Առաջնորդ Սրբազան Հօր անդրանիկ այցելութիւնը՝ Թեսաղոնիկէ

Շաբաթ՝ 18 Նոյեմբեր 2017ի կէսօրուան ժամը 12։30էն սկսեալ, Յունաստանի հայոց թեմի առաջնորդ Գեղամ Արք. Խաչերեան, Հ.Հ. լիազօր եւ արտակարգ դեսպան պրն. Ֆաթէյ Չարչօղլեան, Յունաստանի Ազգային Վարչութեան...

«Ա­րի ­­Տուն» ծրա­գի­րը՝ մի հզօր կա­մուրջ

Ես՝ ­­Գուր­գէն ­­Ռա­ֆա­յէ­լեանս, ապ­րում եմ ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Գո­մո­թի­նի քա­ղա­քում, սո­վո­րում եմ հայ­կա­կան ե­կե­ղե­ցուն կից՝ մէ­կօ­րեայ հայ­կա­կան վար­ժա­րա­նում։ Այս տա­րի ինձ բախտ վի­ճա­կո­ւեց մաս­նակ­ցե­լու Հ.Հ. սփիւռ­քի...

«The Promise» ժա­պա­ւէ­նը

Հոկտեմբեր 2017ին, Յունաստանի տարածքին, շրջանառութեան մէջ պիտի դրուի «The Promise» ժապաւէնը: Այս ուղղութեամբ՝ Հայ Դատի Յանձնախումբը, նկատի ունենալով հակազդեցութիւնները, որոնք ստեղծուեցան ուրիշ երկիրներու մէջ,...

Այցելութիւն Առաջնորդ Սրբազանին

Ուր­բաթ՝ 22 ­Փետ­րո­ւար 2018ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 12ին, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան, Ա­թէն­քի ազ­գա­յին ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նէն ներս, ըն­դու­նեց այ­ցե­լու­թիւ­նը ­Քա­լա­մա­թա­յի նո­րա­կազմ հայ­կա­կան գա­ղու­թի...

Ս. ՅԱԿՈԲԻ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ ԳՈՄՈԹԻՆԻԻ ՄԷՋ

Կիրակի՝ 10 Դեկտեմբեր 2017ին, Գոմոթինիի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ Թաղային Խորհուրդի կազմակերպութեամբ նշուեցաւ Ս. Յակոբի տօնակատարութիւնը։ Ուրբաթ՝ 8 Դեկտեմբերի առաւօտեան ժամը 8։30ին, եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ...

Ս. Ստեփանոսի տօնը՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

Կի­րա­կի՝ 24 ­Դեկ­տեմ­բեր 2017ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ, նո­ւի­րո­ւած՝ Ս. Ս­տե­փա­նոս ­Նա­խա­սար­կա­ւա­գին եւ Ա­ռա­ջին ­Մար­տի­րո­սին։...

Ուխտաւորներ կը մասնակցին Գոմոթինիի եկեղեցւոյ հիմնադրութեան տօնախմբութեանց

Կազմակերպութեամբ Գոմոթինիի «Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ» եկեղեցւոյ Թաղական Խորհուրդին, Շաբաթ՝ 9 եւ Կիրակի՝ 10 Դեկտեմբեր 2017ին, նախագահութեամբ թեմի բարեջան առաջնորդ Գեղամ Արք. Խաչերեանի, Գոմոթինիի մէջ...

Հոգեհանգստեան յատուկ պաշտօն՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

Կիրակի՝ 3 Դեկտեմբեր 2017ի առաւօտեան ժամը 10։30ին, Թեսաղոնիկէի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ մատուցուեցաւ Ս. եւ Անմահ Պատարագ՝ շրջանի հոգեւոր հովիւ՝ Ստեփանոս Վրդ. Փաշայեանի կողմէ։...

Հ. Գթ. Խաչի «Արաքս» մասնաճիւղի ձեռնարկը Քսանթիի մէջ

Հ. Գթ. Խաչի «Արաքս» մասնաճիւղի վարչութիւնը, Կիրակի՝ 3 Դեկտեմբեր 2017ին, կազմակերպեց ձեռնարկ մը՝ ազգապատկան սրահէն ներս, հրաւիրած ըլլալով Հ. Գթ. Խաչի Շրջանային Վարչութեան անդամուհի...

Բուն Բարեկենդանի տօնահանդէս

Կի­րա­կի՝ 11 Փետ­րո­ւար 2018ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5:30ին, «Ս. Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ սրա­հէն ներս ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով տե­ղի ու­նե­ցաւ Բուն Բա­րի­կեն­դա­նի տօ­նա­հան­դէս: Բուն Բա­րի­կեն­դա­նը, որ­պէս ե­կե­ղե­ցա­կան օ­րա­ցոյ­ցի...
- Advertisement -