Այ­ցե­լութիւն Ա­լեք­սանտ­րու­պոլ­սոյ «Ս. ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղե­ցի

­Կի­րա­կի՝ 18 ­Մարտ 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան, խումբ մը պոլ­սա­հա­յեր (65 հո­գի), նա­խօ­րօք ծրագ­րու­մով՝ այ­ցե­լե­ցին Ա­լեք­սանտ­րու­պոլ­սոյ «Ս. ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղե­ցի եւ մաս­նա­կից դար­ձան ­Պա­տա­րա­գին։ ­Պէտք է...

­Գե­ղե­ցիկ խօս­քը ա­րո­ւեստ է

ՄԱՐԻԱ ՄԱՐԿՈՍԵԱՆ-ՏԱՄԱՏԵԱՆ «Աշ­խար­հը շի­նողն ու քան­դո­ղը լե­զուն է՝ խօս­քը»: ­Ժո­ղովր­դա­կան ա­սա­ցո­ւածք Ա­յո՛, ժո­ղո­վուր­դը միշտ էլ ի­րա­ւա­ցի է: ­Շա­րու­նա­կե­լով՝ յի­շենք եւս եր­կու­սը. «Թ­րի կտրա­ծը կը լա­ւա­նայ, լե­զո­ւի կտրա­ծը չի...

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Յունաստանի Հայոց Առաջնորդ Գերշ. Տ. Խորէն Արք.  Տողրամաճեան եւ Ազգային Վարչութեան անդամ տոքթ. Ստեփան Փափազեան, ընդառաջելով Աթէնքի մարզպետարանի եւ Հանրապետութեան նախագահութեանգրասենեակի հրաւէրներուն, Կիրակի՝ 1...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Պատանեկան Միութեան 38րդ բանակումը (նկարներ)

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Պա­տա­նե­կան ­Միու­թեան 10օ­րեայ բա­նա­կու­մը՝ 17 Օ­գոս­տո­սէն մին­չեւ 27 Օ­գոս­տոս, ­Քա­լա­մո­սի նոր բա­նա­կա­վայ­րին մէջ, ա­ւար­տե­ցաւ Եր­կու­շաբ­թի՝ 27 Օ­գոս­տո­սի ա­ռա­ւօ­տեան, երբ տղաքն ու վա­րիչ­նե­րը...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Կ.Կոմիտէի հանդիպում՝ Հ.Հ. դեսպանին հետ

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 8 ­Նո­յեմ­բեր 2017ի ե­րե­կո­յեան, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէն տե­սակ­ցու­թիւն ու­նե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի մօտ Հ.Հ. դես­պան պրն. ­Ֆա­թէյ ­Չար­չօղ­լեա­նի հետ, դես­պա­նա­տան մէջ։ ­Հան­դիպ­ման սկիզ­բը, դես­պա­նը բա­րի...

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը, ինչ­պէս որ մա­մու­լով յայ­տա­րա­րած էր, ո­րո­շեց մաս­նակ­ցիլ հրդե­հէն տու­ժած քա­ղա­քա­ցի­նե­րուն օգ­նու­թեան հաս­նե­լու նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րուն՝ անհ­րա­ժեշտ ի­րեր եւ ու­տես­տե­ղէն­ներ նո­ւի­րա­բե­րե­լով...

Երիտասարդութեան պատիւ բերող «Համազգային»ի պարային համերգը

­Նէա Զ­միռ­նիի «Իո­նի­քէս Եոր­թէս 2018» գե­ղա­րո­ւես­տա­կան փա­ռա­տօ­նի ծի­րէն ներս, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 3 ­Հոկ­տեմ­բե­րի ե­րե­կո­յեան, հա­մա­նուն քա­ղա­քի պու­րա­կի ըն­դար­ձակ ու բա­ցօ­թեայ թատ­րո­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ան­նա­խըն­թաց...

Սկաուտական կեանքէն

Խումբերու արշաւ դէպի Բարնիթա Կիրակի՝ 29 Հոկտեմբերի առաւօտեան ժամը 8:00ին, համախմբուեցանք Հ.Մ.Ը.Մ.ի Աթէնքի առաջին եւ Գոքինոյ երկրորդ մասնաճիւղներու արի-արենուշական խումբերէն 26 քոյրեր-եղբայրներ եւ յունական Տրաբէցոնայի...

100ամեակի կոնդակի ընթերցում

Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ Ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ ­մայր ե­կե­ղեց­ւոյ գա­թա­յի կտրու­մը տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Կի­րա­կի 28 ­Յու­նո­ւար 2018ին Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին, ե­կե­ղեց­ւոյս ներք­նաս­րա­հին մէջ։ Ս. եւ Ան­մահ...

Ար­ցա­խի 22 պա­տա­նի­ներ ­Սի­րո­սի մէջ

Այս տա­րի եւս պահ­պա­նուե­ցաւ Ար­ցա­խեան ­Հե­րո­սա­մար­տին զո­հո­ւած ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րու զա­ւակ­նե­րը, ամ­րան ար­ձա­կուր­դին հա­մար, ­Յու­նաս­տա­նի մէջ հիւ­րա­սի­րե­լու մար­դա­սի­րա­կան գե­ղե­ցիկ ա­ւան­դու­թիւ­նը, որ 20 տա­րիէ ա­ւե­լի կը շա­րու­նա­կո­ւի։ Հ.Յ.Դ....
- Advertisement -