Տարեկան Պազար Հ. Կ. Խաչի Ֆիքսի «Ռուբինա» մասնաճիւղի

Շաբաթ՝ 15 Դեկտեմբեր 2018, երեկոյեան ժամը 5էն սկսեալ, Ֆիքսի «Արամ Մանուկեան» ակումբի «Աւետիքեան» սրահին մէջ

«2018ը. Աթէնք՝ Գիրքի մայրաքաղաք»

«2018ը. Աթէնք՝ Գիրքի մայրաքաղաք» միջոցառումներու ծիրէն ներս՝ Հայ գիրքի նուիրուած ցուցադրութիւն UNESCOի կողմէ հռչակուած «2018ը. Աթէնք՝ Գիրքի միջազգային մայրաքաղաք» միջոցառումներու ծիրէն ներս, Յունաստանի Համազգային Հայ Կրթական եւ...

Հոգեհանգիստ երկրաշարժի զոհերուն 30րդ տարելիցին առիթով

1988ի ­Հա­յաս­տա­նի Ս­պի­տակ քա­ղա­քը եւ շրջա­կայ­քի քա­ղաք­ներն ու գիւ­ղե­րը հա­րո­ւա­ծած ա­ղի­տա­լի երկ­րա­շար­ժի զո­հե­րու 30րդ ­տա­րե­լի­ցին առ­թիւ, Ուր­բաթ՝ 7 ­Դեկ­տեմ­բեր 2018ին, կ­.ա. ժա­մը 11։40ին, Ա­թէն­քի...

Թեսաղոնիկէի «Ս․ Աստուածածին» եկեղեցւոյ 115ամեակ (Նկարներ)

Աւանդութիւն դարձած Թեսաղոնիկէի «Ս․ Աստուածածին» եկեղեցւոյ ուխտի օրը այս տարի առաւել եւս մեծ շուքով տօնուեցաւ։ Թեսաղոնիկէ հաստատուած հայորդիները՝ հետեւելով իրենց ազգային ոգիին ու հոգեւոր...

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ ԶՈ­ՀԵՐՈՒՆ 30ՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑԻՆ ԱՌԻԹՈՎ

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ԵՒ ԾԱՂ­ԿԵՊՍԱԿԻ ԶԵ­ՏԵՂՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ ԶՈ­ՀԵՐՈՒՆ 30ՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑԻՆ ԱՌԻԹՈՎ Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ՝ Հ.Հ. Ար­տա­կարգ եւ Լիա­զօր դես­պան ՖԱՏԷՅ ՉԱՐՉՕՂ­ԼեԱ­Նի Հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ Յու­նա­հայ հա­մայն­քա­պե­տե­րու ԳԵՐԱՇՆՈՐՀ Տ. ԳԵՂԱՄ Ս. ԱՐՔ. ԽԱ­ՉԵ­ՐԵԱՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻՆ ԳԵՐԱՊԱՅԾԱՌ Հ. ՅՈՎՍԷՓ Թ....

«Եկէ՛ք երգենք հայերէն» միջոցառման առիթով

ՆՈՒԱՐԴ ՆՇԱՆԵԱՆ-ՈՒՆԱՆԵԱՆ ­Մի պարզ ­Կի­րա­կի օր էր։ Ա­մէն ­Կի­րա­կո­ւայ նման այդ օրն էլ Ս. ­Պա­տա­րագ մա­տու­ցո­ւեց. Աս­տու­ծոյ դռնե­րը բաց էին բո­լո­րի հա­մար... ­Բայց ա­ւա՜ղ մար­դիկ ա­ւե­լի...

Առաջնորդ Սրբազան Հայրը այցելեց Սէրրէս

Ուր­բաթ, 23 ­Նո­յեմ­բեր 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5։00-ին, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­թե­մի բա­րե­ջան առաջ­նորդ՝ ­­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ­հո­գե­ւոր հո­վիւ՝ Ս­տե­փա­նոս Վրդ. ­Փա­շա­յեա­նի եւ ­Յու­նաս­տա­նի...

Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հայ­րը այ­ցե­լեց ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ­դպրո­ցը

­Շա­բաթ՝ 24 ­Նո­յեմ­բեր 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11էն սկսեալ, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի Ազգ. ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ պրն....

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի 82րդ Շրջանային Ժողովի Դիւանի Յայտարարութիւնը

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի 82րդ Շր­ջա­նա­յին ժո­ղո­վը գու­մա­րո­ւե­ցաւ ­Շա­բաթ 1 եւ ­Կի­րա­կի 2 ­Դեկ­տեմ­բեր 2018ին, Ա­թէն­քի մէջ: ­Ժո­ղո­վը, հա­մա­պար­փակ քննու­թեան են­թար­կե­լէ ետք կու­սակ­ցա­կան եւ կազ­մա­կեր­պա­կան հար­ցե­րը,...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Հայ Դատի Յանձնախումբի հանդիպում տիկին Մարիա Քոլիա Ցարուխասի հետ

­Յու­նաս­տա­նի ազ­գա­յին ­պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թե­նէն ներս, ­Հինգ­շաբ­թի՝ 29 ­Նո­յեմ­բեր 2018ին, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բը ներ­կա­յաց­նող ե­ռան­դամ պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն մը հան­դի­պում ու­նե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի ազ­գա­յին ­պաշտ­պա­նու­թեան փոխ...
- Advertisement -

Վերջին գրառումներ