­Մաս­նա­ճիւ­ղի ­Վար­չու­թեան ան­դամ-ան­դա­մու­հի­նե­րը ի­րենց հեր­թա­կան ժո­ղո­վը գու­մա­րե­ցին «­Հա­յաս­տան» սրա­հէն ներս։ ­Ժո­ղո­վին սկիզ­բը,...

Հայաստանի Հանրապետութեան 100-րդ տարեդարձին նուիրուած ելոյթներ՝

28 Մայիս 1918 - 2018 100ամեակ Հայաստանի Անկախութեան եւ Պետականութեան ստեղծման Հայաստանի Հանրապետութեան 100-րդ տարեդարձին նուիրուած ելոյթներ՝ Գոհաբանական Մաղթանք Հայաստանի Հանրապետութեան Կիրակի՝ 27 Մայիս 2018, Գոքինիոյ Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ մէջ Կեդրոնական քաղաքական ելոյթ Կիրակի՝...

Աշխատանգային հանդիպումը

­Կի­րա­կի՝ 4 ­Փետ­րո­ւար 2018ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 13:00ին, թե­մի բա­րե­ջան ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան այ­ցե­լեց ­Նէոս ­Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի Ս. ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղե­ցի, ա­ռա­ջին աշ­խա­տան­քա­յին հան­դի­պում մը ու­նե­նա­լու...

Fm 100.6 հայկական ռատիոժամ

Եր­կու­շաբ­թի՝ 14 ­Մա­յիս 2018ի կէ­սօ­րէ ետք ժա­մը 3էն 4, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան հար­ցազ­րոյց ու­նե­ցաւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի FM 100.6 հայ­կա­կան ռա­տիո­ժա­մէն,...

Պատանեկան Միութեան 37րդ բանակումը

Ըն­թաց­քի մէջ է Հ.Յ.Դ. ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Պա­տա­նե­կան ­­Միու­թեան 37րդ ­բա­նա­կու­մը, որ տե­ղի կ­‘ու­նե­նայ 23 Օ­գոս­տո­սէն մին­չեւ 2 ­­Սեպ­տեմ­բեր, ­­Քա­բանտ­րի­թիի բա­նա­կա­վայ­րէն ներս։ 79 խան­դա­վառ պա­տա­նի­ներ կը մաս­նակ­ցին...

Քոս կղզիի հայրենակիցները յարգեցին Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակը

Վեր­ջին տա­րի­նե­րուն, ­­Քոս կղզիին մէջ հաս­տա­տուած հայ­րե­նա­կից­ներ, իւ­րա­քան­չիւր Ապ­րիլ 24ի օ­րը, հա­մեստ հա­ւա­քով կը յար­գեն ­­Հա­յոց ­­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան նա­հա­տակ­նե­րու յի­շա­տա­կը։ Այս տա­րի եւս, Ե­րեք­շաբ­թի Ապ­րիլ...
- Advertisement -

Վերջին գրառումներ