«­Զա­ւա­րեան» Ազգ. ­Վար­ժա­րա­նի տա­րե­վեր­ջի հան­դէ­սը

«­Պատ­կերն ու յու­սադ­րիչ ա­պա­գան էք հա­զա­րա­մեակ­ներ հա­շո­ւող մեր հայ­րե­նի­քին, մեր ազ­գին, մեր ժո­ղո­վուր­դին...» 2017-18 տա­րեշր­ջա­նը կը բո­լո­րենք բե­ղուն, ար­դիւ­նա­ւէտ գոր­ծու­նէու­թեամբ: ­Հայ եւ յոյն ու­սուց­չա­կան կազ­մե­րը, ձեռք-ձեռ­քի տո­ւած,...

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 22 ­Փետ­րո­ւա­րին, 90 տա­րե­կան հա­սա­կին, մա­հա­ցաւ հել­լէն ա­նո­ւա­նի բե­մադ­րիչ ­Նի­քոս ­Գուն­տու­րոս, ո­րուն թա­ղու­մը տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Շա­բաթ՝ 25 ­Փետ­րո­ւա­րին, Ա­թէն­քի Ա­ռա­ջին գե­րեզ­մա­նա­տան մէջ, ի...

Հ. Կ. Խաչի «Սիրոյ Պազար»ը այս տարի եւս յաջողութեամբ պսակուեցաւ (նկարներ)

Հ. Կ. ­Խա­չի ըն­կե­րու­հի­նե­րուն կա­մա­ւոր ու ջա­նա­դիր աշ­խա­տան­քին ար­գա­սի­քը՝ «­Սի­րոյ ­Պա­զա­րը» հայ­կա­կան ա­ւան­դու­թիւն­նե­րու հան­դի­սադր­ման գե­ղե­ցիկ ձեռ­նարկ է   Եր­կու ա­միս տե­ւո­ղու­թեամբ ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի ըն­կե­րու­հի­նե­րուն տա­րած ան­սա­կարկ...

Համօ Օհանջանեան — Աթէնք

Եւրոպայէն վերադարձին, անկախ Հայաստանի վարչապետներէն մեծանուն Համօ Օհանջանեանը անցաւ Աթէնքէն, երկրորդ աշխարհամարտէն քանի մը տարիներ առաջ (ճիշդ թուականը չենք յիշեր)։ Նկարին մէջ շրջապատուած է...

Նամակ՝ հայ զինուորին

Հայ Օգնութեան Միութիւն կազմակերպութեան նախաձեռնութեամբ՝ «Նամակ՝ հայ զինուորին» ծրագիրը իրականացաւ։ Սփիւռքի տարբեր գաղթօճախներու հայկական դպրոցներու աշակերտներ նամակներ գրեցին հայ զինուորին՝ Արցախի Քառօրեայ պատերազմէն մէկ տարի...

Ազգային Վարչութեան ամանորեայ գաթայի հաւաքոյթը

­­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 31 ­­Յու­նո­ւար 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8։30ին, «­­Զա­ւա­րեան» ­­Կեդ­րո­նի «­­Զա­քա­րեան-­­Սա­րա­ճեան» սրահ­նե­րուն մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ Ազ­գա­յին ­­Վար­չու­թեան ա­մա­նո­րեայ գա­թա­յի հա­ւա­քոյ­թը։ Ի­րենց ներ­կա­յու­թեամբ հա­ւա­քոյ­թը պա­տո­ւե­ցին ­­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց...

Առաջնորդ Սրբազան այցելեց Քիֆիսիայի Քիրիլլոս Մետրոպոլիտին

Ե­րեք­շաբ­թի 17 ­Յու­լիս 2018-ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց ­թե­մի ա­ռաջ­նորդ՝ ­­Գե­ղամ Ս. Արք. ­Խա­չե­րեան պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն տո­ւաւ ­Քի­Ֆի­սիա­յի ­Քի­րիլ­լոս ­Մետ­րո­պո­լի­տին։ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հօր կ­՛ը­կե­րա­նար Ազ­գա­յին...

Հ. Կ. ­Խա­չի եր­կօ­րեայ պտոյ­տը

ԻՍԿՈՒՀԻ ՃԱՄՈՒԶԵԱՆ ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի ­Ֆա­լի­րո­յի «­Նա­յի­րի» մաս­նա­ճիւ­ղին վար­չու­թիւ­նը կազ­մա­կեր­պեց եր­կօ­րեայ պտոյտ մը Ե­րեք­շաբ­թի՝ 14 եւ ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 15 ­Փետ­րո­ւար 2017ին դէ­պի ­Փեր­թու­լի (ձիւ­նի կեդ­րոն), Է­լա­թի...

Արամ Ա. Կաթողիկոսի այցելութիւնը Հ.Հ. դեսպանատուն

Ուրբաթ 27 Հոկտեմբեր 2017ի առաւօտուն, Աթէնք ժամանումէն ետք, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. Կաթողիկոս իր շքախումբով այցելեց Աթէնքի Հ.Հ. դեսպանատունը։ Դեսպանատան մուտքին դիմաւորուեցաւ Հ.Հ. արտակարգ...

Գիրքի շնորհանդէս

Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ «­Հա­մազ­գա­յին» Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին Միու­թեան Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան, եւ գոր­ծակ­ցու­թեամբ՝ Թե­սա­ղո­նի­կէի «Իա­նոս» գրա­խա­նու­թին, Հինգ­շաբ­թի՝ 26 Ապ­րիլ 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին,...
- Advertisement -

Վերջին գրառումներ