Արժէքաւոր նուիրատուութիւն մը՝ «Ազատ Օր»ին

«Ա­զատ Օր»ի եր­կա­րա­մեայ վաս­տա­կա­ւոր խմբա­գիր ընկ. ­Յով­սէփ ­Պա­րա­զեա­նի մա­հո­ւան ա­ռի­թով, հան­գու­ցեա­լի ըն­տա­նի­քը ամ­բող­ջու­թեամբ թեր­թիս նո­ւի­րեց ընկ. ­Յով­սէ­փի գրա­դա­րա­նը, որ կը պա­րու­նա­կէ մեծ թի­ւով գիր­քեր...

Դափ­նեպ­սակ­նե­րու զե­տե­ղում

Ա­տի­կէի մարզ­պե­տու­թեան եւ ­Յու­նաս­տա­նի ­Գաղ­թա­կա­նա­կան միու­թիւն­նե­րու կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ­Կի­րա­կի՝ 15 ­Սեպ­տեմ­բեր 2019ին, հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն եւ դափ­նեպ­սակ­նե­րու զե­տե­ղում տե­ղի ու­նե­ցաւ Ա­թէն­քի մէջ, ուր հրա­ւի­րո­ւած էր մաս­նակ­ցե­լու...

Սրբազան հօր այցելութիւնը Մեսոյեասի մետրոպոլիտին

­Յու­նա­հա­յոց Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի դի­ւա­նը կը հա­ղոր­դէ, թէ Ե­րեք­շաբ­թի 17 ­Սեպ­տեմ­բեր 2019ին, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեան, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեա­նի,...

Հայ եւ յոյն ժողովուրդի վերապրումի ու պայքարի ոգիին նուիրուած ձեռնարկ Սիրոսի...

Ա­ղէ­տի նոյն ճա­նա­պար­հէն քա­լած ­Փոքր Ա­սիոյ հա­յե­րու եւ յոյ­նե­րու ող­բեր­գու­թեան անդ­րա­դար­ձող, բայց նաեւ վե­րապ­րած­նե­րու հո­գե­կան ուժն ու վե­րապ­րու­մի կա­րո­ղու­թիւ­նը շեշ­տող ձեռ­նարկ մը տե­ղի ու­նե­ցաւ...

Հանրածանօթ ջութակահար Արա Մալիքեան ելոյթներ պիտի ունենայ Աթէնքի մէջ

­Մի­ջազ­գա­յին համ­բա­ւի տէր, հան­րա­ծա­նօթ ջու­թա­կա­հար Ա­րա ­­Մա­լի­քեա­ն, ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով, ե­լոյ­թներ պի­տի ու­նե­նայ ­­Յու­նաս­տա­նի մէջ, Ուր­բաթ՝ 27 ­եւ ­Շա­բաթ՝ 28 ­Սեպ­տեմ­բեր 2019ին, Ա­թէն­քի «­­Փալ­լաս» հա­մեր­գաս­րա­հէն...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Կեդր. Կոմիտէի ցաւակցագիրը Արամ Ա. կաթողիկոսին

­Շա­բաթ՝ 14 ­Սեպ­տեմ­բեր 2019ին, ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ կա­թո­ղի­կո­սու­թիւ­նը հպա­րա­կեց հա­ղոր­դագ­րու­թիւն մը, ո­րով Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. կա­թո­ղի­կոս կը գու­ժէր ­Տի­րա­մայր ­Լու­սին ­Քէ­շի­շեա­նի (ծնեալ ­Գոֆ­թի­կեան, 1928,...

Հ.Կ.Խաչի ազգային վարժարաններու վերամուտի արարողութիւններ

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 11 ­Սեպ­տեմ­բեր 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Յու­նաս­տա­նի ամ­բողջ տա­րած­քին տե­ղի ու­նե­ցան վար­ժա­րան­նե­րու վե­րա­մու­տի ա­րա­րո­ղու­թիւն­ներ։ Այս­պէս, Հ.Կ.­Խա­չի «Ա. եւ Ժ. ­Ճէ­նա­զեան», «­Զա­ւա­րեան», «Լ. Եւ Ս. ­Յա­կո­բեան»,...

Արամ եւ Վիրճինիա Քերովբեաններուն հետ

«Ար­մե­նի­քա» պար­բե­րա­թեր­թի դա­սա­խօ­սա­կան ե­րե­կո­նե­րու շրջա­գի­ծէն ներս, ­Կի­րա­կի՝ 8 ­Սեպ­տեմ­բեր 2019ի ե­րե­կո­յեան, ­Գա­րէա­յի «Ա­զա­տա­մարտ» ա­կում­բին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ փաս­տագ­րա­կան ժա­պա­ւէ­նի ցու­ցադ­րու­թիւն եւ զրոյց։ ­Ժա­պա­ւէ­նը յե­նո­ւած է...

Շնորհաւոր Վերամուտ

«­Միայն մէկ գիր, մես­րո­պեան գիր եւ մենք դար­ձանք լոյ­սի եր­կիր» Գէորգ Է­մին Այ­սօր, ­Յու­նաս­տա­նի մէջ մաս­նա­ւո­րա­բար եւ տա­րո­ւան այս ե­ղա­նա­կին աշ­խար­հի բո­լոր եր­կիր­նե­րուն մէջ ընդ­հան­րա­պէս, դպրոց­նե­րը...

Հայկական պարախումբերու վարպետաց դասեր

Բարձր հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ եւ ներ­կա­յու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեա­նի, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ «­Հա­մազ­գա­յին» ­Հայ կրթա­կան եւ մշա­կու­թա­յին միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան եւ...
- Advertisement -