Հայոց Ցեղասպանութեան նուիրուած յուշարձան՝ Քալամաթայի մէջ

Քալամաթայի քաղաքապետական խորհուրդը իր նիստի ընթացքին որոշեց Հայոց Ցեղասպանութեան նուիրուած յուշարձան մը կանգնեցնել իր քաղաքին մէջ: Քալամաթայի քաղաքապետ պրն. Փանաեոթիս Նիքաս՝ քաղաքի հայ համայնքի ներկայացուցիչներու...

Այցելութիւն՝ Թեսաղոնիկէի «Ս. Աստուածածին» եկեղեցի

­Թե­սա­ղո­նի­կէ ի­րենց կե­ցու­թեան շրջա­նին, 2, 3 եւ 5 ­Դեկ­տեմ­բեր 2017ին, «MOPAK» ըն­կե­րու­թեան գլխա­ւոր տնօ­րէն, հրա­տա­րա­կիչ, «Տ­պա­րան» հրա­տա­րակ­չու­թեան հիմ­նա­դիր տնօ­րէն պրն. Ար­մէն ­Յով­հան­նի­սեան եւ մշա­կու­թա­բա­նու­թեան...

Ս.Դ.Հ.Կ. Վարիչ Մարմինը այցելեց Առաջնորդ Սրբազանին

Ուր­բաթ՝ 22 ­Փետ­րո­ւար 2018ի կ­.ա. ժա­մը 11ին, Ս.Դ.Հնչա­կեան ­Կու­սակ­ցու­թեան ­Յու­նաս­տա­նի ­Վա­րիչ ­Մար­մի­նը այ­ցե­լեց ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեա­նին, Ա­թէն­քի ազ­գա­յին ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նէն ներս։ ­Վա­րիչ...

Մասնակցութիւն՝ Ա­. ­Հա­մաշ­խար­հա­յին Պա­տե­րազ­մի զինադադարի հա­մա­ձայ­նագ­րի յի­շա­տա­կու­մին

Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ­Կեդ­րո­նա­կան ­Մա­կե­դո­նիոյ նա­հան­գա­պե­տա­րա­նին եւ հրա­ւէ­րո­վը ­Կեդ­րո­նա­կան ­Մա­կե­դո­նիոյ Շր­ջա­նի նա­հան­գա­պետ՝ պրն. Ա­բոս­թո­լոս ­Ծի­ծի­քոս­թա­սի եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի փոխ-նա­հան­գա­պե­տու­հի՝ տիկ. ­Փա­րաս­քէ­վի ­Փա­թու­լի­տու­ի, ­Կի­րա­կի՝ 11 ­Նո­յեմ­բեր 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան...

Ժողովրդային բողոքի ցոյց դէպի Աթէնքի թրքական դեսպանատուն

Հայոց Ցեղասպանութեան 104ամեակ Ժողովրդային բողոքի ցոյց դէպի Աթէնքի թրքական դեսպանատուն Կազմակերպութեամբ՝ Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Երիտասարդական Միութեան Չորեքշաբթի՝ 24 Ապրիլ 2019 Հաւաքավայր՝ Սինտաղմայի հրապարակ (Հ.Յ.Դ. Երիտասարդական Միութեան տեղեկատուական տաղաւարին առջեւ) երեկոյեան ժամը 18:30ին Նէա...

«Պատմութեան համար»

Ս­տո­րեւ՝ լոյս կ­՚ըն­ծա­յենք «Ա­զատ Օր» օ­րա­թեր­թի 1968ի մա­յի­սեան թի­ւե­րուն մէջ հրա­տա­րա­կո­ւած՝ «­Պատ­մու­թեան հա­մար» սիւ­նա­կին ներ­քեւ՝ «­Մա­յիս 28ի հան­դի­սու­թիւն­նե­րը Ա­թէն­քի եւ ա­րո­ւար­ձան­նե­րուն մէջ՝ 1924էն մին­չեւ...

Գեղամ Արք. Խաչերեան այցելեց Տիտիմոթիքոյի Տ. Տամասքինոս Մետրապոլիտին

Շաբաթ` 30 Սեպտեմբեր 2017ի առաւօտեան ժամը 11։30ին, Յունահայոց թեմակալ առաջնորդ Գեղամ Արք. Խաչերեան, ընկերակցութեամբ արեւելեան Մակեդոնիոյ ու Թրակիոյ հոգեւոր հովիւ Պարէտ Քհնյ. Խաչերեանի, Տիտիմոթիքօ-Օրէսթիատայի...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութիւնը այցելեց ազգային առաջնորդարան

­Կի­րա­կի՝ 12 ­Մա­յիս 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թիւ­նը այ­ցե­լեց ­Յու­նաս­տա­նի ­հա­յոց թե­մի ազ­գա­յին ա­ռաջ­նոր­դա­րան։ ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թեան ըն­դու­նե­ցին Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զա­նը՝ ­­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան եւ Ազ­գա­յին...

«Ճէնազեան» միջնակարգ վարժարան 2016-2017

Այն­քան հեշտ ու դիւ­րին է, երբ մեր կեան­քի ճամ­բան կ­՚ընտ­րենք ու­ղիղն ու հար­թը: ­Խի­զախ ու հա­մար­ձակ անձն է միայն, որ պի­տի մտա­ծէ, յա­նուն վա­ղո­ւան,...

«Վերջին բնակիչը» ժապաւէնի ցուցադրութիւններ

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ եւ ­Յու­նաս­տա­նի մօտ Հ.Հ. դես­պա­նու­թեան գոր­ծակ­ցու­թեամբ՝ Ա­թէն­քի եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ տե­ղի ու­նե­ցան «­Վեր­ջին բնա­կի­չը» ժա­պա­ւէ­նի ցու­ցադ­րու­թիւն­ներ, բե­մադ­րիչ ­Ճի­ւան...
- Advertisement -