Առաջնորդ Սրբազան Հօր այցելութիւն

Ե­րեք­շաբ­թի, 14 ­Նո­յեմ­բեր 2017ին ժա­մը 11.30ին ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց թե­մի նո­րըն­տիր եւ ­բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ՝ ­­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի հայոց Ազգ. ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ՝ պրն. ­Պօ­ղոս...

Հայ Կապոյտ Խաչի արիւնատուութեան առաջին փուլը

­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ո­գե­կո­չա­կան ձեռ­նարկ­նե­րու ծի­րէն ներս, ­Կի­րա­կի՝ 15 Ապ­րիլ 2018ին ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10-2, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ. Կ. ­­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­­Վար­չու­թեան...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի 5րդ ­հե­ծե­լար­շա­ւը

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շր­ջա­նա­յին ­­Վար­չու­թիւ­նը կազ­մա­կեր­պեց «5րդ ­հե­ծե­լար­շա­ւը՝ նո­ւի­րո­ւած ­­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ­­Նա­հա­տակ­նե­րուն, ­­Կի­րա­կի՝ 15 ­­Հոկ­տեմ­բեր 2017ին, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11։00ին, ­­Նէա Զ­միռ­նիի ­­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ­­Յու­շար­ձա­նին հրա­պա­րա­կին առ­ջեւ: ­­Հե­ծե­լար­շա­ւը կազ­մա­կեր­պո­ւե­ցաւ՝...

Առաջնորդ Սրբազան Հօր անդրանիկ այցելութիւնը՝ Թեսաղոնիկէ

Ուրբաթ՝ 17 Նոյեմբեր 2017ի կէսօրուան ժամը 2։00էն սկսեալ, Թեսաղոնիկէի «Ս. Աստուածածին» եկեղեցւոյ Տիկնաց Միութեան կազմակերպութեամբ, եկեղեցւոյ կից «ՀԱՅԱՍՏԱՆ» սրահէն ներս, տեղի ունեցաւ մտերմիկ մթնոլորտ...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի վոլէյպոլի տղոց խումբը ախոյեան

Ա­րեւմ­տեան Ա­տի­կէի վո­լէյ-պո­լի միու­թեան ա­խո­յեան հռչա­կո­ւե­ցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Գո­քի­նիոյ խում­բը: Ա­ւար­տա­կան մրցու­մը տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Կի­րա­կի՝ 1 Ապ­րիլ 2018ին, ­Ռեն­տիի ծայ­րէ ծայր, մար­զա­սէր­նե­րով լե­ցուն գոց մար­զա­դաշ­տին մէջ: Հ.Մ.Ը.Մ.ի...

­Հան­գիստ՝ ըն­կե­րու­հի Ժէր­մէն-Աղաւնի­ Իսպիրեանի

­Նոր ­Տա­րո­ւան ա­ռա­ջին օ­րե­րուն, յու­նա­հա­յու­թիւ­նը կորսն­ցուց իր ար­ժա­նա­ւոր դէմ­քե­րէն ըն­կե­րու­հի Ժէր­մէն-Ա­ղաւ­նի­ Իս­պի­րեա­նը։ ­Հայ ­Յե­ղա­փո­խա­կան ­Դաշ­նակ­ցու­թեան ­Յու­նաս­տա­նի հա­ւա­տա­ւոր ան­դամ­նե­րէն էր ըն­կե­րու­հի ­Ժէր­մէն, որ թէ՛ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի եւ...

Fm 100.6 հայկական ռատիոժամ

Եր­կու­շաբ­թի՝ 14 ­Մա­յիս 2018ի կէ­սօ­րէ ետք ժա­մը 3էն 4, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան հար­ցազ­րոյց ու­նե­ցաւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի FM 100.6 հայ­կա­կան ռա­տիո­ժա­մէն,...

Ար­ցա­խի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րի ե­լոյ­թը Ա­թէն­քի մէջ

«­Մեր հե­րո­սա­կան Ար­ցա­խը» խո­րագ­րով հա­մա­գու­մար եւ քա­ղա­քա­կան շփում­ներ Յու­նաս­տա­նի մէջ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բին կող­մէ եր­կօ­րեայ հա­մա­գու­մար մը կազ­մա­կեր­պո­ւե­ցաւ Ա­թէն­քի մէջ 13-15 ­Մարտ 2017ին։ Ա­ռա­ջին ե­լոյ­թը՝...

Շնորհակալական նամակներ

2016ի Ապ­րի­լին, Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ Ար­ցա­խի վրայ ծա­ւա­լած քա­ռօ­րեայ պա­տե­րազ­մէն ետք, միա­նա­լով Ար­ցա­խի օ­ժան­դա­կու­թեան հա­մա­հայ­կա­կան ար­շա­ւին, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէն յա­ռա­ջա­ցուց Ար­ցա­խի Օ­ժան­դա­կու­թեան ­Ֆոն­տի ­Յանձ­նա­խումբ՝...

Սուրբ Պատարագ Ֆիքսի Ս. Կարապետ եկեղեցւոյ մէջ

Նախագահութեամբ Յունաստանի հայոց թեմի առաջնորդ՝ Գեղամ Արք. Խաչերեանի եւ ներկայութեամբ թեմիս Ազգային Վարչութեան ներկայացուցիչ տոքթ. Ստեփան Փափազեանի, ինչպէս նաեւ Ատտիկէի շրջանի հոգեւոր հովիւներուն, Հոգաբարձութեան...
- Advertisement -