Այցելութիւն

­­Ե­րեք­շաբ­թի՝ 16 ­­Յու­նո­ւար 2018ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 12։30ին, շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վի­ւի գրա­սե­նեա­կէն ներս, ­­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­­Մա­լա­քեան-­­Գաս­պա­րեան ­­Ծաղ­կոց» շա­բա­թօ­րեայ դպրո­ցի տնօ­րէ­նու­հի տիկ. ­­Զա­պէլ ­­Գալ­ֆա­յեան այ­ցե­լու­թիւն տո­ւաւ Ս­տե­փա­նոս...

Երեսփոխան Ֆորցաքիս այցելեց Սրբազանին

Ե­րեք­շաբ­թի՝ 23 ­Յու­նո­ւար 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան, Ա­թէն­քի ­Քա­փո­տիսթ­րիա­քօ հա­մալ­սա­րա­նի նախ­կին նա­խա­գահ եւ ներ­կա­յիս հա­մայն ­Յու­նաս­տա­նի «­Նէա ­Տի­մոք­րա­թիա» կու­սակ­ցու­թեան ե­րես­փո­խան ­Թէո­տո­րոս ­Ֆոր­ցա­քիս այ­ցե­լու­թիւն տո­ւաւ ­Յու­Նաս­տա­նի հա­յոց...

«­Սի­րոյ ­Սե­ղան»

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 24 ­Յու­նո­ւար 2018ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 3ին, հիւ­րըն­կա­լու­թեամբ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տուա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Տիկ­նանց ­Միու­թեան, ե­կե­ղեց­ւոյս կից գտնո­ւող «­Հա­յաս­տան» սրա­հէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ «­Սի­րոյ ­Սե­ղան»...

Սէրրէսի մէջ՝ ժամերգութիւն եւ գաթայի կտրում

­Շա­բաթ՝ 27 ­Յու­նո­ւար 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6։30ին, հրա­ւէ­րո­վը՝ ­Սէր­րէ­սի ­Թա­ղա­կան ­Խոր­հուր­դին, «Ս. ­Սար­գիս»ի տօ­նին ա­ռի­թով, ­Սէր­րէ­սի «Ս. ­Սար­գիս» մկրտո­ւած Ս. ­Սե­ղա­նին առ­ջեւ տե­ղի ու­նե­ցաւ...

Մայրերու տօնը Գոմոթինիի մէջ

­Հայ Գ­թու­թեան Խա­չի Գո­մո­թի­նիի «Է­րե­բու­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի վարչու­թիւ­նը, Կի­րա­կի՝ 20 Մա­յիս 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7:30ին, ազ­գա­յին սրա­հին մէջ կազ­մա­կեր­պեց Մայ­րե­րու տօ­նը։ Ներ­կայ էին հո­գե­ւոր հո­վիւ...

Հայկական մասնակցութիւն

Եր­կու­շաբ­թի՝ 1 ­Յու­նո­ւար 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։00ին, ­Նոր ­Տա­րո­ւան ա­ռա­ջին օ­րը, հրա­ւէ­րո­վը՝ ­Մա­կե­դո­նիոյ նա­հան­գա­պետ պրն. Ա­բոս­թո­լոս ­Ծի­ծի­քոս­թա­սի եւ փոխ-նա­հան­գա­պետ տիկ. ­Փա­րաս­քէ­վի ­Փա­թու­լի­տու­յի, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս....

Տեառնընդառաջը նշուեցաւ Թեսաղոնիկէի մէջ

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 14 ­Փետ­րո­ւար 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­Տեառ­նըն­դա­ռա­ջի նա­խա­տօ­նա­կի ե­կե­ղե­ցա­կան հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը, նա­խա­գա­հու­թեամբ՝ շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս Վրդ....

Հ.Գ.Խ.ի «Անի» մասնաճիւղի ընդհանուր ժողով

Կի­րա­կի՝ 28 ­Յու­նո­ւար 2018ի Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գէն ան­մի­ջա­պէս ետք, ե­կե­ղեց­ւոյ կից գտնո­ւող «­Տէր-­Զա­քա­րեան» սրա­հէն ներս գու­մա­րո­ւե­ցաւ Հ.Գ.Խ.ի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի ան­դա­մա­կան ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վը։...

Գաթայի կտրումը Գոմոթինիի մէջ

­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չի ­Գո­մո­թի­նիի «Է­րե­բու­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը, ­Կի­րա­կի 4 ­Փետ­րո­ւար 2018-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6:30ին, կազ­մա­կեր­պեց տա­րե­կան ­գա­թա­յի կտրու­մը ազ­գա­յին սրա­հէն ներս։ ­Ներ­կայ էին հո­գե­ւոր...

Արցախի ազատագրական շարժումի 30ամեակին նուիրուած շաբաթ

Ար­ցա­խի ա­զա­տագ­րա­կան շար­ժու­մի 30ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած շա­բաթ Ա­թէնք եւ ­­Թե­սա­ղո­նի­կէ ­­Յի­շե­լով 1988ի ­­Փետ­րո­ւա­րին սկիզբ ա­ռած հան­րա­հա­ւաք­նե­րը եւ ժո­ղովր­դա­յին ար­դար պոռթ­կու­մը, որ հա­մայն հա­յու­թիւ­նը հա­մախմ­բեց՝ այ­սօր ար­դէն հաս­տա­տո­ւած՝ Ար­ցա­խի...
- Advertisement -