Հայոց Ցեղասպանութեան Սուրբ Նահատակներու Ոգեկոչման Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ

Հայոց Ցեղասպանութեան Սուրբ Նահատակներու Ոգեկոչման Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ պիտի մատուցուի, Աթէնքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ Մայր...

Real news & «Το ΒΗΜΑ της Κυριακής»

Հայոց Ցեղասպանութեան նուիրուած՝ յատուկ անդրադարձ մը պիտի կատարէ Real news թերթը, Կիրակի՝ 22 Ապրիլին հրատարակուելիք իր թիւին մէջ: Կի­րա­կի՝ 22 Ապ­րիլ 2018ի «Το ΒΗΜΑ της Κυριακής» թեր­թի թի­ւին մէջ լոյս պի­տի տես­նէ ­Հ.­Հ. ­Յու­նաս­տա­նի մէջ դես­պան՝ պրն. ­Ֆա­դէյ ­Չար­չօղ­լեա­նի հար­ցազ­րոյ­ցը։

Հայ Կապոյտ Խաչի արիւնատուութեան առաջին փուլը

­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ո­գե­կո­չա­կան ձեռ­նարկ­նե­րու ծի­րէն ներս, ­Կի­րա­կի՝ 15 Ապ­րիլ 2018ին ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10-2, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ. Կ. ­­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­­Վար­չու­թեան...

Գար­նա­նա­յին ­միօ­րեայ պտոյտ

Նէոս ­Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի Ս. ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ ­Տիկ­նանց ­Մար­մի­նը, ­գար­նա­նա­յին ­միօ­րեայ պտոյտ մը կը կազ­մա­կեր­պէ դէ­պի «­Գա­լա­մա­թա»ի քա­ղաքն ու ծո­վա­փը ­Հինգ­շաբ­թի՝ 10 ­Մա­յիս 2018ին: ­Մաս­նակ­ցող­նե­րը ա­ռիթ պի­տի...

Գիր­քի ներ­կա­յա­ցում

«­Կը խոս­տա­նամ չմոռ­նալ» Յու­նաս­տա­նի «Հա­մազ­գա­յի­ն»ի Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թիւ­նը, «Փ­սի­խոեոս» հրա­տա­րակ­չա­տան եւ «Իանոս» գրավաճառատան ­գոր­ծակ­ցու­թեամբ կը ներ­կա­յացնեն տաս­նեակ գիր­քե­րու հե­ղի­նակ Եոր­ղոս Փո­լի­րա­քի­սի՝ «Υπόσχομαι να μην ξεχάσω» պա­տմա­վէ­պը...

Յայ­տա­րա­րու­թիւն

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թիւ­նը շա­րու­նա­կե­լով նախորդ Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թեան աշ­խա­տան­քը մեր միու­թեան մնա­յուն գրա­սե­նեա­կի եւ թան­գա­րա­նի ամ­բող­ջա­ց­ման նպա­տա­կով, լիա­զօ­րագ­րած է եղ­բայր­ներ Յա­կոբ Ե­դի­մեանը եւ Հայ­կազ Տէօք­մէ­ճեանը,...

Արիւնատուութիւն Քսանթիի մէջ

­Արիւնատուութիւն Քսանթիի մէջ Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ո­գե­կոչ­ման ձեռ­նարկ­նե­րու ծի­րէն ներս ­ Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ Հ. Գթ. ­Խա­չի Քսանթիի «Արաքս» մասնաճիւղի ­Վար­չու­թեան Երեքշաբթի՝ 24 Ապրիլ 2018ին երեկոյեան ժամը 5-8 Քսանթիի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ սրահին մէջ...

Ուխտագնացութիւն — պտոյտ դէ­պի Թինոս կղզին

Հայ Կա­պոյտ Խա­չի Ֆիք­սի «Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը յա­ռա­ջի­կայ 16 եւ 17 Մա­յի­սին կը կազ­մա­կեր­պէ ուխ­տագ­նա­ցու­թիւն-պտոյտ մը դէ­պի Թի­նոս կղզին։ Պ­տոյ­տը կը նե­րա­ռէ -Եր­թու­դարձ -­Պան­դոկ՝ նա­խա­ճա­շով -Պ­տոյտ­ներ՝ կղզիին տե­սար­ժան...

103րդ տարելիցի ձեռնարկներու շարք Թեսաղոնիկէի մէջ

Շաբաթ՝ 21 Ապրիլէն մինչեւ Չորեքշաբթի՝ 25 Ապրիլ (ժամը 10։00 - 22։00) Քարոզչական տաղաւարի գործունէութիւն Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Երիտասարդական Միութեան Թեսաղոնիկէի «Սողոմոն Թեհլիրեան» խումբի կազմակերպութեամբ՝ քարոզչական տաղաւար պիտի...

103րդ տարելիցի ձեռնարկներու շարք Աթէնքի մէջ

Հայոց Ցեղասպանութեան 103ամեակ Հայաստանի Անկախութեան Հռչակման 100ամեակ Հրաւէր համայն հայութեան Կեդրոնական Քաղաքական ձեռնարկ Կիրակի՝ 22 Ապրիլ 2018 առաւօտեան ժամը 11։00ին Աթէնքի «Բալլաս» թատերասրահ (Վուքուրեսթիու 5, մեթրօ Սինտաղմա) Կը նախագահէ ընկ.Արթօ Շեմմաս Ողջոյնի...
- Advertisement -