Տօն Սուրբ Աս­տո­ւա­ծած­նի

Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեա­նի, 11-12 Օ­գոս­տոս 2018ին, Ք­սան­թիի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, կա­տա­րո­ւե­ցաւ վե­րա­փո­խումն Ս. Աս­տո­ւա­ծած­նի։ ­Շա­բաթ՝ 11 Օ­գոս­տո­սին, ե­կե­ղեց­ւոյ շրջա­փա­կին...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Պատանեկան Միութեան 38րդ բանակումը (նկարներ)

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Պա­տա­նե­կան ­Միու­թեան 10օ­րեայ բա­նա­կու­մը՝ 17 Օ­գոս­տո­սէն մին­չեւ 27 Օ­գոս­տոս, ­Քա­լա­մո­սի նոր բա­նա­կա­վայ­րին մէջ, ա­ւար­տե­ցաւ Եր­կու­շաբ­թի՝ 27 Օ­գոս­տո­սի ա­ռա­ւօ­տեան, երբ տղաքն ու վա­րիչ­նե­րը...

Հրապարակային երեկոյ

Հրապարակային երեկոյ նուիրուած՝ Արցախի ազատագրական պայքարի 30ամեակին եւ Արցախի անկախութեան հռչակագրի 27ամեակին Մասնակցութեամբ՝ Հ.Յ.Դ. Հայ Դատի Յանձնախումբին կողմէ ամէն տարի Յունաստան հիւրընկալուող՝ Արցախէն ժամանած տաղանդաւոր պատանիներուն: Տեղի պիտի...

Պատանեկան Միութեան 38րդ տասնօրեայ բանակումը

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Պա­տա­նե­կան ­Միու­թեան տաս­նօ­րեայ ա­մառ­նա­յին բա­նա­կու­մը, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ 17 Օ­գոս­տո­սէն մին­չեւ 27 Օ­գոս­տոս 2018, ­Քա­լա­մո­սի նոր բա­նա­կա­վայ­րէն ներս, այ­սօր վերջ գտաւ խան­դա­վա­ռու­թեան...

­Գոյժ

Յու­նաս­տա­նի Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին Միու­թեան ողջ ըն­տա­նի­քը խո­րա­պէս կը գու­ժէ ընկ. Խա­րա Քէօ­սէ­յեա­նի վա­ղա­հաս մա­հը՝ եր­կա­րա­տե­ւ ո­ւ ա­նո­ղոք ­հի­ւան­դու­թեան ­պատ­ճա­ռով, եւ­ կը ­խո­նար­հի...

«Համազգային»ի պարախումբներու ելոյթները

Ըն­դա­ռա­ջե­լով հրա­ւէր­նե­րու՝ ­Յու­նաս­տա­նի «­Հա­մազ­գա­յին»ի «­Նա­յի­րի» եւ «­Նա­նոր» պա­րա­խումբ­նե­րը հայ մշա­կոյ­թը ներ­կա­յա­ցու­ցին հա­մայն­քա­յին կեան­քէն, ինչ­պէս նաեւ Ա­թէն­քի եւ յա­րա­կից շրջան­նե­րէ ներս: ­Հայ­կա­կան ու ժո­ղովր­դա­կան, ա­ւան­դա­կան,...

Շնորհակալական նամակներ

Ան­ցեալ շաբ­թո­ւան ըն­թաց­քին Ատ­տի­կէի մէջ պա­տա­հած ա­հա­ւոր հրդեհ­նե­րու եւ տաս­նեակ ան­մեղ քա­ղա­քա­ցի­նե­րու մա­հո­ւան առիթով՝ յու­նա­հա­յոց առաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան եւ Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը նա­մակ ղրկե­ցին...

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը, ինչ­պէս որ մա­մու­լով յայ­տա­րա­րած էր, ո­րո­շեց մաս­նակ­ցիլ հրդե­հէն տու­ժած քա­ղա­քա­ցի­նե­րուն օգ­նու­թեան հաս­նե­լու նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րուն՝ անհ­րա­ժեշտ ի­րեր եւ ու­տես­տե­ղէն­ներ նո­ւի­րա­բե­րե­լով...

Օգնութեան ձեռք երկարել

Յու­նաս­տա­նի Հայ Կա­պոյտ Խա­չի Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թիւնս խոր կսկի­ծով կը հե­տե­ւի Ա­թէն­քի շրջա­կայ­քը տա­րա­ծո­ւած ա­հար­կու հրդե­հին սփռած մահն ու պատ­ճա­ռած ա­ղէ­տը: Վար­չու­թիւնս ան­մի­ջա­պէս ո­րո­շեց մաս­նակ­ցիլ հրդե­հէն...

Օգնութիւն՝ հրդեհէն տուժածներուն

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թիւ­նը, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 25 ­Յու­լիս 2018ին, դե­ղօ­րայք եւ այլ անհ­րա­ժեշտ ի­րեր նո­ւի­րեց, Ա­մա­րու­շի ΚΕΕΛΠΝΟ հաս­տա­տու­թեան մի­ջո­ցով Ատ­տի­կէի մէջ հրդե­հէն տու­ժած­նե­րուն,...
- Advertisement -