114 նորագիրներ համալրեցին Դաշնակցութեան շարքերը

2 սեպտեմբերին «Եռաբլուր» զինուորական պանթէոնին մէջ տեղի ունեցան Արցախի Հանրապետութեան հռչակման 26-ամեակին նուիրուած Հայ յեղափոխական դաշնակցութեան կազմակերպած ոգեկոչման արարողութիւնը, որուն ընթացքին Դաշնակցութեան շարքերուն միացան...

Բացուեցաւ Վարդենիս Մարտակերտ ճանապարհը

Աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցով Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թիւ­նում գտնո­ւող նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեան ­Սեպ­տեմ­բեր 1ին Ար­ցա­խի նա­խա­գահ ­Բա­կօ ­Սա­հա­կեա­նի հետ միա­սին ներ­կայ ե­ղաւ ­Վար­դե­նիս-­Մար­տա­կերտ ճա­նա­պար­հի բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թեան: ­Ճա­նա­պար­հը կա­ռու­ցո­ւած...

Artsakh Arts and Cultural Foundation

Ա.Մ.Ն.ի մէջ գոր­ծող «Artsakh Arts and Cultural Foundation»ը պի­տի շա­րու­նա­կէ իր նպաս­տը բե­րել Ար­ցա­խին: Այս մա­սին, ըստ artsakhpress.amի, յայտ­նած է «Artsakh Arts and Cultural...

Պաքուն կը սպառնայ

«Ատր­պէյ­ճա­նի գրա­ւեալ տա­րածք­նե­րուն մէջ ո­րե­ւէ տնտե­սա­կան կամ այլ գոր­ծու­նէու­թիւն ա­նօ­րի­նա­կա՛ն է եւ ի­րա­ւա­կան հե­տե­ւանք­ներ կ­՚ա­ռա­ջաց­նէ»,- Օ­գոս­տոս 29ին սպառ­նա­ցած է Ատր­պէյ­ճա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան պաշ­տօ­նա­կան...

Ամերիկայի Միացեալ Նահանգները կ՚աջակցին բնապահպանութեան նախարարութեան

Օ­գոս­տոս 29ին, բնա­պահ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Ար­ծո­ւիկ ­Մի­նա­սեան իր գրա­սե­նեա­կին մէջ հան­դի­պում ու­նե­ցաւ ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու դես­պան ­Ռի­չըրտ ­Միլ­զի հետ: Հան­դիպ­ման մաս­նակ­ցե­ցան ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու դես­պա­նա­տան տնտե­սա­կան եւ ա­ռեւտ­րա­կան,...

Փորթուկալցի երեսփոխանը՝ «սեւ ցանկ»ին վրայ

Ատր­պէյ­ճա­նի մօտ ­Փոր­թու­կա­լի դի­ւա­նա­գի­տա­կան գոր­ծե­րու ժա­մա­նա­կա­ւոր հա­ւա­տար­մա­տար ­Հոր­հէ ­Կապ­րիէլ Օ­գոս­տոս 28ին կան­չո­ւած է Ատր­պէյ­ճա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւն, ուր ա­նոր բո­ղոք ներ­կա­յա­ցո­ւած է ­Փոր­թու­կա­լի խորհր­դա­րա­նի...

«Նայիրիտ»ի տարածքին պայթիւնը

Oգոս­տոս 28ին, ժա­մը 13:10ին ա­հա­զանգ ստա­ցո­ւած է, որ Ե­րե­ւան քա­ղա­քի «­Նա­յի­րիտ» գոր­ծա­րա­նի տա­րած­քին պայ­թիւ­նի ձայն լսո­ւած է եւ հրդեհ բռնկած: ­Դէպ­քի վայր մեկ­նած են...

Ա­յոա նա­հան­գը ճանչ­ցաւ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը

Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու Ա­յոա նա­հան­գի նա­հան­գա­պետ ­Քիմ ­Ռէյ­նոլտզ պաշ­տօ­նա­կան ա­րա­րո­ղու­թեան մը ըն­թաց­քին ստո­րագ­րեց ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման եւ ­Հոկ­տեմ­բեր 2017ը հայ­կա­կան ի­րա­զեկ­ման ա­միս յայ­տա­րա­րե­լու մա­սին հռչա­կա­գիր...

­Շարլ Ազ­նա­ւուր.- Ես ե՛ւ ֆրան­սա­ցի եմ, ե՛ւ հայ

­Լոս Ան­ճե­լը­սի «­Փառ­քի ծա­ռու­ղի»ի մէջ բա­ցո­ւած է աշ­խար­հահռ­չակ շան­սոն­յէ ­Շառլ Ազ­նա­ւու­րի աստ­ղը: Բաց­ման պաշ­տօ­նա­կան ա­րա­րո­ղու­թեան ըն­թաց­քին իր ու­նե­ցած ե­լոյ­թով Ազ­նա­ւու­րը ը­սած է.- «Ես ե՛ւ...

Պերճ Զէյ­թուն­ցեան հրա­ժեշտ տո­ւաւ կեան­քին

Ա­կա­նա­ւոր ար­ձա­կա­գիր, թա­տե­րա­գիր, հրա­պա­րա­կա­խօս եւ թարգ­մա­նիչ Պերճ Զէյ­թուն­ցեան Օ­գոս­տոս 21ին հե­ռա­ցաւ կեան­քէն,- կը տե­ղե­կաց­նէ «Ար­մէնփրես»։ Պերճ Զէյ­թուն­ցեան ծնած է 1938ին, Ա­ղեք­սանդ­րիա (Ե­գիպ­տոս): Ան Հ.Խ.Ս.Հ....
- Advertisement -