Աթէնքի մէջ ոգեկոչուեցաւ Հայոց Ցեղասպանութեան 104րդ տարելիցը (Նկարներ)

Ե­րէկ Ա­թէն­քի ­Ռազ­մա­կան թան­գա­րա­նին մէջ հել­լէն պե­տա­կան ու քա­ղա­քա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը ի­րենց զօ­րակ­ցու­թիւ­նը վե­րա­հաս­տա­տե­ցին ի նպաստ ­Հայ ­Դա­տի եւ ­Հա­յաս­տա­նի  Յու­նա­հա­յու­թիւ­նը գի­տա­կից ու պա­հան­ջա­տէր՝ իր ազ­գա­յին ի­րա­ւունք­նե­րու հատուցման...

Այցելութիւն

­Ազգային Առաջնորդարանի դիւանը կը հաղորդէ Հինգ­շաբ­թի՝ 3 ­Մա­յիս 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն տո­ւաւ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քի...

­Բո­ղո­քի յու­շա­գի­ր

­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բը եւ յու­նա­հայ ե­րի­տա­սար­դու­թիւ­նը՝ առ ի զօ­րակ­ցու­թիւն ­Մինս­քի մէջ Ատր­պէյ­ճա­նի պա­հան­ջով ձեր­բա­կա­լո­ւած լրագ­րող-պլո­կեր Ա­լեք­սանդր ­Լափ­շի­նի, բո­ղո­քի քայ­լե­րու դի­մե­ցին ան­ցեալ ­շաբ­թո­ւան ըն­թաց­քին։ Ի...

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Կի­րա­կի՝ 25 ­Մարտ 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Նէոս ­Գոզ­մոս (­Ֆիքս)ի «Ս. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ պրն. ­Կար­պիս ­Պե­քէ­րէ­ճեան եւ ան­դամ պրն. ­Բիէր ­Պութ­րո­սեան ներ­կայ ե­ղան...

Յունաստանի նախագահը ընդունեց յունահայ գաղութի պատուիրակութիւնը

­Հինգ­շաբ­թի՝ 15 ­Մարտ 2018ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 12ին, յետ նա­խօ­րօք ճշդո­ւած ժա­մադ­րու­թեան, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ պրն. Փ­րո­քո­բիս ­Բաւ­լո­բու­լոս պաշ­տօ­նա­պէս ըն­դու­նեց յու­նա­հայ գա­ղու­թի պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն մը՝ բաղ­կա­ցած...

Հ. Կ. Խաչի «Սիրոյ Պազար» (Նկարներ)

Ըն­կե­րու­հի­նե­րու եր­կա­րա­շունչ աշ­խա­տան­քին, ա­նոնց սի­րոյ ու նո­ւի­րու­մի զգա­ցում­նե­րուն դրսե­ւո­րումն է «­Սի­րոյ ­Պա­զար»ը Կի­րա­կի՝ 7 Ապ­րիլ 2019ին, Ա­թէն­քի Intercontinental հիւ­րա­նո­ցի «Աֆ­րո­տի­թի» սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Հայ...

Ս­տե­փա­նոս Վրդ. ­Փա­շա­յեանի հանդիպումը Պ­րի­կի­թէ ­Պի­թեր­մա­նին հետ

­Հինգ­շաբ­թի` 21 ­Մարտ 2019ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6ին, նա­խա­պէս առնուած ժա­մադ­րու­թեամբ, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ­հո­գե­ւոր ­հո­վիւ՝ ­Ս­տե­փա­նոս Վրդ. ­Փա­շա­յեան, ե­կե­ղեց­ւոյ իր գրա­սե­նեա­կէն ներս ծա­նօ­թաց­ման հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ...

Հ.Կ.Խաչի Շրջանային Վարչութեան արիւնատուութիւնը Ֆիքսի մէջ

­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ո­գե­կո­չա­կան ձեռ­նարկ­նե­րու ծի­րէն ներս, ­Կի­րա­կի՝ 17 ­Մարտ 2019ին, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10էն 14, ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ. Կ. ­Խա­չի...

Մեծ Եղեռնի հոգեւորական եւ պաշտօնական ոգեկոչում

Եր­կու­շաբ­թի՝ 24 Ապ­րի­լի կէ­սօ­րէ ետք ժա­մը 5ին, ­Նէա Զ­միռ­նիի ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան նա­հա­տա­կաց յու­շար­ձա­նին շուրջ հա­մախմ­բո­ւե­ցաւ հոծ թի­ւով հա­յու­թիւն՝ հո­գե­ւո­րա­կան ա­րա­րո­ղու­թեամբ եւ պաշ­տօ­նա­կան շու­քով ո­գե­կո­չե­լու...

­Գոյժ

Յու­նաս­տա­նի Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին Միու­թեան ողջ ըն­տա­նի­քը խո­րա­պէս կը գու­ժէ ընկ. Խա­րա Քէօ­սէ­յեա­նի վա­ղա­հաս մա­հը՝ եր­կա­րա­տե­ւ ո­ւ ա­նո­ղոք ­հի­ւան­դու­թեան ­պատ­ճա­ռով, եւ­ կը ­խո­նար­հի...
- Advertisement -