Համազգայինը կը մասնակցի UNESCOի համագումարին

­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­մազ­գա­յին ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը, ըն­դա­ռա­ջե­լով UNESCOի ­Պա­րի ­Մի­ջազ­գա­յին ­Խոր­հուր­դի (CID - International Dance Council) հրա­ւէ­րին, Ուր­բաթ՝ 7 ­Յու­լի­սի ա­ռա­ւօ­տեան...

Կեսարիանի 1936

Հայ սկաուտներու խմբանկար 1936ին։ Արշաւ՝ եղբ. Գայեանի առաջնորդութեամբ Կեսարիանի շրջանի անտառին մէջ։

Հայկական մասնակցութիւն

Եր­կու­շաբ­թի՝ 1 ­Յու­նո­ւար 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։00ին, ­Նոր ­Տա­րո­ւան ա­ռա­ջին օ­րը, հրա­ւէ­րո­վը՝ ­Մա­կե­դո­նիոյ նա­հան­գա­պետ պրն. Ա­բոս­թո­լոս ­Ծի­ծի­քոս­թա­սի եւ փոխ-նա­հան­գա­պետ տիկ. ­Փա­րաս­քէ­վի ­Փա­թու­լի­տու­յի, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս....

«Հայաստան Ուշագլեան» մանկապարտէզի հունձքը

Ուր­բաթ՝ 9 ­Յու­նիս 2017ին, տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» վար­ժա­րա­նի «­Հայա­ս­տան Ու­շագ­լեան» ման­կա­պար­տէ­զի 2016-2017 տա­րեշր­ջա­նի ա­մա­վեր­ջի հան­դէ­սը, ո­րու ըն­թաց­քին ման­կա­պար­տիզ­պա­նու­հի Ա­նի Ա­բի­կեան ար­տա­սա­նեց հե­տե­ւեալ խօս­քը. ­Բա­րի...

­Սե­րէ­սի մէջ ­Հա­մազ­գա­յի­նի Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղո­վի գու­մա­րում

­Մար­տի 12ին տե­ղի ու­նե­ցած է ­Հա­մազ­գա­յի­նի ­Սե­րէ­սի «­Պա­րոյր ­Սե­ւակ» մաս­նա­ճիւ­ղի հա­շո­ւե­տու-ընտ­րա­կան Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղո­վը: ­Ներ­կայ գտնո­ւած են ­Հա­մազ­գա­յի­նի 23 ան­դամ­ներ: ­Ժո­ղո­վը բա­ցո­ւած յայ­տա­րա­րած է ընկ....

«Օլիմփոս լեռնէն մինչեւ Արարատ»

­Մօ­տա­ւո­րա­պէս 2 ա­միս­ներ ա­ռաջ, յու­նա­հա­յու­թեան պատ­մու­թեան մէջ ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով ծնունդ ա­ռած «Օ­լիմ­փոս լեռ­նէն մին­չեւ Ա­րա­րատ» խո­րագ­րով ­Թե­սա­ղո­նի­կէի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի ձայ­նաս­փիւ­ռի կա­յա­նէն (FM 100.6) հայ­կա­կան...

­­Գա­րե­գին Բ. ­­Վե­հա­փա­ռի այ­ցե­լու­թիւ­նը Կ­րե­տէ կղզին (նկարներ)

Ուր­բաթ՝ ­­Մա­յիս 4ին, ­­Գա­րե­գին Բ. Ա­մե­նայն ­­Հա­յոց ­­Կա­թո­ղի­կո­սը հո­վո­ւա­պե­տա­կան այ­ցով ժա­մա­նեց Կ­րե­տէ կղզին՝ հան­դի­սա­պե­տե­լու հա­մար Ի­րաք­լիո­յի «Ս. ­­Յով­հան­նու ­­Կա­րա­պետ» հայ­կա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ 350ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած տօ­նա­կա­տա­րու­թեանց:...

Հայ Կապոյտ Խաչի «Սիրոյ Պազար»

Տե­ղի կ­’ու­նե­նայ Կի­րա­կի՝ 7 Ապ­րիլ 2019ին, InterContinental հիւրանոցի սրա­հին մէջ, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11էն մին­չեւ 5: Պա­զա­րի հա­սոյ­թը կը տրա­մադ­րո­ւի Հ. Կ. Խա­չի հա­յակր­թա­կան եւ բա­րե­սի­րա­կան ծրա­գիր­նե­րուն։ Հայ Կա­պոյտ Խա­չի...

Ընդհանուր ցուցակը

ԱԹԷՆՔԻ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՀՈԳԵՒՈՐ ՀՈՎԻՒ ԵՒ ՆԱԽԱԳԱՀ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹԵԱՆ Տ. Հրայր Աւ. Քհնյ. Նիկոլեան ԱԹԷՆՔԻ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹԻՒՆ 1. Ազարիկ Եորղանճեան Ատենապետ 2. Լուսի...

Մայիս 28ի տօնակատարութիւն՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

Կիրակի՝ 28 Մայիս 2017ին, Թեսաղոնիկէի Ս. Աստուածածին եկեղեցիէն ներս, տեղի ունեցաւ Մայիս 28ի Հայաստանի առաջին հանրապետութեան անկախութեան տօնակատարութիւնը: Ժամը 11ին տեղի ունեցաւ Մայիս 28ի...
- Advertisement -