Ժա­պա­ւէ­նի ցու­ցադ­րու­թիւն Գա­րէա­յի մէջ

Կի­րա­կի՝ 26 Յու­նո­ւար 2020ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8:30ին, Գա­րէա­յի «Ա­զա­տա­մարտ» ա­կում­բի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­պեր­պէ ժա­պա­ւէ­նի ցու­ցադ­րու­թիւն: Ե­կէ՛ք բո­լորս միա­սին ըն­կե­րա­յին մթնո­լոր­տի մէջ՝ ճա­շով եւ խմիչ­քով, դի­տենք...

Ամանորեայ գաթայի հաւաքոյթներ Թեսաղոնիկէի մէջ

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 15 ­Յու­նո­ւար 2020ի ե­րե­կո­յեան, «­Հա­մազ­գա­յին» հայ կրթա­կան եւ մշա­կու­թա­յին միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան ան­դամ­նե­րը ի­րենց ­Նոր ­Տա­րո­ւան հեր­թա­կան ժո­ղո­վը գու­մա­րե­ցին ե­կե­ղեց­ւոյ...

«Ս. Յակոբ» եկեղեցւոյ Գաթայի կտրում

Չորեքշաբթի 15 Յունուար 2020ի երեկոյեան ժամը 6ին, Գոքինիոյ Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ Թաղային խորհուրդի ու Տիկնանց մարմնոյ կազմակերպութեամբ կատարուեցաւ նոր տարուան գաթայի կտրումը եկեղեցւոյ սրահին...

Սէրրէսի համայնքի հաւաքոյթ

Կի­րա­կի՝ 12 ­Յու­նո­ւար 2020ի ե­րե­կո­յեան, ­Սէր­րէ­սի հայ հա­մայն­քը, ի­րենց կեդ­րո­նէն ներս, հա­ւա­քաբար դի­մա­ւո­րեց 2020 ­Նոր ­Տա­րին եւ Ս. Ծնն­դեան ու Աս­տո­ւա­ծա­յայտ­նու­թեան զոյգ տօ­նե­րը, սի­րոյ...

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի պատգամի ընթերցում

­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Վե­հա­փառ ­հայ­րա­պետ՝ Ա­րամ Ա ­Կա­թո­ղի­կո­սի 2020 տա­րին հռչա­կած է «Յատուկ խնամքի կարօտ հայորդիներու տարի»: ­Կի­րա­կի՝ 26 ­Յու­նո­ւար 2020ին ­Վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տի պատ­գա­մը պի­տի...

Բժշկական, տեղեկատուական հանդիպում

­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­պեր­պէ բժշկա­կան, տե­ղե­կա­տո­ւա­կան հան­դի­պում մը ­Շա­բաթ՝ 1 ­Փետ­րո­ւար 2020ին, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի զոյգ սրահ­նե­րէն ներս, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին: Սոյն...

Գա­թա­յի հա­ւա­քոյթ

Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ» Ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ Մայր Ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, Կի­րա­կի՝ 26 Յու­նո­ւար, 2020ին, Ս. եւ Անմահ Պա­տա­րա­գէն ան­մի­ջա­պէս ետք, տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Հո­գա­բար­ձու­թեան 2020ի գա­թա­յի...

Ձ­մեռ­նա­յին ե­ռօ­րեայ պտոյտ

Հ. Կ.­ Խա­չի Ֆա­լի­րո­յի «­Նա­յի­րի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ ձմեռնային ե­ռօ­րեայ պտոյտ Եր­կու­շաբ­թի՝ 3 Փետ­րո­ւա­րէն մին­չեւ Չո­րեք­շաբ­թի՝ 5 Փետ­րո­ւար 2020ին: Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու հա­մար հե­ռա­ձայ­նել ըն­կե­րու­հի­ներ՝ Մայ­տա Կիւ­րիւն­լեա­նին...

Ամանորի գաթայի հաւաքոյթ

Հ. Կ. ­Խա­չի ­Ֆիք­սի «­Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը հրա­ւի­րէ իր ան­դա­մու­հի­նե­րը ա­մա­նո­րի գա­թա­յի հա­ւա­քոյ­թի, որ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 22 ­Յու­նո­ւար 2020, ե­րե­կո­յեան ժա­մը...
- Advertisement -