Առաջնորդական Ս. Պատարագ Ս. Աստուածածնի տօնին առիթով Քսանթիի մէջ

­Կի­րա­կի՝ 11 Օ­գոս­տոս 2019ին, Ք­սան­թիի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, Ս. Աս­տո­ւա­ծած­նի վե­րա­փոխ­ման տօ­նին եւ ե­կե­ղեց­ւոյ ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան առ­թիւ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ։ ­Պի­տի...

Տօն Վերափոխման Սուրբ Աստուածածնի

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին, այ­սու կը հա­ղոր­դենք, թէ Կի­րա­կի՝ 18 Օ­գոս­տոս 2019ին Ա­թէն­քի, Գո­քի­նիոյ ու Նէոս Գոզ­մո­սի մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ պի­տի կա­տա­րո­ւի Սուրբ...

Լիզպոնի հինգ տղոց ոգեկոչումը Աթէնքի մէջ

­­Լիզ­պո­նի հինգ տղոց ող­ջա­կիզ­ման 36րդ ­տա­րե­լի­ցին առ­թիւ, ­­Կի­րա­կի՝ 28 ­­Յու­լիս 2019ի ա­ռա­ւօ­տուն, ­­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն, կազ­մա­կեր­պո­ւած Հ.Յ.Դ. ­­Յու­նաս­տա­նի...

Հոգեհանգիստ — Ոգեկոչում

Լիզ­պո­նի հինգ տղոց յի­շա­տա­կին Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ Հ.Յ.Դ. Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան Միու­թեան Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան Կի­րա­կի՝ 28 Յու­լիսի առաւօտեան, Գո­քի­նիոյ «Ս. Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ՝ Սուրբ եւ Ան­մահ Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին: Կը հրաւիրենք բոլոր հայրենակիցները յարգելու համար քա­ջա­րի...

Հայկական պարախումբերու հանդիպում

«Համազգային»ի Յունաստանի Շրջանային Վարչութեան բազմամեայ ատենապետ ընկ. Յովսէփ Պարազեանի յիշատակին Բարձր հովանաւորութեամբ՝ Յունաստանի Հայոց Թեմի Առաջնորդ  ԳԵՐՇ. Տ. ԳԵՂԱՄ Ս. ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆի Գործակցութեամբ՝ Հ. Գթ. Խաչի Մակեդոնիոյ եւ Թրակիոյ Շրջանային...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի 17րդ Միջ-մաս­նա­ճիւ­ղա­յին սկաու­տա­կան բա­նա­կում

Հ.Մ.Ը.Մ.ի 17րդ Միջ-մաս­նա­ճիւ­ղա­յին սկաու­տա­կան բա­նա­կու­մը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Սու­նիո­յի «ՍԷՓ» բա­նա­կա­վայ­րին մէջ, Օ­գոս­տոս 5էն մին­չեւ Օ­գոս­տոս 11, 2019: Բա­նա­կա­վայ­րը իր դռնե­րը պի­տի բա­նայ Շա­բաթ՝ 10...

Թեսաղոնիկէի հայ համայնքը կը մասնակցի բազմալեզուեան տօնակատարութիւններուն

­Թե­սա­ղո­նի­կէի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, 17-19 ­Մա­յիս 2019ին, ե­րեք օ­րե­րու վրայ տա­րա­ծու­թեամբ, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ տե­ղի ու­նե­ցան բազ­մա­լե­զո­ւեան տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րու հան­դի­սու­թիւն­ներ, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ գտնո­ւող տար­բեր հա­մայնք­նե­րու կող­մէ։ Այս...

«Ս­փիւռ­քա­հայ կեան­քեր ինչ­պէս որ տե­սայ» գիր­քին շնոր­հան­դէ­սը

ՍԵԴԱ ՔԻՒՓԵԼԵԱՆ «Շ­նոր­հա­կալ ենք, որ մե­զի բա­ցա­ռիկ ու­րա­խու­թիւ­նը կու տաք, կազ­մա­կեր­պե­լով նման ե­րե­կո­ներ, ուր կը պան­ծա­ցո­ւի հայ եր­գը, հայ գի­րը, հայ գրա­կա­նու­թիւ­նը, հայ գիր­քը...», նման...

Ցաւակցութիւններ՝ Արման Կիրակոսեանի մահուան առթիւ

Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նը կը հա­ղոր­դէ, թէ Չո­րեք­շաբ­թի՝ 10 Յու­լիս 2019ին, Ազ­գա­յին Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ Պօ­ղոս Չո­լա­քեան եւ ան­դամ տոքթ. Ար­թին Վար­դա­նեան այ­ցե­լե­ցին Ա­թէն­քի մէջ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան...

Ա­րո­ւես­տի նկար­նե­րու ա­ճուրդ՝ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ

­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ «­Հա­մազ­գա­յին» ­հայ կր­թա­կան եւ մ­շա­կու­թա­յին միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղին եւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ «Μύρο» ցու­ցա­հան­դէ­սին, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 15 ­Մա­յիս 2019ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8։00-10։00, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ...
- Advertisement -