Տխրունի — Օննիկ Շանկայեան

ՅՈՎՍԷՓ ՊԱՐԱԶԵԱՆ Այ­սօր կը խո­նար­հինք անձ­նա­ւո­րու­թեան մը յիշատակին առ­ջեւ, որ իր չա­փա­ւոր տրա­մա­բա­նու­թեամբ, ազ­գա­յին ան­կեղծ ու ի­րա­կան հայ­րե­նա­սի­րու­թեամբ, գա­ղու­թա­յին վե­րել­քի գործ­նա­կան մղում­նե­րով, ա­մէն տե­սա­կի հաշ­տու­թեան...

Ընկ. Օն­նիկ ­Շան­կա­յեա­նի յի­շա­տա­կին

­Շա­բաթ՝ 26 ­Յու­նո­ւա­րին, իր աչ­քե­րը փա­կեց յու­նա­հայ գա­ղու­թի հա­ւա­տա­ւոր սպա­սար­կու­նե­րէն ընկ. Օն­նիկ ­Շան­կա­յեան։ ­Հան­գու­ցեա­լը ծնած էր 1937ին, ­Գո­քի­նիոյ մէջ, եւ փոքր տարիքէն իր ամ­բողջ կեան­քը...

Ս. Պատարագ եւ գաթայի կտրում՝ Գալամաթայի մէջ

­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի Կ­րօ­նա­կան ժո­ղո­վի եւ Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան տնօ­րին­ման հա­մա­ձայն՝ ­Գա­լա­մա­թա­յի «Ս. ­Նի­կո­ղա­յոս» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ հեր­թա­կան ձե­ւով կը կա­տա­րո­ւի Ս. ­Պա­տա­րագ։ ­Շա­բաթ՝ 26 ­Յու­նո­ւար 2019ին,...

Թեսաղոնիկէի Տիկնաց Միութիւնը կտրեց իր գաթան

Հինգ­շաբ­թի՝ 17 ­Յու­նո­ւար 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11էն սկսեալ, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Տիկ­նաց ­Միու­թեան ան­դա­մու­հի­նե­րը, ի­րենց ­Նոր ­Տա­րո­ւան ա­ռա­ջին հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Հա­յաս­տան» սրա­հի...

Հ.Կ.Խաչի «Նայիրի» մասնաճիւղը կտրեց ամանորի գաթան

Հ.Կ.­Խա­չի Ֆա­լի­րո­յի «­Նա­յի­րի» մաս­նա­ճիւ­ղին վար­չու­թիւ­նը Չո­րեք­շաբ­թի՝ 23 Յու­նո­ւար 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան, «­Բո­սի­տոն» հիւ­րա­նո­ցին մէջ, կազ­մա­կեր­պեց նա­խա­ճա­շի հա­ւա­քոյթ, ո­րու ըն­թաց­քին կտրեց մաս­նա­ճիւ­ղի ա­ւան­դա­կան Ա­մա­նո­րի գա­թան։ Ներ­կայ...

Հ. Կ. Խա­չի Գա­րէա-­Կե­սա­րիա­նիի «Աղ­թա­մար» մաս­նա­ճիւ­ղին գա­թա­յի կտրու­մը

­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի ­Գա­րէա-­Կե­սա­րիա­նիի «Աղ­թա­մար» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կազ­մա­կեր­պեց ան­դա­մա­կան ժո­ղով եւ կտրեց Ա­մա­նո­րի գա­թան, Եր­կու­շաբ­թի՝ 14 ­Յու­նո­ւար 2019ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6ին, ­Գա­րէա­յի «Ա­զա­տա­մարտ» ա­կում­բին...

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ՊԱՏԳԱՄԻ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ

­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան ­Գա­հա­կալ՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կոս, 2019 տա­րին հռչա­կած է «ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ՏԱՐԻ»։ ­Թե­միս ­բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ՝ ­գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Ս. Արք. ­Խա­չե­րեա­նի...

Հայոց Ցեղասպանութեան նուիրուած յուշարձան՝ Քալամաթայի մէջ

Քալամաթայի քաղաքապետական խորհուրդը իր նիստի ընթացքին որոշեց Հայոց Ցեղասպանութեան նուիրուած յուշարձան մը կանգնեցնել իր քաղաքին մէջ: Քալամաթայի քաղաքապետ պրն. Փանաեոթիս Նիքաս՝ քաղաքի հայ համայնքի ներկայացուցիչներու...

Հ. Կ. Խա­չի Ֆիք­սի «­Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղին գա­թա­յի կտրու­մը

Հայ Կա­պոյտ Խա­չի Ֆիք­սի «­Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղին վար­չու­թիւ­նը Եր­կու­շաբ­թի՝ 21 Յու­նո­ւար 2019ի ե­րե­կո­յեան ժա­մե­րուն, Ֆիք­սի «Ա­րամ Մա­նու­կեան» ա­կում­բի «Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հէն ներս, կազ­մա­կեր­պեց իր ա­ռա­ջին ան­դա­մա­կան...

Ար­ձա­գանգ` ­Գո­քի­նիոյ հայ կեան­քէն (նկարներ)

Ար­ձա­գանգ` ­Գո­քի­նիոյ հայ կեան­քէն Ա­մա­նո­րեայ եւ Ս. Ծնն­դեան տօ­նե­րուն առ­թիւ, այս տա­րի եւս եր­գե­ցիկ խում­բե­րը ա­ւե­տե­ցին Ծ­նուն­դը մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն։ Այս­պէս, Հ.Կ.­Խա­չի, «­Հա­մազ­գա­յին»ի, Հ.Մ.Ը.­Մի եւ Հ.Յ.Դ....
- Advertisement -