Դաշնակցական Մամուլը

­­Միհ­րան ­­Քիւր­տօղ­լեան (ներ­կա­յա­ցո­ւած՝ Հ.Յ.Դ. Եւ­րո­պա­յի ե­րի­տա­սար­դա­կան­նե­րու հա­մա­գու­մա­րին, 12 ­Մա­յիս 2019ին, Ա­թէնք: ­Հոս՝ խտա­ցո­ւած) ­Մա­մու­լը՝ ընդ­հան­րա­պէս Ի՞նչ կը նշա­նա­կէ «մա­մուլ» ­Բա­ռա­ցի՝ եր­կա­թա­գոր­ծի յա­տուկ գոր­ծիք մըն է, որ կը ծա­ռա­յէ ա­ռար­կայ...

15 Մայիս 1916. Հայոց առիւծը՝ քաջն Քեռին ինկաւ Ռըւանտուզի ահեղ կռուին...

­Մա­յիս 15ի այս օ­րը, 1916 թո­ւին, թան­կա­գին ա­րեամբ գրո­ւե­ցաւ հե­րո­սա­կան ու ան­մո­ռա­նա­լի է­ջե­րէն մէ­կը հա­յոց դիւ­ցազ­նա­կան Ա­զա­տա­մար­տին։ 99 տա­րի ա­ռաջ, ­Մա­յիս ամ­սու այս օ­րը, զո­հո­ւե­ցաւ...

Եփրեմ Խան (Դաւթեանց, 1868-1912)

­Մա­յիս 6ի այս օ­րը (նոր տո­մա­րով՝ 19 ­Մա­յի­սին) հայ ժո­ղո­վուր­դը կ­’ո­գե­կո­չէ իր ան­զու­գա­կան ծնունդ­նե­րէն՝ Ար­դա­րու­թեան ու Ա­զա­տու­թեան հե­րոս դաշ­նակ­ցա­կան նո­ւի­րեալ­նե­րէն Եփ­րե­մի մար­տի­րո­սաց­ման տա­րե­լի­ցը։ 107 տա­րի...

Շաբաթ՝ 11 Մայիս

Սե­ղան եւ տոմ­սակ ա­պա­հո­վե­լու հա­մար կրնաք հե­ռա­ձայ­նել.- Ակ­նէս Թո­քաթ­լեանին 6938317161, Վազ­գէն Սա­վու­լեանին 6980541245, Ար­շա Սա­մո­ւէ­լեանին 6947306766, Ար­մէն Ա­ճէ­մեանին 6974396747:

«­Հա­մազ­գա­յին»ի 90ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն (նկարներ)

Ազգ մը ա­ռանց մշա­կոյ­թի ա­պա­գայ չու­նի: Մ­շա­կոյ­թը ժո­ղո­վուրդ­նե­րու զգա­ցո­ղու­թեան կամրջ­ման վայրն է: ­Լաւ եւ ո­րա­կա­ւոր մշա­կոյ­թը բո­լո­րին հա­մար միեւ­նոյն եր­գը կ­՚եր­գէ: Մ­շա­կոյ­թը հա­յե­րուն հա­մար...

Հարցազրոյց

Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ԳԵՂԱՄ ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱ­Նի հետ Շուրջ տա­սը տա­րո­ւան ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի մը հա­մար ծա­ռա­յած էք Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ՝ լա­ւա­պէս ճանչ­նա­լով յու­նա­հայ գա­ղու­թը։ Յու­նա­հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նոր­դի...

25 Յունիս 1878. Բացում՝ Պերլինի Վեհաժողովին

140 տա­րի ա­ռաջ, 1878ի ­Յու­նիս 25ին (հին տո­մա­րով՝ 13 ­Յու­նի­սին), կայ­սե­րա­կան ­Գեր­մա­նիոյ մայ­րա­քա­ղաք ­Պեր­լի­նի մէջ, վար­չա­պետ Օ­թօ ­Ֆոն ­Պիս­մարք պաշ­տօ­նա­պէս կա­տա­րեց բա­ցու­մը այս­պէս կո­չո­ւած...

«Հայրենադարձութիւն անպայման պիտի ըլլայ»

­Հա­յաս­տա­նի ներ-քա­ղա­քա­կան վեր­ջին ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րէն ետք ­Հա­յաս­տա­նի եւ հայ ժո­ղո­վուր­դի նկատ­մամբ մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թեան վե­րա­բե­րու­մը տասն ան­գամ ա­ւե­լի բարձր է, քան աս­կէ մէկ ա­միս ա­ռաջ: Ըստ...

Ռուբէն Օրբելի (1880-1943)

­Մա­յիս 9ի այս օ­րը, 75 տա­րի ա­ռաջ, ­Մոս­կո­ւա­յի մէջ վախ­ճա­նե­ցաւ հայ ժո­ղո­վուր­դի գի­տա­կան հան­ճա­րին ճա­ռա­գայ­թող դէմ­քե­րէն ­Ռու­բէն Օր­բե­լի՝ ա­ւագ եղ­բայ­րը խորհր­դա­յին դա­րաշր­ջա­նին ռուս հա­սա­րա­կու­թեան...

Ես կը յանձնեմ երկրի ղեկավարի՝ Հայաստանի Վարչապետի պաշտօնը. Սերժ Սարգսեանի յայտարարութիւնը

Հ.Հ. վարչապետ Սերժ Սարգսեան տարածած է յայտարարութիւն։ Այս մասին կը հաղորդէ Armenpress.amը։ Կը ներկայացնենք ամբողջութեամբ։ «Սիրելի՛ հայրենակիցներ, կը դիմեմ Հայաստանի Հանրապետութեան բոլոր քաղաքացիներուն, մեծերուն ու իմ սիրելի...
- Advertisement -