Սրբոց Թարգմանչաց տօնակատարութիւն

Ի գի­տու­թիւն կը հա­ղոր­դենք մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին, թէ Սր­բոց Թարգ­ման­չաց վար­դա­պե­տաց տօ­նին ա­ռի­թով պի­տի մա­տու­ցո­ւի Ս. Պա­տա­րագ Գո­քի­նիոյ ու Նէոս Գոզ­մո­սի մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս: -...

Հայ Կապոյտ Խաչի եւ Հայ Գթութեան Խաչի պատգամաւորները կը մասնակցին...

Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թիւ­նը 5-12 Հոկ­տեմ­բերին, Գա­նա­տա­յի Մոնթ­րէալ քա­ղա­քին մէջ կը գու­մա­րէ 72րդ Հա­մա­հայ­կա­կան ժո­ղո­վը: 40 պատ­գա­մա­ւոր­ներ եւ 180 ունկն­դիր­ներ ամ­բողջ աշ­խար­հէն հա­մախմ­բո­ւե­ցան մաս­նակ­ցե­լու հա­մար սոյն...

Առաջնորդ Սրբազան հօր եօթնօրեայ այցելութիւնը Թրակիա

Ուր­բաթ` 20 ­Սեպ­տեմ­բեր 2019ի ե­րե­կո­յեան ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեան Ա­թէն­քէն եօթ­նօ­րեայ այ­ցե­լու­թեամբ մը ժա­մա­նեց Թ­րա­կիա։ Ա­լեք­սանտ­րու­պոլ­սոյ օ­դա­կա­յա­նը ան դի­մա­ւո­րո­ւե­ցաւ Ար­տա­ւազդ վրդ....

Հ.Մ.Ը.Մ.ի մարզական եւ սկաուտական մասնաճիւղերու 2019-2020ի գործունէութիւնը

ԳՈՔԻՆԻԱ ­Վո­լէյ ­Պո­լի ա­կա­դե­միա ՏՂԱՆԵՐ Mini (7-10 տա­րե­կան) ­Պա­տա­նի­ներ (14 տա­րե­կա­նէն վար) ­Պա­տա­նի­ներ (17 տա­րե­կա­նէն վար) ­Պա­տա­նի­ներ (18 տա­րե­կա­նէն վար) Ե­րի­տա­սարդ­ներ (20 տա­րե­կա­նէն վար) ԱՂՋԻԿՆԵՐ Mini (7-10 տա­րե­կան) ­Պա­տա­նի­ներ (16 տա­րե­կա­նէն վար) ­Պա­տա­նի­ներ (18 տա­րե­կա­նէն...

Հայաստանի անկախութեան նուիրուած խնճոյք Գարէայի մէջ

­­­Հա­յաս­տա­նի ­­­Հան­րա­պե­տու­թեան վե­րան­կա­խաց­ման 28րդ ­տա­րե­դար­ձին ա­ռի­թով, Ա­թէն­քի «Գ. ­­­Լա­զեան» կո­մի­տէն կազ­մա­կեր­պեց ժո­ղովրդա­յին խնճոյք-խրախ­ճանք, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ ­­­Շա­բաթ՝ 28 ­­­Սեպ­տեմ­բե­րին, ­­­Գա­րէա­յի «Ա­զա­տա­մարտ» ա­կում­բին մէջ։ Ե­րե­կո­յի բա­ցու­մը...

«Համազգային»ի կազմակերպած Ուիքիփետիա ծրագիրը

­Մէկ շաբ­թո­ւան ըն­թաց­քին, ­Հա­յաս­տա­նէն հրա­ւի­րուած Ու­քի­փե­տիա­յի ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի բա­ժի­նի պա­տաս­խա­նա­տու Ազ­նիւ Ս­տե­փա­նեան ծա­նօ­թա­ցուց ծրա­գի­րը եւ լու­սա­բա­նեց ա­նոր հետ ա­ռըն­չո­ւող բո­լոր հար­ցե­րը: Ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նով հա­մա­ցան­ցը հարս­տաց­նելն է այս...

Հ.Կ.­Խա­չի Գարէա-Կեսարիանիի «Աղթամար» մաս­նա­ճիւ­ղի անդամական ժողով

Հ.Կ.­Խա­չի Գարէա-Կեսարիանիի «Աղթամար» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը գումարէ անդամական ժողով, Հինգշաբթի՝ 10 Հոկտեմբեր 2019ին, երեկոյեան ժամը 5:30ին, շրջանի «Ազատամարտ» կեդրոնի սրահէն ներս: Ընկերուհիներ Աննա Գազանճեան եւ...

Նէա Զմիռնիի «Իոնիքէս Եորթէս». Մէկ տարի առանց Շարլ Ազնաւուրին

­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հ.Յ.Դ. ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» կո­մի­տէու­թեան ար­տա­քին քա­րոզ­չա­կան յանձ­նա­խում­բին եւ Հ.Յ.Դ. Ե­րիտ. միու­թեան ­Ֆիք­սի «Դ­րօ» խում­բին, ­Շա­բաթ՝ 14 ­Սեպ­տեմ­բե­րի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 9ին, տե­ղի ու­նե­ցաւ...

Եր­կօ­րեայ պտոյտ

Հ.Կ.­Խա­չի Ա­թէն­քի «­Ծո­վի­նար» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ եր­կօ­րեայ պտոյտ Շա­բաթ՝ 19 եւ Կի­րա­կի՝ 20 Հոկ­տեմ­բեր 2019ին, դէ­պի Նաֆ­փաք­թօ եւ Թ­րի­խո­նի­տա լիճ: Պ­տոյ­տի ըն­թաց­քին պի­տի այ­ցե­լենք...

«Դուն հայերէն կ’ուզե՞ս սորվիլ»

Յունաստանի Համազգայինի Շրջանային Վարչութիւնը հայերէն լեզուի դասընթացքներ կը կազմակերպէ, արեւմտահայերէն լեզուի պաշտպանութեան ու հայախօսութեան զարգացման նպատակով։ Առաջին երկու տարուայ յաջող փորձառութենէն ետք եւ ուսանողներու յաւելեալ...
- Advertisement -