ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը, ինչ­պէս որ մա­մու­լով յայ­տա­րա­րած էր, ո­րո­շեց մաս­նակ­ցիլ հրդե­հէն տու­ժած քա­ղա­քա­ցի­նե­րուն օգ­նու­թեան հաս­նե­լու նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րուն՝ անհ­րա­ժեշտ ի­րեր եւ ու­տես­տե­ղէն­ներ նո­ւի­րա­բե­րե­լով...

Առաջնորդ Սրբազան Հօր անդրանիկ այցելութիւնը՝ Թեսաղոնիկէ

Շաբաթ՝ 18 Նոյեմբեր 2017ի երեկոյեան ժամը 7։00ին, Թեսաղոնիկէի «Ս. Աստուածածին» եկեղեցւոյ մէջ, հանդիսապետութեամբ թեմի բարեջան առաջնորդ Գեղամ Արք. Խաչերեանի եւ ներկայութեամբ Թեսաղոնիկէի նախորդ հոգեւոր...

Կարէն Միրզոյեանի հարցազրոյցները յունական մամուլի մէջ

Ան­ցեալ շաբ­թո­ւան ըն­թաց­քին, հել­լէն մա­մու­լի տպա­գիր ազ­դե­ցիկ թեր­թե­րու թղթա­կից­ներ, օգ­տո­ւե­լով Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­րար ­Կա­րէն ­Միր­զո­յեա­նի Ա­թէնք կա­տա­րած այ­ցե­լու­թե­նէն, հար­ցազ­րոյց­ներ ու­նե­ցան ա­նոր հետ։ Է­ֆի­մե­րի­տա թոն սին­տաք­թոն Ա­ռա­ջին...

Ս.Դ.Հ.Կ.ի այցելութիւնը՝ Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Կ.Կոմիտէին

­Կի­րա­կի՝ 11 ­Փետ­րո­ւար 2017ի կէ­սօ­րին, ­Սո­ցեալ-­Դե­մոկ­րատ Հն­չա­կեան ­Կու­սակ­ցու­թեան նո­րա­կազմ ­Վա­րիչ ­Մար­մի­նի ան­դամ­ներ այ­ցե­լե­ցին Հ.Յ.Դ ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդր. ­Կո­մի­տէի Ա­թէն­քի գրա­սե­նեա­կը եւ տե­սակ­ցու­թիւն ու­նե­ցան Կ.Կ.ի պա­տո­ւի­րա­կու­թեան...

Հայկական գանձերու նմոյշներու ցուցահանդէս՝ Գոքինիոյ մէջ

Հ.Կ.­Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­թեան եւ ու­սուց­չա­կան կազ­մի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 22 եւ ­Հինգ­շաբ­թի՝ 23 ­Մա­յիս 2019ին, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի «­Զա­քա­րեան» սրա­հէն ներս, տե­ղի...

Holocaustի «ազգային յիշատակութեան օր»

Հ­րա­ւէ­րո­վը՝ ­Կեդ­րո­նա­կան ­Մա­կե­դո­նիոյ շրջա­նի նա­հան­գա­պետ պրն. Ա­բոս­թո­լոս ­Ծի­ծի­քոս­թա­սի եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի փոխ-նա­հան­գա­պե­տու­հի տիկ. ­Փա­րաս­քէ­վի ­Փա­փու­լի­տու­յի, ինչ­պէս նաեւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ հրէա­կան գա­ղու­թի ա­տե­նա­պետ Պրն. ­Դա­ւիթ ­Սալ­թիէ­լի,...

Ան­դա­մա­կան ժո­ղով՝ Գո­քի­նիոյ մէջ

Հ. Կ. Խա­չի Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը Ապ­րիլ 30ին գու­մա­րեց հեր­թա­կան ան­դա­մա­կան ժո­ղով «­Զա­ւա­րեան» Կեդ­րո­նէն ներս՝ «­Հա­յաս­տա­նի ա­ռա­ջին Հան­րա­պե­տու­թեան ան­կա­խու­թեան 100ա­մեա­կը» օ­րա­կար­գով: Ցու­ցադ­րե­ցինք «­Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թիւն...

­Մեր բա­կի խա­ղե­րը

­Խա­ղե­րը կա­րե­ւոր մաս կը կազ­մեն փոք­րիկ­նե­րու զար­գաց­ման մէջ: ­Խա­ղե­րէն կը սոր­վինք համ­բե­րու­թիւն, հան­դուր­ժո­ղա­կա­նու­թիւն, խմբա­յին հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւն... ­Խա­ղե­րը կ­՚ա­ւելց­նեն ինք­նավս­տա­հու­թիւնն ու ինք­նա­ճա­նա­չու­մը: ­Մենք ալ՝ գի­տակ­ցե­լով վե­րը նշո­ւած դրա­կան...

Միօրեայ պտոյտ եւ Հայրերու Տօն

­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­յին Խոր­հուրդն ու ­Տիկ­նանց Մար­մի­նը, ­Կի­րա­կի՝ 16 ­Յու­նիս 2019ին կը կազ­մա­կեր­պեն միօ­րեայ հա­ճե­լի պտոյտ մը դէ­պի Է­կիոյ շրջա­նը, Աս­տո­ւա­ծա­մայր «Ս....

Միջինքի տօնակատարութիւն Գոքինիոյ մէջ

Եր­կու­շաբ­թի՝ 20 ­Մար­տի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5:30ին, ­Գո­քի­նիոյ ­Սուրբ ­Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, տե­ղի ու­նե­ցան ԽԱՂԱՂԱԿԱՆ եւ ՀՍԿՈՒՄԻ հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րը: Ա­րա­րո­ղու­թեանց նա­խա­գա­հեց ­Թե­միս ­Կա­թո­ղի­կո­սա­կան ­Փո­խա­նորդ ­Կո­մի­տաս Արք....
- Advertisement -